Penyucian Alam Sesuai Lontar Roga Sangara Bhumi


Salinan Isi Lontar Roga Sangara Bhumi

Om Awighnam Astu Namo Sidham

Nihan Widhi Sastra, Roga Sangara Bumi, saking niti Bhagawan Dharmaloka, katama de sang aji ring Majapahit, tekaning Bali Madya, apa lwirnya, ritatkalaning ganti kali bhumi. Dewata matilar ring madhyapada, mantuk maring swargan mahameru, ginantianing Bhuta, sabhumi sami wwang kasusupan Bhuta, bahur ikang jagat perang sumelur, ratu ameseh lawan pada ratu, gering sasab marana tan pegat, ngendah laraning wwang, gumigil panas uyang, akweh pejah, desa tepi ning tasik tembening agering, mutah mising kadadak mati, mantra usada punah. Pandhita bingung, Weda Mantra tanpa sari.

Aywa tan yatna Sang Bhujangga Aji, angemit praja mandala, anggawe kayowananing rat, danakena watek Paṇḍitaji, anguncaraken Weda, angundurakẹṇ gering marana ika, anggelaraken mantra, akasatawa, Sang Pandhita Buddhi, anggelaraken Weda, Bayu Astawa, sang Pandhita byuh sisya, anggelaraken teja astawa, sadhana;

Wedyasuci, 3 soroh, saji 3 soroh, sasayut Dirghayusa Bhumi pras panyeneng, mapanggungan ring pangabhaktyan Sang Ratu, lukat ikang bhumi antuk homa tirtha duluran nawa ratna paideran, tekaning jadma kabeh ko angabhakti aneda urip dulurin; pracaru ring lawang lawang sega sapunjung, iwak bawi ingolah, jajatah lembat asem, ring kahyangan sami salwiring sanggar paumahan, katur ring hyang, punjungan putih kuning, dakṣiṇa canang pateh swang, segehan limang tanding, iwak bawang jahe, caru ika masanggah cucuk, magenah ring singgahaning lawang tengen, mapenjor carang tiing, makober wastra putih masurat ganapati, mwang bajra, cakra, dandha, pasah, trisula.

Pukulun paduka-Bhatara Ganapati, manusan paduka Bhatara minta urip, kataman gering kameranan, prangen tedahaken sarwa bhuta sasab kabeh,
yan sida waras anak sanak putu rabininghulun, hulun angaturaken; tiningkah wedaya gana munggwing sanggar akasa, Ong namo stute Ganapati, sarwa wighna winasanam, sarwa mara wicitram, sarwạ roga winasanam.

Yan tepet de sang Pandhitaji anggelaraken, phalanya jerih kang sarwa bhuta sasab marana.

Hana ling Bhatara Putrajaya ring Basukih, uduh sang saji Bali, yatna ta kita mangemit praja mandala, mwang bhaktinta ring sarwa dewa, yan hana wwang ring nagarakrama, kena cukil daking, gering tan wenang tinamban, dening jadma kena sapa, upadrawaning, jadmanya olih dewata, haywa inge ring desa pakraman genahnya, yan sira ratu tan mamituhu pawarah ku, aku mulih maring Giri Mahameru, angadakaken gering sasab marana ring sarwa jaga mangkana ling Bhatara munggwing Widhi Sastra, mwang yan sira punggawa ratu ring Bali Madya, yan sira nora pada ngawe tawur agung, ri panguluning jagat ring Basukih ngalimang tahun pancawalikrama, wastu gumi kali tan pegat idep aku andawut uriping manusa gadakang gering tutumpur sasab marana kweh, tekaning dipanya, macengilan ri samanya kadang tunggalan, masairu lawan kadang, yadyapin hana mangarcana aku, tan mantuk ring Basukih, aku matilar maring Giri Semeru, tan mahyun muwah sinungsung de manusa loka apan manusa loka panjadman kala katung, telas.

Mwah tingkahing gering kameranan, gumigil ngebus, kapati-pati, rebah wwang kataman gering tan tulungen, akweh mati, tan mandi sarwa usadha Pahosyan ikang wwang anahen laragering, sakuwu tan ana ingsal, Hyang ing wukir aweh lara, katur ring Bhatara Suryaloka riluhuring akasa, aparab Bhatara Druwaresi, uriping dewata kabeh, Bhatara Druwesi, maraga Sang Hyang Titah, sira nitah dewata kabeh, mahyun Bhatara Drumesi niwakang gering kameranan, wisya mawak angin, geni mawak angina mawak angin, mretha mawak wishya, ngawisyanin wwang manusa loka, Hyang ring wukir nglebang bhuta sasab munggwing Jawa Jambudwipa, ring gowwa matakep umahing sasab, mengaken lawan bikang giha Bhatara, mampehikang sasab, mahlar pawana, mawisia geni, satengah kalebang de Bhatara, ana sahasra kwehnya, kinwan mangringin manusa, anadah manusa, Bhatara Yama dadi mangwanin sasab, ana sipat Bhatara Yama, mamwiti sang dumadi, patuwuhing janma mati, yatika wenang pati, mangkana ling Bhatara Yama, ring watek bhuta sasab, mwah rupa ning sasab, I Bhuta pangawan wenang agung wenang alit, ngendah rupanya, sumusuping salwiring pangan kenum.

Yan sang aji Bali mrekertiyang gumi rahayu, wenang angaturaken guru piduka, mapinunas urip jagat nira, ri hyanging wukir ring Basukih, mwang ri Hyang ing sagara, mwah ring Panggulan Danu, wenang pada malabuh gentuh, wenang Pancawalikrama ring Basukih, rahayu ikang rat, yan nora mangkana, tan rahayu ikang rat.

Mwang sang amawa bhumi, sabanwarakrama, sapunpunya teka wenang mapinunas, ring hyang Druwaresi akasa, ngaturang guru piduka, Bhatara ring giri Bali, mwah ring Hyang Baruna, lwirnya katupat kelanan sasalaran itik ayam, tiwakang ring samudra, mwah panguluning setra, ngaturang guru piduka, yan mangkana, wenang tiwakin caru panglebar I Bhuta sasab, yan durung mangkana, tiwakin caru, tan prasida ikang caru, bhuta sumangkin rusuh mwah ikang sasab wireh durung mapinunas ring Hyang catur, mangkana kajaring Widhi Sastra.

ma :
Pukulun hyang Ratnangkara, Hyang sagara geni, manusanira nunas urip bhuktinen sajinira dana becik, Ong sidhirastu yanamah swaha.
Mwah;

ka 6. tekaning gering kebus tan tulungan, makweh pejah kemaranan, sasab Bhatara luhuring akasa, mamatenin jadma, ca, tepening desa kidul, iwak bawi, ji, 40, oleh dena sangkep, punjungan petang pujung, iwak petang tanding.

Ka. 7. tekaning gering, salwiring lara, mwah sasab, Bhatara Guru maweh lara, :ca, sega amanca warna, iwak ayam berumbun ingolah cinaronaken ring smasana.

Ka. 8. ka. 3. tekaning lindu titir, pangataging gering sasab ring desa tepi siring, sasab Bhatara Surya, sasab Bhatara Baruna, sasab Hyanging Wukir, wenang angaturaken guru piduka, ring Bhatara Gunung Agung, ring Bhatara Surya, ring Bhatara Baruna, mangde uriping bhuwana, lwiring guru piduka, : tumpeng guru, sasayut pengambeyan peras panyeneng, sasantun, soda putih kuning makembaran, mwah sasayut dirghayusa bhumi, nga, panulak maranapati, mwang durmanggalapati.

Ka. 6. tekaning lindu titir, ika pangataging gering marana, rawuh geringnya ngebus uyang gumigil, rebah wwang agering akweh mati, Bhatara Suryageni ring akasa, maweh lara, I Bhuta Brahma ngungang, sasab Bhatara Surya, pakwih ikang wwang lara kapanasan, mangke teka wenang sang jadma kabeh, angaturaken pangenteg urip, ring kahyangan ring sanggar, lwirnya: canang daksina, sarwa putih sekarnya, soda putih kuning makembaran, malih canang masekar putih kuning.

Ka. 7. tekaning lindhu titir, prang sumelur kajarnya.

Ka. 8. tekaning lindhu titir, gering kadadak mutah missing, akweh wwang pejah kajarnya.

Ka. 9. tekaning lindhu titir, kumebeng ikang rat, ulun minggat ritwannya.

Ka. 10. tekaning lindhu titir, hayu ikang rat, pangatagging Bhatara mahyang ring manusha, Jyesta, sadha, tekaning lindhu titir, gering makweh tan tinulungan.

Ka. 4. Ka. 5. tekaning lindhu titir, pangataging watek dewata suka girang, mahyang ring madyapada, yowana ikang bhumi phalanya, saing tinandur wredhi, sang ratu dharma rahayu.

Ling Bhatara Swamandhala, ring bhuh palaka ring rat, anggawe uriping bhuwana, ritatkalaning bhumi kena gering jaramarana, salwiring gering akweh mati, aywa maren mapinunas urip Hyang Bhagawati ri pangulu ning setra agung, ngrihinin mapinunas, nuju rawuh sasih, ka. 4, ka. 5, ka. 6, ka. 7, ka. 8, ka. 9, wusan, banten aturan suci asoroh, daksina pras sega pangkonan iwak bawi, ingolah denasangkep, jadmane pada ngaturang papranian ring dalem, maka swang, satuwuk nangken sasih ka 6, ka. 7, k. 8, ring bale agung, mwang ring puseh, mangkana ling Sanghyang Swamandhala munggwing sastra, yan tetep mangkana, doh ikang gering marana tekaning desa ika, hana Bhatara Swechandawegin desa ika, yan nora samangkana, rug ikang manusa loka, kapara gering marana, dening kali yuga bhumi, dewa maraga bhuta, tan sidha pracaru, Sarwa mahlar maka caru, wus mangkana, sarwa pasu maka caru, wus mangkana, macaru sarwa pasu, sasab sarwa mahelar, I Bhuta Gagak macucukageni, nga, sasab sarwa pasu, I Bhuta Garong, nga, sasab beberes, I Bhuta Kala Singha, nga, sasab manusa, Sang Hyang Kalantaka Mretyu, nga, andawut uriping manusa, samangkana lwirnya.

Iti Widhi Sastra, sangkayan niti Bhatara Druwaresi, sira mustikaning Dewa, wenang sira angurip jagat, amateni jagat, wenang tan kawara dening Bhatara ring martyaloka, sahana ning dewata nawa sanga, panca dewata, catur dewata, Sang Hyang Tri Purusa, asing dewata aparhyangan ring rasatala, yadyan prasada padasana meru kunang, kakawasa denira Bhatara Druwaresi, sira munggweng swarga Surya Loka, mwah Candra Loka, sira jiwaning dewata kabeh, sira humider laku lakuning Bhatara Surya Candra mangetan mangulon, sira maraga siptaning bhumi, hala hayu, sira maraga sarwa rupa, sarwa teja, sarwa tirtha, sarwa rupaning agni, sira nitah Bhatara kabeh, ring martya loka, Sang Hyang Brahma Wisnu Iswara, Siwa sadha Siwa paramasiwa, sira pada pranata ring Hyang Druwaresi, sira maraga titah, karane ana Widhi Sastra, katama de Sang Hyang Empu Yogiswara, sira ta kramaning dadi manusa utama wangsa, dadi panenggeking jagat, sahelwaning Bharatawarsa, yan ritekaning kali yuganing bhumi, prang sumelur, gering makweh, mahabhaya nikang rat, salah wetu salah rupa, ika angadakaken gering mageng, akweh paparitaning jagat, angajaraken alaning jagat, ndi hangadakaken dhurmanggala ning jagat, sira paduka Bhatara Druwaresi, sangkayan kalemahan dhurmanggala ning jagat, sira paduka Bhatara Druwaresi, sangkayan kalemahan sari-sari, mretan Bhatara Baruna olih manusah sabhumi, tekaning kahyanganira, ring gumi maksya tan pegat kahili dening letuh, sawaning wong sadosa, bwangakni ring samudra, mangkana prawerti sang ratu ring madyapadha, kaplepekana weci lungguhira Bhatara Baruna, mahyun kapratistha Sang Hyang Sagara sidha telas letuhin kahyanganira Bhatara Baruna, hana tinitah denira Bhatara Druwaresi, upakara malabuh gentuh,

lwirnya:
guling pabangkit, matitimamah wedus sapalaken, kadi tingkahing upakara maslang, malih guling pabangkit asoroh, guling pabangkit katuring Hyang tengahing sagara asoroh, maduluran tatebasan madanadan, madudusa agung, angedagang sanggar tawang rong tiga, ring tepining sagara, neduhang sahananing pangadegan Widhi ring sagara, sabhumi punpunanira swang, mwah katuring sagara, bwangakna ring samudra, itik, ayam wedus, celeng, sampi, saha tegen-tegenan,maduluran suci, tatebasan, daksina, pras malih caru ring areping sanggar tawang, kebo kinelet, dagingnya ingolah dadi, 40 tanding, asu bang bungkem, sata amanca warna, itik belang kalung, sami ngareping sanggar tawang, pandhita ngrayunin, Bhuda ring paselang, mangkana kramanya sang ratu bhakti ri Hyang Arnawa, hayu ikang rat kabeh, yan nora samangkana yasanira sang adrewe gumi, yadyan ring jagat, pupug papalining Hyang ring kentel Bhuwana, ya nora terus makretti ri Sanghyang Arnawa, rebah ikang rat, apa kalane mangkana, krodha Hyang Baruna, Hyang Mina Rudra Hyang Nagaraja, Hyang Lembwara, sira anamburaken wisyeng jagat, saking telenging samudra, gring tan pantara anlugrubug, kala kali laraning wwang gering kadadak, kena upas beruang, tan sidha tinambanan, asing pangan kenum mesi wisia, rusak ikang bhumi, makweh siptaning pejah, kageringan, mangkana sang ratu, yan tan minahayu sagara, Sang Hyang Sagara maka huriping, rat, mangkana kajejring aji, ling sanghyang dhruwaresi, munggwing aji, o.

Nyan paparitaning bhumi rusak, amanggih bhaya sang ratu, ana siptaning bhumi, apa lwirnya, yan ana salwiring salah wetu, salah rupa, sering wetunya mangkana, ika cihnaning jagat rusak, ideping wang salah krama akweh, ne tan wenang wenangaken, gering kabaya-baya ikang bhumi, ideping wang tan bhakti, terpti ring twan, receh ikang bhumi, sang prabhu nuhuk idep asing kinarsa, mamanasi wadwa, wadwa meweh prih daging laku, pan keni kenining twan, panas ideping wwang kreśa, pakuwih kang janma, ideping twas satata angarcana gawe, sang juru loba ring pakolih, rusak ikang rat, haru hara ikang bhumi, ideping wwang kulang kaling, gering tan pegat, yadyan gawen upakara pambayuh bhumi, Hyang karegedan olih bhuta, sarwa saji katur ring Widhi, kalaraban dening letuh, Widhi mur tan suka mahyang ring bhumi, sarwa bhuta mawak dewa mawak kala, pangrubedaning bhumi gawen precaru suka ambhukti caru, sumingkin jenek wehi bhukti, nora maren geringe mangalahlah, dening twara ada panundung sakit, wedha mantra ndatan mandi, mangkana kajaring sastra.

Mwah laraping jagat rusak pidukan Bhatara kalih, ndyata: sira Bhatara Druwaresi malingga luhuring akasa, Sanghyang Anantasana ring sapta patala, pada dhuhka sira, ring sang munggweng andhabhuwana, riteka ning kali sanghara bhumi, Brahma amurti, sarwa Bhuta pisaca gananumadi manusa, horang ikang rat, tan patutur ikang wwang, amesehan lawan sanak, taskara pada galak, ideping wwang Amanda manadi twan, pramada ring sang dharma, mwah paparitaning gumi, sarwa sato tan pinaka kali kalinya, mwah salah rupa, salah wetu, mwah sang sadhaka pralaya tan pakalingan, mwang kapaten patenan, lindhu titir, wwang salah laki lakinya, tan katenger dening wwang coksa baksa idheping wwang, mantra tan mandi, wisia, marana. Letuh ikang bhūmi, kacampuran tekeng rasatala, duhka Sanghyang Anantabhoga, katapak gigir nira dening wwong kasmala, mapanas gigir nira, molah ikutnira, kumeter ikang rat, angajaraken hala hayuning jagat mwang Sanghyang luhuring akasa, paduka Bhatara Druwaresi, sira mustikaning dewa, sinembah dening dewata kabeh, sira uriping dewata, sira umider laku Bhatara Surya ring akasa, angetan angulwan sadaka, dhuka anon ikang rat, harep amuburaken bhuwana manusatala, anggawe hentyaning sang gumantya dewata madeg ring martyaloka, tekeng dhipaning jagat, ring manusha pada, apan panjadman kala katung ika wwang kabeh, tatan ana wanginya tekaning Surya Loka, trus tekaning sapta patala ring Baruna sthana, kapelepekan aweci letuh, mwah capala pakata, tan ana pambayuning Barunasthana, magleng Bhatara Druwaresi winentang lawasnira, makatungtungning astra, wisia kalakuta, tiiwaken ring mānusapada, matemahan raksasa, nga, Bhuta Brekala, tan pawak, kadi windu rupanya, masarira angina, apwi, toya, sira angadakaken gering gerubug, kadadak mati, yakita gering kena hantu, prana, nga : menggal mati, jiwanya age analap, wakne dalem angganya, pinangan olih Si Bhūta Bregala, bhūta ika wenang ageng, wenang alit, kawasta mawak suksma, dadi angunduh daging jajroan sangagering, inwataken ring Sang Hyang Kala Mayapati, ika angadakaken gering gerubug, mutah missing, weteng lara mawuwudesa, tan siddha tinamben, yan dīrghayusa jadma sabhumi nira, maren kataman gering jaramarana, wenang sang ratu punggawa sami, pada ring guminira, ngaksama bhakti nunas urip, ring paduka Bhatara Druwaresi;

banten katur ring akasa, suci lakshana, 2 soroh, maduluran saji, iwak itik putih jambul ginuling, rayunan putih kuning makembaran, iwak sarwa suci, mwah paduluranya kabeh, cecepan, sajeng denasuci, rantasan panca rupa, mwah pasucian, banten gawenang panggungan panyawang, pangadegnya, 6 depa, magenah ring pangabhaktian sang ratu, malih rin sor guling pabangkit asoroh, den agenep, sah panggungan, malih caru ring natar, iwak bawi, ji, 900, olah den agenep, dadi 99, ilohin panggungan ika, ulun bawine di tengah, malih iwak mahisha, olah den agenep, dadi 80 tanding, sangkui, 80, mastakaning mahisha ring tengah malih caru banten maolah den agenep, dadi 60 tanding, mastakaning banten ring tengah, maduluran iwak sawah, iwak sagara, iwak gunung, malih iwak mesa ingolah den agenep, dadi 40 tanding, mastakanya ring tengah, asu bang bungkem masambleh, sega sokan, tuak abruk, sega agung, pras penyeneng, panukun jiwa, arta aketi, sang angastrenin panyawang sang pandhita, anggelaraken Weda Dhruwathawa, Bhatarane luhuring akasa, manih brāhamana Buddha, anggelaraken weda pangastawan ring Bhatara Anantabhoga. Malih pracaru ring sor, senggu angastrenin, weda pūrwa gumi, pangateg sarwa Bhuta.

Malih pamyak gering kamaranan, akeh mati, ca:
katipat kelanan, katur ring sagara, maduluran tegen-tegenan, masalaran itik ayam, suci a soroh, tiwakakena ring sagara kabeh, mangkana kajaring aji Widhi Sastra katama antuk sira Empu Kuturan, saking Majapahit.

Mwah tingkahing jagat rusak, Bhatara Putrajaya mantuk maring Giri Sumeru, Sang Hyang Basuki mantuk maring Sagara, maraga Sang Hyang Baruna, pada ngawijilang gering sasab, Bhatara Putrajaya ring Basukih, bhuta manca warna, pada suksma mawanan bhayu bajra mahantu bajageni, kruna rupa, marambut agni, naka ganjira malela wresani, sumusuping angga manusa pejah kena sasab, wenang agung alit, yan kacaritan nisya tan kabranan ring para bhuta, gering gumigil, panas karahatan, mangkana panakiting wwang kena gering Brahma, Sasab Bhatara Baruna, bhuta mahulu naga, tan pira kwehnya, angadakang gering, saksana mati, sasab metu saking Surya Loka, gruddha ngebeking antariksa, ngamijilang sasab geni, kahudanan asing kapangan kinum wisia geni, laraning wwang agering ngebus kapati pati, rebah wwang kataman gering, akweh mati tan tulungan, tan wenang carunen, sumingkin angerusuh ring manusa sabhumi, Sasab Bhatara Yama, Bhuta Angga Rare, tan pira kwehnya, sumusup ring garbha, amangan daging jaroning manusa, gering mutah mising kadadak mati tan tinulungan, mangkana lingning sastra, mangke teka wenang Sang Aji Bali, mwah witek punggawa, ngarcana bhatara Siwaditya, Bhatara Siwageni, bhatara giri jagatnatha, minta uriping jagat, ngambe Bhatara Putrajaya, mangke mantuk maring Besakih, makadi Hyang Basukih,

sweca urip ring manusa pada lwring upakaranya:

sasayut pangambeyan, pras panyeneng rayunan putih kuning, sasayut dirghayusa bhumi,
pinunas ring Bhatara Putrajaya ring Basuki, mapinunas ring Bhatara Basukih, pinunas ring Bhatara Surya, pinunas ring Bhatara Yama, ngarcana Bhatara, ring kahyangan meru, ngarcana Bhatara Surya ring sanggar akasa, ngarcana Bhatara Baruna ring samudra, ngarcana Sang Hyang Basukih nyawang, ngarcana Bhatara Yama ring setragung, pada masuci daksina, sajanma kabeh maturan sasayut pager tuwuh, sinowang sowang, sodaan canang, Bhatarane matur tunasin uriping jagate, samangkana lingira Bhatara ring akasa, munggwing Widhi Sastra, katama olih nira sangaji Bali, ing kina kina.

Nyan Widhi Sastra ngarannya, saking nithi Sang Hyang Swamandala, Sang Hyang Surya akasa, katama de sang ratu ing kina kina, jumeneng ring Bhumi Bharatawarsha, ritatkalaning bhumi nuju kaliyuga, ratu ameseh lawan pada ratu, rug kang ikang bhumi, tan ana tunggal rumaksa bhumi, obah ikang rat, tan pegat kageringan, rabah ikang wwang kataman gering, larania panas, mati makweh, ri gumi nira sang ratu, aywa wineh anyekeh sawa, pendemen juga swang swang, nistha madya uttama wangsa, ne tan wenang pinendem, sang Pinandhita juga, aywa suwe ring greha, age bhina sami juga, sangkane tan wenang sang Pandhita rikalaning antaka pinendem, apan sang Pandhita maraga Surya, maraga geni, yan kedeh pwa sang ratu amandem sang Pandhita, kena upadrawa ikang bhuwana agung, tekeng ratunya, panas ikang rat, mawetu kali rugrag rug ikang bhumi, aja amendem sang pandhita, mwah yan ana pamangku widhi, nora mapodgala, pendemen juga ring setra, yan nora mapendem, sarwa dewa moktah, tan mahyang ring desa ika, mur mantuk maring swargan, lumra sahananing marananusup ring kadatwaning sang ratu, apan guminira kagenahan sawa, suka egar sarwa bhuta, amangan manusa, mwah sarwa bhuta gana pisaca dengen suka girang angambun śawa, sarwa dewa ring para kahyangan telas moksa mantuk maring swarga Surya Loka, sang ratu katama lara, olih para dewata, hyanging wukir Mahameru prasada piduka, dening watek bhuta sama lugraha nusup sarwa sasab, mornahomah ring kahyangan sami, tekaning kahyangan sang ratu, ngawisesa desa ika, teka wenang sahing pejah aja amreteka, ri sedeking bhumi kataman gering, haywa angekes sawa ring wesma, pendemen juga, yan nora pendem olahanya tan papegatan gering marana teka, mangkana lingira Bhatara swamandhala, aja ima-ima,

Mwah yan ana kahyangan sasembahan sang brahmana, mwang sang ratu, pada sinambeh de sang ratu, yan ana pralinggan Bhatara ring kahyangan ika, masanding maparek tan maselat marga, ritekaning kapatian kurenan de mangku Bhatara, age preteka, aja anglimari salek suwenya, yan ana kalangan gumi bhaya, kinwan de sang ratu dohaken anyekeh wangke ika, tan kararaban kahyangan ika, yan pramahimba marep sama juga, dohaken wangke, yang anti pamrateka, mulih ring dunungania nguni aywa nyekeh sawa ring dunungan de mangku, suwe suwenya, leteh parhyangan sang ratu, roh de mangku angukung cemer, maparek, yan doh angekes sawa selat marga selat rurung, limang dina de mangku kena cuntaka, dadi de mangku ulah-ulih ring kahyangan, ngaturang pasucian, yan de mangku nyekeh wangke ring umahnya, salawase tan wenang ulah-ulih ring kahyangan, yan tutug mabasmi, mwah cuntaka, wenang mara ring kahyangan

Mwah tekaning gering kameranan, rebah sang agering mati makuweh sadesa-desa, aywa mreteka wangke, pendem juga, sawangsa nista madya utama, yadyan pamongmong widhi, yan nora masurudayu, kapatak siwa dwara nya de sang pandhita brahmana, dudu amangku Widhi Uttama, wenang pendem juga, ne tan wenang pendem sang Brahmana Pandhita, mangkana ling Bhatara Putrajaya jumeneng ring Basukih, aywa sang punggawa ratu ring Bali, amurug kajaring aji iki, phalanya mur ikang Widhi, mantuk maring giri Sumeru, aniwakaken upadrawa, ring sang ratu ring Bali, maweweh gering kamaranan tan pegat, rug rebah ikang jagat, mangkana kajaring sastra, pakarya sira Empu Kuturan, jumeneng ring Majapahit.

Nyan prawesa guminira sang ratu, katiban durmanghala, lwirnya,
yan ana hyanglalah umanjing ring kadatwanira sang ratu, tur anginum we kalaning hudan, ya ana samangkana, iku tekaning alpa yusa sang ratu cihna ning rusak, age pinahayu, pilih dirghayusha aywa liwar pitung heri, aniwakaken caru, yan liwar pitung heri, tan prasida moktah wighna nira, mangkana kajaring aji, pracarunya; ngadegang sanggar tawang rong tiga, ring kadatwannya, mapanggungan agung, maguling pabangkit den agenep, mungah suci ring sanggar tawang, 7 soroh, denasangkep, caru ring sor, maguling babangkit den agenep, carunya kebo, kambing, banteng, angsa, itik belang kalung, siap manca warna, tiningkah kadi tawur agung, mangkana kramanya.

Mwah yan ana buron kidang menjangan sengan, malayu layu larinya, dateng ring desa pakraman, umanjing ring umah, mider palayunya, yan ana samangkana lwirnya dahat mahala, yatika cihnaning desa ika, janma katadah kala, karaning i kidang tinitah de Sang Hyang Kali Yuga, umanjing ring desa ika, apan desa ika tan pajiwa tan pabhayu, tulia karana maha durgama, yan tan pinahayu, satata kawighnam desa ika, mapa laksananya, majengilan lawan rowang, corok cinorok lawan kadangnya, matemahan rusak gumi ika, apan kacatreng kala, pamahayunya;

adegakena sanggar tawang rong tiga, munggah suci, 5 soroh, den agenep, tiningkah kadi madudus agung, caru ring sor, tiningkah panca sanak denagenep, ring catuspata deśa ika genahing acaru.

Malih ring kahyangan, dalem puseh bale agung, ngaturang pangenteg, lwirnya suci daksina, rayunan, pras panyeneng, maduluran sasayut, prayascita, durmanggala, aywa sang rumaksa praja tan prayatna, namel guminira, anggawe kayowananing bhuminira, mangkana tata kramanya.

Nyan prawesaning ratu rusak, kataman durmanggala, lwirnya : yan sang ratu katibeng utpata, kahyangan pangabhaktyanya katunwan, muah katibeng karubuhan taru, yan sira katekaning gering baya, pati tengeranya samangkana.

Mwah sang ratu, ri karya ngawangun karya yadnya, amuja dewa, amuja pitra, katiban utpata, kalinus dening pawana, bayubajra wagyut rempakang umah, mwah linggih arcane widhi pitra ala temen kajaring aji. Mwang yan ana ratu ngawangun sarwa karya, minahayu dewa, pitra, katama bayubajra angrempakaken prasada, umah, linggih dewa, linggih pitra, yogya maprayascita, ngaturang utisaji, ri sira Bhatara Surya ring akasa, makadi ring Bhagawan Druwaresi, dening sira angideraken lakuning Bhatara Surya, sira anggawe durmanggalaning bhumi, agelar sipta eng bhuwana.

Selanjutnya..
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga