Lontar Bhama Kertih


 

Iki Cnadhi Narmadha Tatwa, nga.

Iki Widhi Sastra, saking Niti Bhatara Putra Jaya, malinggih ring Basakih, katama ring Sang Sadhaka kina-kina, saprating­kah Sang Aji Bali, harmunja Hyang, selwir ring upakara Dewa, Makihis, makadi Tawur, ring Çasih Cetra masa kawenang niya.

Haja Sang Ratu ngelyanin ring sasih tileh ing Cetra, Hala kajar ing sastra, kabheda holih sarwa Bhuta.

Malih kahalangan hantuk wuku Dunggulan, Langkir, Medhanga­sya, pujut, pahang, ika tan wenang ngawangun gawe hamuja Hyangyan nuju wedhalan Hyang wenang.

Mwah Pancha-Wali-Krama, Tawur, tan yogya marginin saking wuku Sungsang, Dunggulan, Kuningan, Langkir, Madangsya, Pujut Pahang.

Yan wusan wuku pahang wenang, yan nuju tilem ing cetra, sawusan wuku Dungulan, sabanen Budha Kliwon Pahang, haywa ngawangun Tawur, phalaniya tan sidha karya, Dewa malalis phalaniya.

 

Iki Karya Caru Pancha-Wali-Krama, nga,

lwirniya :

Caruniya ring Purwa, Goh Winangun urip, dadi, 50, sangkwi.

Sastra galahan, calon galahan, sasate watang, 50, pabangkit putih, 1, suci, 2, soroh, guling bawi.

Ring Daksina, Kidang Winangun urip, dadi 99, sangkwi.

Sasate galahan, calon galahan, sasate watang, 90, pabangkit habang, 1, suci, 2, soroh, guling bawi.

Ring Paschima, Manjangan winangun urip, dadi 70, sangkwi.

Sasate galahan, calon galahan, sasate watang, 70, pabangkit kuning, 1, suci, 2, soroh guling bawi.

Ring Utara, Kbo Yos Brana, kang durung rinapitan, winangun urip, dadi, 40 sangkwi.

Sasate galahan, calon galahan, pabangkit hireng, suci, 2, soroh, guling bawi. Ne ring Madhya Wiw i winangun urip, dadi, 80, sangkwi.

Sasate galahan, calon galahan, sasate watang, 80, katih, pabangkit mancha warna, 1, suci, 2, soroh, guling bawi terus gunung, 1.

Cawu dandanan sakadi nguni.

Malih ring Madhayayan, pur, bebek putih, dadi, 5 sangkwi.

Da, hasu bang bungkem, dadi, 9, sangkwi, Pa, banyak, dadi, 7, sangkwi. Ut, bawi plen, dadi, 4, sangkwi. Ma, bebek blang kalung, dadi, 8 sangkwi.

Tkeng sasate mwang calon, sami galahan, seganiya padha nganut urip mancha wesa, pabangkit asoroh, harthaniya keten­gen, hanut pahideran mancha desa, tekan ing caloniya, jinah­niya ketengan.

Yan ing utama pangambila, Sanggar Tawang Rong Tiga, maka 5, munggah suci, padha, 4, soroh, kadi nguni.

Yan madhya pangambila, sami munggah suci, padha, 2, soroh Sanggarniya Sanggar Tutwan.

Sang Amuja, Brahmana, 1, senggu 5, saka bwatan wedhaniya mwang pangas thawaniya ring Bhatara sami, saha dhaksina, padha sakotama.

Saha pepenjoran,petungniya kineri desa bresih, plawaniya handong, maka sami wawanguniya premangke.

Malih bentene ring Panggungan, pabangkit agung, 2, soroh suci, 4, guling ithik putih jambul, 1, nganut aji saptawara, saha pikulan mwang dangsil apasang, tumpeng, 5, tkeng pan­giring, maduluran holah-holahan kabeh, padha makawisan, base hambungan, bwah banchangan, tkan ing balung kikil, 2, pisang jati, tigasan, tkeng phala bungkah, phala gantung, makadi tales, 1, rantasan, 2 prapradeg, saha penjor kadi ring arep. byu lalung, dawudhuh peji, padha, 2, tumpeng maneha warna, genep sakraman ing Panggungan.

Mwah bantene ring padhangan, adegakna Sanggar Tawang, Rong Tiga, marep Utara, munggah suci laksana, 4, soroh, catur wedhya ghana, 4, soroh saha pagenen, glarsangha, cicirik bang bungkem, hithik blang kalung, holah-holah kadi nguni, hasu dadi, 9, sangkwi. Hithik dadi, 8, sangkwi. Hayam manca warna, nganut dik-widik, hayam putih dadi, 5. Hayam biying dadi, 9. Hayam putih syungan, dadi 7. Hayam hireng dadi 4. Hayam brumbun dadi, 8.

Malih Bhagya-Pula-Kreti, saha pring, 2, pasang, wastra rong peradeg, pabangkit hagung, 2, pasang. Slam kapir, kayu mas slaka, tkan ing kembangniya mas, tkeng rarawenia, janma lakistri, kris saha bhusana, harthaniya, 16000, bungkung, 2, masoca mirah, skaruraniya, hartha, 1700, kakrecen sakotaman, bungkung masoca mirah ring sekarura, wastra, 5, warna, gnep sahupakaran ing Padhanan.

Wedhus tapakan Bhatara ring Sanggar Tawang, Kbo tapakan Bhatara ing Paselang. Yan ring madhya pangambile, Hangsa tapakan Bhatara ring Sanggar Tawang, Wedhus tapakan Bhatara ring paselang, tepung putih ring Yamaraja, nora ma-Kbo, pabangkitniya, 1, harepan Widhene, pabangkite matumpeng mancha warna.

Ring Caru pabangkit, 1, carune pah ro, kakreceniya ngamadhy­anin, papendhemane ring harep, paripih mas, masurat udang, selaka masurat nyalyan, tambaga masurat yuyu. Dewane halitan sami paripih, mawadah rapetan kadi nguni, guling gayah, 1, nganut aji sapta-wara, satakan, 1. Ring Panggungan pabangkit, 1, sapratingkah kadi ring arep.

Malih ne ring Padhanahan, tan pajanma, tan palembu, tan pakayu, kewala kris apatuba, maka wenangniya, sapratingkah kadi ring arep, teher maharep utara, jinahniya, 8000, kak­receniya sami ngamadhyanin.

Mwah yan nistha pangambile, munggah suci hapatut ipun, Mayama-raja, nora mapabangkit kapretiwi, kewala harepan widine mapabangkit, padagingane, kewala paripih kadi nguni, pangorengan, rapetan, prabot dena sangkep.

Ring Paselang wedhus tapakan Bhatara, ring Sanggar Tawang matapakan Angsa wenang. Carune lawa ro.

Ring Panggungan, pabangkit, 1, suci, 2, soroh, sapratingkah kadi lagi, padhagingan Padhanane, harthaniya, 4.000, tan pabhagya pula krethi, tan pakerris, tan patiyuk, sanggar­niya, Sanggar Tutwan marep utara, munggah suci, 2, genep caruniya teher kadi nguni. Mangkana kramaniya, kang nistha madhya utama. Telas.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga