Dudonan Upacara Madiksa Untuk Sulinggih


 

Tata Cara Pelaksanaan Upacara Madiksa Sulinggih

 

A. ACARA PENGAWIT
 1. Calon diksita mjatiang raga ring Sang Guru Trini pinaka Guru Nabe, Guru Waktra, Guru Saksi, masedana antuk upakara pras, pejati saha runtutannia
 2. Sembah, sungkem, pasidhikaran ring kula warga sane lingsiran, nunas doa, restu lan pawarah-warah pinaka bekel pengenteg kayun
 3. Nunas doa restu pasidhikaran ring para semeton sane alitan

 

B. MATUR PIUNING KA MRAJAN LAN PURA
 1. Matur piuning ring mrajan pengarep, nunas pemargi lan restu ring Ida Betara-betari ring Mrajan / Kemulan, masedana antuk upakara pras, pejati saha runtutan nyane
 2. Ring Mrajan Ageng
 3. Ring Mrajan Kawitan Sibang
 4. Ring Pura Kahyangan Tiga Penarukan
 5. Ring Pura-pura Parahyangan Ida Betara Lelangit (Ida Dang Hyang Dwijendra), masedana antuk upakara pras daksina, pejati

 

C. NUASEN KARYA

Nuasen karya jagi kalaksanayang ring Budha Kliwon Sintha, sapisanan jaga nganggehang “Pangrajeg Karya.”

Upakara Pangrajeg Karya:

 1. Suci jangkep 2 soroh
 2. Pasucian
 3. Rantasan putih kuning
 4. Sidoan rayunan

Ring sor kaatur:

 1. Segehan agung
 2. Payuk tere medaging don tibah 3 bidang
 3. Tumpeng abungkul
 4. Tatakan uter merajah naga
 5. Raka sarwa galahan
 6. Iwak itik maguling mawadah dulang marajah surya
 7. Segehan plupuk maaled uteran
 8. Raka sarwa galahan
 9. Itik betutu mawadah dulang merajah candra
 10. Suci asoroh

 

D. NEGTEGANG MANIK GALIH

Jaga kalaksanayang ring Sukran Watugunung

 

E. NANCEB SESALON

Jaga kalaksanayang manut galah
Upakarania “CARU MERTYU KUNDA” magenah ring tengah natar, inggih punika: ayam brumbun olahan 5 (sekadi ayam brumbun olahan 8) medaging pemangguh pamali alit, jaga satru sapuh awu, segehan agung, bungkak suda mala manyonyo 5, bilang nyonyo madaging kwangen. Katur ring Sang Hyang Meren Kunda.

 

F. SANGGAH BILANG BUCU

Ring bucun-bucun pakarangan matanceban sanggah cukcuk, upakarania:

 1. Kaja Kangin: nasi pangkonan maulam taluh matah, segehan alit. Katur ring Sang Clagak Petak.
 2. Kelod Kangin: nasi jeriji kalih maiwak komak lebeng, segehan 2 tanding. Kaatur ring Sang Sedahan Memedi.
 3. Kaja Kauh: nasi putih kuning iwak taluh madadar, segehan alit. Kaatur ring Sang Indra Balaka
 4. Tengah: nasi mawadah tengkulak iwak katak, lindung magoreng, segehan. Katur ring Asu wajah
 5. Kelod kauh: nasi adanan, iwak taluh medadar, segehan katur ring Buta Dengen

Taler sampunang lali ring ancangan-ancangan Ida Betara mangda taler katuran mekadi Ida Samar.

 

G. NUNAS PAKULUH RING PURA

Masedana antuk upakara pras daksina, pejati saha runtutan ipun.

 1. Ring Pura Besakih (ring Natar Agung lan ring Pengayatan Ida Betara Lelangit)
 2. Ring Pura Taman Pule
 3. Ring Pura Pucak Manik
 4. Ring Pura Dalem Ganda Mayu
 5. Ring Pura Luhur Uluwatu
 6. Ring Pura Tanah Lot lan Pakendungan
 7. Ring Pura Luhur Watukaru
 8. Ring Merajan Kawitan (Sibang)
 9. Ring Pura Dalem Sidakarya
 10. Ring Kahyangan Tiga

Tirta kagenahang ring Sanggar Agung ring Merajan.

H. DIKSA PARIKSA

Acara Diksa Pariksa jagi kalaksanayang ring Wrehaspati Umanis wuku Sinta, tanggal 18 Oktober 2018 saking jam 10.00 ngantos puput.
Upakara sane kaatur : daksina pejati jangkep

 1. Sang Guru Trini polih uleman pejati
 2. Ida Cokorda Tabanan polih uleman pejati
 3. Para dane Mangku polih uleman canang sari

 
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga