Lontar Bhama Kertih


 

Niyan indik Caru Tawur Agung, Nga :

Ngadegakna Sanggar Tawang, rong, 3, munggah suci, 4, soroh, macatur wedhya ghana, pikulan, pancha saraswati. Pucuk bahu, Siwa bahu, papadha, saji kiwa tengen, 4. Citra gotra, guru hagung, pras ajuman, bebek ka surya, 22, dewa-dewi, ranta­san, sasantun ageng, nyuh, 8, sowang. Ring sor pagneyan.

Ring Panggungan pabangkit agung, 2, slam kapir, hulam bebek putih jambul, saha dangsil hapasang, tumpang, 5, gnep sahe­dan ing pabangkit agung, makaras.

Caru ring sor, kang marep Purwa, Sampi Wiangun urip, halah­niya dadi, 55. Daksina, Majangan Winangun urip, holahniya, dadi 99. Paschima, Kidang winangun urip, holahniya, dadi 77 Yan tan polih Kidang, wenang rarajahaniya, holah-holahaniya gentosin hantuk bebek putih winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 44.

Ikang padha duluranan pabangkit sowang-sowang.

Mwah ring Addhah, Banyak winangun urip, dagingniya holah, dadi, 55, dulurana pabangkit.

Mwah ring Urddha, Hangsa winangun urip, dagingniya hingolah, dadi, 1, dulurana pabangkit.

Ring Madhya, Kbo winangun urip, dagingniya holah, dadi, 88, dulurana pabangkit.

Ring Gheneya, Luwak winangun urip, dagingniya holah, dadi, 88, nora mapabangkit.

Ring Nairiti, Hasu Bang Bungkem, winangun urip, dagingniya holah, dadi 33, nora mapabangkit.

Ring Bayabya, Penyu winangun urip, dagingniya holah, dadi, 22, nora mapabangkit.

Ring Aersaniya, Kambing winangun urip, dagingniya holah dadi, 66 nora mapabangkit.

Mwah Ayam Mancha-warna winangun urip, holahniya nganut ketengan, nganut dik-widik, kawisaniya, 1, sowang. Karanga­niya 1, sowang. Gelar sangha, 1, sowang. Babakaran, 1, sowang. Pangkonaniya, nganut pahideran, tulung matangga, nganut pahideran. Tambekur nganut pahideran. Cawu dandan nganut pahideran. Takep-takepan nganut pahideran. Kakepuh­niya nganut suku. Telas

 

Iki Banten Maguru Piduka,

lwirniya :

Suci asoroh, sasayut pangambeyan, salaran bebek, hayam, sami hurip, tegen-tenganan, tumpeng guru, 1, mahulam bebek putih, pras panyeneng, sasantun, soddha putih kuning makembaran, maduluran sasayut dirgha-yusa-bhumi.

 

Iki Tatebasan Bendu Piduka, nga

lwirniya :

Tumpeng, 1, matatakan kulit sasayut, iwakniya rarasmen, sudang, taluh, tulung, 1, canang pawitra, maraka jaja bend­hu, mwang woh-wohan, sampyan nagasari.

Tatebasan iki hingangge kalan ing hanedhuh ing desa.

 

Iki Tatebasan Guru Piduka, nga,

lwirniya :

Tumpeng, 1, mapucak manik, matatakan kulit sasayut, iwakniya ithik ginuling, 1, tulung agung, 1 kwangen 3, sampyan naga sari, canang pahyasan, katipat sidha purna, 1 raka woh-wohan.

Mantran Maguru Piduka, Ma :

Om Sang Hyang Pradhana Hyang Purusa, Hyang Ciwa Guru, Hyang Surya Candra, manusa ira Maguru Piduka, hangaturaken pama­hayon, wus katanggapana de Sedahan ira Bhagawan Panyarikan, enakan ira Bhagawan Citra Gotra/Gotri, manusan ira hanembaha Citra tangan karo, hanedha sinampura, manawi wenten sabda sawud, campur, liyok, lepas pangucap, sampun ta ngadakaken ta ya sukrectha, manusan ira haneda tirtha Dharmamretha, Hyang Iswara, Hyang Mahesora, Hyang Brahma, Hyang Rudra, Hyang Mahadewa, Hyang Sangkara, Hyang Wisnu, Hyang Sambhu, Hyang sarwa Dewata, manusan ira Maguru Piduka. Om Sidhir astu ya namah swaha.

Mwah Tatebasan Guru Piduka, nga,

lwirniya :

Bras akulak ginawe tumpeng, mapucak hati, taluh, tumpenge maplekir busung, iwakniya hayam putih panggang, haledniya kulit sasayut, dasarniya bras akulak, lawe satukel, hartha, 225.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga