Ageman Pemangku & Mantra Ngawekasan Yadnya Piodalan


 

Proses Mohon Tirtha

Proses nunas tirtha di mulai dari :

1. Ngambil kalpika

sikap angranasika.

Oṁ rahphat astra ya namaḥ. Atma tattwama suddham swāhā
Oṁ ksama sampurna ya namaḥ
Oṁ sripasupataye Um phat
Oṁ sriyam bhawantu,
Oṁ sukham bhawantu,
Oṁ purnam bhawantu ya namo namaḥ swāhā
(sekare ranjingang ke sangku)

Penjelasan: Mantra di atas (no. 1) Astra Mantra. Pada halaman-halaman berikutnya mantra ini sering dipergunakan pada saat maketis atau menyucikan peralatan upacara. Untuk selanjutnya akan ditulis nama mantranya saja. Yang dimaksud adalah mantra di atas.

2. Puja mantra pangider bhuwana

(nunas tirtha ring idha Bhaṭāra ngider bhuwana)

Oṁ Iśwara purwa bajrantu. Dupa agnya mahesora Danda Brāhma daksinanca. Nirityam Rudra Muksalam
Oṁ pascimantu Mahadewa. Wabhyan angkus Sangkara Cakra Wiṣṇu Utaram deśa. Erśanya Śambhu tri sulam
Oṁ padma madya Śiwam dewa. Taya Sadaśiwa Stata urdhaparam Śiwasca. Sarwa dewata uciate
(sekare ranjingang ke sangku).
*Jangkep lan dewinya

Oṁ Iśwara Umā dewisca. Mahesora Laksmi dewi Brāhma Saraswati dewi. Rudra Santani Dewi
Oṁ Mahedewa Saci dewi. Sangkara Warahi dewi Wiṣṇu Bhaṭāra Śrī dewi. Śambhu dewa Umā dewisca
Oṁ padma madya Sawitri Gaytri Uma. Tattwa Mahadewisca
Oṁ Am, Um, Am Um, Am Um,.
Oṁ Śrī dewi Sangkara swāhā

3. Sirat tirta ke ajeng

Sirarnya sebanyak baris mantra.

Oṁ pang padya ya Namaḥ. Oṁ am argha dwaya ya Namaḥ
Oṁ yam jiwa suddha ya Namaḥ. Oṁ cam camanya ya Namaḥ
Oṁ grim Śiwa griwaya Namaḥ. Oṁ dewa bathara sampurna ya Namaḥ. Oṁ toyam gangga pawitrani ya Namaḥ

4. Sangkepi dengan gandha, aksata dan dupham.

Masukan semua unsur tersebut ke dalam sangku.

Oṁ Śrī Gandhaswari byo amertha Namaḥ swāhā
Oṁ kum Kumāra wija ya Namaḥ. Oṁ puspa dantha ya Namaḥ
Oṁ Dupham samar payami ya Namaḥ

5. Pranayama

Oṁ Am Namaḥ (menarik nafas). Oṁ Um Namaḥ (menahan nafas). Oṁ Mam Namaḥ (mngeluarkan nafas).

Heningkan pikiran dan pusatkan kepada Hyang Widhi (ida Bhaṭāra Susuhunan di Parhyangan)
6. Sirat ring kunda rashsya (ubun-ubun)

Oṁ Am Śiwa amertha ya Namaḥ. Oṁ Am Sadaśiwa amertha ya Namaḥ .

Oṁ Am Paramaśiwa amṝṭa ya Namaḥ

Oṁ Am Ksama sampurna ya Namaḥ.

7. Sirat tirtha ke ajeng: astra mantra, lan sangkepi
8. Sangkepi dengan gandha, akasata dan dupham

Masukan semua unsur tersebut ke dalam sangku.

Oṁ Śrī gandhaswari byo amertha Namaḥ swāhā
Oṁ Kum Kumāra wija ya Namaḥ. Oṁ puspa dantha ya Namaḥ
Oṁ Dupham samar payamai ya Namaḥ

Lanjut mengambil ghanta
(apabila pemangku menggunakan ghanta dalam memuja). Seblum memulai membunyikan gantha maka tahap-tahap di bawah ini haru diikuti, tetapi apabila tidak memakai gantha mantra no. 9 dengan no. 16 di bawah ini tidak perlu diikuti.

9. Memasang sirowista pada ghanda

Sirati tirtha sirowista.

Oṁ dewa pratistha ya Namaḥ swāhā

10. Mensucikan sirowista

Oṁ mejung wausat Śiwaya sampurna ya Namaḥ swāhā
Oṁ rim kawaca ya Namaḥ
(sirowista pasang ring gentha)

11. Ambil ghanta lan ketisin tirtha

Oṁ dewa prathista ya Namaḥ swāhā

12. Ghanta di asapi

Oṁ Am dhupa astra ya Namaḥ

13. Ngastawa ghanta (mensucikan ghanta)

Tangan kiri memegang ghanta, tangan kanan memegang kalpika. Pikiran dipusatkan pada ghanta. Ngastitiyang mangda Ida Bhaṭāra tedun tur malingga ring bajra , muah suaran bajra. Suaran bajra silih sinunggil nyasa Hyang Widdhi marupa windu nada.

Oṁ Oṁkarah Sadaśiwa sthah. Jagat natha hitangkarah Abihiwade wadaniyah. Ghanta śabdha praksyate Ghanta sabdda maha srethah. Oṁ karah parikertitah Candrardha bindu nadantam. Spulingga Śiwa tattwanca Oṁ ghantayur pujyate dewah. Abhawya bhawya karmesu Waradah labda sandheyah. Wara siddhir nursangsayam

Selesai mengucapkan mantra di atas peletik pelit ghanta ping 3. setiap selesai meletik pelit ghanta, tangan kanan di putar tiga kali mengitari ghanta dengan mengikuti arah jarum jam, perilaku ini mewujudkan atau menstanakan Hyang Widhi dalam wujud Tri Aksara dalam suara nada ghanta, sekaligus menuntun pemusatan pikiran kita kepada Hyang Widhi untuk memberikan berkah kepada air suci (tirtha) yang kita yang kita mohon kepada Ida Bhaṭāra. Ma.:

Peletik ping 1: Am. Peletik ping 2: UM. Peletik ping 3 : Mam

Setiap selesai putaran sentuhkan bunga yang ada pada tangan kanan pada ujung ghanta sebagai simbolis menstanakan Ida Bhaṭāra pada ghanta.
14. Membunyikan ghanta

Oṁ tam tat purusa ya Namaḥ, Oṁ Bam Bamadewa ya Namaḥ, Oṁ Am Agora ya Namaḥ, Oṁ Sam sadia ya Namaḥ, Oṁ rengkayase sirase ya Namaḥ, Oṁ Bhur bhwah swāh jwalini ya Namaḥ, Oṁ rum kawaca ya Namaḥ.

15. Sangkepi

Oṁ gandham
(siratin toya cendana bajrane)
Oṁ Akasata
(mijain bajra).
Oṁ dhupam astra ya Namaḥ
(asepin bajrane).
Oṁ Am Kasolkaya Iśwara ya Namaḥ
(wajikin tangane aji toya wajik tangan, lan bajra genahang ring genahe).

16. Pangaksama

Agem ghanta

Oṁ ksama swamam Mahadewa. Sarwa prani hitangkara. Mam moca sarwe papebyah. Palaya swa Sadaśiwa Papo ham papa karmaham. Papatma papa sambhawah. Trahi mam Śarwo papebyah. Kanancin mam ca raksanthu Ksantawyah kayiko dosah. Ksantawyo waciko mamah. Ksantawyo manaso dosah. Tat prasiddhantu ksama swamam Hinaksaram hina padam. Hinan mantram tathaiwa ca. Hina Bhaktim hina wrdhim.Sadaśiwa namo stute Mantram hinam kriyam hinam. Bhaktinam Maheswara. Ya pujitnam Maha dewa. Paripurnam tad astu me.

(sekare ranjingang ring sangku)
17. Puja Apsu Dewa

(sikap sama dengan di atas)

Oṁ apsu dewa pawitrani. Gangga dewi namo stute. Sarwa klesa winasanam. Toyem Parusddhyate
Sarwa papa winasini. Sarwa roga wimocane. Sarwa klesa winasanam. Sarwa bhogam awapnuyat
Oṁ Śrī kare sapahut kare. Roga dose winasanam. Śiwa logam maha yaste. Mantre manah pape kelah
Sindyan tri sandya sapaha. Sakala mala malahar. Śiwamṝṭa manggalan ca. Nadinimdam Namaḥ swāhā.

18. Pancak saram stutti

(sikap sama dengan di atas)

Oṁ pancaksaram Maha Tirtham. Pawitram papa nasanam. Papa koti saha sranam. Aganam bhawet segaram
Pancaksaram parama jnanam. Pawitram papa nasanam. Mantramtham parama jnanam. Śiwa loka pratham subham
Namaḥ Śiwaya ity evam. Para Brāhmatmane wandam. Para saktih panca diwah. Pasca Rsyam bhawed Agni
Akara ca Ukara ca. Makaro winddhu nadakam. Pancaksaram maya proktam. Oṁ kara Agni matrake.

19. Puter air (we) 

Ring Sangku ping 3 arah tengen memutarnya pakailah sesirat tirtha.

Oṁ bhur bhwah swāh swāhā maha Ganggaye tirtha pawitrani swāhā.

Sampai di sini selesailah proses nunas tirtha untuk keperluan sehari-hari. Apabila pemangku ngawekasang yadnya yang agak besar (tiga bulanan, piodalan dsb) maka proses nunas tirtha dilanjutkan kembali dengan mengikuti mantra-mantra di bawah. Untuk nunas tirtha ini harus tridatu.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga