Dudonan Upacara Madiksa Untuk Sulinggih


Unteng Acara Madiksa Sulinggih

 

I. Sang trini munggah mapuja, antuk lungguh:

 • Guru Nabe ring sisi kaja
 • Guru Saksi ring tengah
 • Guru Waktra ring sisi kelod

II. Antuk pawarah Sang Guru Nabe, sisya diksita mangda malinggih ri ungkur Ida mapuja, jaga mabayakala

III. Kaki / Cokor sang Guru Nabe kaupacarain antuk upakara:

 1. Pangresikan
 2. Panyeneng
 3. Isuh-isuh
 4. Tepung tawar
 5. Lis
 6. Banten sorohan

IV. Sang Diksita mresikin cokor sang Nabe masedana antuk kain wangsul sudamala (kain putih sukla lan bersih)

V. Sang Diksita nyilapin ibu jari cokor kiri sang Nabe

VI. Sang Nabe napak utawi nyuwun pada sang Diksita, napak sirah sang Sisya antuk cokor kiri ping tiga (3)

VII. Raris kamargiang eteh-eteh pabersihan

 1. Sang diksita natakang tangan
 2. Nabe ngredana yoga semadi nincep ring jnana
 3. Magunting antuk kuncup bungan tunjung ring luhur sirah sang Diksita
 4. Megunting rambut diksita, masedana antuk wel mingmang, cincin mas masuca mirah. Guntingan rambut genahang ring tipat belayag, pendem ring ulun sanggar Kamulan
 5. Ngemargiang pangerebodan
 6. Kasiram antuk toyan kendi padiusan
 7. Kailen segan, isuh-isuh, tepung tawar
 8. Kaicen cucukan bebek putih, ayam sudamala
 9. Lis, toya padius-diusan
 10. Tirta panglukatan, penyeneng, prayascita luwih
 11. Sang Guru Nabe nguncarang astra mantra 8 mudra
 12. Angili atma, amerti karani, siwi karani, pasang padma agung
 13. Sang diksita nyembah sang Guru Nabe
 14. Kapica pungu-pungu
 15. Kapica sekah suwun
 16. Sang diksita nyembah nikel ring sang Nabe, masedana antuk kalpika
 17. Kapaica tirta amerta suamba
 18. Kapaica tetebus agung, selimpet
 19. Mapedamel
 20. Kapaica bija
 21. Sirowista
 22.  Ngayab pras pancawara
 23. Ngayab pabresihan paguruyasa lan pisang jati
 24. Kapaica pasupati
 25. Majaya-jaya
 26. Pawisik
 27. Piteket
 28. Amari aran (Biseka)

 

VIII. Muspa, majalan makirig ring

 1. Sanggar Surya
 2. Sanggar Paguru Kraman
 3. Sanggar Pamajilin

IX. Ngayab banten ayaban, masedana antuk

 1. Bebangkit selem = 2
 2. Bebangkit cagak = 1
 3. Bebangkit alit = 1
 4. Jetukon = 2
 5. Catur rebah = 2

X. Nyobyahang Biseka Olih PHDI Kabupaten

 
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga