Lontar Bhama Kertih


 

Nihan widhanan ing tawur, Eka-Dasa-Rudra, nga,

kaweruhakna pratekaniya, hanut pasang sethananiya sowang-sowang, lwir­niya: Ikang Caru marep Purwa, Gheneya, Daksina, Nairiti, Paschima, Bayabya, Utara, Aersaniya, Madhya, Sor, Luhur.

Samangkana kwehniya, saha Panggungan siji sowang, harahab, lelamak, hapenjor, hawarana pupus ing lirang. Pratekan ing banten kang munggah ring Panggungan ring Purwa lwirniya :

Gajah, celeng, 1, hingolah desa sangkep, sakraman ing gayah, walulange hutuh, saha jajatah calon. Tumpeng mawarna, 35, tagok ungang, pabangkit putih, pisang, 2, guling celeng, 1. Tumpeng, 2, tadhah, 1, pras banten, 1. Mayama, 2, jinah, 25, guling bebek, 1, tumpeng, 2, panggang ayam, 1, tumpeng 2, Mwah tumpeng 1, mewak sudang taluh. Sasayut agung, 1, mewak guling bebek, Sasayut Katututan, mewak sudang taluh. Sangga hurip, 1, panyeneng, 1, tanem tuwuh, 1, tulung, 35, mewak sudang taluh, lis, 1, tikeh dadakan, singketan putih, 1, tepung tawar, hisuh-hisuh, wayahana cuwek, 1, hebu, hayam ireng, 1, malayang-layang; bebek cemeng, 1, malayang-layang. Tumpeng sadandanan, mewak sudang taluh. Pane, 1, payuk, 1, hingisenan toya hanyar, kuskusan, helis, sibuh pepek, rwin ing halalang, 108, jinah, 25, jayanti, jaya mandhalu, samsam dawun ing tibah, wari bang, tahin ing wesi, carak nyuh bulan, kucurniya, 5.

Mwah Carune ring lemah, Hangsa, kinelet winangun urip, wadahin sangkwi mikuh, daginge olah, jajatah calon sarwa, 50, rateng sasigar mentah sasigar, padha wadhahi sangkwi, 5, makadi sasate calon, sarwa, 5, wadhahi hanchak-hanchak, 5, ginawa ring tengah, caru dandanan, 5, madaging sega putih, mahulam hurab barak hurab putih.

Malih papanchak, wadhahi klakat, 2, mewak sudang taluh, 1, mewak hurab bang, 1, takep, takepaniya, 5, mewak hurab bang putih.

Gelar sanga, jangan sekawali, sega sawakul, sajeng sagecha, rumbah gile. Sega hasok (sokan), bebek cemeng, 1, kinelet carmane, winan­gun urip, daginge olah, sasate calon padha, 50, rateng sasigar, mentah sasigar, hurab bang hurab putih, padha wadhahi sangkwi, dadi, 5, mesi sega wera, mewak jajatah calwan. Bhaya-kala, panimpug, pras harepan, 1, hayam, 2, hartha, 225, lawe satukel.

Mwah pabantene ring panggungan, pabangkit agung, 1, suci, 2, titindih, kampuh putih akuwub, hartha, 500.

Mwah banten suci ring Sang Amuja, sadandanan, genep sakra­man ing suci, saha daksina genep, kampuh putih sakuwub, sabuk putih, 1, hartha, 100.

Kunang dandan ing suci, kang munggah ring Sanggar Tawang lwirniya, kadi lagi, genep saha catur wedhya ghana, pancha Saraswati.

Yan manut laksana ing Eka-Dasa-Rudra, yan ring Purwa, putih; ring Gheneya, dahu; Daksina, habang; Nairiti, kuning sari; Paschima, kuning; Wayabya, hijo; Utara, ireng; Aersaniya, pelung; ring Madhya, mancha-warna. Mwah ring Tengah kang Kidul, habang; ring Tengah Utara, ireng.

Mwah hunggwan ing Caru sor, Hangsa, Pur; Wedhus, Ghen; Bantheng, Da; Hasu Bang Bungkem, Nai; Kbo, Pa; Manjangan, Wa; Irengan, Ut; Hundhakan, Aer; Kidhang, ma; sama padha ngawa sega kalatkat, kunang ring Madhya rajah Yamaraja, natarniya galempung mancha warna, saha sanjata.

Ring matambeh Caru Sarwa Mangsa, padha winangun urip, walu­lange katut mastakaniya, lwire : Wuhaya, Mong, Halu, Mamah, Rase, Luwak, Landhak, Kalesih, Ula, Tikus, Dleg, Be Julit, Lele, Hempas, Sikep, Gagak, Irengan Bojog, Godogan, Uler.

Salwire padha mangsa wenang, pepek caru kang ring Tengah, sawarnaniya.

Kunang lwirning banten kang munggah ring Sanggar Tawang tumpeng hagung, guru, 1, mewak kapiting, 1, hantiga rarasm­yah, sudang taluh.

Mwah tumpeng agung, 1, mewak ladha hutuh, tumpeng lalampa­dan, 3, mewak bebek, hingolah, 1.

Mwah tumpeng catur warna, 4, mewak bebek ginoreng, walu­lange padha hutuh, pisang kembang, pisang jati, kembang pahes, tadhah-pawitra, sedhah guru, 8, Mwah sedhah mancha desa, 5, Dhuma, pancha-phala, saraswati, sasamwan, bira, punten, sekul huduk, tambola, dandanan, suci, 5.

Tekan ing catur warna, wedhya ghana pikulan, pancha saras­wati, den agenep, lingga, 2.

Mwah ring Sanggar kiwa tengen, dandanan den agenep, sakra­man ing suci.

Mwah titindih ring tengah, kampuh putih, 2, kuwub, jinah 450.

Mwah ring Sanggar kiwa tengen, titindih sakuwub sowang. Jinah, 225, sowang, sekah dewa, 2, banyu kuwung, 3.

Malih titindih ring tengah, 1, hartha, 800, wadhahin wakul, deh kadi daksina, bras rong kulak, kethan injin, sudang, taluh, byu, nyuh, sedhah, woh.

Mwah Panggungan kang ring tengah, lalamakana kading lagi, hararahab saha penjor.

Banten kang munggah ring Panggungan, pabangkit agung, mawar­na sapajeg, tumpeng agung, 1, guling celeng, 1, suci dwang dandanan, genep sopakaran ing suci.

Mwah saput sarembon, 1, hartha, 800, daksina den agenep, tumpeng alit, 35, papanggang ayam, 8, guling celeng, 1, guling bebek, 1.

Mwah tumpeng, 2, celeng gayah, 1, holah dena sangkep sarwa galahan.

Mwah tumpeng pamubug, 35, pras, mewak hayam pinanggang, 2, penek, 2, jinah, 11. Tanem tuwuh, tadhah, 1, mewak ayam, 1. Tulung, 1, mewak sudang taluh. Sasayut agung, 1, mewak guling bebek. Sasayut Tutuwan, 1, mewak sudang taluh, sangga hurip, 1, panyeneng, 1, Mwah bawi, 1, ginawe suluh agung den agenep. Mwah suluh balang, den agenep. Layang-layang bebek cemeng, 1, hayam hireng, 1, daging ing bebek mwang daging ing hayam, holah sasigar, jajatah calon, padha sarwa, 8, sama winadhahan hanchak-hanchak, sarwa, 1, sowang, mesi sagawu mwang phala bungkah phala gantung den agenep, pras kamaligi, 1.

Mwah banten tumpeng, 2, mewak hayam, 2, pegu putih, 1, pane hanyar, 1, dyun, 1, kumba-corat, 1, susu, 8, mesitoya hana­kan, kumkuman, 1, sibuk pepek, rwi-rwi, 108, jinah, 25, lis, 1, janur niyuh warna, 8, samsam rwan ing tibah, waribang, tahin ing wesi, jayanti, jaya manthalu, tumbak maling, wunut bulu, kamuning, toya mawarna den agenep, tikeh dadakan, sisingkep sarembon, 1, kamaligi, hubag-abig.

Mwah dawuduh, hampeji, katut wohe, wit ing byu katut wohe.

Mwah wakul-wakulan, 1, mesi bras acatu, hartha, 225, lawe satukel, kadi tingkah ing sasantun, den agenep, ron ing bunut panggang, hanchak, waringin, 7, langsat, croring, duren, manggis, bulwan, mwang tegen-tegenan, bras, kethan hinjin padha rong tapis, sudhang taluh, bubungkilan, jawa jali, woh hijengan, sedhah sagulung, hapuh sawungkus, sahang ron busung, sajeng, sabrerong.

Mwah celeng hurip, 1, basa den agenep.

Mwah celeng; 1, maka daging hempal-hempal; wadhanniya pinggang, 1.

Mwah tambekur, 8, mesi sega wera, daging ing loh, sawah, tambak.

Mwah pras bhumi, 1, hartha, 1000 matumpeng, 2, hayam, 2 lawe satukel, mwang bhaya-kala, mewak hayam pinecel, lis busung mawarna den agenep.

Mwah kumbha-cacat, 3, pdha susu 8, tepung tawar, sagawu, hisuh-isuh, wadhahin cubek, nyuh, 1, wadhahi dulang, saha dhaksinan sang amuja den agenep, mwang catur kumbha, kren, 1, mesi dhangdhang, sega garudha, sega sanga wara, sega tadhah, 1, nyiru, 1, glar sanga, pancha wara, pancha sanak, sega hanut hurip ing dinan ing karyane, panyucuk celeng pelen, 1, bebek blang kalung, 1, hayam sudha mala, 1, pari rong tanah, saha prabot ing hanenun, kaping hesi beras, 2, kulak, jinah, 225, talen ing benang satukel, Mwah nyiru, 1, masurat ghana, lamakana rwan ing pisang wahu kebur, hanut tarujungan, titihana lalamak rwan ing sembung, mesi sga, hnahakna ring pretiwi, Mwah tambekur hupih, 8, hesi sga, mewak daging ing sawah, iwak loh, daging ing bhuh, sagara, taluh tambar, 80.

Mwang sekar taman, pulagembal, pula sakadaton, kalepikan jagarasa, tadhah, halas, sekar katut dahuniya, sekar pacah, tiga kanchu, dhalima wanta, sempol, mandasuli, bahus, padma, tunjung sawarnaniya.

Mwah carune ring lemah, celeng hagung, 1, pinaka suluh hagung den agenep, getih sapanjang, walung gegendhing, sami mentah, penchok kacang, taluh bukasem, sakelan, sesaniya sadhaging ing hulam mentah, holah den agenep, jajatah calon, hurab bang putih, maka iwak kayogya iwak bawi.

Mwah celeng blang, 1, maka panubuh pinet carmane, winangun urip, winadahan kalabang mikih.

Daginge mentah sasigar, wadhahi hanchak-hanchak, 8.

Kang sasigar mateng, hingolah jajatah calon, sarwa, 80, hurab bang putih, wadhahin hanchak-hanchak, 8 mesi sga wara.

Mwah caru ring Tri Samaya, tulung, 3, mesi sega putih habang ireng, mewak sudhang taluh.

Mwah caru ring Nawa-graha, tulung agung, 9, mesi sega wara, mewak hebatan celeng, jajatah calon.

Mwah caru ring Sad Winayaka, nga, kekepuh, 6, mesi sega putih, 3, mesi sega habang, 1, sega kuning, 1, sega ireng, 1.

Mwah caru Catur Warna, kekepuh, 1, mesi sega catur warna.

Mwah tembekur putih, 1, mesi sega putih, 1, hnahakna ring pabrahman.

Mwah tembekur, 8, mesi sega wera, mewak jajatah calon, sami mentah.

Mwah tambekur ireng, 8, mesi sega wara, mewak jajatah calon, sami rateng.

Mwah tambekur, 8, padha mesi sekar-ura.

Mwah Caru ring Pancha Syan ira, tulung, 5, mesi sega putih, 1; sega bang, 1; sega kuning, 1; sega ireng, 1; ring tengah, 1, mesi sega catur warna, sama mewak kalendah, susukitan.

Mwah Caru ring Nagara, caru dandan, hanut pahideran bhumi nawa desa, mesi sega sawakul, mewak jajatah calon, sami sahuyun.

Mwah jangan sakawali, glar sangha, sajeng sagecha, rumbah gile, sega basok, hantiga, 9, sami padha mapanimpug.

Mwah caru sarwa mangsa, hnahakna ring lemah, ring madhya genahniya, sami winangun urip, mwang pras, kalamigi, 1.

Mwah pancha satha, pinancha warna, 5, walulange winangun urip, daginge hingolah, jajatah calon, hurab bang putih, 30, nganut hunggwan mancha desa, mwang huripniya, wadhahi kalat­kat, mesi tumpeng padha madanan, hanut warnan ing pahideran.

Nahan tan widhin ing TARU EKA DASA RUDRA, sidha mamrayasa bhumi, matangniyan sawelas wiji, hangadegaken sanggar tawang saha panggunganiya siji sowang, den agenep, widhi-widhanan ing caru, kramaniya, nganut warna pasang sethananiya.

Wusning Eka Dasa Rudra, patawurakna Bhuta Pancha Wali Krama, lwire, hamancha desa marep, Pur, Da, Pa, U, Ma. Telasning mangkana.

Patawurakna Tri Bhuwana, hangadegakna Sanggar Tawang, 3, saha wangunan siji sowang, U, Ma, Da.

Wus mangkana, patawurakna Guruniya. Sanggar Tawang, 1, Telas.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga