Lontar Purwo Bumi Kamulan


Teks Lontar Purwo Bumi Kamulan

Om purwa bhumi kamulan, padukaBhatari Uma; mijil saking limo-limo nira Bhatara guru. Mulaning hanaBhatari minaka somah Bhatara ; mayoga sira Bhatari.
Mijil tasira dewata, Panca Resi, Sapta Resi; Kosika, sang Garga, Maitri,Kurusya, sang Pratanjala. Kosika wikan padyargha, sinapa deningBhatara; mijil ta sang hyang Kosika, sakeng kulit sangkanira.

Mijilta sira sang Garga, sakeng daging sangkanira; mijil ta sira sangMaitri, sakeng otot sangkanira. Mijil ta sang hyang Kurusya, sakengbalung sangkanira, mijil ta sang Pratanjala, sakeng sumsum sangkanira.Genep isi ning bhuwana, apan sampun winastonan; ingutus ikang Bhatara,kalih lan sira Bhatari.
Kinon sira (ng) gawa loka, neher sirasinanmata, kang wikan patengranira, sina pa de Bhatara. Kosika mlesatmangetan, matemahan dadi dengen, sang Garga mlesat mangidul, matemahandadi sang mong.

Sang Maitri mlesat mangulon, matemahan dadi ula,Kurusya mlesat mangalor, matemahan dadi bwaya. Pratanjala mlesat (ring)madhya, matemahan hyang kurma raja, ingutus sang Pratanjala, tumurunmanggawe loka. LUmampah nda tan parowang, ingutus Bhatari Uma; deningpaduka Bhatari, tumurun sang Pratanjala. Neher amit anganjali, Bhataralawan Bhatari, angadeg sireng pantara, awang-awang uwung-uwung. Tanhananing sarwa katon, tan hana ning sarwa umung. Ahening cipta Bhatari,alekas anggawe loka, maka daging ing bhuwana, kalih lan sang Pratanjala.

Karingetakuyu-kuyu, adres titis ing sarira. Tumiba mangkeng Bhatari, mijil taBhatari gangga. Mulanira duk samana. Asat karinget Bhatari; metu uyahsaking awak, ginutuk ta sepet asin. Tumibeng Bhatari gangga, mijilBhatari samudra; dinulu awak Bhatari, metu lemah saking awak. TumibengBhatari samudra, mijil Bhatari prathiwi; sarimbag loning prathiwi,sa-payung lo ning akasa. Mulanira duk samana, mayoga ta sira muwah,alekas anggawe loka ……

Yoganira sanghyang Dharma mijil tekang maha padma, maka sesek ing bhuwana.Mijilta radtya wulan, maka suluh ing bhuwana; mijil lintang taranggana, makatulis ing bhuwana. Mijil panca maha Bhuta, maka urip ing bhuwana; mijilta catur pramana apah, teja, bayu akasa. Urip ing anda bhuwana sampunapasek; mangke punang jagat traya apan sampun sirayoga.

DineloBhatari Uma, satampakira Bhatari: hana putih, hana abang, hana kuning,hana ireng. Kaget Bhatari Sri Uma, agila tuwon ing awak, neher masihnadah janma, mangerak masingha-nada; waja masalit masiyung, tutukilwirjurang parah ro; netra kadi Surya kembar, irung kadi sumur bandung;kuping Iwir leser ing pa (ha;roma…agimbal;awak awegah aluhur, luhur iratan pantara; tutug ing anda bhuwana, tutug madhya ning akasa; sira taBhatari Durga, aranira duk samana.

Satinggal Bhatari Durga,ayoga saang wado Kala; wulune ginawe ala, lanang wadon warna nira. Padasampun wnastonan, sampun pinugrahan aran, kunang tetendahanira, sicabora, si cabori, si bragla, si bragali, si sanaka, si sanaki, sidurana, si durani, si kaleka, si kaleki, si gondala, si gondali, sibetala, si betali, garbhayaksa, garbhayaksi, galungan panadah Kala.Pangawaking Kala braja, besawarna mandi-jati, pepelika, pepeleki, agungalitwarna nira.

Yoga ning Bhatari Durga; ri sampunira mayoga,lumebu sireng samudva, mayoga sira irika. Isining dalem samudra, mijiltekang sarwa rupa, duyung kuluyung lan prang-prang, tangiri Kalawanbuntek. Tan ilang takonakena.

Genep kabeh punang warna, YoganingBhatari Durga, dineleng sireng bhuwana, tutug madhya ning akasa.Tuminghal (ta) Bhatara guru, turun sira sakarengan, mayoga ta siramuwah, matemahan metu Kala. Mangerak masingha-nada, waja masalitasiyung, tutuk lwir jurang parongbrong, netra kadi Surya kalih. Irungkadi sumurbandung, kuping lwir lalar ing pandung, roma akepel agimbal, awak awegah aluhur.

Luhuriratan pantara, abang tutug ing bhuwana, tutug madhya ning akasa, sira taBhatara Kala. Sira ta Bhatari Uma, aranira duk samana, mayogasa-wadoKala, lanang wadon warnanira. Bhuta bhuti, yaksa yaksi, pisacaBhuta manganti, maha Bhuta, panca Bhuta,pulung dara (h), pulung dari(h), dewa dengen, Bhuta dengen, daitya, wil lawan danawa, mrajapatianggapati. Kekeliki, pepelika, pepeleki, agung alit warnanira, yoganing Bhatara Kala.

Ri sampunira mayoga, mangher po sira ringgunung, hyang sangkara naminira, mangher po sira ring alas. Bhutabanaspati raja, banasati sireng kayu, singha-Kala sireng lemah, Kalawisesaa ring akasa. Bhuta lamis sireng watu, Wisnu pujut sreng wengi,bangbang pita ring rahina, Kala nundang sireng dalan. DoraKala sirenglawang, hyang maraja sreng natar, Bhuta suci sireng sanggar, Bhutasayah ring balyagung. Kala graheng pamanggahan, Bhuta ngandang simpangawan, Kala dungkang sireng batur, Bhuta duleg sireng longan, Bhutandelik sireng galar, Bhuta gumulung ing klasa, Bhuta jempang sirenggaleng, Bhuta asih ring paturon. Kala mukti sireng pawon, Bhuta ndelepsireng dengen, Kala sakti sireng sanggar, Kala nembah taretepan, Kalanginte sireng pager, Kala ngintip sireng tampul, doraKala sirenglawang, Bhuta ngingel Siwawalan, Bhuta ninjo ring gugumuk, Bhuta ngilosireng sumur, Bhuta mangsa sireng sema, Bhuta boset pabajangan, Bhutarerengek ring wates, Bhuta ulu sireng pakung, Bhuta edan (ring) dalanagung, Bhuta wuru sireng sajeng, Bhuta bloh (sir) eng dalanagung, Bhuta logok (sir) eng tapan, Bhuta bega pamidangan, Bhuta cantulengpasajnan, Bhuta simuh sande kawon, Bhuta ngoncang sireng lumpang, Bhuta ngadusireng lebuh, kuncang-kancing ring padangan Bhuta grawang Umah suwung, Bhutalawang paciringan, Bhuta lepek paperangan, Bhuta rangregek (sir) eng wates, Bhutatulu (s) sireng pangkung,Kala-kali ring pajuden, singanjaya ring Kalangan, Kalaedan sireng pasar, sid (dh) a-kara ring patamon, Bhuta dengkol sireng dagan, Kalamendek ring paseban, Bhuta asih ring paturon, Kala mukti pabetekan, Kaladengsek pabajangan, Kala dekek sireng sendi.

Dineleng Bhatari Durga, mentas ta saking samudra, sareng lan Bhatara Kala, apata jalukanira? Abhasma sira rudhira, kapala ganitri nira, usus tasandangan-ira, asampet sira bang ireng. Ingemban ingiring-iring, deningwado Kala nira, tan sah ring pasanak ira, angher po sira ring setra.Setra wates pabajangan, kepuh randu kurambiyan, ingayap ing wado Kala,dremba moha nadah janma. Ulih ing anggawe loka, tinadah rahina wengi,binuru inguyang uyang, dening wado Kala nira.

Tinututsa-paranira, tinadah rahina wengi, kuneng kang tinadah ira, enaknyaanadah jalma. Tan salah tinadah-ira, janna wetu wuku carik, wuku wayangwuku nira, kadana (n) lawan kadini. Pandawa lawan metuwang, tunggakwareng, unting-unting, uduh-uduh rare bajang, tinadah rahina wengi.Mangkin krodha Sanghyang Kala, tumurun sira sakareng, angadeg ringsunyantara, anggawe sanggah pamujan.

Neher ta ginawe nira,Brahma, Wisnu, Maheswara, tumurun ring madhyapada, arddha moho’nggawemanusa. Hyang Iswara dadi Resi, Hyang Brahma dadi Brahmana, Hyang Wisnudadi Bhujangga, ya tha sira mangkengutus, dening pada nira Sanghyang,ngaturaken tadah saji, sari genep saji nira, sampun ta mangkewinastwan. Dening pada nira Sanghyang, Brahmana, Bhujangga, Resi, SaiwaKalawan Saugata, anglukata dasa mala.Anadah Bhatara Kala, kalih lan Bhatari Durga, tok sekul Kalawan ulan, sarwa genep kang tadahan. Tan ilang takonakena.

Datenge hatara Kala, kalih lan Bhatari Durga, angadeg ing puspa-kaki, ingayaping wado Kala, garjita tumon ing (ta) tadah (an), tan ilang takonakena.Ingundang ing japa mantra, tinabuhan genta-genti, unung kang gentaoragan, sangka umung tan pantara. Tutug teka ring akasa, siniratansekar ura, candana la (wa)n wija kuning, damar murup lawan dhupa. Kukussakeng dhupa panggi, tutug teka ring akasa, mrebuk arum kang bhuwana,kongas tekeng windu-pada.

Mulaning hana amuja, kang manusengmadhya-pada, tadahan Bhatara Kala, kalih lan Bhatari Durga. Neher sirasiramanya : manusa ring madhya-pada, Purnama Kalawan Tilem, tan kasapade Hyang Kala, tan kasapa de Hyang Durga, Tan katadah de Hyang Kala,lan katadah de Hyang Durga, pan sampun sinuddha-mala, deni wastu niraSanghyang. Ilang tekang rupa juti, waluya atemahan jati, Hyang Kalatemahan Guru, Hyang Durga temahan Uma. Mantuk mareng Siwapada; kalihlan Bhatari Uma; deni wastu nira Sanghyang, lukat sira Sang linukat.Lukat sira sang anglukat. Dewa sira sang linukat, hana sireng Siwapada,mantuk sira mareng swarga.Angiring ing pada Sanghyang, angadeg ing Suryapada; Kosika mulih mangetan, matemahan Hyang Iswara. Sang Gargamulih mangidul, matemahan Bhatara Brahma; Sang Maitri mulih mangulon.Matemahan Hyang Mahadewa. Kurusya mullih mangalor, matemahan BhataraWisnu, Pratanjala mulih (ring) madhya, matemahan Bhatara Siwa. Sakwehikang wako-Kala, matemahan Widyadhara; manadi Yaksa klawan Yaksimatemahan Widyadhari.

Sami mantuk mareng swarga, angiringpaduka-nira, dening wastu nira Sanghyang, mulih kuneng jati purna.Manusa sami kalukat, mantuk maring Siwapada, sampun pada ingastonan,,ilang tekang rupa juti, waluya atemahan jati, dening wastu iraSanghyang, alinggih ing sthana nira, enang-ening rupa jati.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga