Lontar Bhama Kertih


 

Sasayut Dhirgha yusa-bumi, nga,

lwirniya :

Tumpeng, 9, bungkul, matancheb sekar tunjung sowang, kwangi, 9, hartha, 2, sowang, munchuk dhapdhap padha makatih sowang, sampyaniya padha ngawa, iwakniya satha brumbun pinanggang, 1, raka sarwa galahan, sedhah woh mwang woh-wohan, pancha, phala, dadi hadulang.

 

Iki Sasayut Prayaschita Gumi, nga,

Ri kala gumin ira sang ratu, katiben durmanggala, upakaraniya, tumpeng, 9, warna, hanut genah tataning gumi, penek, katipat sidha purna, katipat pandhawa, katipat sari, tulung urip, tulung sangkur, raka woh-wohan sarwa, 5 bantal pudhak, 5, pisang gadhing, 5, iwak tihik putih ginuling, lis busung nyuh gadhing, tkan ing sampyaniya, pras penyeneng, sesantun jinah, 400, tumpeng di tengah, medaging horthi, sekar hanut warnan ing tumpeng. kwangi, 9, tunjung tri warna, penek ike tanehebin sekar sulasih mrik,munchuk dhapdhap, tatebus, 9, warna, canang arum, saha abresihan, klungah nyuh gadhing kinasturi, dagin­gin bras kuning, skar kungning, Yan nora nyuh gadhing, siwur cemeng wenang, medaging toya hempul. Sang Pandita hangastre­nin. Kukundanganiya : Ma:

Pukulun Hyang Iswara, Hyang Mahesora, Hyang Brahma, H Hyang Ludra, Hyang Mahedewa, Hyang Sangkara, Hyang Wisnu, Hyang Sambhu, Hynag Siwa, Paduka Bhatara sowang, harotistha gumi, hamurnaken letuh ing jagat kabeh, hangunduraken gering kamaranan ing jagat kabeh, hantukaken pramanan ing jagat, makadi pagehan ing Sang Hyang Candra, hane lehin jagat, mangkana pageh Hyang Nawa Sangha, masarira ring jagat kabeh, mangkanan Bhatara Sowang-sowang.

Panglukataniya, panawa ratnan, pangastrenin, dulurin panglu­katan saka weruhta.

Yana ngange sasayut hiki, phalaniya pageh bang sarwa Dewa mahyang ring bhumi ira Sang Prabhu, gering madoh sing tand­hur wredhi. Telas.

 

Niyan tingkah ing Mapag ring Hampelan,

lwirniya, Banten sorohan, 2, soroh. Katur ring Badugul, 1, ring Panghulun Empe lan, 1. Rawuh ing Pancawan Pancha Satha.

Ring Penapin toya asoroh, maduluran gayah, nasiniya beras hacatu, lebengiya dadi pangkonan, 1, jajatah gayah lembat asem, jajatahniya hanut gaideran gayah, manistha madhya utama, jinah daksinaniya, utaniya, 1700, madhya 700, nistha, 500, nisthan ing nisthan, 250.

Salaraniya genep, bebek putih, hayam putih, bras ketan injin, tgen-tegenan padha macatu, tibakna ring teya. Telas.

 

Nihan pratingkah Macaru ring Tatumpur,

sasah merana wang makweh gering ngebus, ngelempuyeng, ring Desa Tepisiring Samudra, wisya Bhatara Baruna mirogha mwang Kala Bhatara Tengen ing Sagara (Samudra), ngawesyanin, tan kaparisudha den ing Dharma Hosadhi, kadulurin pamirogan 1 Macaling, ring Kahyangan ring Hyas Muntig, ring Desa Nusa Bali, ri kalan ing sasih Cetra, yatika rawuh hangrubhedanin desa tepin ing samudra, hangadakaken gering tutumpur, sasab marana, hamati-mati jnama.

Teka wenang Sang Bhupalakeng Rat, yatna rumakseng rat, hangawe kanayon kanayon ing wadwan ira, hamanggih dirgha yusa, teka wenang gewenen Caru, Patawuran ri tepin ing samudra, ri hiring ing sadesa-desa wenang, lwirniya ;

Ngagakna Sanggar Tutwan, munggah suci, 2, dena sangkep, ri sor ing Sanggar Tutwan, pageneyan ; maduluran sa-krama desane maturan canang daksina, katipat kelanan mwang sodha saha rakaniya, malih masalaran ithik putih, saha tegen-tegenen dan asangkep, banten ika mapulang ring sagara, katur ring Bhatara Baruna, maduluran bawi. Mangkana kramaniya.

Mwah hana labahan I Macaling, bawi butwan, 1, masambleh, mwah ithik blang kalung, segehan agung, mapotong ayam wir­ingmanih sega pangkonan, 5, pangkonaniya maiwak bawi maholah dena genep, sajeng rateng, twak waragang, dhaksina, hartha, 777. Mangkana kramaniya. Telas

 

Nihan hupakara Malabuh Gentuh ring Segara.

Lwir upakaraniya, kadi tingkah Ngeka-Desa-Rudra.

Ring Purwa, guling pabangkit bawi, ithik, 2, soroh, sarwa putih sowang, upakara desa sangkep, guling pabangkit ithik putih.

Munggah ring Sanggar Tutwan, suci,2, soroh, macatur wedhya ghana, saji dena genep, sakabehniya sarwa putih mapanggung, genep upakara ing panggungan. Rawuhing Sang Amuja mabhusana sarwa putih.

Mwah ring Daksina, upakaraniya tunggil kadi ring wetan, nanghing sarwa bang.

Mwah ring Paschima, upakaraniya tunggil kadi ring Daksina, nanghing sarwa pitha.

Mwah ring Utara, upakaraniya tunggil kadi ring Paschima, naghing sarwa ireng.

Mwah ring Madhya, ngedegang Sanggar Tawang rong Tigasana, madudus agung mapeselang, matiti mahmah kbo luh muwani. Munggah suci ring Sanggar kiwa, 2. Ring Tengah, 3, mawedhya, maghana pikulun, macatur pandhiri, mapancha saraswati, masaji genep sowang, nanapan mas, mawadhah kada wadhah pasuciyan, cempungin mirah tri warna, munggah ring Sanggar Tawang.

Upakaraniya pabangkit macha warna, pabangkit, 2, makaras.Malih upakara Panyegjeg hyanamadha hasoroh, kadi paniegje­gang manusa, taler maguling pabangkit hageng, makaras, maduluran dangsil, 2, tumpeng, 11. Malih pabangkit ithik, 1, mapanggungan agung. Sang amuja mabhusana sarwa mancha warna.

Malih pracarune tiningkah Pancha-Karma, tunggil hupakara­niya.

Malih ring Cheneyan, pabangkit, 1, hanut warnan pahideran, masanggah tutwan, nora madudus ring pamujan, kewala sopaka­ran ing panglukatan, genep kadi nguni.

Padha ngawa ring Neriti, ring Wayabya, ring Aersaniya, padha ngawa pabangkit padha masoroh, sanggah tutwan padha ngawa, munggah suci padha, 2.

Sang Amuja padha ngawa, nganut wanan ing gumi.

Caru : Kbo, Wedhus, Bantheng, Banyak, Ithik, Hayam, tining­kah kadi Pancha-Wali-Karma, kengentakna.

Malih upakara ring Hyang Kala Suniya, sane nguyup wain ing segara, doniya pasang surud, guling pabangkit bawi hasoroh, suci, 2, soroh, maduluran banten katipat kelanan, muwang salaran sarwa pikulin, bras, kertha injin, padhama pikul, rantasan saparadeg wedhus, bantheng, ithik, hayam banyak, ika kumlaken winadhahan phalwa, Sang Pandhita hangastranin ring lawut, mantra de ing Kala Suniya Murthi.

Mwah sahanan ing Hyang pangadegan Dewa, tedhunakna ring samudra, maprayaschita, sakramaniya, kadi Mahelis, sarwa pangadegan dewa, pramangke budal, ngungsi pasembyangan.

Upakara Malabuh Gentuh ika, ring Tepin ing Segara, nutugang tigang rahina, raris Ngaremekin, wus mangkana, geseng Sang­gar Tawange, hanyut ring samudra.

Mwah ri kala Malalasti, pangadengan Widhine, lebuhe ring Parhyangan, jemput bilang bucu mancha desa, wadhahin kwangen, hanyut ring samudra, hidhep hanyut letuh ing bumi.

Mwah sapurin Sang Amengku Bhumi, lebuhe ring puri, wadhahin don kumbang, dulurin dawun Kayu Tulak, buncal ring segara, Ngakeludang letuh ing jagat, nga.

Mangkana kramaniya, Ngaturang Tawur Labuh Gentuh ring sega­ra, yang nora mangkana kramaniya, phalaniya tan sidha karya, hanghing yan taher linaksanan, yang nora kadi ling, sastra iki, banchana kapanggih, sarwa pasu haningat ngamuk, kapwa krura, pangadug Hyang Kala Suniya, tekan ing sang ngamong karya bhaya.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga