Lontar Bhama Kertih


 

Nihan daging Panjegjegan ing Bhumi,

lwirniya :

Hana Pancher mawat mas, slaka, tambaga, besi, timah, hiket den ing wenang tri datu, hungkusang sapisan, tanchebakna ring niyuhe wahu menthik, lebohakna ring tengah ing gebeh, maduluran suci hasoroh, katipat kelanan, bras 10 ceheng, jinah 2000, benang 10 tukel, muwang sarwa tumuwuh, pancha phala sarwa besikan, baligo, manas, sin dadi twara hada, genahakna tengah ing gebeh, peji, huduh, bwah, jaka, sri kikili, 3, hambengan, 3, puhun,

Gebeh ika makamben putih, masabuk putih, sangket, 108, lahit, 108, sangket mas, 1, slaka, 1, tambaga, 1, besi, 1, timbrah, 1.

Mwah lahit mas, slaka, tambaga, besi, timrah, padha, 1.

 

Iki Panjegjegan Hyang Narmadha hasoroh,

kadi panjegjegan manusa, taler maguling pabangkit, upakara padudusan asoroh, guling pabangkit ageng, makaras, maduluran dangsil, 2, tumpeng, 1.

Manih pabangkit ithik, 1, mapanggungan agung. Sang Amuja mabhusana mancha warna.

Nihan kraman ing Hanjegjegang Bhumi, hamuja ta karubun, yar wus ing Prama Gangga, tlas iang Abasma, sahindikan ing sasira.

Sirat ring Sanggar, Astra Mantra, sangkepi. Utpti Sthiti Bhatara ring Sanggar, Dewa Prathista, Kutha Mantra, sangkepi, haturana Anantasana, Padmasana, Siwakaranani, Pangpadhya, Tarpana Toya, sangkepi. Raris ngastawa SURYA sakabwatan.

Wus mangkana makarya Panglukatan, mwang Padudusan.

Wus mangkana Masirat ring Bhumi, Astra Mantra, sangkepi. Kang sinambat, ma:

Pakulun Paduka Bhatari Prethiwi, paduka Bhatara Akasa, Brahma Wisnu Iswara, Saraswati, Sang Hyang Jagat Natha, Sang Hyang Giripati, Sang Hyang Pradhana Purusa, Sang Hyang Triyo Dasa Saksi, Sang Hyang Lumanglang, den kadi pagehakna tuwuh ing bhumi, jegjeg wetan, pageh kulon, jegjeg lor pageh kidul, Bhatara Guru hanjegjegang tuwuh ing bhumi, jegjeg kangin jegjeg kawuh, jegjeg kaja jegjeg kelod, bener adhah, urdhah, apasek apageh, kukuh Sang Hyang Bhumi, ……………………………………………. Om Sri yawe namu namah swaha, Om Sidhir astu ya namah swaha.

Wus mangkana, linukat ikang bhumi, lisin, Karosodanani, Anantasana, Catur Aswarya, Padmasana, Utpti, Dewa Prasthita, Sthiti, Kuthamantra, tirthani mwang hayabi, mwang pras. Telas.

Yan Panjegjegan Manusa, mantra iki anggen Pangabhakti, yen alit upakaraniya,

ma : Pukulun Kaki Prajapati, Nini Prajapati, Kaki Citragotra, Nini Citragotra, Kaki Samantara, Nini Samantara, pangabhak­tin ipun hanjegjegang tuwuh ipun, jegjeg kangin jegjeg kawuh, jegjeg kaja jegjeg kelod, beneh menek beneh tuwun, apageh hapasek, hakukuh Sang Hyang Hurip sarirane ipun anu,

Om Sri yawe namu namah swaha.

 

Nihan daging GEBEH PANJEGJEGAN ING MANUSA,

lwirniya:

Pancher wat mas, slaka, tambaga, besi, timrah, hiket den ing lawe tridatu, hungkusang sapisan, tanchebang ring niyuh wahu menthik, lebokakna ring tengah ing gebeh, maruntutan suci asoroh, katipat kelanan, bras, 10, ceheng, jinah, 2000, benang, 10, tukel.

Mwang sarwa tumuwuh, pancha phala sarwa besikan, baligo manas, sing dadi twara hada, pejang tengah gebehe, henthik peji, huduh, bwah, jaka, sri kikili, 3, hambengan, 3 puhun.

Gebeh hika makamben putih, masabuk putih, sangket, 108, lahit, 108, sangket mas, 1, slaka, 1, tambaga, 1, timrah, 1, lahit mas, slaka, tambaga, besi, timrah, padha, 1. Telas
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga