Lontar Bhama Kertih


Iki carun karang hapanes,

Apa lwire cihnaning karang panes, gring luminta tan pegat, matemahan pati, mwang sarwa paksi, sathonia tlas kagringan, kweh pejah, wenang caru ika.

Glarakna ring pakarangan, mangdene sampurna ikang sarwa magalak ring pakarangan, lwir ing caru, sa, tumpeng putih hadanan, iwak satha winangun hurip, jajatah calon rateng tan winalik, hanut hurip ing dina, mwang rumbah gile, suruh putih hijo, saha canang daksina, pras panyeneng lis, hartha 225.

Mwah hana papendheman rontal rinajah kaya iki : ( ),( ).

Iki mantrania, ma : Panca bhuta, raksasa-raksasi, dustha durjana, henduh ta kita, yan kita wruh hamaca sastranku; yan sira tan wruh hamaca sastranku, lunghana kita ; yan kita wruh palungha kita, tan wruh yan wruh, yan alumuh lungha kita, pangerengkepangraksanta ri ngong, hana tadhah sajinta, pulawa sapunggel, susuruh putih ijo, sega rong penek, ayam winan­gun hurip, rinumbah gile, sasak mentah, jajatah calon tan winalik, twasanta hangraksa hulun.

Wus hangrajah, wus anyaksenana kang caru, pendhemakna rara­jahane ring rontal.

 

Iki Carun panganggihan karang,

lwirnia : Tumpeng 9 danan, iwak ithik bulu sikep, hinglah dena sangkep, dadi 9, tand­ing, kulite layang-layang.

Mwah nasi mapindha wong-wongan, malih nasi mawadah tangku­lak, benia getih matah lebeng, segehan agung, masambleh satha ireng, maruntutan pamangguhan agung.

 

Malih carun karang kageringan,

karang panes, karang angker, karang aeng mwang sane ngenahin tan pakala miyegan, mawyadi, wenang carunin karang ika,

lwir caruniya, ayam putih maho­lah, didi, 5, tanding, padha majajatah lembat asem, hurab bang putih sowang, walulange malih winangun hurip, tumpeng­niya pada madanan, macaru bilang bucu ing karang, matanem, layang-layangniya ring tengah tanem.

Yan nora carunin, ngimuh ikang Kala Bhuta kabeh, harep hanadhah manyakitin, sang adrewe humah, tan manggeh yasa­niya, rahina wengi katadhah hantuk Kalan Bhatari Durgha, yan sampun tawurin, enak tekang sarwa Kala Bhuta, matemahan hayu sang madrewe humah.

Iki mantraniya, ma :

Ih Ki Bhuta Jigramaya, marupa mancha-warna, kita ratuning Bhuta Kala Dengen, mahanak I Pamali Pulung-raksa, I Undar-andir, eka desa rowang ira, kita hanggawe kapanjingan Hyang Lalah, kasander ing Glap, katiben hamuk, kalebon hamuk, kasiratan rah, salwir ing canthaka bhaya, kapunah denira Sang Bhuta Jigramangsa, OM AM Ksama sampurna ya namah, SA BA TA A I NA MA SI WA YA, OM AM UM MAM.

 

Iti Sasayut Panca-klud,

kawruhakna, lwirniya : Tumpeng poleng 1, makalung, maplekir, kwangen 5, padhang lepas 5, katih, muncuk hambengan sehet mingmang 5, nyatur desa genahniya, sisiniya madaging penek 5, nyatur desa genah­niya, mwang payuk 1, misi yeh, misi sehet mingmang. Mwah Pamyak-kala, nasi pangkonan, mapyak mah empat selatin antuk pandan, iwakniya ne kangin, nyalyan; ne klod, udang ; ne kawuh, yuyu ; ne kaja, lele ; ne ring tengah iwakniya swandhu.

Iki Mantraniya, ma :

Pukulun Sang Kala Purwa, Sang Kala Sakti, Sang Kala Brajamu­ka, Sang Kala Preta, Sang Kala Ngulalang, iki tadhah sajin ira, iwak trasi bang, bawang – jahe, mwah hantiga, mwang panca-klud, mwang pamyak-kala, manawi wenten kurang, iki jinah satak lima likur, atumbasa sira mareng pasar agung, weha sanak rabin ira mwang putu buyut, haja sira usil silih gawe, lunghaha sira hamarah-marah, desa, haja marangke Mwah, den pada sidhi swaha.

Yan tan harep hanglewihi, Sasayut Durmenggala, sasayut prayascita, pamyak-kala wenang, Panca – klude, tumpenge poleng ring tengah, iwakniya trasi bang, taluh bukasem.

 

Iki prayascita saka lwiring Durmenggala,

ca : Penek 1, iwakniya trasi bang, bawang jahe, daksina 1, bras akulak, lawe satukal, pirak satak salawe, segaru, tepung tawar, bungkak nyuh gadang 1, lis salepan tan sumalah ring salu, taluh bukasem 1,

ma : Pukulun Sang Kala Purwa, Sang Kala Sakti, Sang Kala Braja, Sang Kala Ngulalang, Sang Kala Tamba Petre, Sang kala Suk­sma, aja sira pati panjingin, patya poporotongi, iki tadhah sajin ira, pnek lawan trasi bang bawang jahe, hanadhah sira tur lungha, manawi kurang tatadahan ira, maraha sira maring Pasar Agung, wehana hanak rabin ira mwang putu buyut, haja marangke Mwah, den padha hewanaha, raksa rumaksa, padha sidhi swaha.

 

Nihan Pamatuh Pamali, ring pomahan,

sa. : Kwangen 5, kojong, nasinia hentip, jinah wijinan padha 2, skar patut ing kwangen,

ma. : OM Sarwa dewi broh namah, bhuta yaksa namah swaha, pamala-pamali bhuta-bhuti, kala kali kala dengen, patuh kangin patuh kawuh, patuh kaja patuh kelod, patuh ring tengah, padha patuh ingkup, tka patuh, (3x).

 

Yan kita mahyun kinasihaning bhuta, iki pengasih Dewa mwang sarwa bhuta,

tkan ing pangasih manusa, hanggen ngabakti ring dewa wenang, masadana Gandhana Jenggi, bhasmakna ring selaning lalatha, ma :

Ingsun hangidephana Sang Hyang Tunggal, rumasuk ring sariran ingsun, tri nadhi sama bhaktya, dewa mantara masya, Tunggal, amatuhana tri nadi, sing tka patuh ingkup, (3x).
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga