Penyucian Alam Sesuai Lontar Roga Sangara Bhumi


Yan uttamanya caru ika;
ngadegang sanggar tawang rong tiga, pracaru kebo, wdus, banyak, itik belang kalung, sata manca warna, asu bang bungkem, banteng,

yan madya carunya;
tiningkah manca sanak ngadegang sanggah tutuan, carunya : wedus, banteng, angsa, itik belang kalung, sata manca warna, asu bang bungkem, genahing acaru, ring catuspata, desa katibeng durmanggala, malih ngaturang pangenteg, buminira ring kahyangan, dalem, puseh, mwah sahananing para kahyangan desa ika, bantennya suci den agenep, mwah sakuwu-kuwu mebhumi sudha, mabanten sasayut durmanggala, sasayut prayascita, sasayut pangambeyan, catur ring kamulan, upakara ika sira pandhita wenang amuja, yan nora samangkana, mur ikang dewa, matilar tan pawintun muwah, rug robah, ikang rat, mangkana kajaring sastra.

Nyan pracaru durmanggala, salwiring durmanggala, yan karubuh taru agung, karubuhan lumbung, kapanjingan buron, kapanjingan kuwung-kuwung, kalebon amuk, kasambering gelap, ginepok dening linus, salwiring durmanggala, lwir upakaranya;
tningkah caru panca sanak, maprayascita gumi, nangkludang desa, ring parampatan, genahing acaru, ngadegang sanggar tawang rong tiga, munggah suci den agenep, macatur mawedya, ring sor guling babangkit, den agenep, yan ring kuwunya sowing, mabanten sasayut pangambeyan, prayascita durmanggalaning jagat, ngaturang pengentas ring sanggarnya, suci, 1, daksina 1, canang maraca, ajuman putih kuning, tan Manawa ratna, lwiring toya empul, toya salukat, toya mangening, mangkana kwehing toya, sang angastrenin sang pandhita wenang away sang bhujangga aji asmurung linging sastra.

Mwah durmanggalaning jagat, yan karubuhan sanggar, wwang mangkana karubuhan lumbung tan kapawanan, sangkanya, umah katunwingapwi, yan ana wwang katibeng samangkana, baya pati gering tan pegat, kagenahin bhuta karang ika, pamali gumi magenah ring karang ika, age pinahayu, yan tan pinahayu, gering tan pegat, bicari mili, baya pati cendet tuwuh, lungsur kasukan, dewi malalis, upadrawa mili, saking kawitan, yan mahyun dirghayusa, pina hayu de agelis, yan liwar sampun kacatreng kala, lwring

upakaranya;
malukat Manawa ratna ring sanggar banten panglukatan, dhandang 1, isuh-isuh den agenep, sasayut durmanggala, prayascita, pangambeyan 1, pras panyeneng, sang brahmana angastrenin.

Mwah yan durmanggalaning sudra, yan ana umahing sudra, klaphajrah kali ring umahnya, sinambering gelap, yan ana samangkana, age pinahayu;
panca sata, maguling babangkit, asoroh, malukat toya, 20 bulakan, sasayut madan adan, 11 tanding, panyapuh lara, malih toya 7 bulakan, toya empul, segening, sudhamala, pecampuhan, mangening, toya pasih, salukat, malihnya sasih, cengkirnya kinasturi, mwah cengkiring nyuh gading, sibuh pepek nyuh gading, daksina, 1 suci bang, katur ring Hyang Kamulan.

Malih yan sampun magentos antuk sang madruwe karang karubuhan, yadyan sanggar, lumbung, ikang lakar sami genten, puput kadi dangu, malih macaru manca sanak, ring karang ika, pambahayu sarira, pambahayu karang pomahan, pambahayu wewangunan, mangkana kajaring sastra, niti Bhagawan Gargha, yan nora kadi kajaring sastra ika, amuhara durbala katama sang angastrenin pandhitane sampun wruhing pamarisudha wighna, wruh ring panglukatan nawaratna, yanora samangkana, tan kaparisudha salwiring mala ika.

Mwah durmanggalaning sang ratu, kataman gering kabaya-baya, angajaraken pati, yan ana tangis ring kadatwanira tur sring karungu dening wwang jro puri, hyang hyanging puri arep mur dening puri ika kagelehan, dening sarwa bhuta, ambe hyangnya gawenang pangenteg linggih, Hyang ring sanggar, banten suci, sasayut pangambeyan, durmanggala, pracarun sang bhuta, mawan tangis,

Sa :
itik putih, ireng, abang, pada kinlet, daging olah den asangkep, dadiang 18 tanding, punjungan putih kuning, saha rakanya, kakletan ika, mawadah don tarujungan, 3, muncuk kawangen, 18 besik suci, 1 sajeng rateng, daksina 1, bras 4 kulak, genep upakaraning daksina, arta 8000,

Iti mantranya :
Oh indah kita kamung raja bhuta, sang kala sungsang bwana,
sang kala sapuh bwana, sang kala mangsa bwana,

iti tadah sajinira, asing kirang luput ipun, geng rena sinampura,
sang adruwe caru, wehen ya ama nggih dirghayusa,
manawi kancadet kungkung atma jiwitane syanu,
mangke antukakena ring raga walunane syanu,
Ong siddhirastu ya namah swaha,
Ong Sang Bang Tang Ang Ing, Nang Mang Sing Wang Yang, Ang Ung Mang.

Nyan durmanggalaning jagat, apa lwirnya, nora kalaning wetunya kadi kuna-kuna, mangke wetunya lyan, salah wetu salah rupa, yadiapi sang kanya garbhini, wekasan manak salah rupa, salah wetu, wenang metu, tan metu, wenang manak tan manak katon, yanora kadi kuna-kuna, wiunya, rupanya, kadi patunggal tunggalannya nguni, ala ikang rat, mwah salwiring ameteng, salwiring manak anak, tan ana anaknya katon dening wwang ala ikang rat, kala kali lumarap, corah magalak, gawur kang jagat, eweh sang amawa bhumi, maniking bhumi mur, sarwa mantra usadhi punah, sang pandhita duhka amangguh wyadhi, kretakretpa tan siddha kirti, gring makweh, we malit, sarang ikang rat, ideping wwang amada madani twan, loba moha matsarya, panasangkar ikang rat, harohara ikang rat, ajengilan lawan pada ratu, angadakaen kali tan pegat, Hyang ring ukir miroga bhumi, malih pangdaning Bhatara luhuring akasa, ndya Bhatara luhuring akasa, sira Bhatara Druwagni, umideraken lakuning Surya Candra, siranggawe teja rupa, mwang paparitaning jagay hala hayu, yan mahyun kayowananing jagatira sang ratu, angilanganga sanggar ikang rat, wangun karya ripanguluning jagat, ngeka dasa wikrama, riwus mangkana.

Mwah wangunen karya sabanwa banwa punpunan sang ratu, ring martyapada madewa hara, amuspa hyang ring bale agung, sabumi bumi ngusaba desa, panyegjeg bhumi, mangkana kramanya, hayu ikang rat, mangkana kajaring sastra.

Nyan paparitaning bumi hala hayu, saking pembedan Bhatara Druwagni, umideraken laku Sanghyang Surya Candra, angetan angulwan, sang gumawe para siptaning bhumi hala hayu, maraga teja, tan kena kaparawa dening hyang kabeh, sira maraga huriping sarwa jagat, mwah yan hana ratu katibeng durmanggala, larapaning baya teka, yan ana kahyangan sang ratu rusak rebah tan pakarana, baya sang ratu katekaning rusak, age pinahayu ambe ikang hyang, maguling babangkit, madudus alit macaru manca sanak, mabhumi suddha, mangkana kramanya.

Mwah ana durmanggalaning jagat, baya tekaning rusak, yan ana wang kanya, ameteng taya manak hluh, mwah salwiring manak-anak, sedengnya metu anaknya, dadi tan katon metu anaknya, yan ana gumi kagenahan mangkana, baya ika, mahala sing kagenahan mangkana, kateka ning gumi rusak, ila bhumi sepa ika, nga, maniking jagat mur, tanpa Widdhi, tan pahyang bhumi ika, wenang pinahayu jagat ika, anyegjeg bhumi, ngambe hyanging jagat mangkana kajaring sastra, wusana bhumi Widdhi Sastra.

Nyan pawiting gring ngebus, rebah tan tulungan, sasih ka 6, tembening gring, desa tepi siring sagara ika, wenang angaturang pracaru, ri tengahing sagara, saha tegen-tegenan, sarwa pikulan, katipat kelanan, bantal, sami katuring sagara, kang sinambat Hyang Baruna, I Lembhuhara, I Sarppa Mina, I Kala Sunya, I Mina Rodra, I Mina Agung, samangkana.

Nyan tingkahing bhuminira sang ratu, katibeng Roga Sanghara Bhumi, apa lwirnya, tan pegat katibeng gring ila agung, gring tan wenang sambut, kala sanghara bhuminira sang ratu, away ima age pinahayu, amrediaken manda panangkaning gring ika, ana pamarisuddhanya, ring bhuminira sang ratu, anambeyunya, ring kahyangan bale agung, ring desa pakramannya,

lwirnya;
maguling babangkit, asoroh, den agenep, sangkepin upakara panyegjeg desa, kadi upakara panyegjeg manusha sarwa rateng, ngadegang linggih Bhatara Surya, pamarginnya nistha Madhya uttama, neduhang parahyangan ring bale agung, saha unen-unennya, upakara ika, mamargi ring purnamaning kartika. Mwah banten ring sanggar paumahannya, sahyunan, daksina pras panyeneng, sasayut prayassita, duluri pangambeyan, sajanmane swang maprayascita, pada swang janmane natab sasayut sagrehannya,
samangkana upakaranya, saking wacanan Widdhi Hyang Putrajaya ring Besakih, ring sira Mpu Kuturan, yanora mangkana, tan pegating gring mangkana, ngalimbak gring mala ika, kalalahan sang panenggeking jagat, away murug ling sastra iki, panugrahan Bhatara Putrajaya ring Besakih, kena upadrawa, away tan prayatna ring niti, Sang Bhujangga Aji, angemit hala hayuning jagat, mwah catur yuganing jagat, kretta rahaywan ikang rat treat, dwapara, madya rahayuning jagat, kali sanghara, eweh ikang rat, bawur ikang rat, majengilan ikang bhumi, ratu pada ratu, prang tan pegat, gring sasab mrana, arig ikang rat, asing tandur rusak, pari kamaranan, ring guminira sang ratu, sarwa guna lungsur, mantra tan mandiyan anggawe rahayuning jagat, sang prabhu palakeng rat, ngawangun karya uttama ring Basukih, lwirnya;
ngekadasa ludra, malih panyegjeg gumi, Pancawalikrama, mbhuta yajna, magkana ling Bhatara munggwing sastra, telas.

Ling Ang Shara Eka Bhuwana, katama ring Bhagawan Atri, sira angajaraken karogasangharagumi, salwiring utpata durmanggalaning jagat, kalinganya yan ana sima banwa panyegeh bhuminira sang ratu, kataman durmanggalaning, lwirnya kasiratan rudira desanira, tatan katon panangkanya adreswetunya rudira ika, angajaraken hana satru, rumempakeng bhuminira, sang ratu pralaya ika, yanora wetuning rudhira ika, satrunira sang prabhu angrimpinakenaya, lawan sahayanira kabeh, apasang bhiseka arip, angerugaken sang ratu kinelikan, away sang bhujanggaji, tan prayatna ring niti, ndamel ala ayuning rat, amuhara pralaya, ikang karaton, yan mayun pamurnaning jagat, apanggih dirghayusa, wenang pinahayu,

lwirnya;
guling babangkit asoroh, genep, angadeg sanggar tawang, munggah suci den agenep, yan utama ring puser agung, yan Madhya ring bale agung, madudus alit, maprayascita bhumi, mahayu sanjata ritepining tasik, upakara kadi mamanggung, bhrunasthawa, maduluran caru sata wangkas, itik belang kalung, asu bang bungkem, bawi rega, ji, 250, sami masambleh, sega pangkonan, 5 pangkon, iwak bawi olah den agenep, nasih asu nasi bang, mawadah sok, putih uning ireng, mawadah sok, nasin sata wangkas, abang putih, mawadah sok, sami madaging sarwa embank-emban, buah bancangan, base ambungan, klapa sami mabungkul, sami mawa pras, malih daksina, 1, genep saupakaraning sasantun, arta, 700, acaru wahu sandikala, sang pandhita angastrenin, mantra kala astawa, malih durggastawa, mangkana krama angilangang durmanggalaning bhumi, ayu ikang rat.

Nyan pracaru, salwiring katiben durmala, yan ana hyanglalah manjing ring kadatwan sang ratu, yadyan ring umahing paradesa, mapwara pati kajarnya,

pambayunya;
guling babangkit asoroh, genep sahupakaranya, ngadegang sanggar tutuwan, munggah suci laksana, 2 soroh, mawedya, macatur, Magana, ring sanggar den agenep, daksina widdhi widana, arta 4000, ri soring natar guling babangkit, asoroh, manih pagneyan, gelarsanga, malih sor, caru banyak winangun urip, dagingnya olah, dadya, 70, tanding bebek belang kalung, winangun urip, dagingnya oleh, dadya, 80 tanding, itik putih winangun hurip, dagingnya oleh dadya 50 tanding, bawi winangun urip, dagingnya olah, dadya 50 tanding, bawi winangun urip, dagingnya olah, dadyang 40 tanding, mwah nasinya, anut kwehing olahannya, aduluran canang maraca, sami masangkwi, sami mawa suci sowing-sowang, nyiu-nyiuan, 5 klabang mikuh, 5 bidang, maduluran sajeng, toya anyar, takep api, sowing, pabresihan, tpung tawar, lis, tatbus, kwangen, 33 besik, malih asu bang bungkem, malayang-layang, dagingnya olah dadi 90 tanding, gnahing caru, itik putih kangin, angsa kauh, bawi kaja, asu kelod, bebek belang kalung di tengah, malih sata amanca warna, binayang baying, olah dagingnya, tandingannya anut uriping dina, saha nasinya anut warnaning sata, padudusan den agenep, ngaran padudusan mawraspatikalpa, prayascita awak, mwah karang,paruk catur kumbha, genep sahupakaraning padudusan, prayascita, malukat Manawa ratna, sira sang brahmana ngatresnin.

Nyan durmanggalaning bhuminira sang ratu, yan ana hyanglalah, tiba ring umah ring desa ring wratmara, tejanya katon dening wwang, saputering desa ika, ala kapangguh ring desa ika, rug ikang krama desa, tekaning janma ika, majengilan lawan sanak, pada ngagem pisuna, mamati-mati paling saling mesehin, dewa malalis, ring desa ika, karanjingan Kala Dengen, mwah tatangganing Desa Pangrurah, mati bhiniseka dening wwang, rusak ikang bhumi, away sang bhujangga aji, tan yatna ring niti, pinahayunen ikang jagat, sapahomanira,

wenang macaru;

sata wangkas masambleh, itik belang kalung, masambleh, suci asoroh, pangkonan 2, iwak bawi madah pras panyeneng acaru ring parampatan, guling babangkit asoroh, sanggar tutuan, munggah suci 2 soroh, macatur mawedhya, madudus mawraspatikalpa, bawi trus gunung, makacaru, ji, 500, kinlet dagingnya oleh, dadi 40 tanding, klabang mikuh, manih asu bang bungkem, masambleh, sata wiring masambleh, segehan agung, iwak bawi akarang, madaging jajrowan matah, pras panyeneng, sasantun, arta, 1700,
sang brahmana angastrenin, desa ika, rawuhing manusanya, malukat, sami ngaturang guru piduka, ring dalem puseh desa, lwiring guru piduka; sasayut pangambeyan suci asoroh, salaran bebek syap, tegen-tegenan, nunas pangenteg, janmane sami.

Nihan tingkahing wwang katibeng durmanggala, ndya kunang, sanggar karubuhan taru agung, katunwan apwi, katiban uler lutut, lutut mas lutut salaka, lutut tambaga, sarupaning lutut, yan lutut mas sang ineman baya kapanggih, yan lutut salaka, tan pegat amanggih baya, yan lutut tambaga, wyadi tanapegat gering makweh, wenang pinahayu denagelis, away angliwari salek, yan liwar salek, tan siddha purnha;
guling babangkit iwak itik asoroh, guling babangkit celeng, asoroh, padudusan mawraspatikalpa, ngadegang sanggar tutuan, suci 2 soroh, masasapuh, caru nista Madhya uttama, yan nista panca sata, yadyan menak sudra, nista Madhya upakaranya, mangkana kajaring sastra, yanora pinahayu, kadi ilining we, wighna tka, meh katkeng rusak, reh sampun kacatreng Bhatara Kala, ika uripnya, kalinganya aja kapihneng, yan katiban durmanggala, den prayatna juga, mangkana kajaring sastra.

Iti Widhi Sastra Roga Sanghara Purna.

Nyan pracarun gering anut sasih;

 • ka 1, tekaning gring, Kalan Bhatara andadi gring, ngawisyanin jagat, gringnya panas tis, ngetor uyang, carunya, bilang lawang swang mananceb sanggah cucuk, magenah singgahaning lawang kiwa, bantennya tumpeng tri warna, iwaknya ayam putih kuning ingolah, dadi 3 tanding, raka tri warna, sekar tri rupa, canang 3 tanding, ring sor segehan matabuh twak yeh anyar, sambat Kala Bregala.
 • Ka, 2, tekaning gring, Bhatara Ratnaning Rat maweh lara, gringnya nyapnyap, pati dulame, kebus tur poyok kabhicarinan uripnya, caru bilang lawang, masanggah cucuk, genahang ring lawang kiwa, daging sujang, mesi twak lawan toyanya, bantennya, tumpeng 2, iwak sate lembat bawi urab bang urab putih, canang gantal, rook sapasang, makober wastra putih, ring sor segehan, matabuh twak yeh, sambat balan Bhatara Ratnhaning Rat.
 • Ka, 3, tekaning lara, Kalan Bhatara Jagatpati milara, laranya panas uyang, tur ngetor langu linyun, sirah, carunya masanggah cucuk, genahang ring lawang tengen, bantennya katipat maňca warna, iwak palem udang, grang yuyu, isin sawah, canang, 5, tanding segehan, sambat Kala Prayoni.
 • Ka, 4, tekaning gring, Kalan Bhatara Kusumajati maweh lara, laranya kebus buka panggang, uyang tan nahen empah, kanti petang we, tigang wetan, kawasa mangan, mangedot ring we, carunya masangguh cucuk ri singgahaning lawang, maplawa rwaning waringin, bantennya, tumpeng kuning adahanan, iwak sata putih, ingolah, 1 tanding, rakanya sakawenang, canang gantal arum, 5, tanding, rook, 4, mesi menyan, twak asujang, ring segehan matabuh twak yeh, sambat Kala Wigraha Bhumi.
 • Ka, 5, tekaning lara, geringnya warang rakwa, gumigil, panas uyang, sirah langu mangurek, tan kawasa tangi, Kalan Bhatara Jagatkrana amilara, caru masanggah cucuk, magenah singgahaning lawang kiwa, banten penek, 2 iwak bawi ingolah, jajatah lembat asem, saha raka, canang 2 tanding, twak atekor, segehan, sambat Kala Mangsha
 • Ka, 6, tekaning gring, kena sasab merana gringnya, panas buka panggang, paling pati dulame, apuhara pati, dinulurin bicari galak, kalan Bhatara Moda milara, carunya masanggah cucuk, maplawa rwaning taru tulak twak ring sujang, magenah samping lawang, banten tumpeng ireng acanan, iwak jajatah calon, urab bang urab putih, rakanya jaja gina, biu malablab, ring sor segehan, 9 tanding, iwak jajrowan bawi matah rateng, getih atakir, sambat Bhuta Ngadang Samaya Pati.
 • Ka, 7, tekaning lara, laran pasbehel henyem, makuwa kaku wetengnya, ngareges panas bahang basangnya, tur gimigil, ndigang dina makesyeb, mirib tong bakat tulung, caru masanggah cucuk singgahaning lawang, banten tumpeng bang adahanan, iwak ayam wiring pinanggang, saha raka, segehan dinatah sanggah kamulane, caru nasi apunjung, iwak bawi akarang, segehan limang tanding, iwak urab bang putih, twak atapan, sambat kala ngadang samaya.
 • Ka, 8, tekaning gring, gringnya ngutah missing, mangebus langu, pamalinan, lelengedan, Kalan Bhatari Durgha aweh lara, caru masanggah cucuk, ring singgahaning lawang, banten tumpeng, 5 bungkul, matadah don talujungan, iwak rumbah gile, kakomoh abang, kakumbuh kacang, calon agung 5, katih, rakanya geti-geti, biu kayu, twak abungbung, malih nasi atakilan, iwak taluh bukasem, magantung di sanggah cucuke, sambat Sang Kala Dengen.
 • Ka, 9, tekaning lara, kalan Bhatara Geni Milara, laranya marapa huyang, manglu laranya, caru masanggah cucuk ring singgahaning lawang, sanggahika malahapan, bantenya mapupuk atin bawi magoreng, iwak taluh madadar, mwah twak, yeh anyar mawadah sujang, dilahapane, pras panyeneng, ring sor segehan, 9, tanding sambat Kaki Kala Rogha.
 • Ka, 10, tekaning gring, gringnya mangebus uyang, caru masanggah cucuk ring lawang, bantennya sega sapunjung, iwak sasate calon, urab bang urab putih, ring sor segehan, 9 tanding, tabuh twak yeh.
 • Jyesta tekaning lara mwang sadha, tekaning gring, gringnya pahad, ngalangu, caru masangah cucuk, ring lawang, banten tumpeng adahanan, iwak jajatah siap, urab bang urab putih, jangan pepe kinulub, ring sor segehan.

Nyan kalaning gring kamaranan, mwang gring tutumpur, acaru juga ring parampatan lwirnya:
bencit binalulang katulang mastakanya, daginge matah sasigar, rateng sasigar, olah den agenep, getih mentah salimas, bawang jahe, pisang kembang, sege liwet maworan kacang, ayam pinanggang, mwah srapah ayam, balulang ika, matatahan sangkwi, sambat Bhatara Durga Dewi, Bhuta Kamanjaya.

bencit binalulang katulang mastakanya, daginge matah sasigar, rateng sasigar, olah den agenep, getih mentah salimas, bawang jahe, pisang kembang, sege liwet maworan kacang, ayam pinanggang, mwah srapah ayam, balulang ika, matatahan sangkwi, sambat Bhatara Durga Dewi, Bhuta Kamanjaya.

Malih bilang pamesu;
wangunan sanggah cucuk, bantenya nasi tepeng mawor kacang, iwaknya jajrowan bawi, mentah rateng mentah salimas bawang jahe, rakanya biu, kayu malablab, caniganya rwaning biu kayu, tlujungan, plawanya sembung, miana cemeng, sambat nini Bhatari Durga, Kaki Bhuta Kamajaya,
ring sor; segehan, matabuh twak arak, tekaning di pampatane, yan macaru kala kajeng kliwon, wus acaru, ngawentenang kaklecan,
sambating acaru, Bhuta Macan Anggereng, Bhuta Patih Padma, Bhuta Dmang Pangwari, Bhuta Rangga Singha, Tumenggung Bontila, Bhuta Rangga Papanggel, amangana samadaya, ri huwus sira amangan, muliha maring sangkanira sowing-sowang, away tengsun pinengguh pati-pati, anglarapaken ewalatengsun. Mwah yaning ambhuta yadnya wenang, yan ring umah, areping lawang, yan ring desa, mwah ring banjar, dulurana puja kanguttama.

Nyan sasuwuk tutumpur, mwah gring kamaranan,
sa;
timrah rinajah siddha pati, pendem, ritengahing natar, ring tengahing desa kunang, banten tumpeng putih kuning, sata binendem, angadegaken sanggah ring tengahing natar, ring desa kunang,
iki pembayu desa, Bhuta Sanga kinon rumaksaya, basukining desa, tanananing apakapaka, amaling anumpunga, ambahaka, mari denya, utawi awus, marana baya, mwang tutumpur tan kenadenya.

Sa;
tumpeng aslinya danan, bawi ji, 900 ingolah denaegep, sasari arta, 900,

ma;
Ong Sang Bhuta Putih, sang Bhuta Dadu, Sang Bhuta Abang,
Sang Bhuta Karah, Sang Bhuta Kuning, Sang Bhuta Ijo,
Sang Bhuta Ireng, Sang Bhuta Biru, Sang Bhuta Siwa Sidhapati,
mapupula ta kita kabeh,
Bhuta Nawa Maha sakti, kita pada rumaksaha basu kining desa,
tan ananing apakapaka, tan hana ning abahaka mwah maling,
tan ana salwiring durmanggala, mwah kamaranan baya, tutumpur, sami tan kenaha,
Ong siddhirastu, tatastu, astu swaha.

Wong desa ika sami pesu sega kejemetan, ring bale agung, iwaknya ayam sinaraten, ri huwusing pinuja, pinaro sowing, binawa ri tangguning desa, wong desa sami sor singgih, pada ngambil toya ri bale agung, malih wong desa sor singgih, pada mebanten nasi jit kuskusan, ring dalem, iwaknya sudang taluh, uyah areng, Iti mokta siddha lepas.

Mwah yan ana sampi kebo sarwa wenang wenang, yanya gring tutumpur kamaranan,

sa;
toya wadahi sibuh emeng, wija kuning, mwah kayu panggal buaya, tingkahing amantra, angrepi Sanghyang Surya,

ma:
Ong siramaya Dhanawa, sira makon I Yayap,
menguwugin pakarangan mamine,
tan wenang sira Maya Dhanhawa,
Makaon I Yayap, manguhungin pakarang ku ne,
aran I Maya Dhanawa I rubuh,
I Dewa Maya Dhanhawa,
makon manguhugin pakarangan jrone,
toya ika, siratang ider kiwa, ping, 3, ring umah, panggal buaya ika, tancebaken ring umah, rajah sidha pati.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga