Surya Sewana & Japa Sulinggih


f. Nunas Tirtha Panglukatan

1) Ambil kembang asepi dan dengan sikap tangan Dewa prastistha mengucapkan puja mantra :
Mantra : Om Sang Bang Tang Ang Ing, Om Nang Mang Sing Wang Yang
Om Hrang Hring sah parama siwa Gangga amrta ya namah swaha.
(kembang dimasukkan kedalam periuk/tempat tirtha panglukatan)

Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada (Sang)Sadyojata, (Bang) Bamadewa, (Tang) Tat Purusa, (Ang) Aghora, (Ing) Iswara serta sujud kepada Siwa (Maha Pengasih dan Penyayang)
Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Hram, Hrim, Sah, Siwa penguasa air suci Gangga Yang Maha Utama

2) Ambil kembang asepi terlebih dahulu, selanjutnya pegang dengan sikap tangan Dewa pratistha, diiring genta ucapkan puja mantram
Mantra :
Om Gangga, sindhu, saraswati, suyamuna, godawari, narmada, kaweri, sarayu, mahendra, tanaya carmanwati wenuka, bhadra netrawati maha suranadi, khyata ca ya gandaki punya purna jalah samudra sahitah kurwantu te manggalam.
Artinya :
Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Gangga, Shindu, Saraswati, Yamuna yang indah Godawari, Narmada, Kaweri, Serayu anak sungai Mahendra, Carmanwati, Wemuka, Netrawati yang indah, dan Gandaki terkenal sebagai sungai yang besar untuk para De-Dewa yang Agung. Dengan airnya yang bersih serta air samudra yang luas, semua mengaruniai kami dengan kesucian-Mu.

Mantra :
Om Nugrahaka manohara, Deva data nugrahaka arcanam sarva pujanam, namah sarva nugrahaka. Om Deva-Devi Mahasidhi, Yajnangga nirmalatmaka, Laksmi sidhdhisca dirghayuh, nirvighna sukha vrddhisca.

Om Ayur-vrddhi yaco vrddhih, vrddhih prajna-sukha-sriyam Dharma Santana vrddhih syat, santu te sapta-vrdaydhah. Om Yayan Meraustitho Devah yavad Gangga mahi-tale, Candrarkogagane yavat Tavat va vijayi bhavet.

Om Dirghayur astu tathastu.
Om Avighnam astu tathastu
Om Subham astu tathastu
Om Sukham bhavantu
Om Sreyo bhavantu
Sapta-vrddhir astu
Tat astu astu svaha
(kembang dimasukan kedalam Sangku Tirtha penglukatan)
Artinya :
Om Sanghyang Widhi Wasa, yang menarik hati, pemberi anugrah, anugrah pemberian Dewa, pujaan semua pujaan, hormat pada-Mu, pemberi semua anugrah. Kamasidian Dewa-Dewi, wujud yadnya, pribadi suci, kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan mendapat kegembiraan dan kemajuan.

Om Sanghyang Widhi Wasa, pemberi hidup bahagia, berjasa, bijaksana, senang dan mulia semua keturunan dalam satuan abadi, adalah merupakan bagian yang dapat engkau peroleh.
Om Sanghyang Widhi Wasa, selama Iswara bersemayam di Puncak Mahameru selama Gangga mengalir di dunia ini, selama matahari dan bulan berada di angkasa : semoga selama itu, orang berjaya.
Om, bahagialah dengan umur panjang
Om, terhindarlah dari semua aral rintangan
Om, bahagia dengan kebajikan
Om, bersukalah
Om, Mulialah kamu
Om, bahagialah kamu dengan tujuh kepanjangan dari kehidupan itu sendiri.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga