Ageman Pemangku Ngawekasan Pancha Yadnya


C. Upacara Pekalan-Kalan (Pawiwahan)

Pada upacara ini beberapa puja sama dengan upacara Manusa Yadnya lainnya di depan, karena itu puja yang sama tak perlu disebutkan lagi.
Setelah Sang Pinandita mengawali dengan pembersihan diri, ngarga tirtha, kemudian puja-puja seperti:

  • Nuwur tirtha pengelukatan
  • Ngajum Bayakawon
  • Ngajum Durmanggala
  • Ngajum Prayascita
  • Ngajum Pengulapan

Selesai runtutan upacara pereresikan di atas (lihat upacara Tiga Bulanan), maka dilanjutkan dengan runtutan upakara selanjutnya ini:

SMARA RATIH-STAWA

Om, Pradhana Purusa samyoga ya,
Wisnu Dewa bhoktra ya namah,
Dewa-dewi samyoga ya,
Paramas iwa ya namah swaha.
Om, Ananggah kamini-patni,
Puspeso mandhani thata.
Kamo dhanawati patni,
madani-madana thata.
Om, Manobhawa sobhani ca,
Sri-mati makara dhwajah,
Kandrpa Somawatis ca,
Sri Jayani ca manmatah.
Om, Kama dewa Ratih-patni,
Swetari smara ewa ca,
Atanur nandini patni,
Manasi jas ca tarini.
Om, Kamadewa ca tarini.
Om, Om, Kamadewa ca Ratiye namah swaha.

GURU-STAWA: (sama dengan di depan)

PAKELING SAHA SEHA

Om Pukulun Sang Hyang Predhan Purusa makadi sira Sang Hyang Smara Ratih, manusan nira handa sih waranigrah ri sira, anembah angadakaken yadnya pakala-kalan nira sang apawiwahan, ledang hyun paduka Bhatara padha tumedun padha manlingga-malinggih ring rwaning kukus harum. Anodya hanyaksinin mwah hamuputaken yadnyan nira manusan paduka Bhatara.
Om Prenamya Bhaskara-dewam, Sarwa klesa winasanam,
Prenamya-aditya siwartam,
Bhukti-mukti wara-pradam.

NGATURANG TOYA DAN PESUCIAN: Runtutan upakara dan pujanya sama dengan upacara Tiga Bulanan di depan.

PAKELING PAKALA-KALAN PAWIWAHAN

Om Pukulun Sang Hyang Predhana Purusa, Sang Hyang Akas, Sang Hyang Ibu Prethiwi, Sang Hyang Surya Candra Lintang Tranggana, makadi sira Sang Hyang Triyodasasaksi. Manusan nira handa sih waranugraha pukulun, manusan ira anemu-aken jatu-karman ipun, wet tinuduh den nira Hyang kamajaya Kamaratih, maka tungtunging janma padha, hamangguhaken rasaning dumadi janma. Manusa nira handa tirtha-amretha, pangleburan, pangilanganing sarwa leteh, sebel kandel, malaning Kamajaya Kamaratih, mogha Bhatara hasung nugraha, enaking alakirabhi, anutugaken Kaman-ipun, ngawreddhyaken kadirghayusan. Tan kahalangan tan kabancana dening sarwa bhuta kala dengen, lawan sakriyopayaning wang hala. Apan sampun paduka Bhatara wus angadeg anyaksinin.
Om Siddhir astu tad astu ya namah swaha.

NGATURANG TATEBASAN BYAKALA

Om Krura raksasa-rupa ca, Bhaibatsya yo ca ya punah, Somya-rupam awa-pnoti, Twam wande waradam amum. Om Pukulun sang kala-kali sedaya, sira reka pukulun angluwaraken sakwehing kala-kali hana ring awak saririn-ipun manusan nira, puniki Pabyakalan ipun ka-atur ring sang Kala-kala sedaya, sira angluwaraken sakwehing Kala Kacarik, Kala Pati, Kala Kapekpek, Kala Kapengpeng, Kala Cangkingan, Kala Durbala-durbali, Kala Brahma, mwah sakwehing Kala-kali han ring awak sariran nira sang apawiwahan, sang alakirabhi, Wruh pwa sira Hyang-hyanging awak saniranya, kajenengana den nira Sang Hyang Purusangkara, kasaksinin den nira Sang Hyang Triyodasasaksi, lah maruwaten ta sir, mundura ta sira sang Kala-kali maring awak sariran nira sang alakirabhi, tunggunen den bayu preman anutugaken tuwuh ipun amangguhaken dirghayusa.
Om Siddhir astu tad astu ya namah swaha.

UPASAKSI

Om Pukulun paduka Bhatara Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa mekadi sira Sang Hyang Tiga Guru Wisesa, Sang Hyang Akasa mwang Ibu Pretiwi, Sang Hyang  Surya Candra Lintang Tranggana mekadi Sang Hyang Triyo dasa saksi, Kaki Bhagawan Penyarikan, Nini Bhagawan Penyarikan, Kaki Bhagawan Citragotra, Nini Bhagawan Citragotra, Kaki Samantara, Nini Samantara, Kaki Panyeneng, Nini Panyeneng.
Kajenengana denira Sang Hyang Tiga Guru Wisesa, kasaksinin denira Sang Hyang Triyo dasa saksi, kewaranugraha denira Sang Hyang Wesrawana. Manusan nira handa sih waranugraha, manusan nira hanembah angadakaken yadnya Pakala-kala sang apawiwahan. Pada kenak hyun paduka Bhatara anodya, hanyaksinin mwang hamuputaken saturan manusan nira, minawita kirang langkung saturan ipun den agung ampurane manusan nira. Akedik kang sun hangaturaken, gung pamilakunya, hamilaku kadirghayusan. Ledang paduka Bhatara wehana waranugraha dumugi tan kakenaning hila-hila mwang upadrawa den nira Hyang Sinuhun.
Om Siddhir astu ya namah swaha.

NGANTEB BANTEN DENGAN TRIBHUWANA-STAWA

(Puja sama, lihat di depan)

NGAYAB KE LUHUR

Ngayab ke luhur didahului ngayab di sanggar Surya, sudah itu baru ngayab ke luhur di banten pakala-kalan.

Om Bhuktyantu Dewa maha-punyam, bhuktyantu dewan ca,
Bhuktyantu sarwa to Dewa-dewanca.
Om Bhuktyantu Sri Lokanatha,
Bhukti trepti sarwa banten ya namah swaha.
Om Ekawa Dwiwara Triwara Caturwara Pancawara, Purwa pras prasiddha sidhi rahayu.

NGAYAB CARU PAKAL-KALAN

Om Bhuktyantu Durga tangkaram, bhuktyantu ewaca,
Bhuktyantu Bhuta bhutanam, bhuktyantu Pisaca sanggyam.
Om, Ang, Khang Khasolkaya swasthi-swasthi Kala Bhuta predhana purusa bhokta ya namah swaha.

PENGANTEN NATAB

Setelah pemangku ngastawa upacara pakala-kalan, pasangan penganten natab upacara, dimulai natab Banten Bayakaon di kaki pengantin, setelah itu natab banten Durmangala di dana, lalu natab Banten Prayascitan di wajah (muka), diteruskan natab banten Pangulapan di Siwadwara (ubun-ubun), supaya mendapatkan kerahayuan.
Setelah selesai itu baru penganten menghaturkan sembah pangubakti. Selesai menghaturkan sembah, diperciki tirta, lalu natab banten Tatebasan Byakalan, lalu natab banten Ayaban.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga