Ageman Pemangku & Mantra Ngawekasan Yadnya Piodalan


Proses nunas tirtha ring payuk merajah ini mulai dari mantra berikut :

20. Pemendak dewa

atau peganggaan atau Stawa Bhaṭāra

Oṁ pranamya bhaskara dewam. Sarwa klesa winasanam. Pranamya ditya sewartham. Bhukti-mukti warapradam
Oṁ gangga Saraswati Sindhu. Wipasa kausiki nadi. Yamuna maha srestha. Sarayus ca Mahanadi
Gangga Sindhu Śaraśwatī. Suyamuna Godawari Narmada. Kaweri Serayuh Mahendra tenaya. Carmawati winuka
Badra Netrawati Maha Suranadi. Kyata caya gandhaki. Punyah purna jalah samudra. Sahitah kurwamtu te manggalam

Sikap sama seperti di atas. Sarana Kalpika bija
21. Stawa Sad Gangga

Oṁ Gangga Dewi maha punye. Namaste wisma brahmini
Yamuna parame punye. Namaste Parameswari

22. śabdha dewata

Sarwa wighna winasayantu. Sarwa klesa winasyatu
Sarwa dukha winacaya. Sarwa papam winasaya namo Namaḥ swāhā

23. Tibeni kembang

Tanpa ghanta. Sarana sekar lan bija. Sikap menyembah

Oṁ Oṁ I A KA SA MA RA LA WA YA Oṁ swāhā
Oṁ Oṁ kumuda jaye yiwa śarīra ksanda disima

24. Mrtyunjaya Stawa

(pujian kepada penakluk kematian)

Oṁ Dhirgayur bala wrdi sakti karanam. Mrtyunjaya saswatam. Rogadi ksaya kustha . dustha kelusam. Candra phraba bhawaram
Hrim mantram cacatur bhujam, Trinayana wiyalo pawitam Śiwam. Swetan amrta madyagam. Sukha karam pawitram jiwa ksaya wiyansakam
Swetham bhoruha karnikorpari gatam. Dewasuraih pujitam. Mrtyu krodabalam mahakrty mayam. Karpura-renu prabham
Twam wande hradaya bhakti saranam. Prappyam maha prastumaih. Santam sarwagatam nirantam abhawam. Bhutatma kam nirganam
Sraddha bhakti kriam wimukti karanam. Wyaptam jagat dharanam. Mauli bandha kirita kundala dharam. Caitanya dustha ksayam
Wande mrtyu-jitam sayapya maraho. Mantra di-dewo Harih. Mukta twam jagat twam semadi satatam. Catanya dustha ksayam

pakai ghanta jika ada ghanta. Jika tidak pakai ghanta sikap angranasika .
(sekare ranjingang ke tirta ring payuk)
25. Mrtyunjaya Stawa

(śabdha pemberi restu)

Oṁ Mrtyunjayasya dewasya. Ye namany anukirtiayet
Dirghayusyam awapnoti. Sanggrama wijayi bhawet
Oṁ Atma Tattwatma suddha mam swāhā

(sekar ranjingang ke tirta ring payuk)
26. Pemarisudha

Oṁ pertama sudha, dwitya sudha, trtya sudha, caturti sudha, pancami sudha, sadmi sudha, saptani sudha, sudha, sudha sudha wariastu tat astu astu ya namaḥ swāhā.

ketisang tirtha ring sangku ke tirtha ring payuk
27. Tambah Ayu Wrdhi

Sarana sekar lan bija

Oṁ ayur wrddhi yaso wrddhih. Wrddhih pradnya sukha sriyam. Dharma santana wrddhisyat. Santute sapta wrdaydhah
Yawan mero stitho dewah. Yawad gangga mahitale. Candrarko gagane yawat. Tawat wa wijayi bhawet
Oṁ dirghayur astu tathastu. Oṁ awighnam astu tathastu. Oṁ subham astu tathastu. Oṁ sukham bhawantu
Oṁ purnam bhawantu. Oṁ sreyo bhawantu.

(sekare ranjingang ke tirtha ring Payuk)
28. Mensakralkan tirtha

Sarana sekar lan bija. Ambil bunga setiap baris mantra lalu masukkan ke payuk

Oṁ Śiwa amṝṭa ya Namaḥ
Oṁ Sadaśiwa amṝṭa ya Namaḥ
Oṁ Paramaśiwa amṝṭa ya Namaḥ

29. Lajut sangkepi

Oṁ Śrī gandha suci nirmala ya namaḥ (masukkan air cendana ke payuk)
Oṁ Kum Kumāra wija byo ya namaḥ swāhā (masukkan bija ke payuk)
Oṁ Oṁ puspa dantha ya namaḥ swāhā (masukkan puspa ke payuk)
Oṁ dhupam astraya namaḥ swāhā (putar pasepan ping 3 di atas payuk)

30. Ngelukat diri dengan tirtha pelukatan

Oṁ Budha maha pawitra ya namaḥ
Oṁ dharma maha tirtham ya namaḥ
Oṁ Sang Hyang Maha Toyam ya namaḥ

Sirat ubun-ubun ping 3
31. Nunas tirtha ping 3

Oṁ Brāhma pawaka ya namaḥ
Oṁ Wiṣṇu amṝṭa ya namaḥ
Oṁ Śiwa adnyana ya namaḥ

32. Meraup muka ping 3

Oṁ Śiwa sampurna ya namaḥ
Oṁ Sadaśiwa pari purna ya namaḥ
Oṁ Para Śiwa Ksama sampurna ya namaḥ

33. Mabija

Oṁ idem bhasma param guyam
Sarwa papa winasanam
Sarwa raga praca manam
Sarwa kelusa nanasanam

ambil bija dan taruh pada telapak tangan kiri, kemudian berikan mantra
34. Raris genahang ring

Ubun-ubun : Oṁ Am Isana ya namaḥ
Tengahing lelata : Oṁ tam tat purusa ya namaḥ
Ulun hati Ma : Oṁ Am Agora ya Namaḥ
Bahu tengen : Oṁ Bam Bama Dewa ya namaḥ
Bahu kiwa : Oṁ Sam Sadaya namaḥ
Kama maka kalih : Oṁ Um rah Astraya namaḥ

35. Masang sirowistha

Sirati tirtha sirowistha : Oṁ dewa pratistha ya Namaḥ swāhā

Asepi srowistha : Oṁ dupham astra ya Namaḥ swāhā

Mantrani sirowistha: Oṁ sirowistha maha diwyam. Pawitram papa nasanam Nityam kusagram tisthati. Sidantam pratigrnati Oṁ hrum rah phat astra ya Namaḥ
(pasang sirowistha ring lelata)

36. Menyuntingkan bunga ring ungkur destar

Oṁ Śrī ksamara ya Namaḥ

37. Mesesirat ke awang-awang

Pakai Astra mantra lanjut Sangkepi (lihat di atas).

Selesai sudah proses nunas tirtha pengelukatan untuk dipakai ngelukat banten, parhyangan Ida Bhaṭāra mwah semua peralatan upacara. Catatan penting: proses nunas tirtha ini dari mantra nomor 1 sampai dengan nomor 37 selalu dilaksanakan setiap akan memulai memimpin upacara yadnya apapun. Karena sebelum banten itu dipersembahkan kehadapan Hyang Widhi atau Ida Bhaṭāra, banten tersebut terlebih dahulu harus disucikan dengan air suci yang kita mohon kehadapan Ida Bhaṭāra.

Selesai proses nunas tirtha barulah ngilenang upacara yadnya apapun namanya yang patut diselesaikan oleh Jro Mangku.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga