Pengringkes Mantra Dasaksara


Bayu Sabda Idep

12a | Huyuh angin, purusya
Pangaringkesan Dasaksara,sampun mabungkulan pragat

12b | Panlasanya iki glarakna,


13a | Angen ngeseng satru, anggen angeseng salwiring lara roga wighna, salwiring papa ptaka, salwiring hala hala, leyak desti pada geseng, salwiring karyya pada geseng, anggen angurip wenang, anggen ngeseng wenang, kawibaran Sang Hyang Dasaksara iki, haywa cawuh cawuh, ring prayogan Sang Hyang Dasaksara. Haywa romon ring aksara puniki. Yan nguncarang mabresih dumun, mahening hening ring raganta, poma pingit akna ring adnyana pranawa.

13b | Iti prayascitaning sarira, ngilangaken salwiring wighnaning sarira, mwang papa klesametu saking sarira, makadi bancana teka saking durggha wisesa, leyak desti teluh trangjana, mwang sangaraning sarira hala, ta geseng de nira sanghyang mantra, prayogakna, Sang Hyang ika Mantra, Sang Hyang Dasabayu sariraken ring raganta, sa, tirta mawadah payuk anyar, 1, daksina, l, den agenep, arta, 8.000, canang, 10 tanding raka sakawenang, pinuja ring sanggar rikala purnama,


14a | tilem, asep den awangi, haywa wera, karungu dening wong len, ri wusnya mayoga, tirtanen raganta, kadi akrama, wehin anak rabinta tirta ika.
Phalannya wedi ikang kala durggha, doh ikang gring, sarwa lara wighna, utama dahat iki, druwe sang ratu, mwang brahmana, wenang angangge iki. Mantrannya:
Om idepa Sang Hyang Om-kara mungguh ring tungtunging rambut maraga Sang Hyang Siwa Nibana Wisesa.
Iti mantranya:

14b | Om Sang Hyang Siwa Nirbana Wisesa mungguh ring agraning rambut ku, matapakan padmànglayang, sira anita(ha) ken salwiring lara roga papa pataka, wighnaning awak sariranku, angundurakan sarwa durga kala kabeh, Om Sang Hyang Sri we namo namah swaha.
I ring siwa dwara mungguh, idep Bhatara Siwa malungguh maring raga ika, ma, :
Ong Sang Hyang Siwa Murti Jati, malungguh ring siwadwaranku, matapakan padma bhwana, angleburaken lara wighna papa petakaning awak sariranku, amu 


15a | nahaken sapakriya hala, sarwa durga kala kabeh, Om sriya we namo namah swaha.
A, ring lalata, idep Bhatara Sadasiwa maraga, Om Sang Hyang Sadasiwa Murti, malungguh ring padmasana ratna, sira anganyutakena lara loga papa pataka wighnaning awak sariranku, angunduraken sarwa roga kabeh, Om Sriya we namo namah swaha.
Ka, ring rahi, idep Bhatara Suryya Candra mungguh ika, ma, :
Om Sang Hyang Siwaditya

15b | malungguh ring padmànglayang, sira anuluhin saparaning durúana, asing akaryya hala ring awak sariranku wastu kita punah sarwa gunna wisesanta kabeh, mwah angilangakena lara roga wighnaning papa patakaning awak sariranku, Om Sriyya we namo namah swaha.
Sa, ring muka mungguh, ring idep Sang Hyang Maya Murti, ma :
Om Ang Sang Hyang Maya Sakti, malungguh ring padma nada, sira angemitaken awak sariranku, amrangakna salwiring awak sariranku, sakwehing desti teluh tarangjana


16a | gegendu gentawang wastu sira punah teka geseng de Bhatara Maya Sakti, Om Sriya we namo namah swaha.
Ma, ring awakta, idep raga Sang Hyang Bayu mungguh ika, ma: Om Sang Hyang Prana Bayu Wisesa, malungguh ring padma cakra, mider amepeking awak sariranku, sira amagehaken sarwa wisya kabeh, sarwa lara roga wighnaning awak sariranku, mwah sapa karya lara kabeh, tan tumamah ring ring awak sariranku, Om Sriya we namo namah awaha.
Ra, mungguh ring wredaya

16b | idep maraga Adnyana Wisesa, ring tungtungin ati, ma, :
Om Sang Hyang Adnyana Wisesa, sira anglukat hanganyut mala papa petaka, lara roga wighnaning awak sariranku, mwah mwah amunahaken dasamala wikara pramala danda upadrawa ring awak sariranku, sakwehing akarya hala dusta durjana sira angunduraken, Om Sriya we namo namah swaha.
La, uderan, idep Bhatara Saddha Rudra, mungguh ring weteng ma,: Om Ang Sang Hyang -/-


17a | Sadha Rudra Murti, anggesengakna lara roga papa petaka lebur punah dadi hawu, anggesengkna salwiring papasangan, rarajahan, papendeman ring awak sariranku, asing kapangan-kinum teke geseng mwah sarwa durgatala kabeh, asing akarya hala ring awak sariranku, wastu geseng dadi awu, Om Sriya we namo namah swaha.
Wa, ring nabi lungguhnira, idep Bhatara Agni murub ring awak ku metu saking nabi, ma, : Om Ang Ang Sang Hyang Agni Ludra 

17b | Murti murub ring awakku, terus ring akasa mawak, anggeseng leyak kabeh, teluh trangjana kabeh, mwah papa klesaning awak sariranku, wastu geseng punah dadi awu, Om Sriya we namo namah swaha.
Ya, ring guya, idep Bhatara Semara, mungguh ring parama guhya, : Om Asmara Dewa Murti ring awak sariranku anglebur sakwehing papa ptaka, lara roga wighna, doh wikara pramala danda upadrawa 


18a | ning sarwa we, wastu punah hilang, Om Sriya we namo namah swaha.
Ung, ring padma wredaya, idepang Sang Hyang Ananta Bhoga, ma : Om Sang Hyang Ananta Bhoga, sira angruwataken salwiring mala wighna, wastu punah sakwehing mala ring awak sariranku, Om Sriya we namo namah swaha. Telas.
Iti Panulak Satru muang Sarwa Leyak, gering wisye katulak de nira, úa, : lontar gawa juga ring petpet wenang pangraksa jiwanta, ma, : Om idep aku Sang Hyang Anungku

18b | Rat angraksa jiwa, Sang Hyang Taya angraksa bayu, Sang Hyang Parama Wisesa angraksa idep, Sang Hyang Acintya angraksa sabda, siapa wani hala paksane ring aku, buta kabeh manusa nembah, dewa asih, aku Sang Hyang Anungku Rat, mangraksa jiwa, sakti aku licin, gering wisya punah, sing teka pada punah, lah malarem, …..
Iki ratuning Pangraksa Jiwa, nagaran Sang Hyang Ingkup Bhwana, úa, lontar gawa juga


19a | sakti kita maya-maya, ma, : Om idep aku Sang Hyang Ingkup Bhuwana, Bhuta Wilis, ya waluya maya, raksa, úimaya, beta pimaya, ngudngen remaya, sambu ludra maya, yudistira maya, bima maya, partha maya, nakula maya, sadewa maya tumut sawangsanira, raksanen, duluring lampah laku japanku, lunga aku sakti, 3x. jeng, telas.
Nyan Sang Hyang Wisnu Murti, nga, sakti dahat, haywa wera, uttama temen, ngaran Pragolan,

19b | suksma pakedepannya iki, salwiring leyak desti teluh terangjana, buta kala dengen, salwiring halabancana wedi ngeb, turakna ri talapake wehaning satru, ma, : Om Sang Hyang Brahma Loka, Hyang Wisnu Loka, sumurup ring Iswara Loka, anerus ring tungtunging adnyana sandhi, mwah ring tinghal kalih, kaweruhakena wetuning sanakta, Iswara ring papusuhan, Brahma ring hati, Mahadewa ring babuahan, Wisnu ring ampru, Idep bayu sabda.


20a |angregep tak kodar sabda.
Yan ngareping satru, ma. : Idep aku Bhatara Brahma maring tengen, Bhatara Wisnu ring kiwa, ring arep Bhatara Guru, ring pungkur Bhatara Mahadewa, Bhuta Saliwah, awak Bhuta Kakawah ngemit ring tengah, Bhuta Ari-Ari lawan Bhuta Rudira ngemit ring kiwa, Banaspati ngemit ring arep, Ih Bhatara Guru ring cangkem, Bhatara Wisnu ring irung, Bhatara Brahma ring tinghal, Bhatara Mahadewa ring karna, Bhatara Siwa ring padmaron, 100,

20b | Paramasiwa ring padma pron, 20, Sadasiwa ring padmamron, 10, iti genep pangawkasan Bhatara Siwa, I hi ya ingsung Sang Hyang Tiga Maya, mangko insun Sang Hyang Mula Sweta, mangko iya manon, aranku Sang Hyang Gurudeya,
mangko reh asing langgana. Marep purwa megeng bayunta, tan kodar sabda, tlas.
Iti Sang Hyang Siwàgni, nga, pangraksa ring sariranta, reh nye marep purwwa, andeleng suryya, dawuh ro, dawuh telu, ma, úa, toya anyar

Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga