Lontar Bhama Kertih


 

Nihan Kramanin ing Mamalik Sumpah ring Carik, ring Desa ring Karang Paumahan,

genep salah-salah ing Pabanten ring Hasa­gan, guling pabangkit, celeng Gajah, sulampitan, glar sang­ha, jangan sakawali.

Mwang ring Sanggar, ring harep sang amuja, banten suci sadandanan, pras lis.

Ring tanggun Bale Agung genah ing Hasagan.

Ring Caru, takep-takepan hanut watek, mawadah sangkwi, 5, sajeng sabarerong, pras lis, byakawon, asu blang bungkem hebat genep, daksinaniya, bras, 3, catu, gedhang satangkep, lawe satukel, artha, 1700. Pras Gayah, jinah, 500. Guling, 1, ayam ….. bebek, 3, tekaning cucukan, jun pere, 1, kumba carat hanut watek, klungah, 5, manca warna, hisuh-hisuh genep, takep-takepan hanut watek.

Celeng, 9, ping 5, bebek, 7, ping 5. Syap, 5, ping, 5, sudang taluh, 3, ping 5, huyah areng, 1, ping 5, Tibakna ring sangkwi, 5.

Corok ing klungah ; Nyuh Sudhamala 9, Nyuh Nyamblung 11, Nyuh Gading 7, Nyuh Bajulit 5, Nyuh Tabah 3

Mwah jinahniya hanut caratniya, matali benang tri datu.Yeh anakan tibakna ring dyun.

Yan Hamalik Sumpah ring Carik, dumun hamuja ring Hulun Carik, klungah ika paro, ka Hulun Carik, 2, ka Bale Agung 3. Ring Tilem Hamalik Sumpah.

Yan ring Purnama Hangayu-hayu ring Bale Agung, kramaning banten kadi nguni, Matani Haluh, nga, raris ngalebarang. Ika wenang magawe swasthan ing nagara, apan nganut Niti krama kadi nguni. Banten ring Pangulun Carik hasoroh, saha guling pabangkit, mwang catur kumba, pane kren, pangedhangan. Mwah takep-takepan wawalungan, makadinya, Kbo, pur, 50. ghene, 80. Da, 90 nai, 30 pa, 70 wa. 10 u, 40 ae, 60. ma, 80. Telas.

 

Nihan kramaning Caru Pancha Wali Krama,

lwirnya :

Marep, Pur, Sampi, Da, Manjangan, Pa, Kidang. U, Kbo. Ma, kambing blang.

Mwah rarajah ing Wahana, Pur, lembu. Da, Mregha. Pa, mong, U, Grudha, Ma, Padma.

Mangkana rarajah ing Wahananiya.

Rajah Penjor : Pur, Bajra. Ghene, dupa, Da, Dhandha. Nai, Kadga, Pa, Pasa. Wa, Dhwaja. U, Gadha. Ae, Hangkus. Ma, Sahanan ing sanjata Pahideran.

 

Niyan tingkahing Caru Tawur Gentuh, Nga :

Ngadegang Sanggar Rong, 3, munggah suci laksana tiba, 4 Soroh, macatur wodhyaghana, mapancha saraswati, kiwa tengen citra gotra, siwa bahu, pucuk bahu, papadha, dewa-dewi, tegen-tegenan, bebek hayam, sasantun gede, saji, 4, soroh, rantasan, 2, pras, 2, ajuman, 2, bebek, 16, siki, sasantun saka bwatan, utama, 16000, madhya, 8000.

Ring panggungan pabangkit asoroh, genep sahadaniya, pagnen.

Ne ring sor, bantheng winangun urip, daginge olah, dadi 55, purwa gnahniya.

Hasu Bang Bungkem, Winangun urip, daginge olah, dadi 99, Daksina genahniya.

Kambing, winangun urip, halahniya, dadi 77, Paschima gnahniya.

Celeng Plen, winangun urip, olahniya dadi 44, Utara genahnya.

Banyak winangun urip, halaniya dadi 55, ring sor genahniya.

Kbo winangun urip, olahniya dadi 88, ring Madhya genahniya. Hangsa winan­gun urip, dadi 1, ring Urdha gnahnya.

Mwang sorohaniya, pangkonanya, hanur widik-widik, tembekur hanut dik-widik, cawu dandanan hanur dik-widik, tulung matangga nut dik-widik, cawu pangrekan, suci asoroh, daksi­na, sasantun, glar sangha, nasi soka, bakaran, tuwak arak berem, 21, yeh padha mawadhah sujang, duwegan pateh sowang-sowang, masanggah cukcuk, hanut paideran, macaniga don byu, mapalawa aha bahas, ketenganiya hanut pangideran, pangkona­niya padha nunggal sowang, babakarane padha nunggal sowang.

Mwah Pancha Satha winangun urip, olah anut pahideran, ring tengah, suci, daksina, sasantun, sorohan, karangan, gelar sangha, bayuha, bakaran, ketenganiya, hanut paideran, pang­konaniya hanut pahideran, harthaniya nut dik-widik : pur, 555, Da, 999. Pa, 777. U, 444. Ma. 888. Ring addhah, 555. Ring Urddha, 111. Ma-Yamaraja.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga