Lontar Bhama Kertih


Secara umum, Lontar Bhama Kertih mengulas tentang: Ritual Memulai/mengawali kegiatan pembangun Rumah ataupun Tempat suci, Cara membuat pendeman Dasar Bangunan, Caru Rumah Cacad, Ciri-ciri Karang Panes, Caru Penanggihan, Caru Nyapuh Carik lan Pundukan. bagi yang membuat rumah yang asal tanahnya dari tanah sawah/ladang. Caru Karang Panes – Jigramaya, Caru Pemangguh lan Pangunduraken Pemali, Caru Rsi Ghana, Caru Panca Sata, Caru Panca sanak, Panca wali krama, Eka dasa rudra, Panjegjegan Bumi.


Om Awighnam astu

Nihan lwirning BHAMA KERTIH, nga. :

Yania harep hanyimpen salwiring wawangunan, Parhyangan, Pakarangan. Ri tkaning padewasania, wenang macaru rumuhun, antuk :

Ayam brumbun, olah dadi 33 tanding, genahnia hamancadesa, mwah pakala-hyangan, lwirnia : sesayut durmanggala, prayascitama­la, katur ring Sanghyang Bhuta Bwana, mwang, segehan agung, saha tatabuhan, katur ring Sang Bhuta Dengen.

Wus mangkana, raris tebahin sukat, hanutakna ring Hasta-Kosali, wenang dasarin dumun antuk bata bang, merajah mapinda Badawang-nala, masurat AM. Iki rupania :

masusun kalungah nyuh gading mekasturi, bwangen toyania, masurat ONG ( ),

dagingin wangi-wangi, lenga wangi, burat wangi, dedes, mwah kwangen kararas, majinah 11, winungkus dening wastra petak, iniket dening lawe petak warna, mapusak antuk ka­wangi, majinah 33, manut hurip ing bwana, canang satangkep, tumpeng bang hadanan, iwak ayam mapanggang, saha raka den agenep, raris penpen sami, nanging Prayascita dumun.

Kuwuban Babaturane, karyanang bangbang dumun, merpat, raris margyang pangupakarane, Pamyak-kalane, jugjugin antuk keris, carita lanang, miwah carang dapdap, kedukin antuk cawan sutra, reresikin, helisin, lukat antuk Bhumi-sudha, Giri-manca, mwang Sarwa Balikam, siratin tirtha pabresihan dening Soma-gangga.

Ring luhur ing bangbang, ngadegang Sanggah Surya, ring Sanggah munggah banten Pamukuhan, lwirnia : Dhaksina 1, Pras, sidahan putih kuning, mabe tutu, mahukem-hukem, raka geti-geti, lenga-wangi, burat-wangi, panyeneng 1, harthania 127, magenah ring daksina.

Sang hadrewe wewangunan kabeh, yan pahumahan mwang Sanggah Kabuyutan, Pura, salwir ing Pralinggan Dewa, wenang ngabakti ka Pretiwi, ngacep Sang Hyang Lemah, Sanghyang Ayu, mwah Sanghyang Anantha Bogha, mwah ngabakti marep munggah, ri Sanghyang Akasa, ngarep Sanghyang Çiwa-Sunia, Sanghyang Bwana-Kamulan, Sanghyang Prajapati.

Wusnia ngabakti, pulang Kwangene ring bangbange, pinaka dasar.

Wus mangkana, pulang tumpeng barake, tetehin antuk batha bange merajah, susunin antuk susunan nyuh gadhinge, raris urugin akedik.

Luhur punika, malih dagingin batha bang, masurat Dasaksara, iki ya :

luhur batha bange, medaging batu bulitan, merajah Triaksara, iki ya : AM ( ), UM ( ), MAM ( ).

Luhur batu bulitan, kwangi 1, majinah 11, merajah Ongkaramretha, iki ya ( ).

Raris urugin asahan. Mangkana kramania, yan sira niti krama ing dadi, haywa hima, tlas.

 

Iki CARUN UMAH CACAD,

yan ana wang manampih Bataturan, gawenen caru, Pamangguh Pamali, alit, nga, lwirniya :

Iwakniya rumbah-gile, malih punjungan putih kuning 1, uyah areng, iwak ayam ireng pinanggang, raka biyu matah salirang, sajeng manis, mwang daksina 1, katipat kelanan, soda 1, tlas.

Mantrani Pamangguh Pamali Alit, caru ika pendhem ring genahe macaru, tlas.

Iki caru mawug maumah mwang magingsir ngarangin, maka pangraksan ing karang,

sa : Daksina 2, gnep, pirak 500, mwang tumpeng poleng 1, mabe taluh, wusniya matanem, malih tetebasan 1, pras 1, tulung 3, wusniya pinangan.

Malih caru getih sapinggan, hati sahundhuh, wusniya, hati getih mwang tumpeng, metanem ring areping sanggar kawitan. Mwah besi anggen titi, ring pameswane, iku enjeki, dumara ngawug umahe,

ma. : Ih Sang Hyang Wariwastu ya namah swaha, Ih Sang Kala Naga, Sang Kala Bhumi, Sang Gumatap-Gumitip, …………. Ampunane raren ingsun, poma. Telas.

Iki caru Pangasih bhuta,

nga, pamahayu pakarangan, pamahayu Sanggar pomahan, upakaraniya,

ca : Tumpeng putih kuning den agung, hinideran sarwa sekar, rakaniya putih kuning, canang genten, iwaknia satha sudhamala grungsang kumatandhang, mapanggang, mwah ithik putih ginuling, mawadah dulang anyar merajah surya candra.

Wus minantran, pendhem tengahing natar.

Phalania, yan ana wong hakarya hala, salwiring tuju tluh taranjana, leyak prakasa, Buta Kala Dengen, mari denia dewa sihin bhuta wedhi.

Mangkana kramania, haywa Sang Pandhita mapi tan wruh sastra iki, apan sinilib de Sang Hyang Licin, nging aja Wera, sahasya temen.

 

Iki Caru panganggihan, nga,

Yaning karang paumahan karase panes, maka cihna ing karang panes, yania katibanan kagrin­gan tan pantara, mwang kasusupan dening brangti, ngimur-imur kalanan, mwang sering kna wicara, manusaniya tan renga ring gagaman manusa.

Yan mangkana cihnaniya, wenang hacaru ring pakarangan lwir­nia, ngadegang Sanggar Tutwan, munggah banjotan kelanan mwang canang lengha-wangi, burat-wangi, canang gantal.

Ring sor ithik bulu sikep, hingolah, hurap bang putih, jaja­tah, dadi 33 tanding, wewalungania winangun hurip, hangke­bang ring caru ika.

Ring Sanggah Kamulan, ngaturang prayascita lewih, malih nunas pakuluh, pamuput caru ika.

Ring natar genah carune, madhatengan ayam putih hingolah dadi 5 tanding, saha canang daksina, prayascita ring Sang­gah, raris kepakubenan maprayascita.

Yan wus puput ika, buncal ring parempatan agung.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga