Lontar Bhama Kertih


 

Nihan Kramaning NGUSABHA HYANGNING DHAWUHAN,

nangken pari wayah, hakarya Panggungan, tan kari hampiji huduh, mwang pisang katut wohniya, banten sadandanan gnep, bari hingol.

Winangun hurip mwang sarwa sisih, babi, limpa, hati, pupu­suh, babwahan winadhahan hanchak-hanchak, mesi banten takep-takepan, dwang hanchak-anchak mesi padha, 100, slem sasigar, putih sasigar, padha, 50.

Caru dandanan hanut takep-takepan, yan putih, putih caru­niya; yan hireng, hireng caruniya; ring tengah ing hanchak-anchak, banteniya padha-padha wadhahin lamak tan panglong, calon dandanan, 20, barabas, 20, wadhahin hancha-anchak, tengah ing hanchak-anchak, mesi banten kang mawadhah lamak tan panglong, 1, jawung-jawung, 2.

Mwah banten kang ring Sanggar, sakraman ing banten suci sadandanan den agenep.

Mwah bantene ring Panghulun ing Toya, masanggar cucuk banteniya guling ithik putih, satha pes talengis mwang jukung-jukungan, layarniya haren ing pisang, layarakna ring hulun ing toya, saha babanten hatanding genep, hendongan, hasyani, jaja saha raka, lis lebeng, 1.

Mwah sor ing panggungan, pasegeh, panyehag, 11, mawadhah nyiru.

Mwah bebek, 1, hayam, 1; Mwah ring panggungan, kayesin ing pasilih.

Mwah agawu, tepung campah.

Mwah sangku hisyani toya nirmala.

Mwah yan harep Amapag, teher kadi kecap ing arep.

 

Nihan kraman ing WANG HANGANGKID,

hangadegaken Sanggar Tutwan, caru, suci dandanan.

Mwah ring sor, ca, pabangkit, 1, tumpeng, 2, papanggang ayam, 2, grih agung, 2, kapiting, 2, hantiga, pelas, ged­hang, çri, padha, 2, pras,1.

Mwah tumpeng bira, 1, tumpeng agung, 1, mewak guling ithik, 1, hurang agung, pisang kembang, pisang jati, pane hanyar, 1, saha ririhan, mesi pirak, 25, panebasan, jinah 777, kaya daksina, kampuh saparadeg, lis dyun, kuskusan hanyar, siwur pepek.

Nggwan ing acaru, ri tepin ing samudra ring lwah agung kunang.

Hana duluraniya WANG ANGANGKID, saha tegen-tegenan, bras, kethan, hinjin, mwang salaran ithik ayam, mwang jukung-jukungan, mesi banten dandanan, lebwakna ring samudra. Telas.

 

Nihan kraman ing BANTEN PASELANG,

lwirniya : Hangandegaken Sanggar Tutwan, segenep ing sanggar, banten kang munggah ring Sanggar, suci tiba ro, 2, soroh, macatur rebah, bale gadhing, mesi suci hasoroh, mewak ithik ginuling.

Mwah nasi putih hatebog, maiwak taluh mapelut, 6.

Nasi kuning hatebog, mewak ithik putih mabakakak.

Nasi plug hatebog, mewak banyak mabakakak.

Jrimpen kuning 1, jrimpen sirat mawarna, 8 asiki.

Kunang sekarniya, sekar sekasthi, kedhapan Nagasasi, gad­hung, sekar cempaka warangan, rajah ratih candra.

Sekar tunjung, rajah Yaksa, Danawa, Kuwera, Sanat Kumara Surya.

Ikang sekar tunjung, tanchebang ring teboge manasi putih.

Sekar cempaka warangane, tanchebang ring teboge manasi kuning.

Malih wastra cepuk sari, kampung megha mendhung, sabuk cacirupan, sabuk balengki.

Malih bantene ring balen Paselange, lwire : Pulagembal, sekar taman, pakekeh, pula sakadaton, bagya, ibu sugih, tuwuh-tuwuhan, tegteg bunching.

Malih dhadhagan, mawadah nyiru, patingkeb, pungu-pungu, sapta soca, nawa soca, watu jawa, ceheng, prahu-prahuwan, mas mirah, wawangi, colok.

Malih ketan, bras, padha masok, dhangdhang tembaga, cil dhateng, mwah papindhayan Rare Hangon manegakin kbo-kbohan.

Malih jan tebu pangpang tlu.

Pring 2 pasang, ring Sanggar sapasang, suci 2 soroh, lis dhegdheg, wangsul, palangka gadhing.

Malih Dewa Nini, Gagaluh.

Babangkitniya Ardha Nareswari, gulingniya matudag uli tund­hun.

Mwah iyarep ing tutwan, matiti mamah, kbo yos bharana, saha olah-olahaniya, pabangkit ireng asoroh, tan paguling, maled patola sutra, daksina agung 1, hartha 1725.

Dangsil, tumpeng, 5, pagheneyan, mesi suci asoroh, gelar sanga.

Yan MADHYA ring PASELANG, kewala kbo winangun urip, matata­kan pitola sutra, pabangkit hasoroh, hedhaniya kadi nguni YAN NISTHA RING PASELANG, wedhus wenang, holahaniya kadi harep, pabangkit alit asoroh, sakrama kadi nguni, tan pa­dange.

Yan MANGGE ring WANG, utara, madhya, nistha, pangamete tan padangsil, tan pagagaluh, tan padewa Nini. Mangkane kramaniya, haywa korup.

Iki rajahning pipil dadagan, den anut widik-widik, saha pasang sethananiya, iti suratniya :

Ghenin ira Bhatara Iswara, Purwa, SAM.

Ghenin ira Bhatara Mahesora, Ghne, NAM.

Ghenin ira Bhatara Brahma, Da, BAM.

Ghenin ira Bhatara Rudra, Nai, MAM.

Ghenin ira Bhatara Mahadewa, Pa, TAM.

Ghenin ira Bhatara Sangkara, Bya, ÇIM.

Ghenin ira Bhatara Wisnu, U, AM.

Ghenin ira Bhatara Çambu, Ac, WAM.

Ghenin ira Bhatara Sadha Çiwa, Ma, IM.

Ghenin ira Bhatara Çiwa, Sor, YAM.

Nihan pracarun ing adudus,

caru ring sor, celeng ji hanut hurip ing pancha-warran ing weton, hingolah dagingniya, den kadi hesin ing panggungan, den agenep.

Kunang sirahniya, balung, buntut, kikil, dalemaniya padha madidik sowang, den maksih mentah, sampilaniya sanunggal, den masih utuh, winangun hurip, den ing hatingkah.

Kunang daging kang ingolah, rwaniya sega ring nyiru, gelar sangha ring tatempeh, rajah ing nampi, Garuda hulu kurma, hisen ing glar sangha, sega sakepel, tinumpangan gagechok, jinajar telu, tambekur hanut pancha-wara, hingisenan sekul, molam gagechok bang, putih, pagu, nga, mesi kadi tambekur, tadhah kadi kraman ing tadhah, den agenep, poporosan den agnep, pras, 2, tumpeng wawarnan, kayesin ing panggungan, pisang kembang, pisang jati, papahes, ririhan, hisuh-isuh, karamas, jangan sakawali, sega sawakul, penchok sepanjang, hantiga hanut pancha-waran ing weton.

Gambra hingolah dagingniya winangun hurip, tendhasniya, buntutniya, kikilniya, sega sahidan, urip-uripan, celeng plen, pakanakna ring suku, hayam 2, rupanut pancha waran ing weton, pakanakna ring asa, bebek, 2, pakanakna ring murdha, huwurana bras apapangan.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga