Lontar Pawangunan Kahyangan


1b. Ong Awignamastunamasidhêm. Nihanta rêngên pitutur Bhatari Dhurgha, Sri Aji Jaya Sunu, karanê añenêng ratu ring Bali, satahun pêjah têkeng sêntana pratisêntana, yahetu Sri Jaya Kasunu, andewasraya ring ganda mayu, mojar Bhatari Sacci, Ai Sri Jaya Kasunu, paran sadyane, sumawur Sri Jaya Kasunu, pakulun anêda lugraha, uriping añênêng ratu ring Bali, muah swastaning wadwa sadaya, Ai Jaya Kasunu, hetu sira añênêng ratu sataun pêjah, têkeng pratisêntana muang wadwa sira pêjah, katadah…

2a. denirang Sang Kala Têlu ring Dunggulan, durung sinawur, yahetuning añênêng ratu pêjah têkeng sêntana pratisêntana mwang wadwa pêjah. Katibanan mrana dening kahyangan kabuyutan, pangastawan rusak rug kabeh, dening tan hana baktyang ring dewa, ring Busakih, ring Batur, ring Batukau, muah ring sata molah ring Bali, muah tan hana ayoga sêmadhi, angupakara angayu-hayu ring Busakih, nangkên ngataun, ring sasih, ka, 4, ring dina, Sa, U, pilih tunggil, wkasing wêkas, yan hana sangara luirnya desa…

2b. hnur, matmahan, udan awu, pêtêng pwa, wnang ngekadasaludra ring Busakih, muah ikang loka kadi arêp, muah tawur ring sgara, mañcasanak, nistha madya uttama, nangkên sasih ka, 6, 7, 8, wnang silih tunggil maka panangluk mrana muang gring tumpur, mangkana ling Bhatari Sacci, anuwun Sri Aji Jaya Kasunu. Muah Sri Aji tatkala nangkên sasih ka 9, wênang ngadêgang dewa sami, turun lunga malalasti, ring tpi siringing samudra ring , tileming, sasih, kasanga, muang mapasang caru mañcasanak, manut paidêran…

3a. tur ñunya desa sawêngi, tutug 6 taun, wnang mañcawalikrama, makêbo 5, sami pada winangun urip, ring catuspatta pempatan agung, nanging pada ngadêgang sanggar tawang, 5, mañca desa, sami pada, 5, angilangakna salwiring lêtêhe, yan hana wwang apakramane, salwire, mangde panjang yusanira Sang Ratu Bali, mangkana naku aji, anumatta Sri Aji Jaya Kasunu, hanaku gring Aji Jaya Kasunu, konên wadwanira swang, aminggung sañjata, nangkên dina, Co, Sa., wara Kuningan…

3b. sahi gêlar widhiwidhana, mwang winastu dening brahmana, dening mangkana, hapan pawêtuning kala saking pasupatti, atapa mangaji, muang tan kasurud dening guna, muang papanganan, kewalya haywa manganggen wwang apakrimi, mangkana kramaning wwang muang ta kita naśu, kita mabayakala, tkaning wadwanira swang, ring Kala Têlu ring Dunggulan, ring dina Anggara wage, saha mantrinira swang, pagêhakna dening Sri Jaya Kasunu, asing ñênêng ratu ring Majapahit kê Bali rumuhun, tkaning mangke, ha…

4a. ywa kalalen, ala gêng sanghyang urip palanya. Iti tingkahing sasayut Kala Tiga ring Dunggulan, luirnya, dangdangan, 1., sêga pnêk, 5., iwaknya jajatah, 5., katih, gagêcok rumbah gile, sasak mêntah, pencok kacang ijo, amêl-amêl, iwak sami inujen wakul, gangan nasi makwali, gênah acaru ring têngahing natar, sambat sang bhuta nadah,

mantra: Ong Kaki Bragalungan, Bhatara Kala, Bhatara Jabung, Bhatara Kala Nungkurat, Sang Kala Enjer, Sang Ya…

4b. maraja, Kaki Sang Kala nadah-nadah, sampun denira nadah pun anu, hapan pun anu sanak ira, nanging karoron kalawan kita, sun anut asih asanak lawan kita, sira asih asanak ring pun anu, pun anu wruh ring rupa warnnanira, tan kuning tan irêng, sdêng bang bang awak adêg ira tan randap tan luwur, sdêng apasagi, romanira tan akas tanêlêmes, sdêng kumambang waru, sampun denira anadah, ra pun anu, balikakên sira angluwarana sakuwehing lara…

5a. roganipun, papa klesa sangut sangkala, ndan upadrawa, ujar ala iwen ala, asung anugraha rahayu, urip waras, dirghayusa paripurnna, tguh timbul bujana kulit, akulit tamaga awalung wêsi, ahotot kawat, luputa lara wighna, luputa ring pañca kala, luputa ring jaramranna, wastu de kadi pangraksanireng Sri Aji Kasunu, mangkana pangraksanira pun aku raksanênisaba paranipun aku, ring esuk lawan sore, ra-…

5b. hina kalawan wêngi, Ong Namasiwaya yanamah.

Dewataning carun Kala Tigga ring Dunggulan, nawur caruning sarira, ring dina kocaping arêp, tngah ta bnêr, denaglis ajihimmi, long ikang rawi kapañcimma, tan prasida tawure ring sira, muang Sang Kala Tiga buat mighna, anmuambêk kroddha, sanak putra arêp matukar ring samanya, salah rupa, salah ujar, hanmu kroddha amêndak ala, pinasut ujar tan rahayu, ala dahat ting nmu nya, elingakna aji tan pinawur, sang sinawur…

6a. pira kunang laminya, Sri Aji Jaya Kasunu, amuktya ring Bali rajya, 330 tahun warsa yusanya, dening sira nitis kadi kocaping arêp, yan nora tinawur ala buminira ngamêngkwang Bali, andap yusanira, 50 tahun yusanira, tur pjah muah alah desanira dening musuh, tan pêgat angarêpakên musuh, slah ulah, salah tarka, sang bahkti katon corah, sang sadhu dharma katon rusit, wong rusit katon dharma, wong menak dadi sor, wong sor dadi lwih, ca…

6b. tur yoggha rug ikang rat, muang solahing jadma tan kadi kuna-kuna, muang kawisesaning sarwa sañjata ilang, mulih eng samudra, sang ratu Bali rajya, arêpakna ayuning buwana rwa, ta gawe yadña ring Busakih, Ngeka Dasa Rudra kadi kocaping arêp, mangde mulih satêngah warsa, yusaning bhwana rwa, yan sampun mangkana, 150, yusan warsaning bhwana rwa, muah sakadi nguni, tan hana alanya, ya nhêr tan tinaur, hana muah sangara mabuwat, kumbang tang bhwana rwa, munggwing prakêmpa sor, hana…

7a. gunung rubuh, matmahan awu, udan watu muang lêbu pralaya dening angin, sgara mumbul, angili ring bhwana, wighnanya ring loka, ya hana suryya hanaru lawan ulan, norananumer sapuluh tahun, muang tan pantara ktug, lindhu tan ngatahun, ping 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muang tan kêna winilang, tngêr tan kadi kuna-kuna, muang catur jadma ika, paddha tan wruh asanak akadang, tan surud angawe gosananya twadi, runtik asanak, yan mangkana tan angapti sapta rajya, rug ti …

7b. kang rat, skadi rugganikang Dwarawati nguni, mangkana nakku Sri Jaya Kasunu, de prayatna sira, angêmit ikang loka, masa tan urung , yan sampun kang kocaping arêp, de prayatna, mapulih ring para Bhujangga, sang wruh ring sarasaning aji, muang dumiksa bhwana, yan tkaning samangkana, hana ta brahmana mighnaning sahindiri ring rajya, yan sampun tinawur, pada skadi kocaping arêp, sang brahmana uttama dharma, sang prabu dharma tuhuwesya ratu dharma sadhu, sudra dharma ririh, tan alah dening musuh, mulih kasdyaning rat, ma…

8a. ngkana panugrahan Bhatari Sacci, ring Sri Aji Jaya Kasunu, muah ta kita Sri Jaya Kasunu, sampurnna ikang rat, konan padesa-desa, sapa dewa ari, mangawe pangadêg gandewa, nanging sane wênang angge, sane tan wênang ingangge dening sudra, sapa dewa aranya, pañca dewata, nawa dewatta, ika sudra tan wênang, wênang sang ratu ngangge, sang brahmana kawênang ngangge, arêpaning arccha ika, yan marupa Iswara Guru, wnang ring pamrajan, pawijilan, marupa Brahma ring kawitan wênang, …

8b. marupa Mahadewa, wnang anggen ring Busakih, yan ring pusêh muah ring desa, ring lumbung, marupa Wisnu, ring lun êmpêlan, ring Ulun Danu, ring taman, marupa Siwa ring paryangan, ring gunung sahananya ring dewa hana ring gunung, muang ri pawitaning bumi. Muang kramaning ngawe arccha, pangadêgan dewa, kang uttama, nya, saha gêlar uttama, saha widhi arcana, ajuman putih kuning, saha dhaksina, canang buratwangi, lêngawangi, muang sasantun, kang uttama manut paidêran, yan marupa Iswara, 5.000, yan marupa Brahma 1.000,…

9a. yan marupa Mahadewa 7.000, yan marupa Wisnu 4.000, yan marupa Siwa 8.000, maduluran tanggu , 500, 100, 700, 400, 800, ikang uttama, muang rantasan saparadêg, kang artha madya, 1.700, nistha 700, pratingkah kadi arêp, pêdagingannya kang uttama, ring murdha mirah sakotamanya, êmas madya padmi, masurat pañca dewaksara, liyan sakerika saka wênang, ring sampun pupute raris mêndak makti jauman, nistha madya uttama, kang uttama jaumannya, 80 dulang, muang wastra saparadêg…

9b. sasantun artha kang kocaping arêp, ngawa sahunen dewa, muang rajang renteng, tatabuhan saolihe wênang, maduluran suci asoroh, pêras, benang atukêl, muang palinggih arccane anggen kayang wêkas, artha wadon sagnêpe, 200, muang patarakna mêdaging pripih êmas, slaka, têmaga, sarim, sahanane wênang, mangda masurat pancaksara, muang pdagingan, rêrêmon, maswi, sintok, jêbugarum, pulasai, lungid, cêngkeh, phala, purnnajiwa, majake…

10a. pangasti, tbêl, tulak, krimmi, olih ratu, grananging puspa, salwir kasinanggah suksma, haywa ngangge rari-rariplawannya lungsir wênang. Muah ta kita arêp kasidaksa pinaksanira, sajadma ring loka, de pagêhakna krama ngastiti dewa, angatur bhakti, wali ring payangan dewa kabeh, mangde dhirghayusa, wali ring dalêm setra, tatkala sasih ka sanga, nmu Anggara Kliwon, silih tunggil sasih, ka 3, nmu Anggara Kliwon. Ring sgara sasih ka 4, nmu Buda Kliwon, ring de…

10b. sa ring lumbung, ring sasih, 4, nmu Buda Wage. Ring pusêh, ring sasih, ka 5, nmu Buda Umanis. Ring pawijilan muang ring sad kayangan, ring sasih ka 10, nmu, purnama. Ring uluning êmpêlan, muang ring pangulun gumi, talêr ring sasih ka 10, nmu purnaman yan ring sasih ka 8., masambang smadi dewa hayu. Lyan saking ringka, tan wênang anggen mahayu dewa, ala kajar kanya, tan amanggih sadhu rahayu.

Nyan tingkahing ngawe arcca pralinggan widhi, haywa nganggen pagawen sudra jadma, wit wiwruha, tan ke…


Sumber

Lontar Druwen :
Griya Batur, Têgalcangkring, Negara
Disalin oleh :
I Gde Wayan Soken Bandana, S.S., M.Hum.Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga