Lontar Pawangunan Kahyangan


31a. ngaran, sane mawasta kasurudan wiku luire, wawu puput akarya, ingasren de sang wiku hingane, salek pitung kulêm, sang wiku amuja ika pantên, muang karusakan ratu, antyan cêmêrnya, salawase yan tan pa hayu, ya manadi asthananing bhuta, dêngên pissacca, kubandha, dete, pamali, muang wang durung pinaligya, yatika asthananya. Den age sira ngwangun karya, muang pañawang, magênah ring kayyangane rusak, mapinuas ring widhi, mangêntêg linggih, mangilangang lêtêhe. Wkasan mangaturang sasapuh saparikrama, sane mangkin nga …

31b. turang guru pidhuka, guling babangkit itik asoroh, suci 2, muang sasyut dhurmanggala, sasayut prayascitta, malih pamêndak agung, sasayut madan-madan, 11, swahan, mabakti ring sanggar pañawang, sira sang prabhu saha wadwa, tan luputan, ngiring sang ratu ngaturang sêmbah, sami makawangi, sang ratu kawanginya artha 27, yan para mañca kwanginya artha 5, yan kawula kwanginya jinah 2, sinaksinan dening brahmana, muah panglukatan kayangane rusak, sahananing panglukatan, luire, gni nglawang, asttha punggu, samodaya…

32a. indra ghni, ratu webuh, nawa dewattha, ganna widhi, tri sandhi, sami ratune malukat, tkeng wadwanira swang, muang matirtha, masewalatri, ngaran, ring wuse mabhakti, tan mamangan salwire, muang tan paturu sameng patni, ngilangan dhurmanggalane, salakare sami pada sukla, haywa ngangge lakare dumun, yan sampun puput pangantyane, ne magêntos wênang gêsêng, awune wênang añut, tkeng babaturane, tkeng gopalanya, nging sang brahmana sarwwa bhudha, wnang mralinakna, idhêpangulih bhatarane ring meru añar, muang idha di lêtuhe…

32b. nging kramane riwuwusing masasapuh alit, ngsêng saha widhi widhana, suci asoroh ring bantên gênahnya, muang paryascitta tur rantasan saparadêg, ring Sang Mas Mikalap.

Nihan tingkahing ngwangun kahyangan dewa, wawu puput, luir tingkah pakandanya, wnang mlaspasin alit, luire sasayut pangambeyan den agnêp, pras pañênêng, suci 2, soroh, ring bantên gênahnya, muah ring sanggar ngawilang kwehing sanggar, itik maguling aja sasigar, wênang brahmana pandhita anglukat wawangunan ika.

Nihan kramaning dewa kayangan, katiban cêmêr luirnya,…

33a. katibanan wangkening wong, kaparaning cammah, wong masanggama ring salu, muang ring babaturan, muang walung wangkening jadma, muang kakereng, wwang mati magantung, mati ñuduk sarira, muang katibanan purisya muang uyuh, salwiiring sinangguh camah, yan rahat, wnang rarung tkaning babaturannya, raris ngaturang guru pidhuka, saha guling babangkit, 1, maguling itik, suci 2, soroh, muah sasayut madan-madan pitung swahan, salwiring pangupakara kadi nguni, masang pangêntêg linggih bhatara, ngadêngang sanggar tutuwan, muang pangawang, muang prayascitta, dhurmanggala, ngaturin…

33b. sang brahmanna, sang anugraheng sira, kon ngabakti sang adwe kayangan, sawadwanira kabeh, pada ngawa jinah kawangi, 11, 9, 7, 5, 2, wkasan masasapuh alit, muang mlaspasin den abnêr, pangambil karyane, haywa sara nugraha, ngwangun karya, yan tan sira sang amuja, hapan akweh wacakan nakasing lêpas, hapan sang nugraha lawan sang kalugrahan, lawan sang tukang, sakadi antiga sapatalangan, lêwih puja kurang bantên, jawa sira, tan suke sang ngarêp karya, buat jawa sang ngarêp karya, patuhing bantên kurang puja, bwat do…

34a. sa sang trinni, sakadi kramaning wwang ngawayang, sang angundang amrêdiakên adñana rahasya, sang ngwayang maparimartha, sang tuminggal aplakon rahayu, amrêdiakên lampah rahayu, dadya sakontone, mangkana kramanya sang anugraha wwang wanehan, sakadi wwang angêmbat watang len, tan kari sukat alane kapanggih, tanurung kawatang dening satru, têmpuhning Yamaloka sangsara, ya tika ngaran kirimjotti, ala dahat puhara sang anugraha wawanehan, muang sang amuja, hapan durung watange anakut muang…

34b. kusa, sing sing amuktya dukut muang kusa, sanganja kahamuktya sarwa baksa, muang maksa sarwa mragga, muang sarwa mighna, antyan dhurwighnanya, mangkana kramanya nugraha babanehan, sidha karya hayu apuhara ala, haywa sira samangkana, sakadi kocaping arêp, tlas, linaksa de sang puputing anugraha.

Nihan cihnaning paryangan, katibanan dhurmanggala, kadiangapa luire, yan hana pataka muang mrêcu, andaru, tiba ring kayangan, muang alisyus, muang huryaning kaparanan wong lêtuh, muang cuntaka, wnang makarya…

35a. prayascitta, ring panglukatan pakludan. Muang yan kaliput dening megha, muang wangkawa sarupanipun, yadyan ring sor ring luhur, muang kapasukan dening wong campur, muang kalangkahan pangastulan ika, maka wnang makluda kayangan ika, denig pañcasata, muang pamarisudha. Malih yan katuron hyangala, muang krêming lulut sarupanya, muang yan kapanjingan buronne tan sumabeng dewa saba, cihnaning anmu ala sang adruwe kayangan yan mangkana, wênang pinahayu dening pañca tawur, kang nistha madya uttama, den age, haywa liwar ring tigang byantara.

35b. Nihan cihnaning paryangan katibanan dhurmanggala, kadyang apa luire, yan hana pataka, mrêcu andharung, timaba ring paryangan, muang alisyus, muang yan kaparaning wong alêtuh, muang cuntaka, wnang makarya prayascitta, panglukatan, pakkludan. Muang yan kaliput dening megha, wangkawa, muang sarupaning anglêtuhin kang sinangguh inangên-angên, wadyan maring sor ring luhur sagênahnya, wnang lukat akêna. Muang yan kawasukan dening wong camah, muang kalangkahan pangastawa ika, wnang klud lukat maring paryangan ika, dening pañcasatha, muang…

36a. pamarisudha. Malih yan katuronan hyanglalah, muang akrêming lulut sarupanya, muang kapanjingan dening buron ikang tan sumabeng padewasabha, cihnaning anmu hala, sang ngadruwe kayangan ika, yan mangkana wnang pinahayu, dening pañca tawur, kang manut nistha madya uttama, den age mahayu, haywa liwar ring tigang byantara, tan sidha karya pwarannya.

Iki Widhi Sastra, katama de sang prabhu ring Bali rajya, hapa ta lwirnya, yan hana sudra jadma wadwan aji, hana atur panguning…

36b. ring sang prabhu sawetna angêton akên mas mirah, mawtu mapari mawesa ring awak sudra ika, aglis sudra ika, mnabakên mas mirah ika, ring dadukun hengengan, kawarahang antuk dadukun ika, kawastanin pratiman widhi luwih uttama, mkayun malinggih ring kayangan sang ratu, sinêmbah dening satrya brahmana, mangkana ling dadukun, haywa sang prabhu mituhu, kadi ujar i dadukun ika, ne yogya pituhya de sri aji, yan hana sojatinya teja ngadêg…

37a. kethug lindhu gêndher patêr, mangkana pwa karênga muang winulatan de sang prabhu, wnang pituhya kadi wususing dadukun ika, yan nora maciri kadi ucaping ajêng, tan wênang gugonin, yan sira ngugonin, kna upadrawa sri aji, de bhatara kasuhun kidul, mangkana ling Bhatara Jagatnatha, ring sang rumakseng jagat, munggwing Widhi Sastra, muah tatwa kramaning sêmbah, haywa salah surup paraning sêmbah, haywa patisêmbahin, sama wangsa uttama, brahmana wangsa, satrya wangsa, wesya wangsa…

37b. mapwara lungsur wangsanya, apa krana mangkana, hapan Bhatara Guru angreka, Idha mraga Sang Hyang Tunggal, kadhi mraga catur wangsa, kadi mraga sor luhur, kadi sira mraga ganal alit, rikala Bhatara mawayangan ring brahmana, ring siwadwara bhatara malingga, mapataran padma nglayang. Ring kala bhatara malingga ring satrya, ring bawu bawu bhatara malingga, mapataran padma bhwana sira. Ring kala malingga ring wesya, bhatara malingga ring garbha, mapataran padmakundha sira. Malih ngeka warnna bhatara…

38a. mijil saking sukun Bhatara Brahma, dadi wong sudra, mangkana ling Sang Hyang Jagat Karanna, nugraha praja raksakeng rat.

Iki kawiting manusa catur wangsa, mulanya Bhatara Brahma mayoga, ndya ta luirnya, somape, mijil saking ulun bhatara dadi brahmana wangsa, awêr janujja, mijil saking bawun bhatara dadi satrya wangsa. Hadwepe ring wtêng, mijil saking wêtêng bhatara dadi arya wangsa, sukarti cokor bhatara, dadi wangsa sudra, mangkana panunggalaning manusa, brahmana pinaka ulu, satrya pinaka bawu…

38b. wesya pinaka waduk, sudra pinaka suku, mangkana kalinganya.

Nihan tingkahing jadma amangku Widhi, sasêmbahan sang mawa bhumi, nanging pamangkune sane sampun puput pawintenan, madiksa widhi, madudus agung, ring wkaning antakanya, pamangkune kadi arêp, tan wênang pinêndhêm, ila-ila dahat ikang bhumi, kna upadrawa sang ratu añakradala, denirang Sang Hyang Surya Candra muang Sang Hyang Ganna Murthi, muang Sang Hyang Triyodasasaksi, satmaka niru kramanira sang pandhita. Haywa Sang Aji Bali murug ling aksara…

39a. iki, muah pamangkune skadi arêp, tan wênang tibeng cor, wênang tiben upasaksi, mangkana linging sastra, tingkahe dadi pamangku, kwruhakna den ta ambêk dharma sadhuning mala, makadang sastra utama, haywa sira maparêk ring sakaluwiring naya dhustha, yan pamangku maulah astha corah, muang astha dustha, muah malaksana sad tayi, urungakna de ya dadi pamangku, moksah sanghyang astaka widhi, ring sariraning pamangku mangkana, dadi ya tapakan bhuta kala, wnang urungakna dadi pamangku…

39b. mangkana linging aji.

Nihan tatwa kramaning widhi tatwa, munggwing aji, saksaking pawarah Bhatara Sang Hyang Jagat Karana, katama de sang aji Bali, jumênêng ring Pujungan makaron ring aji sahasra nêgara, kawruhakna tatwa kramaning widhi maka lingganing bhwana tingkêbingakasa, ring bhumi Jawa Bali, luirnya duk bhatara catur malingga ring Jambhudwipa kakuwubing bhumi Brathawarsa, bhatara catur makarya arccha gophala, anular warnnanira, ciri pinaka pandhe, ya Bhatara Agni, Bhatara Wisnu, …

40a. Bhatara Iswara, mukanya, hana wrêksa kencana, wrêksa parijattha, mawoh sarwa ratna kêncana, mungguh ring puncaking giri Jambhudwipa makaron lawan waru jambu ika, aga niratka ring akasa, carmanya pinupul dening bhatara catur, ingarokakan rajatta, parunggu mwang gangsi landhung, pinrasan kumkuman, puspaning kênaka, olih tirtha pittha, anggawe akên bangahing warnna pittha, Sang Hyang Agni panglêburannya, Sang Hyang Bayu pinaka pangububannya, Sang Hyang Parwattha dadi landêsannya…

40b. Sang Hyang Akasa pinaka ulu, Sang Hyang Apah pinaka supit, puput pinrêstittha, Sang Hyang Brahma agreka, Sang Hyang Wisnu angreka, Sang Hyang Iswara maka pituduh, Sang Hyang Brahma nular rupanya Bhatara Wisnu, Sang Hyang Ari nular warnan Bhatara Brahma, Sang Hyang Iswara nular warna Bhatara Mahadewa, Hyang Mahadewa nular swabawan Bhatara Iswara, Bhatara catur mêraga sanunggal, matmahan catur muka, mraga Bhatara Murthining Jagat, mangkana pangrincin bhatara nguni, Brahma, Wisnu, Iswara…


Sumber

Lontar Druwen :
Griya Batur, Têgalcangkring, Negara
Disalin oleh :
I Gde Wayan Soken Bandana, S.S., M.Hum.Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga