Lontar Yadnya Prakerti


Iti Widhi sastra Tapini, warah Bhatari Umadewi, sira hyang ing pura dalem maka lingga gama kerti, ulahing wang kamanusan, ndya ta lwirnya: Dewakerti, Budakerti, manusakerti, jagatkerti.

Samangkana kweh ikang parakerti palaning anadi wang, arep pun sira amaraYadnya, nimita kweh wetunikang Yadnya, sapta Yadnya makadin ika, lwirnya: Aswameda-Yadnya, Siwa-Yadnya, Resi-Yadnya, Pitra-Yadnya, Bhuta-Yadnya, Manusa-Yadnya, Samodaya linuwihaken , pada luwih ika tinemunya, palaning Yadnya samangkana, apan maka lwih ikang prakerti kamanusan, apan ring manusa ika papulanya kabeh, manusa juga makawak ikang samangkana, paraning jagat, ala-ayu, amerta, wisia, papa-swarga, sukha duhkha, ika pada nuksma ring manusa nimita manusa juga wenang ulah parakerti, apan kabeh ikang Dewa, Bhatara, Kala, Bhuta Raksasa, Detya, Danawa, Pisaca, Danuja, Atma, Apitra, Pitara, Jin, Setan, Leyak, Tuju, Teluh Taranjana, Desti, Wat, Tiwang Prakasa, Moro, Pulung, Pamala-pamali, Anta Preta, Kala Dengen mwang Sarwa Marana, Gering ,Gerubug, Sasab.

Mwang ikang sarwa jadma lwirnya: sato, mina, paksi, taru, buku, trena, lata gulma, stawara janggama, srepa, sarpa prani, kumalap-kumilip, kremi tetega, pipilika mwang sakutu-kutuning walantaga ika kabeh awaking papa, pada amrih swarga, amerih amerta, sama amrih linukata ring manusa, apanya sama mrih kamanusanya marmaning manusa juga wenang anyupat sira kabeh ri alanya, papanya kabeh.

Kunang yan ring manusa, sang Brahmana Pandita Siwa-Budha juga yogya ngentasakena ika kabeh. Ingentasa sakeng mala papa naraka, pancagati sangsara sira juga sayoga sinembah dening loka, anggeh Bhataraning jagat apan sang Brahmana Pandita juga maka lingganing tribhuwana sira makawak sanghyang Guru Tunggal, apan yan hana Hyang Bhatara mwah Dewa masarira angawatara, aunggwana ring jagat mandala, sakala niskala Sang Pandita juga wruh ring dadalan, pati lawan urip, mwang ri wetuning ala ayuning ulah nikang jagat, sang Pandita juga magawe rahayu landuh prawertining jagatraya, samangkana paribawa sang Brahmana Pandita teguh ananda ka Brahmacarya, nimita ayuning jagatraya.

Kunang waneh hana ling Bhatara Guru ring Bhatari :”Sajna Bhatari, pakena teguha denira, sang Brahmana Pandita wruh ring ka brahmacarya, sira juga umawak manira ring jana loka, nimitaning sira juga wenang makalingganing Igama Tirtha, sira wenang wehaken gama ri samanya janma, niyata sang guru puruhita maka sajnyananing sang pandita an mangkana de mami, manggeh sira Bhatara ring jagatraya, wenang sira sang pandita magawe papa swarga lawan waneh sira juga wenang papa swarganing mati, yawat lagi ahurip, ri ikang sarwa jadma, winuwus wuwusan, mijil saka riwastu sidi wakbajra lawan sandi jnyanan nira sang yoga maka dalana sanghyang weda, apan sang brahmana pandita maka awak ira sanghyang Linggabawa, pangastaning prawatek Dewata, Rsinggana, sida sanggacarana, luhur tan hana luhuran, apan sira wekasing luhur, sor tan hana soran apan sira wekasing sor. Agung tan hana agungan, apan sira wekasing ganal; lit tan hana litan apan sira wekasing ademit,”

“Samangkana kalinganika sira sang Brahmana pandita wruh ring ka brahmacarya nira, pagehing dharma susila, anandanga, kaswetambara nira, amolahaken kasteswaryanira, agegwana sanghyang Paramarta, twi tutwa ya, sang panita minakawit, ya sangkaning sangkan, ya paraning paran, apan sang Brahmana pandita, makawak ikang sinangguh utpeti, stiti praline, an mangkana sadnya bhatari yan ring manusa twi nika, marmaning sang brahmana pandita juga wenang mutusaken ikang sarwa Yadnya-Yadnya ring paraloka,ngaran angayoni, ngaran angajengi swaraja karya, Yadnya-Yadnya, kirti-kirti, punya-punya, dana-dana, tapa-tapa, yasa-yasa, brata-brata, ri salwiring ulah parakreti.

“Iki kabeh wenang diniksan de sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana pandita maka putusing ulah parakreti, nimita sang brahmana pandita sinanggeh sang putus. Putusa nga. Subal. Kunang yan durung diniksan de sang brahmana putus, ri salwiring Yadnya-Yadnya swaraja karya, kirti-kirti nikang wang ring para loka tan sida putus, nga. Puput, tan wenanang watek Dewa Bhatara ananggapi ikang Yadnya mangkana, kalinganya ikang sarwa kala bhuta juga wibuh karepnira amukti bebanten, pareng lawan sawunduk warganya prasama lilingse ring manusa, kapiragan, angaku-aku Dewa, angaku Bhatara, angaku sakti wisesa, ambodo ikang angaling-alingi ulat nikang wang bakti ring Bhatara mwang ring sarwa Dewa, apan abirama polah nikang kala alilingse ring janma, angaku Dewa luwih, moha murka karepa amangan anginum, awiwidhi an, umolah angigel awija-wijah, saha dulur ri imia-imia, angucap-ucap lan waneh atatangisan, kweh paripolahnya, amruguli wang bodo, twi tan wruh ing kalingan.”

“Sajna bhatari, ah duran samangkana ikang yogya ginegwan dening wang ring paraloka, ya ujar sang brahma sida pandita juga wenang tuten, saksat sabdaning Widhi wetun ikang ujar saka ri brahmana pandita, apan lumud ikang ujar inujaraken sang kaya ri sastra aji, tutur tatwadika, wuwus pinastika ring ala ayuning pamuwus-wuwus, ika sabda utamaji, mijil saka ri widhi sastra tinutnira de sang brahmana pandita”

“Kunang yan hana wruh mangrengakena, ndan rumesepa ri ati sumimpena, ri karungwaning ujar, sang brahmana pandita atutur ring rahayu, ikang wang mangkana, saksat mulih nugrahaning Hyang Widhi, lawan kaya olih sarwa mulya rajabrana kasukan sagunung, apan mapala ilang sarwa papa patakaning sariranira. Mangkana yogya kinemit de sang mahyun umungguhaken kasujananira.”
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga