Upakara Ngawit mekarya Wewangunan


Dasar Bambang
Tumpeng duang bungkul, mareruntutan jaje raka-raka magenepan, bene siap biying mapanggang, sampian tangge, banten punika maaled kulit peras.

Canang Pendeman
Canang burat wangi, canang pagerawos, canang tubungan, pasucian suang-suang atanding Kuangi, keraras, misi pipis solas (11) keteng, kuangene merajah ongkara merta.
Dipuncakne, dagingin kwangen, misi pipis telung dasa telu (33) keteng.
Sampian banten pendemane, mewadah bungkak nyuh gading sane matulis antuk ongkara, rarsi kaput antuk kasa, tegul antuk benar catur warna, luwire: putih, barak, kuning, selem.

Caru Pengeruak dan Mantra
Ngaturang banten durmanggala, banten parascita, katur ring Sang Buta buana. Segeh agung ring Sang Buta dengen.

Pakulun sang kale amangkurat, sang kala taun, sang kala bedawang jenar sang kala dumerane, sang kala wisese, mekadi sire rah nini betari durge, den suke anadah, caru aturanne sami, Ong sampurna ya namah swahe.

Banten Pengeruak dan Mantra
Canang wangi, daksina abesik, maruntutan tetebasan jage satru abesik, segeh agung abesik, tatebasan sapuhan abesik, muah nasi kojongan abesik, katur ring pemali agung, satmaka manggen nyiluran jiwan sang nyapuh ring pretiwi, mali penek abesik, mabe bawang jae, kuangen misi padang lepas merurub kase.

Ong Sang Hyang pertiwi jati, makadi Sang Hyang akasa, Sang Hyang candra, Raditie, lintang trenggana mekadi sang Hyang dewata, ulun akerta nugraha, ring padanira pakulun, manusanire angadegaken, wewangunan, arca meru arcane, pangi Hyang-Hyang ire Sang Hyang tari sandie, maka pangulaning jane pade.
Ong Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang sang Wang Yang.

Sarana dan mantra
saranane dasare sane medaging bate, merajah padme, medaging tulisan dasaksare, se be te a i na ma si we ye.
Batu bulitan hitam, dagingin tulisan merajah, tri aksara, Ang Ung, Mang.
Bate megambar Bedawang nale, ditundune medaging tulisan Angkare. Yan tan wenten bate paras wenang (sesuaikan dengan situasi dan kondisi).

Mantram pengurup pasupati.

Ong Ang Ung mang Brahme Wisnu perame
saktiem raja pale loke nate murti saktiem,
Gane teke parayo janem, Ong Ah rah patastreye yanamah,
Ang Ah Ah, Ang Ang sidi bane ya namah suahe.

Upakara dan Mantra Mengukur (nyikut) Karang
Daksina, katipat kelanan, canang tubungan marerep, peras penyeneng, sodayan, asep menyan, segaan takep api.

Kita sang kala bumi, sang kala desa muka,
Sang kala agung, kewasa sire mangane ringulun,
Rungenen, pemastun ningulun, tule manuk tiga kali ucap (3x)
Nyikut, karang, tegal, umah duk nyumunin
Ong Ang Ung Mang dewa sikse, Sang Hyang gune,
Karunganire Hyang Perama wisesa, wicet suahe.

Pangimpas Buta

Ong Ang bute siksa ayu werdi sarwe mingmang
gune wisic wine siniem

Nunas Tirta Suci.

Ong padme sane ya namah,
Ong i be sat a he,
Ong ye na ma si we,
Mang Ang Ung namah,
Ong Aum dewe paretiste ya namah.

Ong sa ba ta he i,
Ong name siwe ye,
Ang Ung Mang namah.

Ong gangge saressuati sindu, wipase kausiki nadi,
Samune mahe saresta sarayu ca maha Nadi,
Ong gangga dewe maha punie, gangge sahe serame dini,
Gangge terangge same yukti, gangge dewi,
tadu name merthamjiwani,
Ongkaresare buana pada mertha manahare,
Ong utpatike sure sance utpetiwe garasce,
utpeti sarwe itance, utpetiwe sari wahinan.

Piteges Sesajen
Banten pengambean mapiteges = pemanggilan atas atma (urip)
Banten sambutan mapiteges = mapekukuh sang hyang atma.
Banten janganan mapiteges = pasuguh nyama catur.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan