Lontar Bhama Kertih


 

Nihan dharma ing HANAHUR SOT HATHANI HALUH, SASANGI, nga:

Yan Magayah Kbo, angadhegaken Sanggar Tawang mwang Panggun­gan, saprakaraniya den kadi lagi, hnahakna iyarep ing Parhy­angan, ring genah ing Amegat Sot.

Caru kang munggah ing Sanggar, banten suci, 3, dandanan mwang Catur Wdhya Ghana, Pancha Saraswati, genep saprakaran ing suci, padha mahiwak guling ithik sowang-sowang, tkan ing ladha bebek, paripin kanchana, 2, maka lingga, rinajah, Çiwa mwang Ghana.

Mwah caru ring sor ing Panggungan, tadhah pabangkit, pras lis, panyeneng, tahenan, gayah kbo, 1, pangiring gayah bawi, 1, guling celeng, 1, pangiring guling memeri, 1, tulung, 1, sasayut katututan, ibu sugih, pula sakadaton, sekar sataman tadhahalas, kaklepikan, jagarasi, padha, 1, glar sangha, gangan ing kawali, daksina, 1, pamugbug gayah, tumpeng, tumpeng, 35, bungkul. Mwah hayam, 35, siki.

Mwah iyarep ing Sanggar Tawang. Pegat Sot, tumpeng hagung, 1, mawadhah nyiru hanyar, surat ing nyiru, yan pagatam ring Dewa, iki, ( ). Yan ring Pitara, iki, ( ). Maled kap­ing, raka sarwa gelahan, rateng mentah, mawadhah nyiru.

Mwah Panjenukan ring sor iyarep ing Sanggar Tawang, sega mawadhah wakul, 1, mewak jajatah celeng, 12 katih, mawadhah wakul.

Mwah Katipat Bulayag, padha makelan, padha mewak jajatah celeng, 12, mawadhah wakul.

Muwang jaja kukus kaput, mawadhah wakul, byu mas ahijas.

Mwah tulung, 2 manak padha, 11. Muwang tatandingan, 5, tanding.

Sega mancha warna, Pur, putih, mewak taluh; Da, habang, mewak hurang; Pa, kuning, mewak kuning taluh; U, ireng, mewak lele; Ma, brumbun, mewak yuyu. Mwah tatandingan, 20 tanding. Sega putih mewah babayuhan.

Mwah ring Lebuh, ngadegaken Pangubengan, tengahniya madag­ing Sanggar, caru ring Sanggarniya, suci sadandahan mwang parerebwan, mewak guling bebek.

Ring sorniya tadhah pabangkit, 1, maguling celeng, 1, pan­giringniya guling mameri, 1, gayah celeng recah, 1, pras, lis, panyeneng, tulung, sasayut, katututan, 1, sasayut, 1, sasayut agung, 1, tutuwuhan, ibu sugih, padha masiki.

Mwah iyarep ing Sanggar, Pakala-migiyan, maguling mameri, 1.

Mwah ring pangambilan hutange, caru suci sadandanan, parerebwan, bebek, 1.

Mwah iyarep ing Sang Amegat Sot, daksina, 1, pras lis, sorohan, 1, sasayut sidha-karya, panyahag.

Mwah daksina panukun jiwa, 1, mabras acatu, taluh, 1, klapa, 1, byu ahijas, genep saprakaran ing sasantun, sarwa bungkulan, benang satukel, sasari gung artha, 4000.

Mwah banten suci ring gagaluhan, 1, ring panchuran suci, 1, ring pawon suci, 1, ring bras, suci, 1.

Mwah suci ring parerebwan, 1, sami padha mapaduwuk.

Mwah aket, nistha madhya utama, den kayeng lagi.

Genep saprakaraniya.

Wus mangkana, lumkas tang Dudukun akala-mligi ring Parhyan­gan karuhun, raris ring sang masasangi.

Wus akala-mligi, munggah banten ring Parhyangan, mwang lamak saprakaraniya kabeh.

Raris ngabejiyang saha honiyan-oniyan.

Wus ngabejiyang, hasaha, ngalinggihang, ngayabang.

Lumekas Dhang Guru mamuja, PUJA BWAT PARIKRAMA.

Wus mangkana, ngabhakti sang aswat, raris hanicip toyan Çiwamba, saha Tirtha ring Parhyangan, saha sasayut sidhaka­rya, lawan sasayut saduluraniya.

Raris hanebas surat pasaksi, hanuli winaca, tkan ing hanebit kang surat, bhasminen, harengniya curakakna ring papegatan, hariniya, lebwakna ring niyu danta, pendhem iyarep iang Parhyangan, raris hapaggatan, nyahagang, ngababang, nuru­nang, madu-adwan, mabyasa, saha kinehang. Telas.

 

Nahan KRAMAN ING MAPAG TOYA !

dandanan kbo, 1, kalungana suntagi, wastra putih.

Iyarep ing kbo, bras tegenan, saha honiyan-honiyan, mapra­daksina, ping, 3.

Wus mangkana, ikang kbo ginawe Titi-mahmah, walulange maksih utuh, daginge oleh den agenep, sasate calwan, dadi, 8, tanding, mahaled klatkat saha sanga, 8, tanding, saha raka, wak-wakan gnep, glar sangha, jangan sakawali, mwang segehan.

Mwah ring Panggungan, guling pabangkit, genep salanlan ing pabangkit den agenep.

Dyun pere, 1, buwu, 1.

Dandanan ring Sanggar, suci sadandanan genep.

Sang Amiyos, suci sadandanan, pras, 1, mwang lis, daksina, hartha, 700. Telas.

 

DINAN ING HAMAPAG TOYA,

nangken sasih, ka, 4; ka, 8. Ban­thangan wong Bali ika, katkan ing guling, 1, pabangkit, 1, suci, 5, soroh, marechah bawi, 1, hingolah den asangkep, saha Rentheng, tatajen.

Haturan ring Dewane di Gunung Agung, bras acaru, hinjin hacatu, daksina, 3, padha putih (pethak), jinah katur ring Gunung Agung, 381.

Mwah ring Dewi Daru ring Batur, haturan bebek putih, 3, daksina, 3, bras, kethan, hinjin, pada macatu, raka den agenep, lawe satukel, jinah, 333.

Metu tirtha ring Batur mwang ring Pangubengan.

Maka pangenteg, pamapag ring Hulun Swi, ika ne katiru saking Majapahit.

Haci-haci ing sawah duk ring Majapahit, katur ring Semeru, ring Bhatara Pasupati.

Kramana di Bali, katur ring Dewa di Gunung Agung, di Batur.

Hana sapa ring Basukih, ring Bali Basukihan, hasing ngenchak haci-haci ring Hulun Swi, makadi Panyungsungan Dewane di Mascheti, makadi Bhatari Rambut Sedhana, Bhatari Çri, Ha­mogha tan pabhukti sarin ing sawah, WUNG RING PEJANG RING DEPUKAN, RING CATUHAN, pangan kinum mantuk ring Gunung Agung, ring Batur, sarin ing sawah ika.

Trang tikang bhuwana, sasab makweh, manusa kali sangara.

Mwah Sang Bhaka Bhumi, manyeneng ring Hulun Swi, palinggan ira Bhumi Satumpuk, modhal mangulon.

Parhyangan Dewan ing Gunung Agung, ring Batur, Limasari, Limaschatu, Gedhong Angnurah Bhumi, Bhumi Baturnya, Bhykit­nya hanaman tlung kelan, bel kbo sacengkang, sambel pedhes.

Malih pyasan hapit lawang, mabhukti katipat padha makelan sowang.

Malih panyungsungan Dewa di Mascheti, mangraksa tikus ika wenang sungsung.

Malih yan hana candhalan ing Hempelan, ring Hulun Swi, wenang Binalik Sumpah, Tingkahe Hamancha Wali Krama.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga