Pelaksanaan Upacara dan mantra Piodalan Tumpek Landep


Tata Cara  Ngaturang Piodalan Tumpek Landep

Megegelaran

Asana :

Om, prasadha stiti sarira, Siwa suci nirmala ya namah.
Om awighnam astu namo sidham
Om sidhirastu tat astu ya namah swaha.
Om, ano badrah kratawo yantu wiswatam.
Nyuciang Raga (pranayama) :
Ong, Ang Brahma ya namah swaha,
Ong, Ung Wisnu ya namah swaha,
Ong, Mang Iswara ya namah swaha.

Ngemantranin Dupa, Sekar, dan Bija :

Ong, Ang Brahma amerta dupa astra ya namah,
Ong, Ung Wisnu amerta dupa astra ya namah,
Ong, Mang Iswara amerta dupaastra ya namah,
Ong, Ang dupa astra ya namah swaha,
Ong, puspa danta ya namah,
Ong, Kum Kumara wija ya namah.

Mengasapi diri dengan dupa

Ong, Ang Brahma ya namah swaha,
Ong, Ung Wisnu ya namah swaha,
Ong, Mang Iswara ya namah swaha.
Ong, Ang dipa astra ya namah swaha,

Muspa puyung :

Ong, Hyang Para Hyang gambur anglayang, manganjalya hulun ing sapta sunia, Dewa wirya nugraha, sidha sudha prayojana, mijil Sang Hyang Dewa Saksi, warah ing hulun suksma, singlar apadang ya namah swaha.

Ngelinggihan Dewa Ring Raga.
Sikap tangan amusti karana, bayangkan sastra ongkara pada selaning lelata, bayangkan Siwa malingga di bahu kanan, Sadasiwa di bahu kiri, Paramasiwa di Ubun-ubun.

Ong, Ang Ung Mang, Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, Sabda bayu idep, sudha nirwighna ya namah,
Ong sidhi ya namah,
Ong sahwesat prayoga ya namah,
Ong Siwa ring bahunku tengen, Sadasiwa ring bahunku kiwa, Paramasiwa ring pabahanku.
Ong, Ang Ung Mang, Ang…Ah.Ong.

Heningkan pikiran sambil tetap memegang dupa:

Om I Ba Sa Ta A Ya Na Ma Si Wa, Om Mang Ung Ang,
Om Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya, Om Ang Ung Mang.
Om Ung rah phat astra ya namah,
Om Atma tattwatma suddha mam swaha,
Om Om ksama sampurna ya namah swaha,
Om Sri Pasupata ya Ung phat.
Om Sreyam bhawantu, Om Sukham bhawantu, Om Purnam bhawantu.

Nunas Panugrahan :

Ong, pakulun Sang Hyang Kawiswara, Sang Hyang Guru Reka, Sang Hyang Saraswati, lugraha sesolah hulun, salampah tan keneng wighna lara, dada utpata mwang tan kopedrawa de Hyang mami,
Om, Ksama sampurna ya namah swaha.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga