Lontar Yadnya Prakerti


Ling Bhatara: “ Uduh sira sang umara Yadnya, sang parama kerti, sang akinkin akirti-yasa nguniweh ta kita sang anggaduh gaman-gaman, rengo lingku mangke, dak sun warah I kita parikramaning bhakti, astiti ring gama tirtha, aja sira tan mituhu ri lingin sastra, tan tinuta ring ujar sang brahmana pandita, apan sira wenang tinut, wenang pituhu denta, apan sira mawak titah, anyiwa-raga /anyumuka sira wenang. Kumwa lingku nguni, bhakti astiti pwa kita ring bhatara, aja tan pasamodana, tan pajamuga, tan pasloka-sruti mwang smrrti, ikang widhi widana juga yogya pasamodanakenanta, widhi widana ngaran ikang sarwa babanten, aja sira ababanten tan diniksan de sang brahmana pandita, aja tan sinirati tirtha saka ri sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana pandita kewalya putusing sarwa Yadnya, sarwa puja”.

Yapwan samangkana, kang kaya apa polahe yan samangkana, dadi acengga langkah langgana kumalancang, ambisaaken tan bisa, ya ngawenangaken ikang tan wenang, angulumbung ngaran, anyiwa-nyiwa raga krepa, ika pwa anyumuka ngaran, anungsang gama. Kalingani kadi araning sungsang sumbel, apa nimita nihan samangkana, apan salah ulah, salah laku, ikang parakerti yadnya yan mangkana dadi salah rupa, dudu sira maka sirahnya, kalinganya ana asirah suku,

ana asirah silit, aulu lawean, ulu tangan, mwang salwiring salah rupa, tan pasirah tan pasilit, tan pasuku, tan patangan, tan pacangkem, tan panetra, tan pakarna, tan parupa, apan wus kasurupan bhuta saryah. Ika mangdadyaken durmanggalaning jagat, rug rubuh ikang jagat karuganing kali teka tan pantara, ring sasab marana magalak, atemahan baur ikang Negara, maling makweh, apan ikang wang sama sinurupan den ikang bhuta kala saryah, mapanes akiris ikang rat.”

“Samangkana pawetunya ring loka, apan sinipatan dera Hyang Widhi, apan ri ulahing wang ring marcapada, tapwan anut ring ulah karma tata igama, tan mangugwani warah sastra gama, ri denya tan paka ulu sang brahmacarya, apan sira sang brahmana pandita ikang sayogya pinarasrayan dening paraloka sapta, apan ri ulahing wang ring marcapada, twi tatwaya sang brahmana ulu sanghyang igama, sang ksatriya sira bau sanghyang igama, sang wesya sira garba sanghyang igama, sudra sira suku sanghyang igama, ika ta sang catur warna maka pikukuh sanghyang igama, apan minaka angga pratangga sanghyang igama, samana pada sumurup umulihi sanghyang prajapati, umadeg sira sanghyang tunggal, ya sanghyang widhi pasadnyanira.

“Nahan ta pasurup nikang wangsa kabeh ri sanghyang igama, yogya kapratyaksan, apan pada pinalar-palar, pawangganya sama sowang-sowang.”
Ana sira sang brahmana rwa yan padulur wijilnira nguni saka ri yoga Bhatara brahma, atemahan sira brahmarsi, ri arini brahmana siwa buda, ya ta maka caksu sanghyang igama ring jagat, sang brahmana siwa sira caksu tengen, sang brahmana buda sira caksu kiwa

Kunang sang ksatriya saroro wijilnya nguni saking yoga sanghyang brahma, kang panuha di arani ksatira suryawangsa, metu saka ri bau tengen; kang ari satriya soma wangsa, metu saka ri bau kiwa sanghyang brahma, ya ta sira makawirburja sanghyang igama. Katrini nira waneh mijil satriya saka mulakanta sanghyang di arani Manuwangsa, nimita sang kesatriya wangsa sira
Wesya trini juga wijilnira nguni, saka ri nabi sanghyang brahma, maka awan ri weteng anerus ring pupu kalih, kang panuhane si Tan Kawur, pamadianira si Tan Kondur, si Tan Kober wurujunira, ya ta sira katrini pinaka utamangga sanghyang igama aduwe pada makadi nika.

Nikang sudrayoni sapta kwehnira, para ametu saka ri suku sanghyang brahma nguni, lwir aranira: Ki Bandesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Dangka, Ki Kubayan, Ki Ngukuhin lawan Ki Salain. Ika sudra yoni inaranan, mijil saking sandi yoga Bhatara Brahma, nimita saptapatala di arena, ya ta sira nggeh suku sanghyang igama, apan sukarti sanghyang Prajapati sira, yakta kabeh ikang wang wenang makaulu ri sang brahmana pandita Siwa-Buda.

Ulu nga. sirah, sirah maka unggwaning amreta ring buwana sarira, nimitan sang brahmana pandita juga wenang sunga tirtha. Tirtha nga. Amreta, amreta nga. Urip, sira mawak uripnya sang hyang igama, sira juga wenang umucarana sanghyang weda nga. Tirtha, da nga. agni. Tirtha nga. urip. Urip nga. wiwa. Da nga. agni, agni nga. Brahma. Brahma nga. Buda. Samangkana sira sang brahmana pandita umawak toya, umawak agni, umawak urip, umawak pati. Toya nga.

Wisnu, agni nga. Brahma, nyata suci nirmala, nga. Apan tanana camahnya sanghyang weda mijil saka ri waktra sang brahmana pandita. Waktra nga. tutuk, tutuk nga. suki, suki nga. Iswara, ya mawak angin ikang Iswara, sanghyang Parama Siwa pasanggahanira, ika ta sira mayanira sanghyang weda, ika nimita sang brahmana pandita juga makanggeh Sanghyang Siwatiga, lwirnya: Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, yan ring puja, sira Gurwiswara pwa ya sajnanira, sira wenang amratista sahalaning jaghat-raya ri sakala niskala, ring urip tekaning pati.

Kunang yan ana swayadnya, salwiring warajakarya, suka suhka, yan tan siniratan tirtha saka ri sang brahma sidha rsi tan ilang letuhing upakaraning yadnya, dadi camah campur ikang karya, tan arsa ikang Dewa Bhatara anodyani, anakseni, amukti ikang babanten.I ka mewastu duhka sira Bhatara Surya Sewana, apan sira maka saksin ikang jagat raya, dadi ingatagira Bhatara Kala, lawan sawadokalanira kabeh, kinon de Bhatara Surya amukti ikang babanten, wastu kumarasah ikang sarwa kala bhuta marana kabeh, anusup-nusup pada ameta dahan.

Mur ikang sarwa Dewa, kasapa sira sang adreweya karya, mwang sanganyontengi, wastu rusak pada cendek tuwuhniya, apan kadi angruwakakena ucap-ucaping wong edan, pati jlamut, patisambat sambatin, samangkana marmaning kawastu de bhatara wang mangkana, tan sah anemu papa sangsara,keneng pamidi ri ulahnyan mangkana

Kunang yan sampun olih siniratan tirtha sang brahmana pandita, makadi yan sampun diniksan denira pinujakrama, lewih-alit nikang yadnya inaturaken, ya maha pawitra juga, katanggapa dening prawatek dewata mwang ri padaning Bhatara, ikang banten pinujakreti ika, anerus sida rahayu tinemunya sang adrewe yadnya ika mwang sang anukangi, karma Tapeni yadnya, maka nguni ring jadma manusa ikang inupakara, lewih sang pitara ingentas, sama amnggihaken patut, anatar galang apadang, samangkana pawarah Bhatrara Hyang Pramesti ri ikang para, yogya tinuta ri ikang wang loka parasrama, ayuwa sira apilih igama, apan tan ana akweh ikang igama inanggehaken denira Hyang Widhi, tunggal juga ikang igama maka lingganing buwana, ya Igama Tirtha, ikang suci nirmala juga suka tinanggapa dera Hyang Widhi, ya ika elingakena dena teguh
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga