Lontar Bhama Kertih


 

Iki Tatebasan Kabuyutan Lumbung mwang greha, karubuhan taru agung :

Carunia, tumpeng 2, meiwak ayam kandhungan 1, winangun hurip, dagingnia hingolah, hurab bang putih, jajatah 9, calon 9, hebatnia linawar, bawang jahe kasuna cekuh 11 trasi tinunu, gulawinahan takir, hebatnia suci, haywa nged­hapin, sajeng sagecha, jangan sakawali, palawania sembung, toya ring bruk anyar, tepung tawar, wingaturang arep ing karubuhan, ikang rinubuhan winangun Mwah.

ma: OM Sang Bhuta Kulalwing, Sang Kala Butha, Sang Kala Mang, Haja sira pati papanjingan, iki tadhah sajin ira, tumpeng hadanan, trasi tinunu, bawang jahe, bras agonja, lawe satu­kel, harta satak salawe.

Wus winantran, tatebasi kang kurubuhan, mwang sang adwe umah. Ikang caru tinilar ing parempatan jalan, haywa tinolik kang tinilar.

 

Iki pamabayuh karang, hawet deniya manggih hayu, caru han­gus, ing,

lwirnia : Bubuh pirata, nasi hangkeb, sorohan asoroh, suci satampa, tumpeng, 9, besih, mawarna, 9, mawadah tamas maraka kadi sodahan, hasu bang bungkem, 1, dagingnia, halah jangkep walulangnia winadhahan sankwi mapinda cacing, hinangkeban, dening walulangnia.

Malih punyan tiyih katut humbinya, 4 puwun. Daksina, 1, hartha, 770, katipat sedahan, katur ring Bhatara Kala, kasaksenan den Bhatara Surya, mwang watek Dewata Nawa-sang­ha, tumut hangania maka sami.

Wusnia, pendhem ikang caru, nasi hangkebe lebarang ring jaban pameswane, punyan tiyihe, pamula disamping pameswane, diharep ing korine, kiwe tengen ring jroning kori mwang ring jabania.

Mangkana kramania, graha macaru ring natar wenang.

 

Nihan Panulak Marana mwang Tutumpur,

Karubuhan Dhangdhangan, kapanjingan hamuk, kapanjingan buron, saka lwir ing Durmang­gala,

lwirnia :

Ngadegaken Sanggar Tutwan, munggah suci 2 soroh, gnep salanlaning suci, tumpeng adanan, pras, rantasan, sapradeg, tubungan putih ijo 7, bwah 7, mawadhah limas, bungkak nyuh gading makasturi, canang lenga-wangi, burat-wangi, daksina, hartha 1700.

Sornia pagnen, malih magawe lahapan, banten munggah lahapan, babangkit asoroh, maguling bawi, gnep salanlaning pabangkit, kadi tingkah ing Madudus halit.

Carune ring natar, hayam mancha warna, malayang-layang winadhahan sangkwi mikuh, daginge holah, lwirnia :

Hayam putih, daginge holah, hurab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 5 katih, calon 5 dadi 5, bayuh ring purwa gnahnia.

Hayam biying, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 9 katih, calon 9, bayuh, daksina gnahnia.

Hayam putih syungan, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 7 katih, calon 7, bayuh, Paschima gnahnia.

Hayam ireng, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 4 katih, calon 4 dadi 4, bayuh, utara gnahnia.

Hayam Brumbun, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 8 katih, calon 8, dadi kutus bayuh, gnahnia ring madhya. Padha winadhahan sangkwi.

Mwah Asu Bang Bungkem, kang durung awawajang, malayang-layang, winadhahan sangkwi mikuh, daginge holah, urab bang putih, jajatahnia lembat hasem, padha 33, dadi 3 sangkwi, ulam karangan 1.

Mwang calon agung manut urip ing paidheran, mwang kakepuh takep-takepan.

Mwah sega punjungan, putih, habang, kuning, ireng, brumbun, padha ngawa pras pengambeyan tulung sasayut.

Mwah tumpeng hanut pahideran 33, sega ketengan 33, nanceb Sanggah Cucuk, mancha desa gnahnia, munggah banten dandanan, canang sari canang gantal, sujang rempet 5, mesi twak harak.

Carune ring tengah, suci 1 gnep, salan-laning suci, mwang prayascita lewih, prayascita durmanggala, sasayut pancha – klud, pamyak kala, mwang pamangguh pemali, lis sangga hurip padha ngawa, canang berkat hamancha desa, rantasan mancha warna, kober mancha warna, carune, sania 33, saha takep-takepan, mwah dyun pere misi toya mancha desa, mesi alas-alasan, agawu, tepung tawar padha ngawa, tetebus mwang – rarakih.

Mwah ring pamujan, suci gnep salan-laning suci, mwang panglukatan, gnep sopakaran ing panglukatan, samsam bija kuning, alas-alasan, sodha pras lis, buhu, sgawu, tepung tawar, sasari, tetebus mancha warna.

 

Iki Caru Pancha-sanak Madurgha, nga,

wenang glarakna ring Kahyangan Panghulun ing Setra.

Mwah yan gentosin hasune hantuk bawi butwan, Caru Pancha-sanak Tawur Madhya, nga., wenang hanggen ring Pura Dalem.

Caru iki sane kalih soroh, padha tan wenang ngawa Pabangkit, Adyapi pacang hanggen Ngusabha ring sawah, wnang glarakna, caru iki, kewala nasin carune mancha desa, sga punjungan hingangge, maka tigang desa tiga, nganut warnan pahideran.

Yadyan hanggen madudus alit, wnang caru iki ingangge.

Yan pacang mangge ring desa-desa, wenang nunas tirtha pamuput caru ring Dalem Kahyangan, Panghulun ing Setra.

Yan mangge ring sawah, wnang nunas tirtha pamuput caru ring Badugul Panghulun ring sawah. Mangkana kramania.

Mantran asu Bang Bungkem, ma :

Pakulun Sang Bhuta hulu Kuda saking kidul, Pahing pancha-warna ira, iki Asu Bang Bungkem rinancana, makadi saruntutan ipun, twak sagecha, bali saliyus, enak sira hamanga anginum, tkan ing anak putu buyut ira, aja sira ngadhakaken bhaya pakewuh, ring Gaga, ring Sawah, ring Pomahan, ring Pakaran­gan, tulaken kang sasab maraana kabeh, OM Shidhir astu ya nama swaha.

Caru Madurgha, ma ;

Pukulun Kaki Bhatara Kala, paduka Bhatari Durgha, Ra Kaki Bhatara Ghana, Sang Pancha Muka, sira hanyangkala, hanyang­kalani pakarangane pun anu, apan sampun hangaturaken Caruka Bhaya-kalan, amuktya sira, sama paduka sira sang adrewe caru, dirga-yusa yowanaweta hurip, tka waras (3x).

Ri wus pinuja, ken sang adrewe caru, ngabktika-Surya, ka Durgha Dewi, saha Kwangi pasaksi. Wus mangkana bwangen tang caru mareng sagara, ring parampa­tan, jurang, ring lwah agung, wnang.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga