Naskah Asli Kitab Negarakertagama dan Terjemahannya


Pupuh 1:

1. Om nathaya namostu te stutinin atpada ri pada bhatara nityaça, san suksmen tlen in samadi çiwa budda (92b) sira sakala niskalatmaka, san çri parwwatanatha nathanin anatha sira ta patiniɳ jagatpati, san hyan nin hyan inisty acintyanin acintya hana waya tmahnren jagat.


2. Byapi byapaka sarwwatatwagata niguna sira rin apaksa wesnawa, rin yogiçwara porusen kapila jambhala sakala siran / hyan in dana, çri wagindra siran hyan in sakalaçastra manasija siren smaragama, rin wighnotsarana prayoga yamaraja sira makapalaɳ jagaddita.


3. Nahan don umastuti padanirahyun umiketa kate nareçwara, san çri natha ri wilwatikta haji rajasanagara wiçesa bhupati, saksat / janma bhatara natha siran anhilanaken i kalankaniɳ praja, hentyan bhumi jawatibhakti manukula tumuluy i tken digantara.


4. Riɳ çaka rttu çarena rakwa ri wijil/ nrpati tlas inastwaken/ prabhu, an/ garbbheçwara natha rin kawuripan/ withaganiran manusadbhuta, lindun bhumi ktug hudan hawu gerh kilat awiltan in nabhastala, guntur ttan himawan/ ri kampud ananaɳ kujana kuhaka mati tanpagap.


5. Nahan/ hinaniran bhatara girinatha sakala matmah prabhuttama, na lwir sadegirekanaɳ sayawabhumi cawa tluk umungku(93a)l adara, wipra ksatriya waiçya çudra catur açrama sama nipunen samahita, hentyan durjjana maryyabuddi kala kewala matakut i wiryya san prabhu.

Artinya:

1. Om, Sembah pujiku orang hina ke bawah telapak kaki pelindung jagat Siwa-Buddha Janma-Batara sentiasa tenang tenggelam dalam Samadhi Sang Sri Prawatanata, pelindung para miskin, raja adiraja dunia Dewa-Batara, lebih khayal dari yang khayal, tapi tampak di atas tanah.

2. Merata serta meresapi segala makhluk, nirguna bagi kaum Wisnawa Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, hartawan bagai Jambala Wagindra dalam segala ilmu, dewa Asmara di dalam cinta berahi, Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin damai dunia.

3. Begitulah pujian pujangga penggubah sejarah raja, kepada Sri Nata Rajasanagara, Sri Nata Wilwatikta yang sedang memegang tampuk negara bagai titisan Dewa-Batara beliau menyapu duka rakyat semua tunduk setia segenap bumi Jawa, bahkan malah seluruh Nusantara.

4. Tahun Saka masa memanah surya (1256) beliau lahir untuk jadi Narapati. Selama dalam kandungan di Kahuripan, telah tampak tanda kelahiran, gempa bumi, kepul asap, hujan abu, guruh halilintar menyambar-nyambar gunung Kampud gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari negara.

5. Itulah tanda bahwa Batara Girinata menjelma bagai raja besar terbukti, selama bertakhta, seluruh tanah Jawa tunduk menadah perintah Wipra, satria, waisya, sudra, keempat kasta sempurna dalam pengabdian, Durjana berhenti berbuat jahat, takut akan keberanian Sri Nata.


2. Merata serta meresapi segala makhluk, nirguna bagi kaum Wisnawa Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, hartawan bagai Jambala Wagindra dalam segala ilmu, dewa Asmara di dalam cinta berahi, Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin damai dunia.

3. Begitulah pujian pujangga penggubah sejarah raja, kepada Sri Nata Rajasanagara, Sri Nata Wilwatikta yang sedang memegang tampuk negara bagai titisan Dewa-Batara beliau menyapu duka rakyat semua tunduk setia segenap bumi Jawa, bahkan malah seluruh Nusantara.

4. Tahun Saka masa memanah surya (1256) beliau lahir untuk jadi Narapati. Selama dalam kandungan di Kahuripan, telah tampak tanda kelahiran, gempa bumi, kepul asap, hujan abu, guruh halilintar menyambar-nyambar gunung Kampud gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari negara.

5. Itulah tanda bahwa Batara Girinata menjelma bagai raja besar terbukti, selama bertakhta, seluruh tanah Jawa tunduk menadah perintah Wipra, satria, waisya, sudra, keempat kasta sempurna dalam pengabdian, Durjana berhenti berbuat jahat, takut akan keberanian Sri Nata.

Pupuh 2:

1. Ndan / san çri rajapatni prakaçita sira matamaha çri narendra, san lwir pawak / bhatari paramabhagawati catranin rat / wiçesa, utsahen yoga buddasmarana gineniran / ciwari wrddamundi, rin çaka drsti saptaruna kalahaniran / mokta munsir kkabuddan.


2. Ryyantuk / çri rajapatni jinapada kawkas / duhkitan rat byamoha, ryyadeg / çri natha mungwin majhapakit umuluy / tusta mangon kabhaktin, rena çri natha san çri tribhuwana jiwayottungal dewi gumanti, mungwin rajyerikan jiwanapura sira tamwaɳmwan i çri narendra.

Artinya:
1. Sang Sri Rajapatni yang ternama adalah nenekanda Sri Baginda seperti titisan Parama Bagawati memayungi jagat raya, selaku wikuni tua tekun berlatih yoga menyembah Buddha tahun Saka Dresti Saptaruna (1272) kembali beliau ke Buddhaloka.

2. Ketika Sri Rajapatni pulang ke Jinapada, dunia berkabung kembali gembira bersembah bakti semenjak Baginda mendaki takhta Girang ibunda Tribuwana Wijayatunggadewi mengemban takhta bagai rani di Jiwana resmi mewakili Sri Narendra-putera.

Pupuh 3:

1. Tekwan bhakti siran makebu ri sira çri ra japatniçwari, satyanut / brata paksa sogata masaɳskare dagan san pjah, tan sah çri krtawardaneçwara pita de çri narendradipa, sedampatyapageh sireɳ sugatamarggande sukhanin jagat.


2. Ndan/ çri bhupati san pita nrpati mungwin sinhasaryy apageh, saksat/ hyan wawa ratnasambhawa siran mangeh pararttan jagat(93b) dirotsaha sire kadrddyanikanan rat/ satya bhaktye haji, lagyangegwani karyya sahana kadyaksatidaksen naya.

Artinya:
1. Beliau bersembah bakti kepada ibunda Sri Rajapatni, Setia mengikuti ajaran Buddha, menyekar yang telah mangkat ayahanda baginda raja ialah Sri Kertawardana, raja keduanya teguh beriman Buddha demi perdamaian praja.

2. Ayahnya Sri Baginda raja bersemayam di Singhasari bagai Ratnasambawa menambah kesejahteraan bersama, teguh tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan negara, mahir mengemudikan perdata, bijak dalam segala kerja.

Pupuh 4:

1. Muwah ibu haji saɳ narendranuja de hajiɳ jiwana, prakaçita haji rajadewi maharajasanindita, sira ta siniwi riɳ daha nopameɳ pariɳ sadguna, samasa kalawan hajiɳ jiwana Iwir sudewyapalih.


2. Priya haji san umungwin wenker banun hyan upendranurun, nrpati wijaya rajasanopamenɳ paramajnottama, samasama kalawan/ nrpati sinhasaryyakapaksapa…. sira wihikan iɳ thani yawat/ sabhumi jawa.

Artinya:
1. Puteri Rajadewi Maharajasa ternama rupawan bertakhta di Daha, cantik tak bertara, bersandar nam guna adalah bibi Baginda, adik maharani di Jiwana Rani Daha dan Rani Jiwana bagai bidadari kembar.

2. Laki sang rani Sri Wijayarajasa dari negeri Wengker rupawan bagai titisan Upendra, mashur bagai sarjana setara raja Singhasari, sama teguh di dalam agama, sangat mashurlah nama beliau di seluruh tanah Jawa.

Pupuh 5:

1. Wwanten tari haji ri wilwatikta rajni, san mungwiɳ lasem anuraga rin kahaywan, putri çri narapati rin daha prakaça, san çri rajasa duhitendu dewyanindya.


2. Ndan çri warddana duhiteçwari pamunsu, rajñi mungwin pajan anopameɳ raras rum, putri çri nrpati ri jiwana prakaça, an/ saksat anuja tkapniraɳ narendra.

Artinya:
1. Adinda Baginda raja di Wilwatikta: Puteri jelita, bersemayam di Lasem Puteri jelita Daha, cantik ternama Indudewi puteri Wijayarajasa.

2. Dan lagi puteri bungsu Kertawardhana bertakhta di Pajang, cantik tidak bertara, Puteri Sri Narapati Jiwana yang mashur, Terkenal sebagai adinda Sri Baginda.

Pupuh 6:

1. Penan / çri naranatha kapwa ta huwus/ labda bhiseka prabhu, saɳ nathen matahun / priya nrpati san rajyen lasem / suçrama san çri rajasa warddana prakaçjten rupa (94a) di wijñen naya, tan pendah smarapingala patemu saɳ nathenalm nin jagat.

2. Saɳ nathen paguhan / priya nrpati san raji pratiste pajan, kyati çri nrpa sinhawarddana surupanwam / suçilapageh, açry awarnna sanatkumara saha dewida papangihnira, bhakti jöɳ haji masih awwan anak ande tustani nagara.

3. Tekwan / wrddyawke narendra san umungwin wirabhumy andiri, san çri nagarawarddani pratita rajñi kanyakanopama, ndan / ranten/ haji raja ratwiɳ mataram / lwir hyaɳ kumaranurun, san çri wikramawarddaneçwara paninkah çri narendradipa.

4. Wunsu çri nrpati pajaɳ siniwi muɳgwi pawwanawwan / puri, rajñi çri surawarddani nwamira wala lwir hajen nin tulis, sakweh çri yaja(1) raja sapada madudwan nagaratungalan, ekhasthana ri wilwatikta manisapwi san narendradipa.

Artinya:

1. Telah dinobatkan sebagai raja tepat menurut rencana laki tangkas rani Lasem bagai raja daerah Matahun bergelar Rajasawardana, sangat bagus lagi putus dalam naya raja dan rani terpuji laksana Asmara dengan Pinggala.

2. Sri Singhawardana, rupawan, bagus, muda, sopan dan perwira bergelar raja Paguhan, beliaulah suami rani Pajang, Mulia perkawinannya laksana Sanatkumara dan Dewi Ida Bakti kepada raja, cinta sesama, membuat puas rakyat.

3. Bhre Lasem menurunkan puteri jelita Nagarawardani bersemayam sebagai permaisuri pangeran di Wirabumi, Rani Pajang menurunkan Bhre Mataram Sri Wikramawardana bagaikan titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra.

4. Puteri bungsu rani Pajang memerintah daerah Pawanuhan, berjuluk Surawardani, masih muda indah laksana gambar para raja pulau Jawa, masing-masing mempunyai negara dan Wilwatikta tempat mereka bersama menghamba Sri Nata.

Pupuh 7:

1. Warnnan/ çri naranatha kastawaniran dinakharasama digjaya prabhu, bhrastan catru banun tamiçra sahane bhuwana rinawasan nareçwara, tusta sajjana panajamam ikanan kujana kumuda satya satwika, sthityan ghrama sabhumy aweh dana banun/ jala hinaturaken / ya sakrama.

2. Lwir saɳ hyan ça-(94b) tamanyu manhudani rat / haji tumulak i duhkhanin praja lwir hyaɳ pitrpati kadandanin anaryya baruna ri katmwaniɳ dana, lwir hyaɳ bayu siran tamen sakalaloka makaçarana duta nityaça, lwir prthwi ri karaksanin pura katonanira kadi bhatara candrama.

3. Riɳ warnnakrti kamadewa sakalanurun umulat i ramayaniɳ puri, sakweh san para putrikadika wadu haji kadi pawibhajyanin ratih, ndan san çri parameçwari swaduhita nrpati wijayarajasottama, mukyawarnna susumnadewy anupamen hayu tuhu sawawe nareçwara.

4. Tekwan / wriddi siran / pakanak i siran nrpati kusumawarddaniçwari, raji rajakumaryy anindya siniwi pura ri kabalan utamen raras, saɳ çri wikramawarddanendra saniruktyanira panucapiɳ sanagara, saksat / dewata dewati siran atmwa hlam anukani twasin jagat.

Artinya:
1. Melambung kidung merdu pujian sang prabu, beliau membunuh musuh-musuh, bagai matahari menghembus kabut, menghimpun negara di dalam kuasa Girang janma utama bagai bunga tunjung, musnah durjana bagai kumuda, Dari semua desa di wilayah negara pajak mengalir bagai air.

2. Raja menghapus duka si murba sebagai Satamanyu menghujani bumi menghukum penjahat bagai dewa Yana, menimbun harta bagaikan Waruna, Para telik masuk menembus segala tempat laksana Hyang Batara Bayu. Menjaga pura sebagai dewi Pretiwi, rupanya bagus seperti bulan.

3. Seolah-olah Sang Hyang Kama menjelma, tertarik oleh keindahan pura. Semua para puteri dan isteri sibiran dahi Sri Ratih, namun sang permaisuri, keturunan Wijayarajasa, tetap paling cantik paling jelita bagaikan Susumna, memang pantas jadi imbangan Baginda.

4. Berputeralah beliau puteri mahkota Kusumawardani, sangat cantik sangat rupawan jelita mata, lengkung lampai, bersemayam di Kabalan sang menantu Sri Wikramawardana memegang perdata seluruh negara sebagai dewa-dewi mereka bertemu tangan, menggirangkan pandang.

Pupuh 8:

1. Warnnan tinkah ikan puradbhuta kuthanya bata ban umider mmakandel aruhur, kulwan / di dwura waktra manharpakan lbuh agen i tnah way edran adalm, brahmasthana matungalan pathani buddi jajar inapi kapwa sök caracara, nka (95a) tongwan para tanda tan pgat aganti kumemit i karaksanin purasabha.

2. Lor ttan gopura cobhitabhinawça konten ika wsi rinupakaparimita, wetan / sandin ikarjja pangun aruhur / patigan ika binajralepa maputih, kannah lor kkidul i pken / raket ikaɳ yaça wkasin apanjan adbhuta dahat, anken / caitra pahomaniɳ bala samuha kidul ika catuspathahyan ahalp.

3. Slwagimbar ikan wanuntur an haturddiçi watanan ikawitana ri tnah, lor ttan weçma panankilan / para bhujanga khimuta para mantry alingih apupul, wetan / ngwan para çewa bodda mawiwada mucap aji sahopakara wki sök, prayaçcitta ri kalanin grahana phalguna makaphala haywanin sabhuwana.

4. Kannah wetan ikan pahoman ajajar ttiga tiga ri tnah kaçaiwan aruhur, ngwan san wipra kidul padottama susun / barat i natar ikabatur patawuran, ngwan san sogata lor susun tiga tikaɳ wanunan i pucak arjja mokirukiran, kapwanjrah racananya puspa pinaran / nrpati satata yan hanoma mapupul.

5. Nkaneɳ jro kidulin wanuntur ahlt / palawanan ika (95b) na paçewa atatha, wecmarjjajajar anhapit hawan anulwan i tnah ika tanjun anjran askar, ndah kulwan / mahlt muwah kidul i pangun ika balay aneka medran i tpi, arddalwa ri tnah natar nikana mandapa pasatan açankya lot mawurahan.

6. Ri jronyeki muwah paçewan akidul / dudug anusi wijil kapiɳrwa ri dalm, tinkahnyeki tinumpatumpa mahlt / palawanan ikanaɳ sapanta tininkah, kapwa wweçma subadda watwan ika len / saka balabag usuknya tanpacacadan, sök deni bala hajy anankil agilir / makmit an umapeksa wara matutur.

Artinya:
1. Tersebut keajaiban kota: tembok batu merah, tebal tinggi, mengitari pura. Pintu barat bernama Pura Waktra, menghadap ke lapangan luas, bersabuk parit. Pohon brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam. Di situlah tempat tunggu para tanda terus-menerus meronda, jaga paseban.

2. Di sebelah utara bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir Di sebelah timur: panggung luhur, lantainya berlapis batu, putih-putih mengkilat, Di bagian utara, di selatan pekan, rumah berjejal jauh memanjang, sangat indah, Di selatan jalan perempat: balai prajurit tempat pertemuan tiap Caitra.

3. Balai agung Manguntur dengan balai Witana di tengah, menghadap padang watangan Yang meluas ke empat arah; bagaian utara paseban pujangga dan menteri. Bagian timur paseban pendeta Siwa-Buddha, yang bertugas membahas upacara. Pada masa grehana bulan Palguna demi keselamatan seluruh dunia.

4. Di sebelah timur pahoman berkelompok tiga-tiga mengitari kuil Siwa. Di sebelah tempat tinggal wipra utama, tinggi bertingkat, menghadap panggung korban. Bertegak di halaman sebelah barat; di utara tempat Buddha bersusun tiga. Puncaknya penuh berukir; berhamburan bunga waktu raja turun berkorban.

5. Di dalam, sebelah selatan Manguntur tersekat pintu, itulah pasukan. Rumah bagus berjajar mengapit jalan ke barat, disela tanjung berbunga Lebat. Agak jauh di sebelah barat daya: panggung tempat berkeliaran para perwira. Tepat di tengah-tengah halaman bertegak mandapa penuh burung ramai berkicau.

6. Di dalam, di selatan ada lagi paseban memanjang ke pintu keluar pura yang kedua. Dibuat bertingkat-tangga, tersekat-sekat, masing-masing berpintu sendiri. Semua balai bertulang kuat bertiang kokoh, papan rusuknya tiada tercela, Para prajurit silih berganti, bergilir menjaga pintu, sambil bertukar Tutur.

Pupuh 9:

1. Nahan lwirnyan manankil panalasan inaran / kwehnya tanpa pramana, tanpalwir nyu gadin jangala kadiri sdah panlaran rajadewi, waiçanka wwan panewwan / krtapura sinlir mwaɳ jayeɳ praɳ jayagon, anreyok kaywapu wwan jaladi pasuruhan / samajadi prakirnna.

2. Nahan tadinya mungwiɳ watanan alunalun tan / pgat lot maganti, tanda mwan gusti wadwa haji muwah ikan amwan tuhan / rin yawabap, mukyan mungwin wijil / pi kalih adika bhayankaryyapintapu (96a) pul / sök, lor niɳ dware dalm / ngwanya kidul ika para ksatriya mwan bhujanga.

3. Nkanen bayabya ri paçcima mider umaren mrtyudeça yaçakweh, sar sök de san sumantryamawa pinituha rin wirabhrtyan panankil, anyat kannah kidul / pantaran ika lawanan / mandapa mwan grhakweh, sar sok de bhrtya sa çri nrpati ri paguhan nityakalan paçewa.

4. Nkane jronin wijil pin kalih arja natarnyaratalwatiçobha, sok / weçma mwan witanabhinawa papupulan / san manankil maren jro, wetan tekan grhanopama wanunan ikaçry aruhur sopacara, ngwan / çri nathan paweh çewa rin umarek umungwin witanaprameya.

Artinya:
1. Inilah para penghadap: pengalasan Ngaran, jumlahnya tak terbilang Nyu Gading Janggala-Kediri, Panglarang, Rajadewi, tanpa upama Waisangka kapanewon Sinelir, para perwira Jayengprang Jaya gung. Dan utusan Pareyok Kayu Apu, orang Gajahan, dan banyak lagi.

2. Begini keindahan lapang watangan luas bagaikan tak berbatas menteri, bangsawan, pembantu raja di Jawa, di deret paling muka Bhayangkari tingkat tinggi berjejal menyusul di deret yang kedua, Di sebelah utara pintu istana, di selatan satria dan pujangga.

3. Di bagian barat: beberapa balai memanjang sampai mercudesa, Penuh sesak pegawai dan pembantu serta para perwira penjaga, Di bagian selatan agak jauh: beberapa ruang, mandapa dan balai, Tempat tinggal abdi Sri narapati Paguhan, bertugas menghadap.

4. Masuk pintu kedua, terbentang halaman istana berseri-seri, rata dan luas, dengan rumah indah berisi kursi-kursi berhias, Di sebelah timur menjulang rumah tinggi berhias lambang kerajaan, Itulah balai tempat terima tatamu Sri nata di Wilwatikta.

Pupuh 10:

1. Warnnan / warnna ni saɳ manankil irikaɳ witana satata, mantri wrdda pararyya len para pasanguhan / sakapark, mwaɳ saɳ pança ri wilwatikta mapageh dmuɳ kanuruhan, tansah ranga tumengun uttama ni saɳ mark / wki pnuh.

2. Kweh nin wecapuri kamantryan in amatya riɳ sanagara,doniɳ bhasa parapatih para dmuɳ sakalan apupul, anhiɳ saɳ juruniɳ watek / panalasan / mahinan apagöh, pancakwehnira mantry anindi- (96b) ta rumaksa karyya ri dalm.

3. Ndan / saɳ ksatriya len / bhujanga rsi wipra yapwan umark, nkane höbnin açokha mungwi hiriniɳ witana maaadeg, darmmadyaksa kalih lawan / san upapatti sapta dulur, saɳ tuhw aryya lkasniran / panaran aryya yukti satirun.

Artinya:
1. Inilah pembesar yang sering menghadap di balai witana, Wredamentri, tanda menteri pasangguhan dengan pengiring, Sang Panca Wilwatikta: mapatih, demung, kanuruhan, rangga, tumenggung, lima priyayi agung yang akrab dengan istana.

2. Semua patih, demung negara bawahan dan pengalasan, Semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh, Jika datang, berkumpul di kepatihan seluruh negara, lima menteri utama, yang mengawal urusan negara.

3. Satria, pendeta, pujangga, para wipra, jika menghadap, berdiri di bawah lindungan asoka di sisi witana, Begitu juga dua dharmadhyaksa dan tujuh pembantunya, bergelar arya, tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga