Lontar Bhama Kertih


 

Nihan Caru Pancha Rupa Pancha Klud, ngaraniya weneh,

lwir­niya :

Bebek bulu sikep, Chneyan genahniya, malayang-layang; daginge holah ketengan, 88, 1 karangan, sami Suci dandanan sowang.

Hasu bang bungkem, Nairiti genahniya, malayang-layang, da­ginge holah ketengan, dadi 33, karangan, 1.

Kambing, Wayabya genahniya, malayang-layang, daginge holah ketengan, dadi 21, karangan 1.

Hangsa, Aersaniya, genahniya, malayang-layang, daginge holah ketengan, dadi 2 karangan, 1.

Hithik blang kalung, ring Madya genahniya, malayang-layang, daginge holah, dadi 88, karangan, 1.

Satha putih, pur genahniya, holah ketengan, dadi 5.

Satha wiring, Da, genahniya, holah ketengan, dadi 9.

Satha putih syungan, Pa, genahnya, holah ketengan, dadi 7.

Satha ireng, U, Genahniya holah ketengan, dadi 4.

Satha brumbun ring Madhya genahniya, holah ketengan, dadi 8.

Padha ngawa jajatah lembat hasem mwang calon agung, seganiya hanut warnan ing dik widik.

 

Iki Caru Pancha Kelud, nga,

ring Sanggar Macatur Rebah, Mapulangembal, 1, bantene ring tengah.

Tanahe maraja Yamaraja, luhur ing Rarajahan, kebatin kasa, raris dagingin tepung putih, marajah Yamaraja, dagingin banten, kadi kramaniya nguni.

Caru iki maka patang soroh, yan anggen ngalinggihang dewa ring Parhyangan hagung halit, Wrehaspati – kalpha hagung, nga, Swakaryane. Kalinganiya, Wrehaspati, nga: Ngayahnya Dewa ; Kalpha, nga : Sepakara Banten. Adyapi hanggen Pamungkah Makihis ring Parhyangan agung alit wenang, ngamadhyanin, nga, swakaryane, Mapadudusan agung kawenanganiya. Kaweruhakna sorohan ing banten agung alit, hywah hipal-hipal, hanutakna kaya ling ing Widhi-sastra Kusuma Dewa.

Yan tan hanur ri kaojaran ing sastra Kusuma Dewa, tinemah den ira Sang Hyang Kala Suniya, huwus ing karyaninya matema­han rusak sang akarya, hamanggih bhaya agung, kahawa dening Tukang hangrucuk, Tukang Patemon, Tukang Tejagra. Haywa pepeka, apan hana Sang Hyang Sastra Widhi Krama. Telas.

 

Nihan kraman ing Caru Walik – Sumpah, kang utama,

lwirniya :

pur, Hangsa Winangun hirip, dagingnya holah, dadi, 55.

Da, Bantheng Winangun hurip, dagingniya holah, dadi 99.

Nai, Hasu bang bungkem, winangun hurip, dagingniya holah lah dadi, 33.

Pa, Kambing winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 77.

U, Celeng plen, winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 44.

Ma, Kebo winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 88.

Pabangkitniya, 1, soroh genep, ketenganiya nganut dik-widik, pangkunaniya nganut dik-widik, sorohan, kawisan, karangan, glar-sanga, cawu pangrekan. Malih banten ring Panggungane Pabangkit ageng asoroh. Malih bantene ka Surya, teher kadi nguni.

Muwang Padudusan ring harep Sang Amuja, Suci, 2 sasantun genep, grudha padudusan, pras pungu – pungu, pras pachawara, kren, kekeb, pagedangan, cevepan, catur kumbha, payuk, 8, duwengan mawarna, buhu, hisuh – hisuh, tepung tawar segawu, taluh, pras sang alabha, keklentingan, kuskusan, soksokan, hilih, prabot manusa genep, dhadhampar, tikeh dadakan, tekang ing Prayascita Gumi, Durmanggala Prayascita.

Yan pabalik sumpah ring madhya pangambila, kramaniya tanggal kadi nguni, kewala tuna kebo, magentos antuk bebek welang kalung, pancha sathaniya teher kadi nguni.

Yan Malik Sumpah nis-tha pangambile, yan ring desa-desa ring gaga, ring sawah, kramaniya, angunuh Hasu Bang Bungkem, olah genep winangun hurip, dadi, 9, tanding, mawadah sangkwi, seganiya, mawadhah rwan ing tlujungan, magenah herep naiti­ti, Hangsa mangkana, olahniya dadi, 55, genahniya marep purna mwang pancha satha, olahniya kadi nguni.

Ring Sanggar Tawang, Caru, telung dandanan, Mwah ginawe Dangsil, Pisang Ghana hadegakna ro. Mesi sumbu lalima, padha srembengana, kang ring puncak, banten penek bang sanunggal, iwak satha wiring pinanggang sanunggal, masampyan handong bang, maduluran sarwa phala-bungkah phala-gantung. sakwehe sumbu ika, padha maka lalima, kang sor ing puncak, caru katipat padha makelan sowang-sowang, mwang raka-raka, pucang sereh, mapulawa handong bang, paku pidpid, sakwehe mapulawa mangkana, mapenjor, 2, madaging sawaliha ring sawaha, majon­thek klapa kulitan padha, 2, bungkul, genahakna ring harep ing Sanggar Tawang.

Ring genahe Macaru, dulurana sasayut agung, sasayut katutu­tan, pangambeyan, peras panyeneng, lis dadwa, sasawah padha Ngusaba.

Wus tinoyan, lisana, masegawu, tepung tawar, wai ring kumba, patatabana kang sawah, sasayut pangambyan, pras panyeneng.

Mwah kang Caru ring Sanggar, karuhun tinirten mwang dangsil ika tpyakna.

Ikang Caru ring Sanggar Tawang ring luhur, katur ring Bhata­ra Cri.

Ikang Caru ring sor, ring sarwa bregalan ing sawah, sasayut pangambeyan, katur ring Bhatara Çri, pras lis mwang sarim­pen, tan kari lawan iringan Bhatari Çri, mukyan ing pari.

Mwah ring desan ira, guling Pabangkit bawi asoroh, mwang saduluraniya, mwang gayah, penek petang dasa bungkul. mage­nah ring lahapan.

Sanding ring sang ngawya tirtha, caru suci sadandanan, peras sanunggal, lis, 3. Mangkana kramaniya wang asasawahan, abresih kang pari.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga