Pengringkes Mantra Dasaksara


21a | ketisang sugiang inum, pada ping 9. Desti leyak rep, salantang jalan kawasa, mantrannya iki :
Om idep aku Sang Hyang Siwa Guna, sahurubing langit, gunanku guna tunggal, magni ring sariranku, murub makatar- kataran mesat aku ring akasa, tumurun aku angadeg, aku satampak lemah, asing delengku teke tekol, satru musuhku wong kabeh, yen harep ko mandeleng tan hana socan ku, yan arep ko lumaku tan hana sukunmu, yan arep ko mangrenga, tan

21b | hana karnanku, teke rep sirep, satru musuh ku wong kabeh, gumatap-gumitip, segara danu, teke rep sirep, sakwehing matangan masuku macangkem bungkem, teka bungkem, 3x. Apan aku pangawakan Sang Hyang Siwagni, teka ngandeg, jeng. 3x.
Nyan kaputusan Sang Hyang Nata ring Girinata, úa, lontar tulisin mantra, gawa juga mawisesa dahat sira, sakwehing leyak baktya, sakwehing bhuta wedi, mwah bhuta kala dengen mawedi, mwah asing elik amati-mati pada wedi, mwah satampak saluning


22a | pande besi, tan tumamah ring awak sariranku, lunga jati teka jati, jawanira tan kasoran dening bawa kawisesan sira, yan tan wruha ring mantra iki gawa juga lontar iki, dahat wisesa sira, ma, : Om idep aku ring Sang Hyang Nata ring Girinata ring Gunung Agung, tedun ring madya pada, haranku Bhatari Sapuh Jagat, kawisesanira Hyang Bhatari Durggha, sapa wani ring aku, apan aku mulaning wisesa sakti, aku mulaning guna pangaruh, aku Sang Hyang Sapuh Jagat, leyak

22b | putih nembah ring aku, leyak abang nembah ring aku, leyak kuning nembah ring aku, leyak ireng nembah ring aku, leyak amanca warna nembah ring aku, leyak katon leyak tan katon nembah ring aku, bare buta kala dengen nembah ring aku, sakwehing satru pada baktya, asing krode asih sakwehing durga urung, apan aku masarira marupa Durggha, rupanku Bhatara Girinata, luwih aku sakti, gering lara wisya katulak denku, aku Sang Hyang Sapuh Jagat hana guna


23a | ning satru wisesa, aku munahang kroda punika punah, sakwehing sanjata amati-mati pada punah, teke punggel tikel, aku luput ring sakriyaning satru, apan aku nataning wisesa, tan katamanan aku satru, aku weruh Sang Hyang Liwing Girinata, nataning dewata, Sang Hyang Om-karàdikel, 3x.

23b | Iti Pangasih Bhuta, Pangasih Dewa, mwang Manusa, gelarakna rikala ngabhakti ring dewa, anggen pangraksa jiwa wenang, sengkernya sahuripnya, úa, lontar tulisan mantra, Kaputusan Sang Hyang Mpu Bahula, wenang maka pangalahaning leyak kabeh, gering wisya teka punah denya, ma, : Ingsun angidepakem Sang Hyang Acintya Suksma, sakti pangraksa jiwa, apinda manusa sakti, aran Sang Hyang Mpu Bahula, angiring de -/-.


24a | ning weda japa sakti, ingiring dening Dewa Catur Loka, ngelukat leyak kabeh, anglukat gering wisya kabeh, yan hana leyak halapaksane ring pakaranganku, teka dingkel, 3x. teka pupug punah, asing teka ko satrunku kabeh punah, teka nembah nungkul, ko ring pakaranganku tekeng aku, apan aku uriping sarwa wisesa, wenang teka waras, 3x, Ang Ah, Ang, telas.
Iti Sang Hyang Mretyu, nga, ma, : Ih metu Sang Hyang Mretyu ring pabahanku, murub kadi geni ujwala, aku

24b | amancut atmaning leyak kabeh, mungguh ring tungtunging nada Sang Hyang OM-kara Ngadeg, asing katon denku lah pada geseng teka pada tikel, suksma bungker, 3x syah, 3x. Rehnya nuding leyak.
Iki Pangesengan Bhatara Brahma, nga, Ih aku Bhatara Brahma Sakti, sang apa mapas aku teka geseng, bhuta mapas aku teka geseng, kumatap-kumitip mapas aku geseng, aku Bhatara Brahma Sakti, angrangsuk aku batu


25a | wresani, hatateguh mahider bhuwana, úa, sakawenang.
I Sang Hyang Kober Kuning, pinaka ratuning kawisesan, rehnya rembah marep kulon, laju amati rana, Sang Hyang Kober Kuning nga, rong puluh, 7, rahina panunggunya, ma, :
Om Sang Hyang Parahyang, aku Sang Hyang Guruning Hyang, aran ku Sang Hyang Sukla Wisesa, ingiring aku dening Sang Hyang Wisesa, Sang Hyang Sakti tan malih ring luhurku Sang Hyang Tunggal, ring arepku Sang Hyang Acintya Wisesa, Sang Hyang 

25b | brahma ring tebenku, sanghyang wisnu ring kiwanku, hyang iswara ring tengahku, bima rempak mider ring aku, geni murup pinaka kasnanku, sapa wani ring aku, jadma teka geseng satapak paluning pande wesi teke geseng, tikal tan palumya tekol, guna mati, pangaruh mati, wisesa sakti mati, paweh dewa mara mati, apan aku anggawe sahananing katon, sahananing tan katon, syapa wani lumiyat ring aku, wisya mara matemahan amreta, aku sanghyang sukma luwih, angawang awang Ih, Ih,


26a | Ah, Ah, Uh, Uh, Ah Ang, 3x. telas.
Iki Sang Hyang Siwa Sumedang, nga, sengkernya sahuripnya, yen tan weruha ring mantra iki, kewala pejang ring luhur ing aturu, bantennya canang burat wangi ring kajeng kliwon, ma :
…. Paramasiwa ya ne namah swaha, ; …. metu Sang Hyang Siwa Sumedang, ri pantaraning ati, murub dumilah kadi surya siyu, ingiring sarwa tastra wisesa, ingiring

26b |dening dewa bhatara kabeh, geni sagunung pinaka lalayanku, asing anglayang pinaka haranku, sagara adulun pinaka yasanku, sapa wani ring pakaranganku, tekeng aku, apan aku Sang Hyang Siwa Sumedang aweha ngentar ring aku,
sahananing wisesa, ngentah ngeh leyak kabeh, sing teka satrunku wong kabeh


27a | teka nembah teka nungkul, ring pakaranganku teken aku, apan Sang Hyang Siwa Sumedang, guruning aguru, guruning dewa bhatara kabeh, guruning japa mantra, guruning tastra kabeh, guruning guna pangaruh, guruning manusa kabeh, guruning leyak kabeh, guruning moro kabeh,

27b | guruning pamonpokan kabeh ya ko pada wedi, nembah kabeh ring aku, ya ko pada wedi nembah ring aku paksane hengko, hala kira-kirane hulun, linipiting Sang Hyang Geni Pracandra dumilah, bininti dening sila mageng, binandem de nira Sang Hyang Bayu mageng, rempak remuk tan pasesa satru wong kabeh, kitane tan kawasa ngucap, angumik ring pakaranganku teken aku, asing teka satrunku


28a |wong kabeh, teka nembah nungkul, ko ring pakaranganku teken aku, apan aku Sang Hyang Suksma Siwa Sumedang, sakti aku tan kaungkulan, sing teka satrunku wong kabeh, teka lupa, teka waras, Om Sa Ba Ta A I, Na Ma Si Wa Ya, sarwa guna pangaruh winasaya, sarwa satru winasaya, sarwa satru winasaya, pangantya, sing marere sami

28b | pada mingmang, siyu weda samangkana, kaweruhakna haywa cawuh, kena soda de nira Sang Hyang Siwa Sumedang, poma.


29a/b | Aweda Om Nama Swaha.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga