Lontar Pawangunan Kahyangan


Download Semua Konten PDF – 12 Bulan

Rp 100.000,00

Total: Rp100.000,00


Contoh PDF hasil dari download
Klik disini

  • Donasi untuk download semua konten yang ada di website ini ke versi PDF.
  • Hak akses download berlaku untuk 12 bulan.
  • Konten akan terus ada penambahan, dan anda bebas untuk download konten baru (selama akun aktif).
  • Pastikan menggunakan Email aktif untuk konfirmasi akun.
  • Pembayaran dengan Transfer Bank
  • Aktivasi akun mak. 1×24 jam setelah pembayaran. Mohon melakukan konfirmasi dengan membalas email jika sudah melakukan pembayaran. Tanpa konfirmasi, pihak admin tidak dapat mengetahui jika sudah ada pembayaran.

1b. Ong Awignamastunamasidhêm. Nihanta rêngên pitutur Bhatari Dhurgha, Sri Aji Jaya Sunu, karanê añenêng ratu ring Bali, satahun pêjah têkeng sêntana pratisêntana, yahetu Sri Jaya Kasunu, andewasraya ring ganda mayu, mojar Bhatari Sacci, Ai Sri Jaya Kasunu, paran sadyane, sumawur Sri Jaya Kasunu, pakulun anêda lugraha, uriping añênêng ratu ring Bali, muah swastaning wadwa sadaya, Ai Jaya Kasunu, hetu sira añênêng ratu sataun pêjah, têkeng pratisêntana muang wadwa sira pêjah, katadah…

2a. denirang Sang Kala Têlu ring Dunggulan, durung sinawur, yahetuning añênêng ratu pêjah têkeng sêntana pratisêntana mwang wadwa pêjah. Katibanan mrana dening kahyangan kabuyutan, pangastawan rusak rug kabeh, dening tan hana baktyang ring dewa, ring Busakih, ring Batur, ring Batukau, muah ring sata molah ring Bali, muah tan hana ayoga sêmadhi, angupakara angayu-hayu ring Busakih, nangkên ngataun, ring sasih, ka, 4, ring dina, Sa, U, pilih tunggil, wkasing wêkas, yan hana sangara luirnya desa…

2b. hnur, matmahan, udan awu, pêtêng pwa, wnang ngekadasaludra ring Busakih, muah ikang loka kadi arêp, muah tawur ring sgara, mañcasanak, nistha madya uttama, nangkên sasih ka, 6, 7, 8, wnang silih tunggil maka panangluk mrana muang gring tumpur, mangkana ling Bhatari Sacci, anuwun Sri Aji Jaya Kasunu. Muah Sri Aji tatkala nangkên sasih ka 9, wênang ngadêgang dewa sami, turun lunga malalasti, ring tpi siringing samudra ring , tileming, sasih, kasanga, muang mapasang caru mañcasanak, manut paidêran…

3a. tur ñunya desa sawêngi, tutug 6 taun, wnang mañcawalikrama, makêbo 5, sami pada winangun urip, ring catuspatta pempatan agung, nanging pada ngadêgang sanggar tawang, 5, mañca desa, sami pada, 5, angilangakna salwiring lêtêhe, yan hana wwang apakramane, salwire, mangde panjang yusanira Sang Ratu Bali, mangkana naku aji, anumatta Sri Aji Jaya Kasunu, hanaku gring Aji Jaya Kasunu, konên wadwanira swang, aminggung sañjata, nangkên dina, Co, Sa., wara Kuningan…

3b. sahi gêlar widhiwidhana, mwang winastu dening brahmana, dening mangkana, hapan pawêtuning kala saking pasupatti, atapa mangaji, muang tan kasurud dening guna, muang papanganan, kewalya haywa manganggen wwang apakrimi, mangkana kramaning wwang muang ta kita naśu, kita mabayakala, tkaning wadwanira swang, ring Kala Têlu ring Dunggulan, ring dina Anggara wage, saha mantrinira swang, pagêhakna dening Sri Jaya Kasunu, asing ñênêng ratu ring Majapahit kê Bali rumuhun, tkaning mangke, ha…

4a. ywa kalalen, ala gêng sanghyang urip palanya. Iti tingkahing sasayut Kala Tiga ring Dunggulan, luirnya, dangdangan, 1., sêga pnêk, 5., iwaknya jajatah, 5., katih, gagêcok rumbah gile, sasak mêntah, pencok kacang ijo, amêl-amêl, iwak sami inujen wakul, gangan nasi makwali, gênah acaru ring têngahing natar, sambat sang bhuta nadah,

mantra: Ong Kaki Bragalungan, Bhatara Kala, Bhatara Jabung, Bhatara Kala Nungkurat, Sang Kala Enjer, Sang Ya…

4b. maraja, Kaki Sang Kala nadah-nadah, sampun denira nadah pun anu, hapan pun anu sanak ira, nanging karoron kalawan kita, sun anut asih asanak lawan kita, sira asih asanak ring pun anu, pun anu wruh ring rupa warnnanira, tan kuning tan irêng, sdêng bang bang awak adêg ira tan randap tan luwur, sdêng apasagi, romanira tan akas tanêlêmes, sdêng kumambang waru, sampun denira anadah, ra pun anu, balikakên sira angluwarana sakuwehing lara…

5a. roganipun, papa klesa sangut sangkala, ndan upadrawa, ujar ala iwen ala, asung anugraha rahayu, urip waras, dirghayusa paripurnna, tguh timbul bujana kulit, akulit tamaga awalung wêsi, ahotot kawat, luputa lara wighna, luputa ring pañca kala, luputa ring jaramranna, wastu de kadi pangraksanireng Sri Aji Kasunu, mangkana pangraksanira pun aku raksanênisaba paranipun aku, ring esuk lawan sore, ra-…

5b. hina kalawan wêngi, Ong Namasiwaya yanamah.

Dewataning carun Kala Tigga ring Dunggulan, nawur caruning sarira, ring dina kocaping arêp, tngah ta bnêr, denaglis ajihimmi, long ikang rawi kapañcimma, tan prasida tawure ring sira, muang Sang Kala Tiga buat mighna, anmuambêk kroddha, sanak putra arêp matukar ring samanya, salah rupa, salah ujar, hanmu kroddha amêndak ala, pinasut ujar tan rahayu, ala dahat ting nmu nya, elingakna aji tan pinawur, sang sinawur…

6a. pira kunang laminya, Sri Aji Jaya Kasunu, amuktya ring Bali rajya, 330 tahun warsa yusanya, dening sira nitis kadi kocaping arêp, yan nora tinawur ala buminira ngamêngkwang Bali, andap yusanira, 50 tahun yusanira, tur pjah muah alah desanira dening musuh, tan pêgat angarêpakên musuh, slah ulah, salah tarka, sang bahkti katon corah, sang sadhu dharma katon rusit, wong rusit katon dharma, wong menak dadi sor, wong sor dadi lwih, ca…

6b. tur yoggha rug ikang rat, muang solahing jadma tan kadi kuna-kuna, muang kawisesaning sarwa sañjata ilang, mulih eng samudra, sang ratu Bali rajya, arêpakna ayuning buwana rwa, ta gawe yadña ring Busakih, Ngeka Dasa Rudra kadi kocaping arêp, mangde mulih satêngah warsa, yusaning bhwana rwa, yan sampun mangkana, 150, yusan warsaning bhwana rwa, muah sakadi nguni, tan hana alanya, ya nhêr tan tinaur, hana muah sangara mabuwat, kumbang tang bhwana rwa, munggwing prakêmpa sor, hana…

7a. gunung rubuh, matmahan awu, udan watu muang lêbu pralaya dening angin, sgara mumbul, angili ring bhwana, wighnanya ring loka, ya hana suryya hanaru lawan ulan, norananumer sapuluh tahun, muang tan pantara ktug, lindhu tan ngatahun, ping 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muang tan kêna winilang, tngêr tan kadi kuna-kuna, muang catur jadma ika, paddha tan wruh asanak akadang, tan surud angawe gosananya twadi, runtik asanak, yan mangkana tan angapti sapta rajya, rug ti …

7b. kang rat, skadi rugganikang Dwarawati nguni, mangkana nakku Sri Jaya Kasunu, de prayatna sira, angêmit ikang loka, masa tan urung , yan sampun kang kocaping arêp, de prayatna, mapulih ring para Bhujangga, sang wruh ring sarasaning aji, muang dumiksa bhwana, yan tkaning samangkana, hana ta brahmana mighnaning sahindiri ring rajya, yan sampun tinawur, pada skadi kocaping arêp, sang brahmana uttama dharma, sang prabu dharma tuhuwesya ratu dharma sadhu, sudra dharma ririh, tan alah dening musuh, mulih kasdyaning rat, ma…

8a. ngkana panugrahan Bhatari Sacci, ring Sri Aji Jaya Kasunu, muah ta kita Sri Jaya Kasunu, sampurnna ikang rat, konan padesa-desa, sapa dewa ari, mangawe pangadêg gandewa, nanging sane wênang angge, sane tan wênang ingangge dening sudra, sapa dewa aranya, pañca dewata, nawa dewatta, ika sudra tan wênang, wênang sang ratu ngangge, sang brahmana kawênang ngangge, arêpaning arccha ika, yan marupa Iswara Guru, wnang ring pamrajan, pawijilan, marupa Brahma ring kawitan wênang, …

8b. marupa Mahadewa, wnang anggen ring Busakih, yan ring pusêh muah ring desa, ring lumbung, marupa Wisnu, ring lun êmpêlan, ring Ulun Danu, ring taman, marupa Siwa ring paryangan, ring gunung sahananya ring dewa hana ring gunung, muang ri pawitaning bumi. Muang kramaning ngawe arccha, pangadêgan dewa, kang uttama, nya, saha gêlar uttama, saha widhi arcana, ajuman putih kuning, saha dhaksina, canang buratwangi, lêngawangi, muang sasantun, kang uttama manut paidêran, yan marupa Iswara, 5.000, yan marupa Brahma 1.000,…

9a. yan marupa Mahadewa 7.000, yan marupa Wisnu 4.000, yan marupa Siwa 8.000, maduluran tanggu , 500, 100, 700, 400, 800, ikang uttama, muang rantasan saparadêg, kang artha madya, 1.700, nistha 700, pratingkah kadi arêp, pêdagingannya kang uttama, ring murdha mirah sakotamanya, êmas madya padmi, masurat pañca dewaksara, liyan sakerika saka wênang, ring sampun pupute raris mêndak makti jauman, nistha madya uttama, kang uttama jaumannya, 80 dulang, muang wastra saparadêg…

9b. sasantun artha kang kocaping arêp, ngawa sahunen dewa, muang rajang renteng, tatabuhan saolihe wênang, maduluran suci asoroh, pêras, benang atukêl, muang palinggih arccane anggen kayang wêkas, artha wadon sagnêpe, 200, muang patarakna mêdaging pripih êmas, slaka, têmaga, sarim, sahanane wênang, mangda masurat pancaksara, muang pdagingan, rêrêmon, maswi, sintok, jêbugarum, pulasai, lungid, cêngkeh, phala, purnnajiwa, majake…

10a. pangasti, tbêl, tulak, krimmi, olih ratu, grananging puspa, salwir kasinanggah suksma, haywa ngangge rari-rariplawannya lungsir wênang. Muah ta kita arêp kasidaksa pinaksanira, sajadma ring loka, de pagêhakna krama ngastiti dewa, angatur bhakti, wali ring payangan dewa kabeh, mangde dhirghayusa, wali ring dalêm setra, tatkala sasih ka sanga, nmu Anggara Kliwon, silih tunggil sasih, ka 3, nmu Anggara Kliwon. Ring sgara sasih ka 4, nmu Buda Kliwon, ring de…

10b. sa ring lumbung, ring sasih, 4, nmu Buda Wage. Ring pusêh, ring sasih, ka 5, nmu Buda Umanis. Ring pawijilan muang ring sad kayangan, ring sasih ka 10, nmu, purnama. Ring uluning êmpêlan, muang ring pangulun gumi, talêr ring sasih ka 10, nmu purnaman yan ring sasih ka 8., masambang smadi dewa hayu. Lyan saking ringka, tan wênang anggen mahayu dewa, ala kajar kanya, tan amanggih sadhu rahayu.

Nyan tingkahing ngawe arcca pralinggan widhi, haywa nganggen pagawen sudra jadma, wit wiwruha, tan ke…

11a. dêp dugga, sama ta sang pandhita wnang agawe, yan tan pandhita walaka, kang brahmana wnang, hapan sang brahmana pandhita ngarcana dewa kabeh, muang angeka bhuta dewa, kramana akarya luire, daksina, gung artha, 1.700, bras acatu, klapa 1, rangga 1, kacang komak, antiganing itik 1, pras ajuman. Wkasan ring sampune puput, ring ngambile, majauman, kang uttama 60 dulang, madyanya 30 dulang, nistha 15 dulang. Arcca ika mesi mirah ring murddha, podi …

11b. wênang, pras suci asoroh, makadi sasantun agêng, arthanya kang uttama 4.000, kang madya 1.700, kang nistha 700. Ring rantasan sapradêg, sami lêlêb ring sang makarya, saparikrama mêndak dewa. Mantran ngawe arcca muang mêndêm pedagingan meru, iki wênang,

mantra: Ong Sang Hyang Ibu Prêtiwi Jati, makadi Sang Hyang Aditya Candra, Lintang Tranggana, makadi Sang Hyang Panca Dewata, Sang Hyang Nawa Dewata, hulun anêda krêttha nugraha, ring padha Sira Pukulun, manusanira angadêgakêna wawangunan, arcca…

12a. meru, arcanya pahyang-hyang nira Sang Hyang Sandhya, maka uluning janapadha, Ong Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang.

Iki tingkahe tan wênang diniksan, luirnya cedhangga karma, kuciangga, ngaran uta, tuli, cungih, btêg, gondong, sêgêk, nengkur, dyêg,, bingkih, sengkok, kepek, busung, kurangan, blang anisih, perot, cundhang warang, mabiklok, beseh, gudis kores, lêbihan, cantula ring guru wisesa, muang ri wara…

12b. sdaka, loga angkara, drênggi ring wwang sma jadma, mrêsa ring ujar, salwiring ulah dursila, yeka tan wênang mrêtista jagat, kewala ring angga. Yan sang wiku samangkana, pati ta sira, yan arêp istri katragan, ngaran, sor saking pantên, wenang prayascitta, yan pantên tan wênang prayascitta, hapan tan hana prayascitta pantên, mangkana linging widhi sasana.

Nyan tingkahing angwangun kayangan, naragan, nistha, madya, uttama, laswiring asthnanan dewa yan wawu ngwangun.

13a. kayangan ika wênag kadi upakara ucaping tastra iki, wênang macaru rumuhun, tingkahing caru, nistha madya uttama. Caru, ngaran, cara, ngaran bakit, yan angganing manusa. Wus macaru wênang mlaspasin. Mlaspasin yang angganing manusa, ngaran, ngwijilang, hapan sampun srêgêp. Wus mlaspasin wênang mapapêndêman, yan angganing manusa, ngaran, ngêntosin letuhe. Wus mapêndêman, wênang mêlis, kiis, makiis, yan angganing manusa, ngaran, brêsih pinastika. Wus kaiis…

13b. wênang bhuta yadnya, yan angganing manusa ngaran, sarwa sakti. Wus ambhuta yadnya, wênang makbat daun, makbat daun yan angganing manusa mawastra bhusana saha srêgêp. Wus makbat daun, wênang mangun ayu, manguin ayu, yan angganing manusa ngaran, mabrêsih pinastika nirmala. Wus mangun ayu wênang ngêntêg linggih, yan angganing manusa sampun malinggih ring paryangan, salwire, wus mangêntêg linggih wênang mangingkup, mangingkup yan angganing manusa ngaran, manguningang ring sarwa saksi, cihnaning sampun malungguh…

14a. ring sanggahe. Iki karya mapramangke, sapisan, ngaran, munggguh tan wênang wuhin, kadi linging satra iki, yanya tan prêsidha karya ika kewêtakna, dening nora têtêp, saupapalin dewa. Mangkana kramanya, yan angwangun karyangan, yan wus mangkana, wênang makarya mañênukin, mañnukin, yan angganing manusa ngaran, matigang sasihin, masambutan, ngaran 10. Wus mangkana wênang malêmêkin, yan angganing manusa ngaran, maodalan, maptik ngutangin rambut, nêlasang lêtuhe saking pawijilannya, 11. Wus ngalêmê…

14b. kin, wênang mangbêkin, ngêbêkin, yan angganing manusa ngaran, manutug dhuwur, mapandhêh ika wênang nêlasang lêtêhe saking pawijilan, juggha, ngaran, 12. Mangkana kramaning upapalining dewa, yan arêp ngwangun kayangan, haywa na murug sang pandhita muang sang ratu, manitis kai ucaping sastra iki.

Iki sastra niti sastra ngaran, saking panugrahan Sang Hyang Mahadewa, jumnêng ring Toklangkir, angawit angwangun kayangan ring Bali, kayang ika nistha madya uttama, yan tan kadi ucaping sastra iki, dudhu mraga kayangan, mawak bhuta kubandha,…

15a. ika ngawe gêring sasab mrana, gêring kadadak, gagalur, wahara, wyari, lawan sanak amisan, tan pêgat angawe pakewuh, sang ngadwe kayangan ika, dening nora têtêp skadi ucaping sastra, panugrahan Sang Hyang Mahadewa, malingga ring Gunung Agung, Iki dewa tatwa ngaran, 13.,

Nyan tingkhaing cuntaka, ngaran, kawruhakna de sang pandhita, sêngkêrnya yan sang brahmana putus, 5, cuntakanya. Yanya brahmana ulaka, 10 cuntakanya, yaning satrya 12 cuntakanya, yaning wesya 15…

15b. dina cuntakanya, yaning sudra 30 dina cuntakanya, tlas tingklahing cuntakanya.

Nyan tingkahing amrêteka sawa, ñuntakain, sêngkêrnya kawruhakna, pangambahe wawu makarya sasanganan, pangawitnya wawu ngalih desa, dinanya, iputra sasana mangkana kramanya, sang putra bhakti ring rammarenna, hapan gawe sariranira, yan hana wong nganutin patut kramaning sastra putra sasanna, iki, yeki putra, ngaran, yan hana wwang tan manut ring putra sasananitinya, langgana ring sang rammarenna, amisesa dwe sang …

16a. rammarenna, ngaran, amisesaakên awak, tatan tatwa ring rammarenna, makadinya ring sang guru rupaka, yan hana kramaning putra mangkana, dudhu putra ngaranya, pada lawan pursya ika, ika purisya duk angeka ring jro wêtêngnya, hala samulês denya aweh rasa, aweh lara ring ibunya, mtu sang wawwa ya tahi, ndi kang mawak tahi, ulahnya langganna ring ramarenanya, pada gilê tumon ika, mangkana kramaning putra, kang tan anut ring niti sila,…

16b. kramaning putra sasanna, pinadakna lawan tahi, tur agung papanya, kadyagni prapti papanya, panglêpasan nunas ring sang pandhita, paripurnna mrêswargi, idhêp sang karahyun, wêruh sang hyang atma prapti sêntana hnis ring martya loka, sumidya pratisêntana, nak ira amangguh rahayu, ring martya loka, muah yan murug pamatuting sakti putra sasanna iki, yan pêjah rammarenanya wêkasan, yadyan kauyu-uyu upakara gêng, ping …

17a. siyu sira nêmbah, tan prasidha utange ring rammarenanya, binalik akênenira Bhatara Yama, yan sira pjah, rinante ring kêpuh randhu, ring têgal wirajênggala, sêpi satus taun kêpanêsan, tur ginitik dening gadha wsi, rêcêm awaknya, manangis angêntakntak, mangkana kramanya jadma lênggana, amuta-muta ramarennanya, hapan sang rammarenna hana di agni sariranira, kang saking bapa asung rasa, kang saking ibu asung pa…

17b. dha ngawa, samangkana karane agung utange, ring sang rammarenna, utang carik têgal, papayonan, tanêm tuwuh, salwiring tatanduning tatêmuan, sang putra sira muponin, pidagingan punika , wit tanah carik ika, muah puñan tanêm tuwuh ika, sakaluiring tantanduraning karang, sang rammarenna juga kari amisesa, yan sampun moksah, sang rammarenna, sira juga dewes, hapan sang ramarenna agawe sariranira, yeka agung utange ring sang rammarenna, satsat dalêming sa…

18a. mudra, ya luhuring akasa, sameru gêngnya, utange ring sang rammerenna, dyastu moksah sang rammarenna. Yaning tan pracura ring sang rammarenna, pakirtin bhakti dharma, anut ring sastra putra sasana, bagya kapanggih katmuning putu buyutnya. Yadyan bubur piratha, hana dahar kasturing juga, muang tirtha panglawas ring sang pandhita, prama suka sang moktaheng ragga.

Nyan tingkahing wong desa makerti ring payyangan, saking niti tattwaning dewa tatwa, wnang ngka pagêhang dening wong desa, pamaksan, ma…

18b. ka anggen awig-awig, ring pura-pura, sane ngaran wikrama, siwadharmma tirtha, luire, tri ngaran tatiga, wikrama ngaran tingkah, siwa ngaran mañiwi, dharma ngaran widhi, tirtha ngaran antuk tirtha, krana ya ning makarya babantênan, patut tirthain dumun, antuk tirthan ida sang pandhita, manglesang lêtêh lakar bantên punika, apa luire, sane mawasta lêtêh, kalangkahan dening anjing muang jadma, kaibêran dening ayam, kawlaktikan dening wdakamueng romma, kañcêbcêb dening wong rare, muah tumbasan ring pasar, kaha…

19a. dol dening wong campur. Malih ring matandinge, ring bantên punika polih ngopak tur mamisuh, punika sane mawasta bantên lêtêh, patut tunasang tirtha ka griya ring sang pandhita, tirthain dumun antuk tirtha pabrêsihan panglukatan. Wus matirtha raris aturang ring widhi. Sapunika sane mawasta gamma tirtha. Salwiring babantên yan tan matirtha pkaryan sang pandhita putus, tan katampi, yadyan caru salwiring caru, satmaka manundung dewa muang bhuta, thêr bantên punika mangundang sarwa dêngên, muang leyak, pada kon magawe gring,

19b. tan pêgat sang maduwe bantên punika, mangundang wyadi, malih yaning wentên, jadma têdun ngaku aku dewa pangalokke, wênang pintonin antuk bahan kawu, kapangkonin tangan karo, sakinang suwenya, nanging maduluran bantên ring aji pura ika, yan tan tumamah gênine ring ya, tuhu dewa malingga ring ya, yan tumamah gênine ring ya, wênang katibanin dhandha, mañêpuh kayangan ika. Malih yan wentên jadma wadon angrajaswala, panganggene sarwa añar, ngaturang bantên mañaruwang, dadi wong liyan wruh ring rajaswalanya, wong wruh ika tan upeksa…

20a. ring kêlian pura, wênang katibanên dosa jadma ika, makakalih pada wijinan, gung artha 1.700, tur ngaturang pañêpuhan ring kayangan ika. Malih yan wentên jadma nêdunang pangadêgan dewa, arcca, ya di daksina salwiring pula-paline ring gêdong, yan tan saking pakon i pamangku, tka wênang jadma ika dosa, ngaturang sasapuh mañca kêlud, muang prayascitta luih, lancang jadma ika, ngaran, krana angungkulin srênggi. Malih yan wentên jadma kari cuntakanya buat pjah, hetang cuntakanya, yaning ming ro, ming tiga,…

20b. saking wadon, 12, dina cuntakanya, yan prênah misaning kalih ming tiga saking purusa, 27 cuntakanya, yaning di banjar, 3 cuntakanya. Malih pamangku tan kêneng cuntakaning wong liyan, nanging sampunang i pamangku majênukan, yaning marêp cuntakanya, 7 dina. Ring puput 7 dina wênang i pamangku prayascitta. Yan wentên prênah siwanya sedha, wênang i pamangku cuntaka, 12 dina, talêr i pamangku prayascitta, yaning durung puput sêngkêre kadi kocaping nga…

21a. rêp. Yan mamurug ngaturang bantên ka pura, wênang dandha, gung artha, 1.800, rawuhing ngaturang pañêpuhan ring pura punika, malih yan wentên jadma edan, sampun kacirian jadma punika buduh, tan wênang jadma punika wehin ka pura, wnang imaksan saking maksi nulakang jadma edan punika, yan tan harêp matulak, wênang bastanên tur bakta ulihang ring sang ngadruwe jadma ika, tka wênang i pamaksan ngaturang prayascitta, kang ngadruwe jadma edan wnang dosa, gung artha 1.500. Malih yan wen…

21b. tên jadma mamaling padruwen widhi, sane magênah ring karang pura punika, etang agung alit, hargane kamaling, yaning nistha desa, gung artha 600. Yaning uttama desa wratpati, gung artha 57.000, hapan pura ika ngaran, tampakan pandung, patut makarya guru piduka mañawang, muang macaru panca kêlud, hapan dahating cêmêrnya, patêh ring jadma pêjah ring pura, muah jadma madêdêmênan ring pura, doning patêh dandhanya, muang maputra ring pura, talêr patêh pamarginya, wênang añut pura punika, ring sêgara. Malih…

22a. yan wentên jadma ngopak tur mamisuh ring pura, yaning kala patatoyan ring pura, wyadin prahinan alit, salwiring ngaturang bantên, yan sampun sajroning pura, kadi kocaping arêp, wênang dandha jadma ika, gung artha, 700, tur karya pañêpuhan, hapan jadma ika satmaka panundung dewa. Yan kari sajabaning pañêngkêr, mangde age i kelian pura mituturin jadma punika, yan tan dados pituturin, wênang juk tulakang budal jadma ika. Muah yan wentên jadma mayuda ring pura, tur maciri…

22b. kanin, sumirat rahnya ring pura, wênang dandha jadma ika wrat patti, gung artha 57.000, tur mahayu pura punika, sapatuting mapahayu pura ika. Jadmane mapanggih tan aprasadu, wênang dosa, gung artha 4.500, ika dosaning malat, ngaran, dening mênêng tumoning corah. Malih wentên jadma mangrusak sadruwening pura, salwiring, wênang jadma ika nikêl dosanya, nawur rupaning pangargane ngrusak, nistha madya uttamanipun. Muah yan wentên jadma mênek ring gdong, tan wentên saking pakon i mangku,…

23a. Wênang jadma ika dosa, gung artha, 4.500, tur ñapsa pura punika, antuk bantên pañapuhan. Malih yan wentên jadma nunas iccha ring pura, yadya mandewasraya tan wentên i mangku, laju munggah ka gêdong, tur suwe magênah ring gdong, yaning wong liyan ring i pamaksan, wênang dosa wratpatti, 57.000, punika wong makna pangalah dewa, ngaran. Yaning wong pada sarêng mapamaksan, wênang dosa, gung artha, 4.500, tur ngaturang bantên padudusan, prayascitta, kapuputang antuk sang wiku. Malih yan wentên…

23b. jadma cmêr padgati kaduluri gitta kidung, dados wentên jadma pamajar crêmcêm, muang mamisuh, wnang jadma punika dosa, ngaturang bantên pangêntêg linggih sapatute. Malih yan wentên jadma cmêr padgata kala, sane mawasta jadma cmêr padgata kala, jadma sane sampun kêlih pawanêngannya, raris mangêncêh, muang mlalung, muah mênahin kambên ring pura, sajeroning pañêngkêr, wênang dosa jadma ika, ingaturang pakludan, antuk caru pañcasatha. Malih rikalaning mêkarya ring pura, yadyan piodalan, kalaning jadma…

24a. ne lanang wadon, nginêp ring pura, mangda yatna i kelian pura, natasin pedêmannya, ne lanang padha lanang, ne wadon padha wadon, tur magênti i kêlian pura nêtêsin pedêmannya, ping tiga makarahin, yan wentên tangêh masanggama sajêroning pañêngkêr pura, wênang dosa wratpatti, gung artha 57.000, tur mahayu pura punika.

Nihan kramaning ngadêgakên pamangku, yaning tan wentên kari, sêntanan i mangku saking lanang, wênang i pamaksan sami, mamilih pacang pamangku, nanging upakara dumun,…

24b. saparipolah kramanya, madngên-dêngênan dewa, tkêng mapawintênan mrajah, kajaya-jaya dening sang pandhita, yan sampun umadêg pamangku, malih mamanah ngêrêh rabi, ring wus mapawarangan, wênang i pamangku ñêpuh deweknya, miwah ngaturang pañapuhan ring pura, wadonnya wênang sarêng ñapuh deweknya. Malih yaning i pamangku kari romon, kari makambên dêkil, durung polih mapnangan, masisig mambuh, matirtha, jag munggah i pamangku ring palinggihe ring pura, yan…

25a. makna plawa, yadyan makna cêndigga, tur ngaturang bantên, pamangku ika, wênang juk antuk i pamaksan, tur kaambuhin, kêcirin antuk lêtuh paciringe, tur kawusana nganggen pamangku. Nanging palinggihe wênang pahayu, antuk i pamaksan sarêng sami, hapan dahating cêmêr pura ika, ngaran, kasurudan pêmangku. Malih yan i pamangku, kakenken antuk jadma tan wentên pamangku, yan i mangku kari romon, tan wentên mapnêngan, wênang i pamangku dosa, aturang bantên pañapuhan ring pura ika…

25b. Malih i pamangku patut mlajahin sasonteng Sangkul Putih, soroh mantran makna candigga, plawa, ngingsahin coblong, nagingin yeh cecêpan miwah coblong, yan tan uning ring sastra, kewantên rêrambangan dados, yan bas tan wentên uning, sami atur Bali-Balian, sami Bali Bali, ngaduang dados pawintênan i pamangku ika.

Malih jadmane ne mawasta lêtêh, ne tan wênang wehin kê pura, ring kalaning patirthane ring pura, luire jadma sane kêna gêring tan yogya tambanin, sane kêneng cukil…

26a. daking, punika sane nundung dewa, mapwara panês kang nêgara, mapwara gring beksa punang jagat, doning tan wênang gnahang ring nêgara. Malih yan wentên jadma pantên, punika tan wênang pisan wehin ka pura, i pamangku tan wentên dados nunasang tirtha kakuluh ring pura, sane tan wentên dados pisan kajaya-jaya antuk sang wiku, apa ta luire, sane mwasta jadma pantên, yan wentên jadma lanang sudra, mrabi wong menak wadon, punika maka kalih mwasta pantên, tan siddha kasupat de …

26b. ning brahmana siwa budha, yaning i pamangku nunasang kakuluh, mawastu i pamangku cêndêk tuwuh, tur katibaning lara wighna, tur ilang pakartine ring pura punika sami, hapan jadma punika lintang cmêr, saking nistha sanghyang dharmasasana. Dening mangkin patut pagêh sang para pangulu ngamong kuna drêstha. Kuna ngaran sane sampun, drêstha ngaran sane rahayu, sasana ngaran gagaman. Gagaman ngaran ningkahang adate ring desa. Malih gagamane dados pamangku, patut pagêh mapakerti ring pura punika…

27a. luire , mararisak, nêlasang sarwa mise ring pura, sasida-sidayan, sane soroh ika ikadak ikidik, yaning bas akeh karyanya, patut i pamaksan sarêng sami ñarêng-ñarêngin, nanging i pamangku, tan wentên patut, nrêwakayang salwiring pakolihe ring pura, yaning wentên jadma mapanawuran, patut mapahtiga, ring i pamangku abaggi, ring i pamaksan abagi, ring sang mapanawuran abagi, yan i pamangku ngambil sami sadaging panawuran punika, wnang i pamangku kawusanang dados pa…

27b. mangku, hapan dudu mawasta paras-paros, raksa-rumaksa. Malih yan wentên jadma ngaturang sarwa pangangge, tka wnang lêlêb sami, nanging i pamangku sarêng i pamaksan, wnang maraksa aturan punika, hapan mawasta padruwen Widhi. Malih pamangku tan dados drênggi hirsya, adwa ring para jadma, miwah loba, hapan i pamangku stata ñongsong widhhi, tka dharma ptut manahe pakertti, punika wantah sane mwasta widhi, patêh ring para bhujangga, bhuja ngaran tangan, angga ngaran ngragayang, i pamangku ngragayang Wi…

28a. dhi ring skala. Bhujangga danghyang ida sang wiku, ngragayang wdhi ring niskala, bhujangga satrya ngaran sang para pangulu sane ngwasayang, tlas.

Muah cihnaning parhyangan katiben dhurmanggala, luirnya, yan hana mrêcu andarung, tiba maring paryangan, muang alisyuh, tur yaning wong lêtuh cuntaka, wênang akarya prayascitta pakludan. Muah yan kaliput dening mega, muang wangke sarupanipun, yadyan ring sor ring luhur, kapasukan dening wong camah, muah kalangkahan pangastulan ika, wenang kakludang paryangan…

28b. ika, dening pañcasata, muang maparisudha, muang yan katuronan hyanglalah, muang krêmming lulut, kapanjingan mrêgga, sane tan samabeng saba, cihnaning hala sang ngadrêwe karyangan ika, muang yan pêjah, muang pahayu dening pandhita, ikang uttama madya nistha, den age. Haywa liwar tigang byantara, tan siddha karya. Muah yan hana kukus malêbêk tan pantara, muah swara angaik, tan krasa swaraning satha, paksi, pasu, muang swaran jadma, tiba ring kayangan, duduning sang madwe kayangan, muang iwang pa…

29a. mangkunya, wnang ngaturang guru piduka, saparikrama. Muang yan katibanan hapui tan pantara, linus tanpantara, dadhi basmi kayangan ika, cihnanya hala sang adruwe kayangan ika, nora nawur sosot, wenang ngagêm sot, muang guru padhuka. Muah yan katibanan awuk tanpantara, muah salah wtu ring pakuwubaning kayangane, yadyan sarwa tumuwuh, muang sarwa paksi, sarwa pasu, yadyan patik wênang, muang wêtu ring prêtiwi, muang ring ngaksa, nibanin kayangan ika, hantyan halanya, yan pangêbaktyaning bwana…

29b. muang panêmbahan sang ratu, halanya dhurbiksa ikang rat, gêring tan pêgat, mati makweh, tumpur ikang bwana rwa, sang ratu para punggawanya kna gring, muang satrunya magalak, tur angrusit, tkeng pasawahanya, tan dadhi sarwa tinandur, pinanganing tikus, asing tuku malarang, arig yasanikang wngi, muang patik wênang makti bêngka, salwiring paryangan yan katiben kocaping arêp, halanya sakumpulanya kang kadi kocaping arêp. Ika upatanggawe patti ngaranya, salêngka-lêngka katiban mranna agung yan…

30a. hana kayangan kocaping arêp, wênang pahayu dening karya pamungkah, mung balik sumpah, dening pañca tawur, salawang-lawang, wênang jadmane skadi ring kuna, masuci laksana, ngiring sang mawang rat, ngilangang lêtêhe kajalan di siring, rawuhe ring sêgara, raris maprayascitta, sane malih tigang dina karyane mangaturang pangêntêg, ring widhi sami, muang ring sanggar paumahane, aturane ring widhi sami, ajuman putih kuning muang dhaksina, canang, ngiring sang ngwasa bhumi padha ngwasuh budhi, tlas. Nihan kramaning …

30b. wong anitikrama maring widhi, wênang makarya palinggih widhi ring sanggar, sami wnang mapadagingan, nistha madya uttama. Nihan tingkahing kayyangan sang ratu, muang salwiring kayangan, meru kunêng karubuhan taru agung, kahili dening wwe, kalinus agung, katuronan, kahastanan wwang matti, mati anêbêk sarira, kasuduk, karusak dening wong edan, karusak dening pandhung, muang wong masanggama, ring salu muang ring natar, katibanan walung wangkening jadma, kaliahan dening rah, katungkap cammah, makadi kasurudan wiku, …

31a. ngaran, sane mawasta kasurudan wiku luire, wawu puput akarya, ingasren de sang wiku hingane, salek pitung kulêm, sang wiku amuja ika pantên, muang karusakan ratu, antyan cêmêrnya, salawase yan tan pa hayu, ya manadi asthananing bhuta, dêngên pissacca, kubandha, dete, pamali, muang wang durung pinaligya, yatika asthananya. Den age sira ngwangun karya, muang pañawang, magênah ring kayyangane rusak, mapinuas ring widhi, mangêntêg linggih, mangilangang lêtêhe. Wkasan mangaturang sasapuh saparikrama, sane mangkin nga …

31b. turang guru pidhuka, guling babangkit itik asoroh, suci 2, muang sasyut dhurmanggala, sasayut prayascitta, malih pamêndak agung, sasayut madan-madan, 11, swahan, mabakti ring sanggar pañawang, sira sang prabhu saha wadwa, tan luputan, ngiring sang ratu ngaturang sêmbah, sami makawangi, sang ratu kawanginya artha 27, yan para mañca kwanginya artha 5, yan kawula kwanginya jinah 2, sinaksinan dening brahmana, muah panglukatan kayangane rusak, sahananing panglukatan, luire, gni nglawang, asttha punggu, samodaya…

32a. indra ghni, ratu webuh, nawa dewattha, ganna widhi, tri sandhi, sami ratune malukat, tkeng wadwanira swang, muang matirtha, masewalatri, ngaran, ring wuse mabhakti, tan mamangan salwire, muang tan paturu sameng patni, ngilangan dhurmanggalane, salakare sami pada sukla, haywa ngangge lakare dumun, yan sampun puput pangantyane, ne magêntos wênang gêsêng, awune wênang añut, tkeng babaturane, tkeng gopalanya, nging sang brahmana sarwwa bhudha, wnang mralinakna, idhêpangulih bhatarane ring meru añar, muang idha di lêtuhe…

32b. nging kramane riwuwusing masasapuh alit, ngsêng saha widhi widhana, suci asoroh ring bantên gênahnya, muang paryascitta tur rantasan saparadêg, ring Sang Mas Mikalap.

Nihan tingkahing ngwangun kahyangan dewa, wawu puput, luir tingkah pakandanya, wnang mlaspasin alit, luire sasayut pangambeyan den agnêp, pras pañênêng, suci 2, soroh, ring bantên gênahnya, muah ring sanggar ngawilang kwehing sanggar, itik maguling aja sasigar, wênang brahmana pandhita anglukat wawangunan ika.

Nihan kramaning dewa kayangan, katiban cêmêr luirnya,…

33a. katibanan wangkening wong, kaparaning cammah, wong masanggama ring salu, muang ring babaturan, muang walung wangkening jadma, muang kakereng, wwang mati magantung, mati ñuduk sarira, muang katibanan purisya muang uyuh, salwiiring sinangguh camah, yan rahat, wnang rarung tkaning babaturannya, raris ngaturang guru pidhuka, saha guling babangkit, 1, maguling itik, suci 2, soroh, muah sasayut madan-madan pitung swahan, salwiring pangupakara kadi nguni, masang pangêntêg linggih bhatara, ngadêngang sanggar tutuwan, muang pangawang, muang prayascitta, dhurmanggala, ngaturin…

33b. sang brahmanna, sang anugraheng sira, kon ngabakti sang adwe kayangan, sawadwanira kabeh, pada ngawa jinah kawangi, 11, 9, 7, 5, 2, wkasan masasapuh alit, muang mlaspasin den abnêr, pangambil karyane, haywa sara nugraha, ngwangun karya, yan tan sira sang amuja, hapan akweh wacakan nakasing lêpas, hapan sang nugraha lawan sang kalugrahan, lawan sang tukang, sakadi antiga sapatalangan, lêwih puja kurang bantên, jawa sira, tan suke sang ngarêp karya, buat jawa sang ngarêp karya, patuhing bantên kurang puja, bwat do…

34a. sa sang trinni, sakadi kramaning wwang ngawayang, sang angundang amrêdiakên adñana rahasya, sang ngwayang maparimartha, sang tuminggal aplakon rahayu, amrêdiakên lampah rahayu, dadya sakontone, mangkana kramanya sang anugraha wwang wanehan, sakadi wwang angêmbat watang len, tan kari sukat alane kapanggih, tanurung kawatang dening satru, têmpuhning Yamaloka sangsara, ya tika ngaran kirimjotti, ala dahat puhara sang anugraha wawanehan, muang sang amuja, hapan durung watange anakut muang…

34b. kusa, sing sing amuktya dukut muang kusa, sanganja kahamuktya sarwa baksa, muang maksa sarwa mragga, muang sarwa mighna, antyan dhurwighnanya, mangkana kramanya nugraha babanehan, sidha karya hayu apuhara ala, haywa sira samangkana, sakadi kocaping arêp, tlas, linaksa de sang puputing anugraha.

Nihan cihnaning paryangan, katibanan dhurmanggala, kadiangapa luire, yan hana pataka muang mrêcu, andaru, tiba ring kayangan, muang alisyus, muang huryaning kaparanan wong lêtuh, muang cuntaka, wnang makarya…

35a. prayascitta, ring panglukatan pakludan. Muang yan kaliput dening megha, muang wangkawa sarupanipun, yadyan ring sor ring luhur, muang kapasukan dening wong campur, muang kalangkahan pangastulan ika, maka wnang makluda kayangan ika, denig pañcasata, muang pamarisudha. Malih yan katuron hyangala, muang krêming lulut sarupanya, muang yan kapanjingan buronne tan sumabeng dewa saba, cihnaning anmu ala sang adruwe kayangan yan mangkana, wênang pinahayu dening pañca tawur, kang nistha madya uttama, den age, haywa liwar ring tigang byantara.

35b. Nihan cihnaning paryangan katibanan dhurmanggala, kadyang apa luire, yan hana pataka, mrêcu andharung, timaba ring paryangan, muang alisyus, muang yan kaparaning wong alêtuh, muang cuntaka, wnang makarya prayascitta, panglukatan, pakkludan. Muang yan kaliput dening megha, wangkawa, muang sarupaning anglêtuhin kang sinangguh inangên-angên, wadyan maring sor ring luhur sagênahnya, wnang lukat akêna. Muang yan kawasukan dening wong camah, muang kalangkahan pangastawa ika, wnang klud lukat maring paryangan ika, dening pañcasatha, muang…

36a. pamarisudha. Malih yan katuronan hyanglalah, muang akrêming lulut sarupanya, muang kapanjingan dening buron ikang tan sumabeng padewasabha, cihnaning anmu hala, sang ngadruwe kayangan ika, yan mangkana wnang pinahayu, dening pañca tawur, kang manut nistha madya uttama, den age mahayu, haywa liwar ring tigang byantara, tan sidha karya pwarannya.

Iki Widhi Sastra, katama de sang prabhu ring Bali rajya, hapa ta lwirnya, yan hana sudra jadma wadwan aji, hana atur panguning…

36b. ring sang prabhu sawetna angêton akên mas mirah, mawtu mapari mawesa ring awak sudra ika, aglis sudra ika, mnabakên mas mirah ika, ring dadukun hengengan, kawarahang antuk dadukun ika, kawastanin pratiman widhi luwih uttama, mkayun malinggih ring kayangan sang ratu, sinêmbah dening satrya brahmana, mangkana ling dadukun, haywa sang prabhu mituhu, kadi ujar i dadukun ika, ne yogya pituhya de sri aji, yan hana sojatinya teja ngadêg…

37a. kethug lindhu gêndher patêr, mangkana pwa karênga muang winulatan de sang prabhu, wnang pituhya kadi wususing dadukun ika, yan nora maciri kadi ucaping ajêng, tan wênang gugonin, yan sira ngugonin, kna upadrawa sri aji, de bhatara kasuhun kidul, mangkana ling Bhatara Jagatnatha, ring sang rumakseng jagat, munggwing Widhi Sastra, muah tatwa kramaning sêmbah, haywa salah surup paraning sêmbah, haywa patisêmbahin, sama wangsa uttama, brahmana wangsa, satrya wangsa, wesya wangsa…

37b. mapwara lungsur wangsanya, apa krana mangkana, hapan Bhatara Guru angreka, Idha mraga Sang Hyang Tunggal, kadhi mraga catur wangsa, kadi mraga sor luhur, kadi sira mraga ganal alit, rikala Bhatara mawayangan ring brahmana, ring siwadwara bhatara malingga, mapataran padma nglayang. Ring kala bhatara malingga ring satrya, ring bawu bawu bhatara malingga, mapataran padma bhwana sira. Ring kala malingga ring wesya, bhatara malingga ring garbha, mapataran padmakundha sira. Malih ngeka warnna bhatara…

38a. mijil saking sukun Bhatara Brahma, dadi wong sudra, mangkana ling Sang Hyang Jagat Karanna, nugraha praja raksakeng rat.

Iki kawiting manusa catur wangsa, mulanya Bhatara Brahma mayoga, ndya ta luirnya, somape, mijil saking ulun bhatara dadi brahmana wangsa, awêr janujja, mijil saking bawun bhatara dadi satrya wangsa. Hadwepe ring wtêng, mijil saking wêtêng bhatara dadi arya wangsa, sukarti cokor bhatara, dadi wangsa sudra, mangkana panunggalaning manusa, brahmana pinaka ulu, satrya pinaka bawu…

38b. wesya pinaka waduk, sudra pinaka suku, mangkana kalinganya.

Nihan tingkahing jadma amangku Widhi, sasêmbahan sang mawa bhumi, nanging pamangkune sane sampun puput pawintenan, madiksa widhi, madudus agung, ring wkaning antakanya, pamangkune kadi arêp, tan wênang pinêndhêm, ila-ila dahat ikang bhumi, kna upadrawa sang ratu añakradala, denirang Sang Hyang Surya Candra muang Sang Hyang Ganna Murthi, muang Sang Hyang Triyodasasaksi, satmaka niru kramanira sang pandhita. Haywa Sang Aji Bali murug ling aksara…

39a. iki, muah pamangkune skadi arêp, tan wênang tibeng cor, wênang tiben upasaksi, mangkana linging sastra, tingkahe dadi pamangku, kwruhakna den ta ambêk dharma sadhuning mala, makadang sastra utama, haywa sira maparêk ring sakaluwiring naya dhustha, yan pamangku maulah astha corah, muang astha dustha, muah malaksana sad tayi, urungakna de ya dadi pamangku, moksah sanghyang astaka widhi, ring sariraning pamangku mangkana, dadi ya tapakan bhuta kala, wnang urungakna dadi pamangku…

39b. mangkana linging aji.

Nihan tatwa kramaning widhi tatwa, munggwing aji, saksaking pawarah Bhatara Sang Hyang Jagat Karana, katama de sang aji Bali, jumênêng ring Pujungan makaron ring aji sahasra nêgara, kawruhakna tatwa kramaning widhi maka lingganing bhwana tingkêbingakasa, ring bhumi Jawa Bali, luirnya duk bhatara catur malingga ring Jambhudwipa kakuwubing bhumi Brathawarsa, bhatara catur makarya arccha gophala, anular warnnanira, ciri pinaka pandhe, ya Bhatara Agni, Bhatara Wisnu, …

40a. Bhatara Iswara, mukanya, hana wrêksa kencana, wrêksa parijattha, mawoh sarwa ratna kêncana, mungguh ring puncaking giri Jambhudwipa makaron lawan waru jambu ika, aga niratka ring akasa, carmanya pinupul dening bhatara catur, ingarokakan rajatta, parunggu mwang gangsi landhung, pinrasan kumkuman, puspaning kênaka, olih tirtha pittha, anggawe akên bangahing warnna pittha, Sang Hyang Agni panglêburannya, Sang Hyang Bayu pinaka pangububannya, Sang Hyang Parwattha dadi landêsannya…

40b. Sang Hyang Akasa pinaka ulu, Sang Hyang Apah pinaka supit, puput pinrêstittha, Sang Hyang Brahma agreka, Sang Hyang Wisnu angreka, Sang Hyang Iswara maka pituduh, Sang Hyang Brahma nular rupanya Bhatara Wisnu, Sang Hyang Ari nular warnan Bhatara Brahma, Sang Hyang Iswara nular warna Bhatara Mahadewa, Hyang Mahadewa nular swabawan Bhatara Iswara, Bhatara catur mêraga sanunggal, matmahan catur muka, mraga Bhatara Murthining Jagat, mangkana pangrincin bhatara nguni, Brahma, Wisnu, Iswara…

41a. Mahadewa, mangreka arccha gopala ika, dadi inastu denira Bhatara Siwa Pramesti Guru, dadi mraga pratima, kraganin antuk widhi, ingutus turun ring martya loka, matapakan bayu precandanila, datêng maring giri Bali, makweh siptaning widhi, ñaturmuka makweh dulurannya, matunggalan warnna, ring bhumi madya padha, Bhatara Brahma ngraganin pratima ika, tka wnang sinambut de sang rumakseng jagat, katkeng brahmana sulinggih, siwa sogatha kabeh, satrya mantri…

41b. Sutungkêbing rat, katkeng balanira kabeh, wangunakna palinggih rumuhun, mawidhiwidana sapatut ipun, yan nora mangkana, bubar ikang jagat, sang ratu cêndêk yusa, dalêm lumpur, gring makweh sasab mranna galak, we malit, asing tinandur rusak, mangkana upadrawanira prajapati, wenang karyanang palinggih meru tumpang siya, mangkana kajaring aji, yan asthithi bakti ring Hyang Catur Dewatha, wadanannya marêp wetan, putusing kamoksan, muah sarwa papa…

42a. ptakan sang ratu purna dennya. Wadananya marêp kidul, angilangang sarwa satru durjana muang dustha, wadananya marêp kulon, dewa tka asih palanya. Mukanya marêp ring uttara, angilangang salwiring cêndalaning jagat, suka bungah ikang bhumi, mangkana palanya.

Muah parikramaning sang aji ring Bali, yan angwangun kayangan, luirnya meru tumpang solas, wyadin tumpang siya, yan sampun puput kawangun, meru ika pinrayascitta, tka wnang sang prabhu ngaturang bukti carik winih tanah, pinaka pangêntêl palinggih…

42b. bhatara, yan nora mangkana, tan hana sasrusa bhakti angupti Bhatara Jagatnatha, muksah ilang bhatara ring meru ika, mantuk ring Gunung Mahameru, amijilakên upadrawa, jatmat, wastu sang aji Bali, sang ngwangun paryangan meru, tan paduluran bukti carik, wastu sang ngwangun tan hana bukti ratu, halpayusa sujati sang ratu, tan anrus dadi ratu, moga sira pgat wangsa, mangkana linging puranna widhi. Malih yaning dewa pakrama, sang wangsaning catur jadma, ngwangun meru, tumpang solas, yan puput ika meru winangun…

43a. Wus maprayascitta, tka wnang wong desa pakraman ika, ngaturang carik winih tnah, anggen mitkêk bhakti ring widhi, sarêng sami, yan mangkana, kna upadrawa de Bhatara Jagatnatha, winastu asing winaya desa ika, katêkeng para pangrurah ne magênah ring desa ika, halpa yusa, gêlis rusak tan pa sesa, mangkana palanya.

Nihan tingkah sang catur wangsa, yan nangun kayangan, desa pakraman, luirnya, bale agung, pusêh muang pênataran, dalêm pangulun setra, haywa wineh kapuruging cuntaka krama, hapa ta luirnya, tatkalaning angwangun…

43b. kayangan, durung puput wang nangun makyaning kayangan, haywa wineh wong krama desa tunggal, atiwa-tiwayang sawa palanya yan sira murug, kna cuntaka sakramaning kayangan winangun, wireh kalangkahan sêbêl, wkasan kêranjingan sarwa bhuta kubhanda kayangan ika, tan pgat ring sang mañungsung kayangan ika, yanya pinahayu kayangan ika, ring dinakên, yan ta kna cuntaka krama hala dahat, ndi cuntaka krama ngaran, iki tingkahnya, wawu das angwangun kayangan, krama desa ika, maparuman, yadyan makire ngaben…

44a. desa ika marumang pakraman, dadi matunggalan kramma wong desa ika, sami i krama desa mawak cuntaka kraman, wnang cuntaka desa ngwangun kayangan, ala dahat, dewa mlalis, sarwa bhuta mangap, gring makweh mati, sasab mranna magalak, mangkana kajaring aji.

Muah yan sira arêp ngantukang pratima, wenang antuk akna ring sêgara, maduluran bantên, pras, pañênêng, suci asoroh, saha salaran bebek putih jambul, muang pêjati, katur ring sêgara, muah ring kalaning ngantukang, pratima ika…

44b. wnang nunas panugrahan Idha Padandha, sapatuting pratima ika, muah ring wusnya ngantukang pratima ika, raris macaru mamalik sumpah ring kayangan ika, muah sanggar sane kagênahin pratima ika nguni, wnang ngaturang prayascitta ring bhatara, wus katur lungsur raris ayab ring pamaksane sami, luiring bantên ika, sapuh lara, lara mararadan, dhurmanggala, muah bayuhan, bayu rawuh, prayascitta, muang saji. Luwun bantên ika wênang añut ring we.

45a. Tatbasan pañcaklud, ngaran, sêga pangkonan mancawarna, 5, tancêbin padang lêpas, sêêt mingmang pada mêkatih, sami ngawa sasayut, 5, iwaknya lele, udang, ñalyan, yuyu, pangkonan brumbun, iwaknya sami mêdaging isin sawah, skadine ring arêp, gnêp rêramen tinandingan, misi payuk añar, 1, misi sêêt mingmang, 5, padang lêpas 11, katih, sarêng klungah ñuh gading, 1, kinasturi. Nyan tatêbasab katur ring dewa, ngaran, giri kusuma, luirnya, pnêk agêng, 1, matancêb sêkar mancawarna, mapucuk bawang putih, matajar muncuk …

45b. cmara, padang kasna, parijatta.

Iti tatêbasan, ngaran, mrêtha utama, luirnya, pnêk 1, masusun bras kuning atakir. Tatbasan prabhu wibuh, ngaran, luirnya, pnêk 1, madaging katipat cakra, 1, matangkêb sêkar tuñjung, 1, ortti, 1, raka sarwa galahan. Tatbasan, ngaran, langgêng murthi sakti, luirnya, pnêk 1, mdaging kalpika 5, matancêb muñcuk dhapdhap. Tatbasan bagya satatha, ngaran, luire, pnêk 1, mêdaging katipat bagya 6, ktipat sari 6, macêlêk kayu sugih, raka sarwa galahan, woh-wohan.

 


Lontar Druwen : Griya Batur, Têgalcangkring, Negara

Alih Aksara : I Gde Wayan Soken Bandana, S.S.,M.Hum.


 Baca Juga

Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan