Lontar Bhama Kertih


 

Iki Mantran Pancha-satha,

ma : OM Sang Bhuta Janggitan purwa; Sang Bhuta Langkir, dadaksina; Sang Bhuta Lembu-kaniyam paschima; Sang Bhuta Taruna, Utara; Sang Bhutati Sakti, madhya, mapupul ta kita kabeh, yan sira wus hamangan anginum, pamantuka sira, hangarenana hurip warasa, teguh timbul, bhujana kulit, hakulit tambaga, hawa­lung wesi, ahotot kawat, mangkana den ira hagawe hanugraha, ri sang adrewe caru,

OM SAM BAM TAM AM IM, NAM MAM ÇIM WAM YAM, AM UM MAM.

OM AM KAM Kasolkaya isana, swasthi-swasthi sarwa bhuta suka pradhana ya namo namah swaha.

Ri wus sira hamuktyaken caru, pamuliha sira ri pasnetan ira sowang-sowang, wehana hurip waras, dirgha yusa, OM Sidhir astu swaha.

Mwah hana caru Bhuta-yajna, ngaraniya, wenang mangge ring karya Madhana-dhana,

lwirniya,

Pancha-satha kadi nguni, malayang-layang, holahniya mwang bayuhaniya, nganut hurip ing Pancha wara, mwah hasu bang bungkem, winangun hurip, bayuhaniya 33, nairiti genahniya.

Mwah ithik welang ka­lung, malayang-layang, padha matatakan kalabang mikuh, dagingniya hingolah, hurab bang putih, jajatah lembat hasem, dadi 88 bayuh, dadi 8, sangkwi, ring tengah genahniya, mwang calon agung, nganut pahideran meneha desa, sopakara­niya kadi kwir ing Caru Madurgha.

Yan hangge ring Padudusan Halit, wenang Caru ika ngawa Pabangkit hasoroh, wenang hangge ring Parhyangan mwang ring Sanggar Kabuyutan ring tani-tani, wenang hanggen manglinggi­hang Dewa ring Sanggar Parhyangan, Wrespati Halit, nga.

Sakarya hika wenang hingangge ring Sanggar Kabuyutan ring tani-tani, pracarune, haywa nglewihi, hila hestu phalaniya, kegetakna de Sang Tapini, Sang aharep weruha ri kalingan ing karya Nistha Madya Utama, haywa salah hingge.

 

Nihan kramaning Caru, Pancha Sanak Agung, nga :

pu Angsa kanelet winangun hurip, daginge holah, dadi 50 tanding.

Ba, Banteng winangun hurip, daginge holah dadi 90 tanding.

Pa, Hasu Bang Bungkem, daginge holah dadi 70 tanding.

U, Kambing winangun hurip, daginge holah dadi 40 tanding.

Ma, Bebek Blang Kalung, winangun hurip, daginge holah dadi 80 tanding.

Saha jajatah Lembat Asem, sami padha ngawa Karangan, padha 1, sowang. Muwang Calon Agung, segeniya hanut babayuhaniya, nganut rupa mancha desa, padha ngawa Suci sorohan sowang, Sopakaran ing Banten Caru, genep kaya nguni, maduluran satha mancha warna, winangun hurip, seganiya nganut holahaniya, hamancha desa. Ne ring Madhya, Suci hasoroh, Guling Pabangkit asoroh genep.

Caru hiki yan hangge ring desa-desa, ring Parhyangan : Desa, Dalem, Puseh, Bale Agung, salwir Parhyangan wenang.

Yan harep kinchit, wenang hingengge Padudusan Alit.

Yan hangge ring Padudusan Agung kang kinchit, juga wenang hiki, tepung putih ring Yamaraja, Hangsa tapakan Bhatara ring Sanggar Tawang, Wedhus tapakan Bhatara ring Paselang.

Ring Padudusan tan wenang manawa-ratna, tan pabagya pula kreti. Yan Kambing tapakaniya Bhatara ring Sanggar Tawang, Kebo tapakan Bhatara ring Paselang.

Ring Padudusan wenang Manawa-Ratna, ring Panggungan harep ing Widhine, wenang Mabagya pula kreti. Mangkana kengetakna, haja salah harep de Sang Anukangin. Pabanten agung alit, kadhi kojar ing Widhi ing Widhi-sastra.

 

Mwah Caru Pancha-Wali-Krama, nga. ;

lwirniya :

Satha mancha warna malayang-layang, dagingniya holah, hurab bang putih, nganut pahideran pancha desa. Kunang lawa ring Urdha.

Pur, bebek putih winangun hurip. daginge holah, dadi 55 bayuh, karangan 1 calon agung, nganut hurip ing pahideran pancha desa.

Da, hasu bang bungkem, winangun hurip, daginge holah, dadi 99 bayuh.

Pa, hangsa winangun hurip, daginge holah, dadi 77 bayuh.

U, bawi butwan winangun hurip, daginge holah, dadi 44 bayuh.

Na, bebek blang kalung, daginge holah, dadi 88, bayuh.

Padha ngawa jajatah lembat hasem, karangan mwang calon, pabangkitniya ring tengah, 1 soroh den agenep, padha angwa sorohaniya kadi nguni mwang saduluraniya kabeh.

Malih yang gentosin Hangsane magenah Kawuh hantuk banyak, belahaniya teher kadi olahan ing Angsa, Pancha-Wali Karma Madya, nga, Caru iki.

Mwah salwir ing Pancha Sanak Agung Alit, wenang dulurana sasayut Durmanggala, Prayascita Lewih, Sasayut Pancha Kelud, Pamyak Kala mwang Pamangguh Pamali agung alit. Kraman ing Caru iki, pateh pamargine kadi kraman ing Caru Pabcha-Sanak Hagung.

Mangkana kramaniya, haywa salah harep.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga