Lontar Yadnya Prakerti


Ri sasih 2, kaalangan dening Bhatara Gana genahing acaru ring sanggah, sinambat Bhatara Gana, Bhatara Guru Dadi.

Ring sasih 3, kaalangan ring Hyang, genahing acaru ring pemunjungan, kang sinambat Bhatara Hyang.

Yan ring sasih 4, kaalangan ring Hyang Guru Pitara, genahing acaru ring perantenan, sinambat Hyang Guru pitara.

Yan ring sasih 5, tuhu tan ana kaalangan, rahayu terus karya ika.
Yan ring sasih ke 6 kaalangan deni sang Bhuta Dengen genahing acaru ring lebuh sinambat Sang Bhuta dengen.

Yan ring sasih ke 7, kaalangan dening Dewata, genahing acaru ring sanggar
Yan ring sasih 8, kaalangan dening Kala, genahing acaru ring marga agung nyambat sang Kala ngadang.

Yan ring sasih ke 9 mwang ke 10, kaalangan dening Hyanag sinuhun kidul, genahing acaru ring sanggar rongan ring tengah , sang sinambat Bhatara Sinuhun Kidul.
Yan ring sasih Jyesta mwang Sada, kaalangan dening Ibu Pretitiwi, genahing acaru ring natar, sang sinambat Ibu Pritiwi. Telas.

Nihan kayatnakena kalaning swarajakarya, katekan durmita, udan riyut mwang papeteng, duluri kilat anduru, sira Sang Bhuta Yaksaraja, tatiga sanaknya sakti wisesa ngaran sang Bhuta Pritiwi, Sang Bhuta Tapah, Sang Bhuta Akasa, ika ta wenang astitiakena pinintasrayan, ri karaksan ikang swarajakarya, anrangana kang sindung riyut, den adi paripurna, sira ta wenang adegakena ring sanggah tutuan tumpang 3.

Bantenya ri tumpang pinih sor: daksina, suci, peras, ajuman bang, iwak ayam wiring pinanggang, rayunan pajegan iwak olah pajegan, canang kembang payas, pasuciyan, sekar pucuk bang, sambat sang Bhuta Pertiwi.

Bantenya ring tumpangnya ring madya, daksina, suci, peras, ajuman, rayunan dadu warnanya, iwaknya ayam suda mala pinanggang, rayunanya iwak olah pajegan, saha duluranya pateh sang sinambat Sang Bhuta Apah Sunya.

Ikang ring luhur bantenya: pateh rupaning ajuman mwang rayunan kudrang, iwaknya ayam wiring kuning pinanggang, sang sinambat Bhuta Yaksa Akasa, irika sakawruhta ngaksama wenang basa Bali juga wenang.

Yan arangaken udan, yan angundang udan, ngundang angin, riyut papeteng, wenang irika aksamakena, kewalya gantyakena warnaning ajuman, mwang rayunanya dening segehan warna pelung ring luhur, iwaknya ayam bulu telu, kelawu, biru wenang. Ireng ring madya, iwaknya ayam ireng. Dadu ring sor iwak ayam wiring kuning.

Iti mantra gagelaran Sang angraksa karya, angramangaken pustaka yeki krama minta nugraha rumuhun ring bhatara Siwa Dharma, Siwa Nirmala, makadi ring Bhatari Saraswati, dena wenang kita rumaksa karya, tan keneng sapa tulah pamidi, twin matatengeran, angelaraken saluwirin gaman-gaman iki mantra stutyakena rumuhun, saha ngarepaken sesantun, peras, ajuman, soda, punjung, rayunan, canang lenga wangi burat wangi, panyeneng, sorohan, lis, arta 700. Ma. Om Siwa anugraha nirmala, sarwa karya guna suda nirmala namah, Om Saraswati paramasidya ya namah swaha.

Wus mangkana, tumuli aturakena ikang banten ika kadi lagi, tepung tawar, lis rumuhun, sirati tirtha pabersihan, ayabakena ring Bhatara Siwa nirmala, ma: Om hyang angadakaken sari, hyang angaturaken sari, hyang amukyaken sari, teka asari, tinggal asari pawitraya namah swaha, Om Dewa boktra sri Jagat guruya namah swaha.

Iki kramanya sang atapeni, nga. Sira sang anukangin banten, ayuwa wong sudra jadma angawaki tukang banten , tan wenang, baya kena soda dera Bhatara, makadi dera Bhatari, balik sang Maha Patni juga wenang umadegaken tukang, agelar kramanya Sanghyang Tapeni . Kang durung wang sudiksa, tan wenang apanya wang kari rumaketing camahning panca wimala, palanya kroda sira Bhatara kasudha tirtha sang Pandita, maka pamlaspas banten.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga