Lontar Pawangunan Kahyangan


11a. dêp dugga, sama ta sang pandhita wnang agawe, yan tan pandhita walaka, kang brahmana wnang, hapan sang brahmana pandhita ngarcana dewa kabeh, muang angeka bhuta dewa, kramana akarya luire, daksina, gung artha, 1.700, bras acatu, klapa 1, rangga 1, kacang komak, antiganing itik 1, pras ajuman. Wkasan ring sampune puput, ring ngambile, majauman, kang uttama 60 dulang, madyanya 30 dulang, nistha 15 dulang. Arcca ika mesi mirah ring murddha, podi …

11b. wênang, pras suci asoroh, makadi sasantun agêng, arthanya kang uttama 4.000, kang madya 1.700, kang nistha 700. Ring rantasan sapradêg, sami lêlêb ring sang makarya, saparikrama mêndak dewa. Mantran ngawe arcca muang mêndêm pedagingan meru, iki wênang,

mantra: Ong Sang Hyang Ibu Prêtiwi Jati, makadi Sang Hyang Aditya Candra, Lintang Tranggana, makadi Sang Hyang Panca Dewata, Sang Hyang Nawa Dewata, hulun anêda krêttha nugraha, ring padha Sira Pukulun, manusanira angadêgakêna wawangunan, arcca…

12a. meru, arcanya pahyang-hyang nira Sang Hyang Sandhya, maka uluning janapadha, Ong Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang.

Iki tingkahe tan wênang diniksan, luirnya cedhangga karma, kuciangga, ngaran uta, tuli, cungih, btêg, gondong, sêgêk, nengkur, dyêg,, bingkih, sengkok, kepek, busung, kurangan, blang anisih, perot, cundhang warang, mabiklok, beseh, gudis kores, lêbihan, cantula ring guru wisesa, muang ri wara…

12b. sdaka, loga angkara, drênggi ring wwang sma jadma, mrêsa ring ujar, salwiring ulah dursila, yeka tan wênang mrêtista jagat, kewala ring angga. Yan sang wiku samangkana, pati ta sira, yan arêp istri katragan, ngaran, sor saking pantên, wenang prayascitta, yan pantên tan wênang prayascitta, hapan tan hana prayascitta pantên, mangkana linging widhi sasana.

Nyan tingkahing angwangun kayangan, naragan, nistha, madya, uttama, laswiring asthnanan dewa yan wawu ngwangun.

13a. kayangan ika wênag kadi upakara ucaping tastra iki, wênang macaru rumuhun, tingkahing caru, nistha madya uttama. Caru, ngaran, cara, ngaran bakit, yan angganing manusa. Wus macaru wênang mlaspasin. Mlaspasin yang angganing manusa, ngaran, ngwijilang, hapan sampun srêgêp. Wus mlaspasin wênang mapapêndêman, yan angganing manusa, ngaran, ngêntosin letuhe. Wus mapêndêman, wênang mêlis, kiis, makiis, yan angganing manusa, ngaran, brêsih pinastika. Wus kaiis…

13b. wênang bhuta yadnya, yan angganing manusa ngaran, sarwa sakti. Wus ambhuta yadnya, wênang makbat daun, makbat daun yan angganing manusa mawastra bhusana saha srêgêp. Wus makbat daun, wênang mangun ayu, manguin ayu, yan angganing manusa ngaran, mabrêsih pinastika nirmala. Wus mangun ayu wênang ngêntêg linggih, yan angganing manusa sampun malinggih ring paryangan, salwire, wus mangêntêg linggih wênang mangingkup, mangingkup yan angganing manusa ngaran, manguningang ring sarwa saksi, cihnaning sampun malungguh…

14a. ring sanggahe. Iki karya mapramangke, sapisan, ngaran, munggguh tan wênang wuhin, kadi linging satra iki, yanya tan prêsidha karya ika kewêtakna, dening nora têtêp, saupapalin dewa. Mangkana kramanya, yan angwangun karyangan, yan wus mangkana, wênang makarya mañênukin, mañnukin, yan angganing manusa ngaran, matigang sasihin, masambutan, ngaran 10. Wus mangkana wênang malêmêkin, yan angganing manusa ngaran, maodalan, maptik ngutangin rambut, nêlasang lêtuhe saking pawijilannya, 11. Wus ngalêmê…

14b. kin, wênang mangbêkin, ngêbêkin, yan angganing manusa ngaran, manutug dhuwur, mapandhêh ika wênang nêlasang lêtêhe saking pawijilan, juggha, ngaran, 12. Mangkana kramaning upapalining dewa, yan arêp ngwangun kayangan, haywa na murug sang pandhita muang sang ratu, manitis kai ucaping sastra iki.

Iki sastra niti sastra ngaran, saking panugrahan Sang Hyang Mahadewa, jumnêng ring Toklangkir, angawit angwangun kayangan ring Bali, kayang ika nistha madya uttama, yan tan kadi ucaping sastra iki, dudhu mraga kayangan, mawak bhuta kubandha,…

15a. ika ngawe gêring sasab mrana, gêring kadadak, gagalur, wahara, wyari, lawan sanak amisan, tan pêgat angawe pakewuh, sang ngadwe kayangan ika, dening nora têtêp skadi ucaping sastra, panugrahan Sang Hyang Mahadewa, malingga ring Gunung Agung, Iki dewa tatwa ngaran, 13.,

Nyan tingkhaing cuntaka, ngaran, kawruhakna de sang pandhita, sêngkêrnya yan sang brahmana putus, 5, cuntakanya. Yanya brahmana ulaka, 10 cuntakanya, yaning satrya 12 cuntakanya, yaning wesya 15…

15b. dina cuntakanya, yaning sudra 30 dina cuntakanya, tlas tingklahing cuntakanya.

Nyan tingkahing amrêteka sawa, ñuntakain, sêngkêrnya kawruhakna, pangambahe wawu makarya sasanganan, pangawitnya wawu ngalih desa, dinanya, iputra sasana mangkana kramanya, sang putra bhakti ring rammarenna, hapan gawe sariranira, yan hana wong nganutin patut kramaning sastra putra sasanna, iki, yeki putra, ngaran, yan hana wwang tan manut ring putra sasananitinya, langgana ring sang rammarenna, amisesa dwe sang …

16a. rammarenna, ngaran, amisesaakên awak, tatan tatwa ring rammarenna, makadinya ring sang guru rupaka, yan hana kramaning putra mangkana, dudhu putra ngaranya, pada lawan pursya ika, ika purisya duk angeka ring jro wêtêngnya, hala samulês denya aweh rasa, aweh lara ring ibunya, mtu sang wawwa ya tahi, ndi kang mawak tahi, ulahnya langganna ring ramarenanya, pada gilê tumon ika, mangkana kramaning putra, kang tan anut ring niti sila,…

16b. kramaning putra sasanna, pinadakna lawan tahi, tur agung papanya, kadyagni prapti papanya, panglêpasan nunas ring sang pandhita, paripurnna mrêswargi, idhêp sang karahyun, wêruh sang hyang atma prapti sêntana hnis ring martya loka, sumidya pratisêntana, nak ira amangguh rahayu, ring martya loka, muah yan murug pamatuting sakti putra sasanna iki, yan pêjah rammarenanya wêkasan, yadyan kauyu-uyu upakara gêng, ping …

17a. siyu sira nêmbah, tan prasidha utange ring rammarenanya, binalik akênenira Bhatara Yama, yan sira pjah, rinante ring kêpuh randhu, ring têgal wirajênggala, sêpi satus taun kêpanêsan, tur ginitik dening gadha wsi, rêcêm awaknya, manangis angêntakntak, mangkana kramanya jadma lênggana, amuta-muta ramarennanya, hapan sang rammarenna hana di agni sariranira, kang saking bapa asung rasa, kang saking ibu asung pa…

17b. dha ngawa, samangkana karane agung utange, ring sang rammarenna, utang carik têgal, papayonan, tanêm tuwuh, salwiring tatanduning tatêmuan, sang putra sira muponin, pidagingan punika , wit tanah carik ika, muah puñan tanêm tuwuh ika, sakaluiring tantanduraning karang, sang rammarenna juga kari amisesa, yan sampun moksah, sang rammarenna, sira juga dewes, hapan sang ramarenna agawe sariranira, yeka agung utange ring sang rammarenna, satsat dalêming sa…

18a. mudra, ya luhuring akasa, sameru gêngnya, utange ring sang rammerenna, dyastu moksah sang rammarenna. Yaning tan pracura ring sang rammarenna, pakirtin bhakti dharma, anut ring sastra putra sasana, bagya kapanggih katmuning putu buyutnya. Yadyan bubur piratha, hana dahar kasturing juga, muang tirtha panglawas ring sang pandhita, prama suka sang moktaheng ragga.

Nyan tingkahing wong desa makerti ring payyangan, saking niti tattwaning dewa tatwa, wnang ngka pagêhang dening wong desa, pamaksan, ma…

18b. ka anggen awig-awig, ring pura-pura, sane ngaran wikrama, siwadharmma tirtha, luire, tri ngaran tatiga, wikrama ngaran tingkah, siwa ngaran mañiwi, dharma ngaran widhi, tirtha ngaran antuk tirtha, krana ya ning makarya babantênan, patut tirthain dumun, antuk tirthan ida sang pandhita, manglesang lêtêh lakar bantên punika, apa luire, sane mawasta lêtêh, kalangkahan dening anjing muang jadma, kaibêran dening ayam, kawlaktikan dening wdakamueng romma, kañcêbcêb dening wong rare, muah tumbasan ring pasar, kaha…

19a. dol dening wong campur. Malih ring matandinge, ring bantên punika polih ngopak tur mamisuh, punika sane mawasta bantên lêtêh, patut tunasang tirtha ka griya ring sang pandhita, tirthain dumun antuk tirtha pabrêsihan panglukatan. Wus matirtha raris aturang ring widhi. Sapunika sane mawasta gamma tirtha. Salwiring babantên yan tan matirtha pkaryan sang pandhita putus, tan katampi, yadyan caru salwiring caru, satmaka manundung dewa muang bhuta, thêr bantên punika mangundang sarwa dêngên, muang leyak, pada kon magawe gring,

19b. tan pêgat sang maduwe bantên punika, mangundang wyadi, malih yaning wentên, jadma têdun ngaku aku dewa pangalokke, wênang pintonin antuk bahan kawu, kapangkonin tangan karo, sakinang suwenya, nanging maduluran bantên ring aji pura ika, yan tan tumamah gênine ring ya, tuhu dewa malingga ring ya, yan tumamah gênine ring ya, wênang katibanin dhandha, mañêpuh kayangan ika. Malih yan wentên jadma wadon angrajaswala, panganggene sarwa añar, ngaturang bantên mañaruwang, dadi wong liyan wruh ring rajaswalanya, wong wruh ika tan upeksa…

20a. ring kêlian pura, wênang katibanên dosa jadma ika, makakalih pada wijinan, gung artha 1.700, tur ngaturang pañêpuhan ring kayangan ika. Malih yan wentên jadma nêdunang pangadêgan dewa, arcca, ya di daksina salwiring pula-paline ring gêdong, yan tan saking pakon i pamangku, tka wênang jadma ika dosa, ngaturang sasapuh mañca kêlud, muang prayascitta luih, lancang jadma ika, ngaran, krana angungkulin srênggi. Malih yan wentên jadma kari cuntakanya buat pjah, hetang cuntakanya, yaning ming ro, ming tiga,…

20b. saking wadon, 12, dina cuntakanya, yan prênah misaning kalih ming tiga saking purusa, 27 cuntakanya, yaning di banjar, 3 cuntakanya. Malih pamangku tan kêneng cuntakaning wong liyan, nanging sampunang i pamangku majênukan, yaning marêp cuntakanya, 7 dina. Ring puput 7 dina wênang i pamangku prayascitta. Yan wentên prênah siwanya sedha, wênang i pamangku cuntaka, 12 dina, talêr i pamangku prayascitta, yaning durung puput sêngkêre kadi kocaping nga…


Sumber

Lontar Druwen :
Griya Batur, Têgalcangkring, Negara
Disalin oleh :
I Gde Wayan Soken Bandana, S.S., M.Hum.Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga