Ageman Pemangku Ngawekasan Pancha Yadnya


 

Kepemangkuan Ngawekasan Bhuta Yadnya

Ngaturang caru

Tingkatan Bhuta yadnya yang boleh dilaksanakan oleh seorang Pinandita sebatas Panca Sata (lima ayam) atau Ayam Brumbun. Didahului dengan proses pembuatan Tirtha pesucian/pembersihan seperti di depan, lanjutkan dengan urutan ini.

1. Melaksanakan pembersihan seperti Byakalan, Durmanggala, Pengulapan dan Prayascita.

2. Sembah kepada Surya (mantram sama dengan di depan)

3. Memercikkan Tirtha ke arah caru dengan astra mantra.

4. Utpeti bakti (menggunakan/memegang bunga sebagai pranamya).

Om Sang Om Bang Om Tang Om Ing, Om Nang, Om Mang, Om Sing, Om Wang Om Yang.
(pentilkan bunga kearah caru)

5. Tawur ke Purwa

Om pukulun mundura sang kaki gumulung gumuling ring lemah, mundura sira sang ana haneng lemah sangar lemah mendek, mundura sira sang kaki pulung rah. Manawa sira kahidekan, kelangkanin, kesandung, kelempag, kasampar, kababat, kapacul, kaki sira sang wong dengen sanak lunge ta kita kidul kulon kidul wetan nggon nira agawe grya mwang prahyangan haneng kene.
Om sang yama raja, sang darma raja, sang brahma raja, sang banaspati, sang banaspati raja mundurakna wadwa balanta sedaya. Om kaki sang wong dengen sanak sira asining reku, ingsun asihing sira, sira asanak reku, ingsun asanak asihing sira.

6. Mantra ke caru
Caru Ayam Brumbun (eka sata)

Om sang bhuta tiga sakti, madya desaya, Ciwa dewatanya, pancawarna rupanira lan tadah sajinire penek brumbun muah ayam brumbun rinancana winangunurip, pawehakna sanak rabi putu buyut muang wadwa kalan ta sadaya, Manawa kirang Manawa luput aksama akena ta pakulun, wus ta kita amukti sari pamantuka kita haneng kahyanganira suwang-suwang, pawehakna sang apara caru anugraha urip waras, dirgayusa, terepti ring pasanakan murah sandang kalawan pangan, lan kakeneng danda pataka upadrawa de hyang mami.
Om sidhirastu.

Ayam Amanca (manca sata)

Om sang bhuta janggitan purwa desanya, Iswara dewatanya, petak rupanira.
Om sang bhuta langkir, daksina desanya, Brahma dewatanya, bang rupanira.
Om sang bhuta Lembu kanya, pascima desanya, Mahadewa dewatanya, pita rupanira.
Om sang bhuta aruna, uttara desanya, Wisnu dewatanya, ireng rupanira.
Om sang bhuta Tiga sakti, madya desanya. Ciwa dewatanya, Pancawarna rupanira, mapupul ta kita kabeh, lah tadah sajinira, penek amanca muwah ayam amanca winangunurip, paweh akna sanak rabi putu buyut mwang wadwa balanta sadaya, menawa kirang menawa luput aksama akna ta pakulun, wus ta kita amukti sari pamantuka ta kita haneng kahyanganira sowang-sowang, aja ta kita anglara sang apara caru pawhhakena sang apara caru urip waras dirgayusa murah sandang kalawan pangan trepti ring pasanakan tan kekenang danda pataka upadrawa de hyang mami.
Om sidhirastu.

7. Gelar sanga

Om pukulun sang yama raja. iki tadah sajinira jangan sakawali mwah gelar sanga, sajeng sagaci tan sinarengan tumurun sang yamaraja, pada suka ya namah.

8. Kala Stawa

Om Durgapati masariram kala kingkara moksanani kala mertyu punah citram sarwa wigna winasanam.
Om sema sakasta mahadewi barawi preta baksini bagawati tuhatasya durga dewi namo namah.
Om karura raksasa rupanca webatsya twan ca yo punah santa rupam awapnoti twam wande tripuran takam.

9. Ngayab Caru

Om buktyantu durga katarah, buktyantu kala mawanca buktyantu sarwa butanam buktyantu pisaca sanggyam.
Om Durga loke boktaya namah swaha Om Kala loke boktaye namah swaha Om Pisaca anggyam loke boktaye namah swaha.

10. Metabuh.

Om Durga bucari, kala bucari, buta bucari pisaca sanggyam bucari ya namah swaha.

11. Nglukat Bhuta

Om lukat sira bhuta dengen, sumurup maring buta kalika, lukat sira buta kalika sumurup maring batari durga, lukat sira betari durga sumurup maring matari uma, lukat sira betari uma sumurup maring batara guru, lukat sira batara guru sumurup maring sang hyang tunggal, lukat sira sang hyang tunggal sumurup maring sang hyang tan paran sira, juga sang kaning paran sira juga sida anglukat anglebur tri mala, dosa mala, satus patakaning jadma manusa muang rat buwana kabeh.
Om Ang ksama sampuma ya namah.

12. Ngantukang Bhuta

Om jah tang ko tri puru sangkara, singgah, singgah, singgah, aku gurumu.

13. Pralina Bhuta

Om duk, duk, dung, dung, rung, rung, hung, hung, ha, ha, ing, ing namah swaha.

14. Pralina Sarwa gamang.

Om ana getih tan pa getih sah sumasah, I, peng, beng

15. Panca parwata, Percikkan tirtha, astra mantra

Sa, Ba, Ta, A, I.

16. Tri parwata, percikkan tirtha astra man-tra:

Ang, Ung, Mang

17. Eka parwata, percikkan tirtha astra mantra 

Om.

18. Pralina Caru

Om Ung Ung buwana sudha suksma ya namah
Om Ung suksma ya namah.

19. Maktyang Caru
20. Ngerebeg Caru
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga