Berbagai Jenis Upakara dan Bentuk Tetandingan Banten


3. Tetandingan Banten Pengambiyan

Medasar antuk taledan gede, medaging tumpeng kekalih, raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, ketipat pengambiyan asiki, tulung pengambiyan kalih, kojong rangkadan asiki, sampiyan metangga / sampiyan pengambiyan.

 

4. Tetandingan Banten Peras

Medasar antuk taledan gede mesusun antuk kulit peras, medaging beras ajumput benang lan tampelan, raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, nasi tumpeng kalih, kojong rangkadan asiki, ulam ayam pinanggang, sampiyan metangga / sampiyan peras.

 

5. Tetandingan Banten Dapetan

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, nasi tumpeng asiki, kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak.

 

6. Tetandingan Banten Penyeneng

Medasar antuk taledan gede, medaging woh-wohan jangkep, tape, tebu, medaging nasi tumpeng tiga (3) , kojong rangkadan, penyeneng alit asiki, sampyan jeet guwak.

 

7. Tetandingan Banten Guru

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, nasi tumpeng asiki memuncuk taluh bebek lebeng ( melablab ), kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak.

 

8. Tetandingan Banten Pengiring

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, Nasi tumpeng asiki ,kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak.

 

9. Tetandingan Banten Hyunan

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, Nasi Penek kalih , ceper alit kalih medaging saur, sudang-sudangan lan rerasmen, sampiyan Hyunan lan canang atanding.

 

10. Tetandingan Banten Dederek / Pengepit

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, Nasi tumpeng kalih (2), kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak.

 

11. Tetandingan Banten Danaan

Medasar antuk ceper , dagingin sibeh / maiseh. medaging raka woh-wohan jangkep, tape tebu, nasi tumpeng kalih, clemik/ceper alit kalih medaging saur, sudang-sudangan lan rerasmen, sampiyan plaus dagingin porosan asiki, canang lan sekar.

 

12. Tetandingan Banten Pejrimpenan

Medasar antuk bedogan / srembeng alit, sekadi srembeng daksina nanging duwur nyane masibeh, ring jro bedogan punika dagingin raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, nasi tumpeng alit asiki, ceper alit dagingin saur, sudang-sudang lan rerasmen, kojong rangkadan, sampiyan penyrimpenan dagingin porosan asiki, canang lan sekar.

 

13. Tetandingan Banten Penyajaan

Medasar antuk ceper , dagingin sibeh / maiseh. medaging raka woh-wohan jangkep, tape tebu, nasi tumpeng kalih, clemik/ceper alit kalih medaging saur, sudang-sudangan lan rerasmen, dagingin sampiyan tangkih, dagingin porosan asiki, canang lan sekar.

 

14. Tetandingan Banten Udel

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, Nasi tumpeng asiki mecongger hatin ayam, kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak.

 

15. Tetandingan Banten Kurenan

Medasar antuk taledan gede medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, nasi tumpeng ageng kalih, maiter antuk tumpeng alit lelima, kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak utawi sampiyan masreyok.

 

16. Tetandingan Jaje Sesrodan

Medasar antuk taledan gede medaging jaje bungan temu kalih, bungan duren kalih, toro-toro kalih, kekuluban putih kalih, sekar kamimitan kalih, sekar gedebong kalih, teges amah uled kalih, pucuk kalih, padma kalih, pepiringaan kalih, klongkang kalih, kerang katik siki kalih, kerang katik duwa kalih, kebeber kalih, bungan bungkak kalih, bungan jepun kalih, bungan tunjung kalih, panekep siki, takir asiki medaging nyuh atebih misi gula pasir.

 

17. Tetandingan Banten Ancak

medasar antuk taledan gede medaging raka woh – wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng gede asiki metatakan antuk don ancak abidang, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak

 

18. Tetandingan Banten Bingin

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng gede asiki metatakan antuk don bingin, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak.

 

19. Tetandingan Banten Tagok

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng gede asiki, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak.

 

20. Tetandingan Banten Gook

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng gede asiki, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak.

 

21. Tetandingan Banten Ungang

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng gede asiki, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak.

 

22. Tetandingan Banten Pancoran

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng gede asiki, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak.

23. Tetandingan Banten Bulakan

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng gede asiki, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak.

 

24. Tetandingan Banten Papletikan

Medasar antuk babedogan, ring tengah nyane dagingin beras, bijaratus ( gegantusan ) tampelan, pesel – peselan, lekah antuk kelapa meakit –akit sekadi marga tiga, jaja merupa lekeh asiki,gula merah ( gula bali ) mewadah clemik, nyahnyah gringsing mewadah clemik, sami punika megenah dados asiki ring tengah bebedogane.

 

25. Tetandingan Banten Tatakan Pulagembal

Medasar antuk dulang susunin taledan gede medaging raka woh –wohan sejangkep nyane, sampiyan slangsang asiki ring arep mepasang srebet sreneng, duwur nyane magenah banten Pulagembal nyane.

 

26. Tetandingan Banten Tempeh Masrobong

( Eedan Banten Pulagembal )
Medasar antuk tetempeh masrobong, medaging beras agemel, biyu kalih bulih, tebu kalih tugel, kojong panca lima asiki, eteh – eteh daksina jangkep, samuhun atanding, paso lan duma asiki, jukut matah aceper bungkulan, gedang airis, paya airis, nangka airis, buah kacang panjang lan kecambah, solasan atanding, tulung sesayut asoroh, basa – basa bali jangkep mewadah ceper, kojong maringgit antuk busung, ring tengah nyane jahitin Sri kekili, medaging basa ambungan, isin tampinan jangkep, sampiyan nyane sampiyan ole-ole kalih siki, sampiyan pusung kalih siki, penyeneng alit asiki, sangga urip asiki.

 

27. Tetandingan Banten Pangebek

Medasar antuk taledan gede medaging tumpeng putih limang bungkul, raka woh-wohan jangkep. Tebu, tape, kojong rangkadan, sampiyan jeet guwak.

 

28. Tetandingan Banten Bebangkit

Medasar antuk papah jaka, ( pugpug ) petang katih, dados segi empat, taler mesibeh antuk ron jaka mejahit, medaging jaja cacahan bebangkit sejangkep nyane, banten bebangkit nyane metatakan antuk ngiyu mesrembeng, ring tengah ngiyu nyane medaging taledan bunter.

 

29. Tetandingan Banten Tanem Tuwuh

Medasar antuk wakul, medaging beras, tampelan lan bunga,nyuh mekulit asiki,jit nyuh nyane punika ketabas mangdane tapak, duwur nyuh nyane tancebin orthi bagia asiki.

 

30. Tetandingan Banten Pamugpug

Medasar antuk taledan gede, medaging raka woh-wohan jangkep, tape, tebu, tumpeng warna limang bungkul, (tumpeng sane warna putih kangin, tumpeng sane barak kelod, tumpeng sane kuning kawuh, tumpeng sane selem kaja, tumpeng sane brumbun ring tengah ), kojong rangkadan, sampiyan nagasari, sesedep tepung tawar, penyeneng asiki, canang pahyasan.

 

31. Tetandingan Banten Sayut Agung

Medasar antuk bebedogan, duwur nyane dagingin jejahitan metangga melakar antuk busung , janur, ring tengah nyane dagingin raka woh-wohan sejangkep nyane padha akebisan, clemik panca atanding, canang pahyasan.

 

32. Tetandingan Banten Guru Mepucak Manik

Medasar antuk taledan gede medaging raka woh-wohan jangkep, tebu, tape, tumpeng gede mapucan taluh bebek lebeng asiki, kaiterin antuk tumpeng alit petang bungkul, kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak

 

33. Tetandingan Banten Jegjeg Urip

Medasar antuk bedogan medaging tangga mesreyok, katik nyane sekadi jejahitan paku pidpid, medaging raka woh-wohan jangkep, sami padha akebisan, medaging tumpeng putih asiki, kojong rangkadan asiki, clemik panca asiki, canang pahyasan.

 

34. Tetandingan Banten Tunjang Langit

Medasar antuk taledan gede medaging raka woh-wohan jangkep, tebu, tape, tumpeng poleng asiki, muncuk nyane selem melakar antuk injin, bongkol nyane putih melakar antuk beras, kojong rangkadan asiki, sampiyan jeet guwak, canang pahyasan.

 

35. Tetandingan Banten Guling

Medasar antuk ngiyu susunin taledan gede, raka woh-wohan jangkep, tumpeng ageng kalih bungkul, tumpeng alit limang bungkul, kojong rangkadan, ketipat kelanan, peras tulung sayut, canang pahyasan, sampiyan pusung kalih, sampiyan gantung-gantungan kalih, penyeneng tahenan asiki, Canang.

 

36. Tetandingan Ulam Gayah
  • Sate mepinda Bajra muncuk nyane medaging pepusuhan, megenah ring kangin.
  • Sate mepinda Gada muncuk nyane medaging hati, megenah ring kelod.
  • Sate mepinda Nagapasa muncuk nyane medaging Ungsilan, megenah ring Kauh.
  • Sate mepinda Cakra muncuk nyane medaging Nyali, megenah ring Uttara.
  • Sate mepinda Padma muncuk nyane medaging Ati Saunduh, megenah ring tengah.
  • Sate mepinda Dupa muncuk nyane medaging Peparu, megenah ring kelod kangin.
  • Sate mepinda Moksala muncuk nyane medaging Usus Muda, megenah ring Kelod kauh.
  • Sate mepinda Angkus muncuk nyane medaging Limpa, megenah ring kaja kauh.
  • Sate mepinda Trisula muncuk nyane medaging empedu, megenah ring Kaja kangin.

 

37. Tetandingan Tatebasan Sapuh Awu

( Anggen Rikala Ngruwak Pekarangan / Sawah )

Medasar antuk tatempeh masrembeng, , susunin kulit sesayut, medaging tumpeng agung 1, linting 3, lidi 3 katih, pahangan lan danyuh nyuh gading mapesel dados asiki, ambengan 11 katih, toya pasih, toya tukad, kulit sesayut nyane antuk don pandan maiseh, raka woh – wohan jangkep, wakul panyerimpenan 1, sampiyan nagasari, sasedep tepung tawar, penyeneng alit, peras alit, tulung sayut, daksina 1, sodaan 1, tipat kelanan, lis peselan, padma, lis bebuhu, canang pahyasan, coblong 1, payuk pere 1, tanding dados awadah.

 

38. Tetandingan Tatebasan Jaga Satru

( Anggen Rikala Ngruwak Pekarangan / Sawah )

Medasar antuk tatempeh masrembeng, , susunin aled kulit sesayut, medaging nasi wong – wongan barak 2 tanding, putih 2 tanding, maulam bawang jahe, nasi kojongan 1, segehan kepelan 9 tanding, daksina 1, penyeneng alit, peras alit, tulung sayut, sodaan atanding, tipat kelanan, dupa 11 katih, sesari 225, segehan agung atanding, kaatur ring Sang Hyang Ibu Perthiwi
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga