Ageman Pemangku & Mantra Ngawekasan Yadnya Piodalan


 

Penutup Yadnya Piodalan

Sedurung dane jro mangku metangi saking genah melinggih dane jro Mangku mangda nguncarang puja Pengaksama.

1. Puja pengaksama

(pateh sekadi ring ajeng)

2. Puja Pralina Gantha

Agem ghantane, tur munyiang maduluran antuk puja:

Oṁ suksma suniya Sangkara, suksma paranira.

Mantram puniki uncarang wantah ring angen kewanen (mamona). Telas mantra suaram ganthane raris padem. Tangan tengen sane ngagem sekar entegang ring pelit gantha raris peletik ping tiga. Sabilang wusan meletik pelit ghanta tangan tengen puter kiwa (berlawanan arah jarum jam). Ritatkala meletik pelit mangda nguncarang mantra.

Peletik ping 1: Um, peletik ping 2: Am. Peletik ping 3 : Mam.
Ghantane ketisin tirtha ping tiga, asepin lan sekarin. Raris sineb genahang ring wadahne.

  1. Jro Mangku mebhakti (kramaning sembah)
  2. Jro Mangku ngambil tirtha kakuluh (wasupadan Ida Bhaṭāra)
  3. Tirtha kakuluhe ketisang dumun ring prahyangan, lan bebanten
  4. Tirthane cakur
  5. Jro Mangku nunas tirtha (maketis ring raga)
3. Jro Mangku nibakang tirtha

Kakuluh Ida Bhatara ring para pamedek sami kawantu antuk pesutri mwah pemangku sane dados ngayah ring pura punika.

4. Nyineb Ida Bhatara

1. Upacara pepranin

Sadurung ida Bhaṭāra masineb, keriyinin antuk pepranin. Ida Bhaṭāra kairing ka jaba tengah jagi nyuryanin tur mapaica asung kertha waranugraha ring pekraman sami. Katuntun antuk rarejangan olih istri-istri. Kamanggala olih dane jro Kelihan pura mwah Jro Mangku. Wusan punika Ida Bhaṭāra malih ngeranjing ka jeroan raris malinggih ring pengaruman jagi katurang banten panyineban.

2. Upacara penyineban

Pemargine pateh sekadi ngaturin piodalan. Uningang tur ayabang banten panyinebane seka siki.

3. Makincang kincung (maledang-ledang)

Lanang istri mangda masolah. Sane istri nyolahang canang sari, sane lanang nyolahan penawing. Jro Mangku mwah pesutri ngilenang pasepan, toya, tetabuhan arak, tuak berem. Dane Jro Mangku nguncarang puja panyineban (ngantukang Ida Bhaṭāra ke Swargaloka): Ma

Oṁ am giri patim wande . Loka natham jagat patim. Dhanesam trana karanan.
Sarwa gunam mahaujasan
Oṁ maha rudram maha suddham.Sarwa roga winasanam.Śiwam parama samyuktham.Maha bhairawi karanam
Oṁ purwa bhrami maha dewi. Agnyo syan maheswari. Daksina kauberi dewi
Nairiti Waisnawi Dewi.
Pascima Mahadewi. Wayabhyam Raudri tri dewi.Utara Śrī Dewi. Airsanyam Gayatri Dewi
Madya Sawitri Gayatri. Umā tattwa maha dewi.Oṁ Am Um, Am Um, Am Um.Oṁ Śrī Dewi Sangkara swāhā
Paketis:
Oṁ grim dewa samsharaya Namaḥ swāhā

4. Puja marid banten (nunas asung nugraha)

Oṁ ksama swa mam Śiwa dewa. Jagat natha hitang kara. Sarwa papa wimuktena. Pranamyahan sureswaram
Oṁ anugraha manohara. Dewa dattanugrahaka. Hy arcanam sarwa pūjanam. Namaḥ sarwanugraha
Dewa-dewi maga siddhi. Yajni katam mulat midam. Laksmi siddisca dirghayuh. Nirghna sukha wrddhitah
Oṁ gram anugrahacanaya namo Namaḥ swāhā. Oṁ grim anugraha mamo haraya namo Namaḥ swāhā

5. Ida Bhatara tedun saking bale pengaruman raris ngider tengen ping tiga

6. Wusan ngider tengen ping tiga, pralingga Ida Bhatara mangda genahang ring bale pahiasan.

7. Puput
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga