Lontar Bhama Kertih


 

Iki pamuktyan caru salwirniya,

ma : Pukulun Ra Nini Bhatara Durgha, manusa tanayan Bhatari, kinengken paduka Bhatara, hangaturi tadhah sajin ira samod­haya, manawi paduka Bhatari kaget pukulun, apan paduka Bhatari hangaturi tadhah caru ring desa kamaranan, manusa ira hangaturi tadhah sajin ira, makadi balan ira samodhaya, sangang atau puluh, padha sira hangarepi tadhah sajn ira sowang-sowang, pihana saka belan ira, hajaken rowang ira, kabeh hamangan anginum, sing kirang sing luput, sampun tan wirati, hagung pangampuran ira, mangke ta ri huwus amangan anginum, lungha ta sira kabeh, haja sira kari hingkene, ring pakarangan, ring pakubonan, ring pagagan ring sawah, lungha sira maring Bale Agung, maring talutu agung, lungha sira maring parampatan agung, mulih ta ngko maring sangkanta, padha mulih ta ngko maring sangkanmu, yen ke hawali paksamu hala, mogha ko hakalung hususmu, kikilmu maka anting-antingmu, paparunmu maka kembanganmu, rudhiranmu pinaka bhasmanmu, klod-kawuh pahunduranmu, batu lumbang palunggu­hanmu, haja ke kariha ring pakarangan, ring pakubonan, ring gaga sawah, hajaken wado-kalan ira kabeh, haja kariha, yantuli jawalen, yan rumpuh gandhongen, yen wuta tuntunen, haja kariha ring kene, lah tka lungha, (3x), OM Sarwa bhuta bhyonamah.

 

Iti pangater caru,

ma : Pukulun paduka Bhatari Durgha, Bhatari Ghana, Sang Yama-raja, Sang Hudug Basur, Sang Pulung, Sang Dengen, Sang Raksasa, Sang Wil, Sang Bhuta Yoni Sakti, mapupul ta siraka­beh, hajaken sarowang ira kabeh, iki tadhahan ira tan sopa­din, haturane manusan ira sang akarya, hayo tan wirati, den sama suka, den sama sahiring, sang mawaweha kadirgha yusan, sang akarya, Mwah sang amuja, luputa ring hila-hila, luputa ring jaya-marana, sama hamanggiha suka rahayu.

OM Kala Bhyo Bhoktaya, OM Pisace Bhyo bhoktaya, OM Sukam bhawantu, OM Purnam bhawantu swaha,

 

Iki mantran salwir ing caru,

wenang ruhunakna, haywa hinge,

ma : Pukulun mundura Kaki Sang Gumulang gumulingang lemah, mundu­ra sira sang haneng lemah sangar, lemah mendek, mundura Kaki Pulung Dharah, manawa sira kedekan, hal ngkahan, saka san­dung, saka sampar, saka babad, saka lempang, saka pacul, kaki sira wong Dhengen sanak, lunghana sira kidul kulon, kidul wetan, nggonan ira hagawaya griya hingkene, OM Kaki Yama-raja, Kaki Brahma-raja, Kaki Banaspati-raja, Kaki Dharma-raja, hundurakna balan ira kabeh, kaki wong dengen sanak, sira rahuh hireku, hingsun ruhune sira, sira hasih hireku, ingsun hasiheng sira, sira sanake riku, ingsun hasanakeng sira. Rahasya temen mantra iki, deniyan pinaka pangruhenakna. Tlas.

 

Nihan pratingkah ing Carun ing Bhuta ring awakta mwang ring pakarangan panes,

Pangwehan I Bhuta Benggala, sarenehang ira Ki Bhuta Syu, hana ta dwen ira Bhatara Brahma, ne mangawe gringe kabeh, ne mangaran Ki Bhuta Bragala, Ki Bhuta Kapira­gan, Ki Bhuta Setan, Ki Bhuta Hejin, Ki Bhuta Kakawah, Ki Bhuta hari-hari, Ki Bhuta Ludrira, ika hanggawe gringe manusa kabeh, hanglimuh ring jro, dadi ya hambheda-bheda satata, tan polih papanganan ira, mwang labhahan kabeh, iku karana ya anggringin, ring jron ing pakarangan, yan tuhu wruh manusane,

iku wehin caru, apa lwire, bebek welang kalung winangun hurip, layang-layang, daginge olah dadi, 108, tanding, lwir ing olahnia habang, 25; ireng, 25; putih, 25; kuning, 25; manca warna, 8; nasinia sama nurut hiwak bebek kuning, 25; manca warna, 8; nasinia sama nurut hiwak bebek hika.

Mwah Pancha-satha, hanurut rupane hamancha desa, iwake mwang nasine, sama hanurut hamancha desa, padha winangun hurip, padha ngawa sasantun daksina mwang bayuhan, pras panyeneng, sesayut pangambeyan, suci asoroh genep.

Caru munggah ring Sanggah Tutwan, suci, 2, soroh den asang­kep.

Kesaksenan ke Sang Wiku lewih, tinodyanan de Bhatara Surya, nguniweh ring Bhatara Brahma, mwah ring sang nggawe gringe, saka lwir ing (salwir ing) sarwa bhutane hambheda-bheda ring jron ing pakarangan, kasaksi ring Sang Hyang Tiga Sakti, Mwang ring sarwa Bhutane, padha ngelingin labahan ira.

 

Iki caru Bhuta Bregala, nga,

wenang tuten samangkana, tan hana hambheda-bheda, malih, trus tumus tkeng hanak putun ira, hamanggih hayu dalan apadhang, mawedi sakwehing hala-hala.

Mangkana Kramaniya sang mahyun hayu. Yan tan mangkana, akweh prabhedaniya, dening sarwa Bhuta kabeh. Mangkana kojar ing sastra, den pwa yatna sira humawas, karana hana kandha catur, ri dalem sarira, hanata swa, hanan ing swa, dadi lanang, dadi wadon, wruh anggawe laha anggawe hayu. Yan tuhu wruha, tan hana hambheda-bheda ring sarira, yan tan wruha, ingkana ya hamrebheda. Kayaki sastraniya, AM AH, ring jaba; ring jro, AM AH, wruh sira ring sarira.

Yan tan wruha, haywa langgana umawas, sastra iki, apan sodhan ira sang watek Dewata kabeh, haywa ngiwangin sastra iki, apan arang wong ngawruhi, kasimpenan ira sang Hyang Rwa Bhineda, kang ring jaba lawan kang ring jro.

Mangkana warah ira Sang Hyang Rwa Bhineda, haywa wera, kakesen ring jnyananta, tuhu ya Guru Iswara, tan hana Guru Kaparagan, apan bwatiang jro unggwaniya, utama dahat. Tlas.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga