Penyucian Alam Sesuai Lontar Roga Sangara Bhumi


Ana carunya;
saji 2, genep saupakaraning saji, wangunan sanggar tawang panyawang, lumekas dang guru amuja parikrama, ngastawa Surya,

ma :

Om Suryaccanam dhruwam dewam, Surya sakalam sariram,
Brahma pawwatho bhaswaram, locanam jagat indranam,
Dewa dewa guru dewa, dhruwa suryo maharodram,
mrettanam sudha bhuhlokam, sarwa nara pratistanam.
Om siddhi swasti ya namah.

Pukulun Sanghyang Surya Candra, lintang tranggana, makadi sira Bhatara Bhagawan Dhruwasakti, nghulun angaturaken saji, uripen, manusaninghulun, sidhaning karya-ninghulun, tan amanggih upadrawa de Bhatara.

Nyan durmanggalaning sang ratu katibeng gering kabaya baya, apa lwirnya, yan ana kahyangan sang ratu, karubuhan taru agung, matemahan rusak, mwah ana katunwan, mwah ana pralingga arca sasembahannya, runtuh ring gedong panyimpenan, mwah yan ana raja karya uttama, lwirnya, amuja dewa, amuja pitra, bhuta yadnya, katibeng bayu bajra, rempak rug wawangunan, yan ana sang ratu katibeng utpata mangkana, tanurung amangguh baya gering kamaran, age pinihayu, wangunen sanggar akasa panyawangan ring geger;

banten suci genep 2 soroh, saji mwah banten durmanggala, sasayut prayascita, sami sarwa suci, munggah syur mas, syur tambaga, syur salaka, sami madaging tirtha empul,
upakara ika katur ring Bhatara Surya, makadi ring Sang Hyang Resi Druwasakti, apan siranggawe ala ayuning bhuwana, anggawe sipta ring manushaloka, anggawe durmanggalaning rat, sira Sang Hyang Druwaresi angiderang laku Sang Hyang Surya angetan, mangde sira siddha punah salwiring ala ring sarira.
Iti pangastawanira,

ma :

Om Surya jagatpati, surya netram tri bhuh lokam,
Dhruwa dewam maha saktyam, Brahma Surya jagatpatyam.
Bhagawan dhruwastunityam, wahanam Surya awanam,
rupa krura nagarupam, Wisnu wenana sariram.
Cakra dresanya wahanam, Wisnu dewa masariram,
moga ya moga kresna twam warsha sarira amawam.
Agni jwala rudram murtyam, surya tejo maha tiksnam,
Bhagawanta Dhruwatmakam, wahanam surya antaram.

Pukulun Bhatara Siwaditya, manusanira aneda nugraha kadirghayushan,
tan kagelehan dening sarwa dewa bhuta, sarwa durga,
waluya hning jati tan patalutuh, mwah yan ana durmita durmanggalaning jagat,
nugrahen kulun tan kataman wiroga upadrawa, de Bhatara sowing-sowang,mwah watek Kingkara Bhuta, tan kana miroga nghulun,
Om sidhirastu yanamah swaha.

Malih malikat manawa ratna, salwiring karya prayascita.

Nyan tengeran durmala, yan ana buron umanjing ring umah, durmanggala sang ratu, nagaranira rusak, waneh yan ana yang lalah manjing ri ngumah, tur angnum we, ring kadatwan sang ratu, sang prabhu rusak. Mwah yan karubuhan kaywagung nora kapawanan, rusak sajanma ika, Kunang yan ana lindu titir tan pegat, durmanggala kali ageng, nga, mwang yan ana bintang kukus ring akasa, sang prabhu pejah ring perang, Kunang yan ana bintang dupa, sang brahmana lara pati.

Malih yan ana lwih mageng sindunya, hudan makesekah, rubuh tang wreksa kahili dening lwah adres, tekaning sagara urugan, durmala dalem ika, pejah ring rana kriya.

Malih yan ana uler lulut kanaka, tumuwuh ring kadatwan sang ratu, mwah groda ring paseban, sinaputan dening sabang lungsir, durmanggalan sang prabhu, mawiwilan ring sanak manca ratu, tekaning rusak saneh-saneh.

Malih yan ana bayu madres, anganubaken grehan sang ratu, yan sang prabhu mangkat aprang pejah ring nira rana, Malih yan hudan rudira, ring kadatwan sag ratu, durmanggalan sang ratu pejah ring paprangan. Muwah yan ana hudan sega, lebhu, hudan api, durmanggalan jagat rusak
Kunang ana asu ngalulu, rahina wengi angalup, ring mangga agung, gagak muni rikala wengi, prawesaning janma katanam gering kabaya baya, aywa prayatna sang bhujangga aji, andamel ikang rat, lamakane apageh ikang bhuwana, aywa sang prabhu ngulah kasukan, kena panas tis ikang jagat, ginawe nira sang ratu

Malih ana durmanggala, sadesa-desa, dok aperang lawan dok, sarwa kumangkang-kumingking, mameseh lawan rowangnya, mwah masirat-sirat rudira ring natar mwang ring salönya, tengeran kaprejayeng satru teka, mwah gering tan papegatan lara, mati samangkana.

Ling Bhagawan Gargha, angajaraken utapataning jagat, ring sang bhupalakeng jagat, munggwing sastra sarwa dresti, prasiptaning jagat kabeh, ala kalawan ayu. Yata pinahayu kang jagat denagelis, asing katibeng durmanggala, gawenen prayascitaning jagat, angadegakena sanggar tutuan, ring kahyangan panghuluning jagat, rawuhing desa kahyangan wwong sudra, sadesa-desa, yan nguttamayang, maguling pabangkit yan madya sasayut durmanggala, mwah sasayut prayascita tanang adegang sanggar tutuan, yan nistha sasayut prayascita juga, gawenan dewek juga, sami sajanma pada maprayascita, mangening-ening, angilangang ludhaka ning jagat, anggawe dirghayusaning sarira.

Mwah ana durmanggalaning jagat, wyaktinya, yan ana sima banwa sakrama desa, sapunpunanira sang ratu, ring gumi tepi siring amanca desa, kidul wetan kulwa madya, sapunpunanira sang ratu, kataman durmanggala, pati teka, lwirnya yan ana rudira katon dening wwang, ring sale-salenya, mwah sagenah rudira ika, ala kapanggihannya, gering sasab marana, kapati pati desa ika, rusak bhumi katiban mangkana, desa tan paguna, dewa mur, bayuning wwang kahuyup antuk Sang Hyang Kala Mretyu, manke kayatnakena de sang bujangga aji, ring niti sadananing alaning bhumi.

Ana pamahayunya, Sa:
asu winangun urip, asu bang bungkem, itik belang kalung, winangun urip, sawung manca warna, kinlet, dagingnya ingolah sami, tandingannya mwah skulnya, kwehnya wilangin uriping dina panca wara, suci 4 soroh, masanggah tutuan, sasayut pangambeyan, genah acaru ring perempatan agung, janma kabeh maprayascita, narira sasayut prayascita.

Mwah angajaraken durmanggala, lwirnya : karubuhan sanggar, karubuhan lumbung, umah katunwan api pantara, yan ana wwang katibeng utpata mangkana, baya teka gering tan pegat, cendet yusa, lungsur kasukan, dewa malalis, age pinahayu, aja angliwari adasa heri, yan liwaring adasa heri, tan prasidha karya, sampun kacatreng kala, lwir upakaranya;
malukat Manawa ratna, sahupakaraning panglukatan, duluri pangambeyan, peras penyeneng, majapati, suci ring puseh, ring bale agung, sira apada abresiha sarwa hening, saha sasayut durmanggala, mangkana kramanya.

Nyan durmanggalaning ratu, kataman gering kabaya-baya, angajaraken ala pati, yan ana parhyanganira sang ratu, rebah katibeng taru, mwah katunwing api, mwang tangis karungu ring puri kala wengi, yatikangajaraken ala baya teka, yan sering ikang tangis karenga denira, mwah wwong ngarenga tangis ika, hyang nyanging puri manangis arep mur dening puri ika kagelehan;
wenang ambe hyangnya, pangenteg linggih ring sanggar, banten suci, sasayut panganbeyan, malih caru panca sanak, madudus alit,

Mwah pracaru ring sang bhuta tungtung tangis;
itik putih ireng bang 3, pada kinelet dagingya inolah dena sangkep, dadi 18 tanding, skulnya 10 punjung saha rakanya, kakletan ika winadahan don tatlunjungan, 3, kawangi, 18 suci 1, sajeng, daksina, 1 bras catuan, arta, 8000.
ma :

Ong indah ta kita kamung Raja Bhuta, Sang Kala Sungsang Bhuwana,
Sang Kala Sapu Jagat, Sang Kala Manngsa Bhuwana,
iti tadah sajinira,
asing kirang asing luput sampun tan geng rena sinampura,
mangke sira pada wehen sang amanggih lara,
manawi kacandet atamnira sang agering, kakungkung antuk Sang Bhuta Tiga Sakti,
mangke antukaken ring raga walunan ipun,
mengke sang Bhuta Tiga Wisesha mantuk ring kahyanganira swang-swang.

Om Sang Kala Sungsang Bhuwana, mulih ring Bhatara Wisnu maring uttara,
iniring dening Bhuta Ireng, petang atus petang dasa kwehnya.
Ong Sang Kala Sapuh Jagat, mantuk ring Bhatara Iswara maring purwa,
kaniring antuk I Bhuta Putih, limang atus limang dasa lima kwehing sarwa bhuta,
Sang Kala Mangsa Bhuwana, mantuk ring Bhatara Brahma, maring, daksina,
iniring dening Bhuta Abang sangang atus sangang puluh sanga :
sakwehing bhuta kabeh, poma mundur,
Ong durgampati masariram, kala kingkara mossatam,
kala mretyu punah sitam, sarwa wighna winasanam.
Ong yang, Ong Ing,
Ong mang namaswaha ho sat,
Ong Ang Ung Mang,
Ong Ing, Ong Wang,
Ong sidhi rastu yanamah,
Ang Ung Mang Ong, Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya Ong.

Nihan prewesaning bhumi katiban ala, apa lwiring prawesa, kebo sampi jaran wedus asu celeng banyak itik ayam, aslwiring iwen iwening manusa, salah kalih, tani rowangnya pinaka lakinya, tani istrinya pinaka istrinya, angapa ulah ning sarwa pasu, mwang triyak, kebo asanggama lawan sampi, sampi asanggama lawan misa, mahisa asanggama alawan kuda, wdus asanggama lawan baberes, sregala asanggama lawan celeng, salwiring salah timpal, kunang ikang wwang, angrabinin anak temen, angrabinin sanak, yatika angajaraken alaning bhumi, mwah wetuning salah rupanya nguni, durbala ikang rat, wwang menggal mati, menggal matuha, gering sasab marana, bhuminira, mwang pan kameranan, dening tikus, we malit, panas karahatan, angadakan gering ngebus, aring ikang rat, harohara sang prabhu angamel ikang rat, apan kasalisuh sangaraning jagat rusak, mangke kayatnankena de sang bhujangga aji, rumaksa punang jagat nggawe kayohananikang rat, ana pamahayunya, age pinahayu ratira, aja angliwari tahunan,

pracarunya :
ambhumi suddha, maprayascita ikang rat, tekeng manusanya,
carunya : asu bang bungkem, itik welang kalung, sata amanca warna, tiningkah kadi caru manca sanak, malih sata wiring, itik belang, celeng butuhan, pada masambleh, sega triwarna magibung, bawang jahe marajang, siratin getih sasamblehan ika, twak akreci, segehan agung denangenan, sasayut prayascita, durmanggala, pageh tuwuh lara malaradan, masanggah tutuan, banten panglukatan denasangkep, munggah suci 2 soroh, malih panukun jiwa ri sang bhuta jagat sasantun mawadah sok, bras akulatk, arta 60.000, malih pangenteg bhumi, banten tumpeng 9 warna, dadi awadah, sata brumbun linambarang, katipat pandawa, tulung urip 5 kawangen 9, muncuk dapdap 9 muncuk, tunjung, away inge, sang rumaksa jagat, nggawe pamahayun bhumi, mwah yan ana bhuminira katibang gering anda kacacar, maduluran pariwesa ning gumi teka kadi sahika, gering kacacar saranta rawuh, maweweh gering kameranan, desti teluh trangjana magalak, wwang ritepi siring, desa kulwan kidul mider, gering karahatan wisianira Hyang Baruna, age labahan ri tengahin sagara, malabuh gentuh sangatahun.

Mwah ana durmanggala, maka cihnaning baya pati teka, apanya parhyangan ngawitin hala, yan ana kahyangan agung pangabhaktyanira, kapangan dening apuy, mwah katekaning gering kabaya-baya, mwah ana tangis ring grehanya, karungu dening wwang, Bhuta Rudita, mwang hyanging umahnya angajaraken pati, I Bhuta teka andawut atmaning agering, muwah yan ana gawe suka duka, tan pantara teka bayu bajra umyut, angrusak wawangunan, durmanggala ika, mapuhara gering kabaya-baya, mwah yan ana wwang katibeng durmanggala kadi sahika, hana tangis karungu ring grehannya wengi.

Iti pambahayunya, panulak durmanggala sang agering, Sa :
itik belang kinelet, itik putih kinelet, itik ireng kinelet, dagingnya inolah denasangkep, itik bang jajatah, 9, olahannya atanding, itik putih jajatah, 5, olahannya atanding, itik ireng jajatah, 4, olahannya atanding, tumpeng bang, 2, tumpeng putih 2, tumpeng ireng 2, saha raka, daksina 3 bras bang, putih, ireng, sami makulak, pada wijinan sowing, artha 8000, duluran caru manca sata, asu bang bungkem, itik belang kalung, sanggah tutuan, maguling babangkit, saha malukat, sasayut durmanggala, sasayut prayascita, ring natar acaru, sang pandita angastrenin.

Mwah yan ana kalihalah, tiba ring grehanira sang ratu, tur anginum we, katon tejanya ring natar, yan ana samangkana, sang ratu rusak kajarnya. Mwah yan ana hyanglalah rumambat ing awan, mwah ring desa, ring wratmara agung, anyakra bhumi, mider ring awan, yan ana samangkana, bhumi nira sang ratu rusak, kamarana gering, tan pantara wighna, asing katibanan utpata samangkana, ingajaraken mangde pati.

Mwah yan ana wandhira, ring paseban sang ratu, sinaputan dening kabang lungsir, kadi akemul dodot, durmanggala ika, gumin sang ratu rusak, pada majengilan lawan kadang sanak, pada ratu, dadi ameseha lawan pada ratu, ikang jagat tan pahalingan, mwah yan ana lulut emas ring grehanira sang ratu, malawas tan ilang, sawulan rwang tahun, kari teka lawas sang ratu ika tan pegat, kabaya baya-pati.

Mwah guminira sang ratu, tatan pegat katibanan upata, apa luirnya anak ameteng, manak salah rupa, mwah salah wetu, tan pakarupaning mulanya kabeh, ika rupanya, sanggar gumi. Mwah yan ana kori agung, sinambering kilap, ala awanan sang adrewe greha ika, amanggih durbala tan pegat. Mwah grehan sang ratu rusak, katiban dening bayu bajra, yan rikala mangkat aprang sang ratu, kajarnya pralaya ring rana kriya. Mwah yan ana tunggul ketes kapawanan, mwang murddhaning tedung muletak ring ambara, mwah garubuh tan pawanan, ala teka ri sang ratu, wadwan sang ratu mwah para mantra kataman gering pati teka.

Kunang kadatwanira sang ratu, karubuhan taru agung, mwang kahyanganira karubuhan taru agung, ala dahat, angajaraken gering bayapati. Kunang yan ana hudan rudira ri kadatwan sang ratu, mwah hudan sega, durmanggalan sang ratu pejah ring rananggana.

Kunang yan ana hudan lebhu, hudan apwi, durmanggalaning jagat rusak ka jarring aji. Kunang rikalaning sang ratu amanggih lara gering kabaya-baya, ana tangis ring kadatwanira kala wengi, karenga dening wwong, ika durmanggalaning pati teka, sira sang kataman gēring.

Malih durmanggalaning sadesa-desa, dok aperang lawan dok, sregala aprang lawan asu, sarwa kumangkang kumingking, pada ameseh mesehan lawan rowangnya, mwang ikang rah katon ring salaring natar, ring awan agung, tan katon ripanangkanya, kadi sinirat kang rudira katon saunggwannya, ala dahat, tengeran desa ika kena gering sasab marana kapati pati. Mwah yan ana durmanggala hudan sada smu kuning wenya tumiba, madewa sudha, nga : rahayu hudan ika, kang katibanan mangkana.

Mwah yan ana hudan putih wenya, rahayu ikang desa katibeng hudan mangkana, madoh kang phalanya. Yan ana sawang ireng we nikang hudan, baya ikang rat, asing kahudanan mangkana, gering kebayajarnya. Mwang yan abang wening hudan ika, pralaya ikang jagat, kayat de sang ratu rumaksa jagat, anggawe kayowananing jagat, teka wenang sang bhuh lokeng jagat ngarcana Hyang satata, masadya uriping jagat, satang anggawe pambahayuning sarwa durmanggalaning bhuwana, malih bhuwana sarira, pracaruring durmanggala, pamargin caru ika, nista madya utama.

Selanjutnya…
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga