Lontar Bhama Kertih


 

Mwah HUPACARAN ING HADUDUS,

kuskusan rajah padma, hilir rajah Astra Pasupati, mwang ikang dhangdhang pane, rajah sarasi, sasenden, rajah kadi hilir. Dyun rajah naga. Kren rajah trisula, cakra, padma. Caratan, mesi trisula, salaka, Kumbhacarat, mesi trisula, salaka. Kumbhacarat mesi banyun ing hapande. Wasuhakna ring suku.

Kaklentingan, 4 mesi paripih catur dhatu, mwang astanggi hnahakna ring jayanti jayamantelu.

Rajut ikang kaklentingan, den iang lawe tri warna, lis, siwur pepek, lungguh ing adyus, dadampar pari rong tenah, tikeh 2, mwang prabot hanenun. Iki papalin ing wong adudus habhicari. Telas.

 

Nihan tingkah NGETEH-ETEHIN MANUSA,

yaniya MADUDUS, risam­pune punut mapatlasan.

Hambil hambangane mapesel, tebahang ring bawu tengen, ping 3; ring baku kiwa, ping, 3; ring punuk, ping 3; ring tung­tung ing irung, ping 3.

Raris ambil caratane, kechirin ring pabahane, ping 3, ring bahu tengen, ping 3, ring bahu kiwa ping, 3, ring tangan tengen, ping 3, ring tangan kiwa, ping 3.

Nganchukang jawum ring çiwa-dwara, ring bahu kiwa, ring bawu tengen, ring tangan tengen, ring tangan kiwa.

Ngerik antuk tyuk, ring çiwa-dwara, ring bawu tengen, ring bawu kiwa, ring tangan tengen, ring tangan kiwa. Pandhusin antuk rerebhu.

Cucukin bebek, ring çirah. Cucukin ayam, ring tangan.

Cucukin bawi, ring suku. Ngereb patelasan. Mabisuh-isuh. Pandusin.

Wus punika masasarik, matetebus, raris matirtha. Raris natab.

Malih kabale paselange majijiwan. Raris natab, wusniya raris mapadhamel. Wus mapadhamel, raris natab banten ane beten.

Raris ngiderang pring, ping 3.

Rihin mabhakti ring Sanggar Paselange. Wus mabhakti, raris munggah ka bale Paselange. Wus mabhakti, raris munggah ka bale paselange. Majijiwan.

Iki Sang Hyang Mretha Karsana, nga, wenanggen panjaya-jaya Rare, Ça, Wai wenang, mawadhah payuk, samsam sekar je wija jenar, ma. :

Ong Para dewita rupa ya, dewa grantincha hamekam, wangi swamba ya ucyate, dewa Wisnu payodayat.

Om Aklesa ya namah, Om Um Wasat bhaya ya namah, Om Mam Wasat sidhi sampurna ya namah, he bhyo namah.

Telas.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga