Lontar Yadnya Prakerti


De sang angamong karya, saka ri tembening nyambut gawe wenang jejerakena kang daksina aturi banten sari-sari, nga. panyahian, jotan mwang pasegehan. Ri sampun masaning karya atatampahan elingakena wehan bebakaran mentah. Ri karyane wehan rayunan linggih, karangan, sega sokan pada sowang-sowang yan alit kang gawe, alit juga pangacinya, wenang pras daksina mwang ajuman anut warnasegehan sasah anut warna, sasapanya rawos Bali juga wenang , kwala sambat namanya sowang-sowang, mwang sastra swaranya sakarepe angaksama wenang.

Ana mwah yogya kengetakena de sang ngraksa karya maka pamurnaning sarwa kala bhuta amigna ring sarwa karya, lwirnya: laban asu, denya tan wani ararusuh: carunya sega winadahantangkulak anyar kari kelapanya, iwak jajatah, susuni canang uras atanding, sambat sang Bhuta Ulusinga, kon angunbduraken wadokalanira watek brehala kabeh, ma. Om indah ta kita kamung Sang Bhuta Singapati, iki tadah ganjarana sira, amukti sira, ajaken wadokalan kita, wus sira amukti sari, sun kon angunduraken wadokalanira kabeh watek srigala, mangsa kabeh, aja wehi kari nger ing kenep sira wus inaweh ganjaran, den enak amundura sira, kabeh, ayuwa tan idep sabdaning hulun kita, apan padanira Bhatara ingaturaken yadnya, tuhu tan wenang kita anangalapan, amigna ya ta yadnya, Om Kala Srigala byo boktra byoh namah swaha.

Iki laban paksi gagak bantenakena ring luhuring atepca. Sega sapunjung , iwak taluh 1, mwah sega sasah, be celeng matah wenang rah atakir. Sang sinambat Sang Bhuta Gagak sona kon angunduraken wadokalanira. Mantra: Ih sira sang paksiraja, Sang Bhuta gagaksona, iki tadah ganjaranku ri kita, wehakena wadokalanta amukti kabelanira, wus sira amukti sari, mundur ta sirakabeh ring kadohan, adan amantuka sira ring alas, aja sira jumeneking kene, anggarugada, amangana babantenku, kedep sidi sabdanku, Om Bhuta Kaba byoh boktra byoh namah swaha.
Iki laban semut sepuh, tetani, salwiring krimi, yanya salah angde, carunya: sega mewadah tangkulak, iwak urab barak, urab putih, klapa asigar, mantra: Kita buh, sakwehmu sarwa krimi kita kabeh, iki bukti tadahankwi ri kita, aja sira sumarab, kumarasah, papupulta kita kabeh pada amangsana segeh; wus sira amangana segeh, pamulihta kita ri buhloka desan kita apunpun ta kita ing kana, antosakena sengker-tahanmu papa anunggu kita pamastu Dang Gurwiswara, Om krimi buh byoh loka namu namah swaha.

Ana malih yan ring karya ayu, ri padewa aran, ring pura ring sanggah parhyangan, makadi ring payadnyan; ana sira Sanghyang Panca Resi rumakseng kana, Sanghyang pancasiwa pasanggahanira sira wenang maka pamurnaning sarwa cuntaka ri sang adrewe karya, lwirnya karma magelakena wenang astitiakena ananceb sanggah tutuan alit 5 kwehnya, amanca desa unggwanya, ring panyamuhan dewasanya. Ikang ring prwa ring wates papageran ring purwa unggwanya bebantenya daksina, suci, sodan, peras ajuman, katipat kelanan, iwaknya ayam putih pinanggang, canang sagenep, tadah sukla . Sang aturi, sira Bhagawan Kosika, Mam Namah wswaha swaranya.

Ikang ring daksina, genah pangastitiyanya ring dapur panyucian, bantenya sama kadi arep kupatnya iwak ayam wiring pinanggang, katur ring Bhagawan Garga, Am Namah swaranya.

Ikang Pascima genahnya ring lebuh, ring sanding pangubengan, bantenya pateh, kupatnya iwak ayam putih siyungan pinanggang. Katur ring Bhagawan Metri, Om Namah swaranya.

Ikang utara, genahnya ring sumur, yan tan hana sumur wenang ring gohaning angamet toya nggwanya, bantenya sama kadi arep, kupatnya iwak ayam ireng pinanggang, katur ring Bhagawan Pursya (?), Um namah swaranya.
Ikang ring madya genahnya ring tengahing natar bantenya sama, kupatnya iwak ayam brumbun pinanggang, katur ring Bhagawan Wrehatnala, Yam namah swaranya.

Iki panglukatanya Sanghyang Panca Siwa pangilang sarwa cuntaka mwang letuhing dina, sadana toya anyar samsam beras kuning, sekar warna lima, lalang lembaran 5 katih, padang lepas 11 katih sagi-sagi: peras daksina, sodan, ajuman panyeneng, sorohan, lis, artanya 527 . Iki pujanya: Ma. Om siwa puja karyem seni, sarwa papa klesa punyam, sarwa wignam winasyanti, pataka cuntaka nasanam. Tungtungana sarwa blikam. Maka pamurnaning pemarisudanya,ma.Om sarwa blikan pritiwi, Brahma, Wisnu, Iswara, anaking Dewaputra, sarwa wastu, sang prauyeng, sarwa doh, suda mala, suda papa suda pataka, suda sawiraning dasamala, suda roga, suda danda upadrawa, bayu-putrastu namah swaha. Om Siwa sampurna ya namah swaha. Ri wusing pinuja, siniratakena ring saiderin pakaranganya mwang ring upasubaning karyanya.

Iki pangalang-alang dewasa sang amangun karya, kayatnakena denta, alanya anerus tekeng putu buyut, ameda-meda amignanya mwang alpayusa palanya, lwirnya anut sasih, maka pamarisudanya juga gelarakena rumuhun, kala dewasaning anyambut gawe pangruhunya, wenang yeki maka pamrayascitanya, lwirnya: carukena rumuhun ikang sarwa mentah, tadah pawitra, bubuh pirata mwang prayascitta. Teher ri karyanya, ika carukena ikang sarwa rateng duluranya kadi arep , tan sah peras daksina, sodan, lis sorohan sehetan; lwirnya yan ring sasih 1, tan ana ngalangana, terus rahayunya.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga