Tatacara Pelaksanaan Upacara dalam Lontar Sundarigama


Salinan Isi Lontar Sundarigama

Ong Awignam astu namo sidham
Iki sang Hyang Sundari gama, ngaran, kaderistianing pakerti game, lingira sang hyang Sukseme Licin, ring wateking puru ite kabeh, make derestianing praja mandala, wenang winarah-warah, sekeramania ring sang Wisesang rat, wenang nilak sahan, tekaning wang same peraja mendale kabeh, nemitaning.

Dereste perajanira Sri Aji, kejageditanira, apanian pengekeretia dayat sukseme utama iki, kinerame gamania deperewatek dewate kabeh, wiyoge denire Sang Hyang tige wisesa ndia, Brahmana, Wisnu, Isuara, pinuja de perewatek maheresing langit, winastu denira Sang Hyang Siwa darma, ndia kalinganta ling betara, Om ranak sire puroite mekabehan, Siwe-sogate, ringen pewarah kui iri kite anaku anlingin aji Sundari game pakertinte kapewitran, pangisining warige gemet, pecatuning rat buane, wahyaning ngastutia Sang Hyang, pereboktianingwoang mahayu rage sarire, kadiang ape luwirnia nihan, ate sadepak wang utama punang wari awaning kerete nugerahanira Hyang Mahewisesa tumurun.

Maring buane, bah iking sarwa dadi, nimitanian rahayu pati purwa ikang mandale, lewih tinemunia rahayu, aneres ring teri buane, mahening kejageditan kapurohite kabeh, biyuh bale biyuh sisia, samngkane luwir keramania tatkale wang utama make suci laksanining Hyang, iniring de watek dewte kabeh, gandarwe-dandarwi.

Apsare-apsari muang risinggane, tumute sang dewa pitara, kang wus sire ngaskaran, mantuking suarge-loke, nguni weh pitare kang kari yemukti aneng pitri laye, ike kabeh aka weng yutetame, dewasanikang sarwa reresik, ayoge, diane semedi, ngestiya jatpremodite, nguni nurun maring buane kote ngelanglang ikang peroje mandale.
Asung sukerete ring manuse kabeh tan doh ikang sarwa tumamah, muang perani kabeh, mangkane yogiannia amilu ring setutinita Sang Hyang sahe widiwidane, aturakene ring betare mahante keramania.

Nahane luwirnian ring peretiti mase, atare kartike purnama kunang, ayoge-yoge betara perama-Suare, sire Sang Hyang Purusangkere, sadgane lawan betari, iniring dening watek dewata kabeh, tekeng widia dari, tumutang resi gane, ate samone wenang sang puroita ngarge puje, pasang lingge, separ keramania,
Muah de gelaraken keramaning candere sewane, nguniweh aturakene puje tarpane ring Hyang kawitan, widi widane sarwa pawitre, saside, muang ring Hyang ulan aturakene penek jenar, perayascita luwih, muang reresik, iwaknia, sate putih siungan ring sor sege agung.

Ikang wong keramania aturakene puspa wangi ring Hyang astawekene ring sanggar, muang paryangan risedenging ratri, adiyane semadi, ketekaning tilem, wenang amugpug, lare rege wigenaning sarire, aturakene wangi-wangi ring paryangan, muang ring Puwuring aturu, pujekene widiadare, widiadari, sobagia pua yan ane paweh sesayut widia dari abesik, mangde nugrahe, kawiadnyananing seraja karye ngistri, pantaraning ratri yoge meneng, palania lukat male pape petake letuhning sarira.

Ate ring cetra mase tilem kunang, nasusucening watek dewate kabeh, ane ring telenging samudra cemene dine, met sarining terthe kamandolu, yogia wang kabeh umatur aken pakerti ring sarwa dewa yeki keramania. Ring catur dasi kang keresene pakse, agawe yakene.

Bute yadnya, aneng catus pataning dese, nistania pance sate, madiania pance sanak, utamania catur agung, yameraja pinuja de sang mahe pandita, siwa buda sakuwu-kuwu wenang sege mance warna 9, (sia) iwak sate sate berumbun rinancane, sahe tabuh tuak arak, genahing caru ring dengen, sambat sang bute raja, muah pebalapan ring sarwa bute muang kale kabeh, ring luanikang dauh, yekale ngarania, telasing ataur angurupuk, irika umantuka kene ikang sarwe bute muang kale kabeh, angun ndurukan sasab merane kabeh, serane orob-orob geni seperakpak, sinemburan masuwe, mantraning sarwa tetulak wisia, muang penyengker agung, iderane saumah pekarangan dening geni ike, telas mangkane ikang wang laki bi, abiye kale ring natar, malukat keayab sesayut pamiakala, muang perayascite, lare meradan, benjangnia, amati geni, muang tan wenang wang anambut gane saluwirnia, agani kunang, ring separaning genahnia, kalingania wang weruhing tatua carite, semadi, gelarane yoge semadi.

Irikang teriyo dasi ikang keresene pase, lasti ane ikang peretime, yoganire Sang Hyang tige wisesa, luwirnia, desepuseh, dalem, perengakene sarwa arce-peretime dewa paryangan, medangke kabeh, lungeken maring segara, iniring dening wang sekeraman, sahe widi widane.

Idangan, larapan ring sang Hyang Barune, mengaku anganyut laraning jagat, sepape-kelese letuhing buane telas kalebur ring segara. Telas tiningkah separi kerame, antukakene punang peretemi muah, jejeraken mungguingbale panjang, aturin datengan, kayeng perelegi, risam ne puput sepule-pali, antuka kene maring setananire suang-suang. Yapuan nore laksanan mangkene, bawur ikang desa, mede-mede lakunia paripolahnia, apan Sang Hyang Adikale wenang anadah wong tan pakertia – game, ape matang nian mangkane, matangnia angusak asik wang mangkane, eweh sang perepati, rug maring desa, damaning sad kayangan, wisesa, suci abesik, daksine abesik, peras ajuman abesik, rayunan perangkat abesik, iwak sarwa pawitre, kacang-kacang, canang wewangi sahe rake, kembang payas, reresik, sadulurania, ring sor segeh agung abesik. Segeh sasah nem tanding iwaknia bawang jae nem (6) tanding iwaknia bawang jae, sang puroite wenang angarge puje sakeramania. Kunang pakertining manuse, perayascite lewih, panyeneng tahenan.

Muah ane weng rerekanire Sang Hyang-rwe bineda, mekadinere Sang Hyang Surye, sire yoge, Samane sang puroite, katekeng janna sake pangania wenang mahening adnyane, aturaken wangi-wangi canang yase ring sarwa dewa, pelakunia ring sanggar paryangan, patirte gocare, puspe wangi. Len sake rike ane pawukon, kaweruhakena tatuae,

Uku sinta.

 • Somo pon, ngaran Somo-ribek, mangereti ring sang Hyang Terimurti, ungguan ring lumbung, paryangan, widi-widane, nyanyah geringsingan, Geti-geti biyu mas, duluran wangi-wangi, ikang wang tan wenang anumbuk pari, angadol beras, katemah dening betare seri. Pakenania wenang ngastuti Sang Hyang teri-paremane. Angisep sari tatue adnyane-aje aturu ring rahine.
 • Anggare wage, sabuh emas. Pasucian betare Mahadewa, pakertinia ring raje berane emas manik, sarwe mule ratne manik, widi widanania, suci daksine, peras penyeneng, sesayut merte-sari, canang lenge wangi burat wangitadah pawitre genahnia ring piyasan ring sanggar, tuwi ring paturon wenang, ike wqang wenang suci laksan, ayua malupe. Sing kasukan, sarwe ratne emas maniking rage-sarire, yateyuge pinaayunia riwusnia ikang maturan ring ide betare, surudania wenang ingayab.
 • Bude keliyon, ngaran pagrwesi, Sang Hyang Peremesti Guru, sire mayoge, irining dening wajek dewe nawasanga. Ngawerdiaken uriping sarwa tumitah, tumuwuh maring buane kabeh, irike wenang sang sedake mengarge puje pari kerama, pasang lingge, ngarcane padue ide betare Peramesuare, widi-widinania daksine, suci asoroh, peras ajuman panyeneng, sesayut pance lingge, canang wangi, sahe rake runtutania, aturakene ring sanggar kamulan. Kunang ring samania wang sesayut pageh urip, abesik perayascita, ring tengah wangi pasangane yoge semadi. Muah perecaru ring sang pance mahe bute, sege warna anut pance desa ring natar sanggah, muah segeh agung abesik, kunang ring ware 
 • Landep Saniscara keliyon, puje walin betare Siwe sambade. Muang yoganire Sang Hyang Pasupati, puje walinire Betara Siwe, tumpeng putih kuning adanan, iwak sate sarupania wenang, gerih terasi bang, sedah who 29 (sengwelikur), atura kene ring sanggar. Yogan Sang Hyang Pasopati, sesayut pasopati abesik, Sesayut ajeng perang abesik, sesayut kasume yude abesik, suci daksine peras ajuman, canang wangi, reresik, asta wekene ring sarwe sanjate lelandeping perang, kalingania ikang wong apasupati landeping idep, samangkane lekasakene, sarwe matre wisese. Danur daran, uncarakene ring busananing aperang. Redite umanis, puje walin betare Guru, widi-widanania, sesayut pengambean abesik, sedah ingapan 25 (selai), muang kuangi 8 (kutus) aturakene ring sanggar kamulan, wenang dewi winuuh pakertinia. Ike dening kasidania. Mangkane ikang wang manganjali ring betara Guru, astawekane ring sanggar,
 • Wariga, Saniscra Keliyon ngaran, panguduh, puje kertinira Sang Hyang Sangkare apan sire umredia ken sarwaning tumuuh, kayu-kayu kunang, widi-widanania, peras tulung sayut, tumpeng bubur, muang tumpeng agung, iwaknia guling dadi, patk wenang, sahe rake, panyeneng tetebus, kalingania anguduh, ikang tanem tuuh, asetane sekar awoh agodong, dadiye urip ikang sawe jarme. Sesayut cakre geni, yadian,
 • Some paing, puje walin betare Brahma, widi widinania, sedah who, saruntutania sake sidania, astawekene ring paibon dulurane puspa wangi, kayeng lagi.
 • Sungsang, weraspati wage, ngaran parereduan, sugin jawe, kajaring loke, yate peretistan, betara kabeh, arere don ring sanggar muang ring paryangan, kadulurin pangereratan reresik betare, sahe puspa wangi, kunang wang weruhing tatue jenyane, pasang yoge, sang wiku, angarge puje, apan betare tumurun maring madia pade, amukti banten. Anerus tekeng galungan, pakeretining wang, sesayut muang tutuan, pengeredane sake, sukan arania.
 • Sukre keliyon, ngaran sugi Bali, pakenania ameras titaning rage tawulan kewale anadahe tirthe gcara, pangelukatan ring sang pandita paketining wang Ikang
 • Dungulan Redite paing, turun Sang Hyang kale tige, menadi bute galungan, arep anadah anginun ring manuse pade matangnian sang wiku muang sang pare sujan den pereriakse juge sire kumekas ikang jenyane nirmale, nimitania, tan ka surupan tekap. Sang Bute galungan, ndah mangkane mengaram panyekeban ucaping loke.
 • Some pon wahiyaning wang angomong yoge semadi yate pituhu – tuhun nyumade, sad gane lawan betare, yate sinambat penyaan dening loke.
 • Anggare, wage penampaan, irike penadah ire sang bute Galungan, marmaning sinanggerahe dening pare kerti, ring dese-dese ane bute nyadnya, aneng catus pataning dese, sarupaning yadnya wenang kunang sakuweh nikang sanjate peperangan kabeh jaye-jaye kene samane ike, nguniyeh. Ikang wang kabeh perascitanen, muang jaye-jaye dening sang pandite, meke perako peretameng perang, ane perecaruning sakuwu-kuwu kunang, sege warne telu, sinasah, tandingania anut urip, purwe putih lime, daksine bang, siye utare selem papat, iwaknia olahan bawi Sahe tubuh, sege agung abesik, senahing caru ring natah umah, muang ring sanggar, dengen, sambat sang bute galungan ikang laki-laki abiye kale aperayascite, ayabing sesayut mengerepaken mantra pergolan, sahe busananing paperangan, ngaran patitising nnyane, ngaran patitisingadnyane gala ngapadang, palana kose ring perang.
 • Bude keliyon Galungan, ngaran mayekene sarwe biye paraning idep, aturakene widi-widinania ring sarwe dewe, ring sanggar perebuting umah ike kabeh pade bantenane, sapekerti, ring sanggar paryangan agung-alit, aturan tumpeng penyajian penek wakulan, ajuman sedah woh kembang payas, wangi-wangi pasucian, munggah ring sanggar ike. Banten ring pesambiangan tumpeng pengambian, jarimpen, pajegan gebogan, sdaan, saruntutania, iwak jejatah bawi muang gegorengan, esuk juge masania umaturaken banten, sehe puspe wangi, asep menyan astangi. Jenek sawengi ngacepan ike enjang-enjing pada nyuci laksane, kale perate amete we pawitre ring beji, jejamas. Kum-kuman, nuli ngaturakene puspe wangi, bedaye tirthe ring sanggar, nuli asuguh ring natar, wenang parid ikang banten ayabing anak putu kaye rare, sang wiku muang sujane, wenang mayoge gineng, adiane semadi angitung darma, telas.
 • Ware Kuningan, redite wage, ngaran pemari dan Guru, ye ulian ngaran, pakenania mantukaken perewatek dewate kabeh maring suarge kayangan, sang kesepania dewa lunge, atinggale kadirge yusan, widi-widanania tipat kelanan, canang rake wangi-wangi, patirte gocare.
 • Somo keliwon, pemancekan agung ngaran, masuguh agung ring dengen, mesamlah ayam same lulung, pakenania. Ngunduraken sarwe bute kabeh.
 • Bude paing Kuningan, puje wali betara Wisnu, widi-widanania sedah ingapon putih ijo, jampe 26 (nem likur) tumpeng ireng iwak ayam ireng, sahe dulurania, astawe kenering paibon dulurane puspe separi keramania.
 • Sukre wage, ngaraning penampaan, taname puspe puje kerti kewale gawekene sope caraning Kuningan, muang pengegen seananing adnyane nirmala sukseme.
 • Saniscare keliyon Kuningan, tumurun watek dewate kabeh, muang sang dwe-pitare, asuci laksane, nehher mamukti be banten, sege selanggi, tebog, sahe rake dene sangkep. Gegantungan, tamiang candige ring teretepaning sarwe wewangunan, aje amujaning bebanten kelangkahaning jegjeg surye, sewatek dewate kabeh, mantuke maring sunia taye, ane muah pengacining janme manuse sesayut perascite luwih, penek kuning, iwa itik putih. Pakenaning akene cite nirmale, tan pegating semadi, sehana segeh agung abesik, ring natar sanggar.
 • Paang, bude keliyon pegat uwakan, ngaran, pati warah panelasning mengku, biane semadi, waraning Dungulan ike, wekasing pereline, ngaran kalingan ike, pakenaning sang wiku lumekasang kang yoge. Semadi, umoring kale ane ring nguni, sahe widi-widane sarwe pwitre, wangi-wangi, astawe kene ring sarwa dewa, muang sesayut dirge yuse abesik, katur ring Sang Hyang Tunggal, panyeneng tatebus.
 • Merakih, Sukre umanis, puje walin, betara Rambut sedane ngaran Sang Hyang Rambut kepale, widi-widanania. Suci, daksine, peras, penek ajuman, sodaan putih kuning, astewe kene ring sang Hyang Rambut sedane, kalingania pinuje kene maring raganire, orte rejate, kenake, yatike pakerti ring sang Hyang kale mejaye.
 • Uye, saniscare keliyon tumpek kandang, pakerti ring sarwe sate, mine paksi, patik, wenang muang pasu. Widi-widanania, suci, daksine, peras, penek ajuman sodaan putih kuning, canang lenge-wangi burat wangi, penyeneng pasucian, astewe kene ring sanggar, pengarcane ring sang Hyang rare angon. Kunang ring sarwe pasu, patik wenang ane pengacinia, yan sopi kebo, widi-widanania, tumpeng sesayut abesik, penyeneng, reresik, jarimpen canang rake, yan bawi lua, tipat belekok, yan sarwa paksi, sate, itik, angse, puter, titiran, saluwiring tipat side purne, tipat bagia, tipat pandawe, dulurane penyeneng tatenus. Kembang payas, kalingania ikang wang, wenang parid ring sang Hyang Rare Angon. Tuyi tatuwe ye ring manuse, ikang paksi, soto mine, ring ragante yate wewalunganing ragante ike, sang Hyang Rare Angon sarire utame.
 • Wayang Redite wage, patemunire sang sinte, lawan sang wayang, ngaran ware cemer, tan wenang sujanme, apeningan alelenge, ajungkas, asuri tutug, ketekeng, sukerania, pala ning punah saguning awak.
 • Sukere wage, ala pakse, ngaran we ketaman campur, nimitani a ikang wang, yogia paselate dening apuh, amenerin ulun ati,, muang sasuwuk, ruaning pandanumah-umah paturon, enjingnia, ikang sasuwuk pupullakene, winadahan sidi, buangan ring dengen, dulurane pasegehen. Sesapan mangutang lare-wigene.
 • Saniscare keliyon Tumpek wayang, ngaran puje walin betara Isuara, pengastawania, ring sarwe tetabuhan, gong, gambang, gender, gente, gendongan, saluwiring imian-nimian, muang ringgit, mekadi peretimanire, widi-widanania, suci peras ajuman perangkat iwaknia. Itik putih, sedah woh, canang rake, pasucian kayeng lagi, akerti ring manuse tuwi tatuweye, wayangania sang Hyang sukseme, penganstitining rage sarire juge, sesayut tumpeng agung abesik, perayascita, panyeneng, apan iki sarire juga wayaning ringgitire, Sang Hyang Sukseme, Sang Hyang Isuara pinake dalang, pakerti pinaka panguntap, ndatan arep sire awewalan, samangkane ajepene-aje ikang wang tan astiti ajane, pape temahania.
 • Watugunung, saniscare Umanis, puje walin betare Saressuati widi-widanania, nistania, suci peras daksine, penek ajuman sesayut sare suati, banten sare suati, segare gunung, perangkat putih kuning, tansah wangi-wangi, daksine, pengadegan abesik, kembang payas sekar cane, canang yase, sadulurania sehananing pustake, makelingganing aksare pine hayu, puje walinin, sahe aturaken puspe wangi, astawukene tirthe pakuluh ring Sang Hyang surye samane tan wenang angereke, aksare, amace, anulis, Tuwi makidung muang kekawin, tuwi arerasan saluwiring tatuwe aksaree sukseme, kewalia amuje-muje walinin betara Saresuait juge wenang, apan sang pinuje sire amdalaning sarwe dewe, kewale meneng juge sire ayoge, enjang-enjingnia mebanyu penaruh, asuci laksane ring biji kewala perebate, ajejamas, dening kum-kuman, aturakene muah labaan, ring betare sege peradnyan, muang jaja sarwa merik, nuli paridania bukti nen. Kunang utamaning puje walinire betari Sare Suati, ngadegakene sanggar tutuan, munggah suci muke, daksina gede, sarwa pat, catur rebak sdaruntutania, muang penek beras seperapat, iwak sarwe pawitre, ring Sor bebangkit bebek abesik, sesayut pitung suaan, perayascite lewih, katung ring sare suati, wenang dulurin pere gempal agung-alit, muah tumpeng gru abesik, enjangnia ring banyu penaruh ike, minte nugerahe ring sang Hyang Saresuati, buat peradnyan sidia, ngunggaha keke suci dadua ring sanggar, muang saresuati. Dulurane perayascite, sesayut sake buatan. Muah pengacinira ring rage sariranire sahe minte nugerahe sesayut limang warne, luwirnia, sidepurne, dirgeyuse, pageh urip, durmenggale, atme rauh, muang yoge sidia, luwir tetandingania sesayut yoge sidia. Ike sege teri warne, iwak putih itik jambul ginuling sege ike tncebane sekar tunjung putih, mewaris kedapan nagesari ruaning kayu mas, ruaning sokasti, pade maesel, genahakene soring sesayut, arte 227 (satak pitu likur) pengangge sarwa putih, bebangkit itik abesik, telasing abanyu penaruh, nuli minta nugeraha ring sang Hyang Saresuati, ngaksame, semade tutugakene mantre, Ong Sang Hyang Sare suati, asungakene manuse betari angangge aji Sukseme sadia, nuhune ulu kastung karan, yoge semadi jape mantre, Ong sidi rastu tatastu ye name suahe. Telas mangkane ngalungsur tatebasan limang. Warne, ayab, kunang ikang sesayut yoge sadia, bantekenakene luwiring aturu, aturing sang manumdi sire, ayabakene ping telu, make rahine, sesapinia, pukulun sang Hyang reke terine yane, tayane aturaken, tarpane suye namah suahe, Ah-ah merthe sanjiwe ye namah, jeng telas semapaning uku samangkana.

Nihan taye amanah, kunang ring pance terane, semadi betara Siwe, sayogia wong anadahe tirthe gocare, ngaturaken wangi ring sanggar, muang luwuring paturon maneher menganing akene cite. Wehane sasuguh ring natar umah, sanggar, ring dengen, dening sege kepel duang kepel dadi atanding, wehakene ade telung tanding, iwaknia bawang jae. Kang sinambat ring natar, sang kale bucari. Ring sanggar bute bucari. Ne ring dengen, sang Durge bucari. Ike pade wehane labaan, nangken kaliyo, kinon rumakse umah, nimitania. Pade anemu sadia rahayu. Kunang yan kale biyantare keliyon, pakerti tunggal kayeng lagi. Kadi ring keliyon nemu atutan kewale tambehane sege warne limang warne, dadi awadah, ring dengen juge genahing caru ike, ike sanding lawang ring luur, aturane canang lenge wangi burat wangi, canang gantal, astewekane ring Durge dewem, ne ring sor, ring Durge bucari, kale bucari bute bucari, Pelania ayu pari-purne sire paumah, yania tan asiti mangkane ibute bucari, aminte nugerahe ring betari Durge dewem, mangerubading sang maumah, angadakakan desti, aneluh anaranjane, mengawe gering sasab merane, apasang pengalah, pamunah ring sang maumah, muang sarwe dewe kabeh, wineh kinia ketadah de waduanira sang Hyang kale, nguniweh sewaduanire dewi Durge, tuhunia mangkane, ayua sire alpe ring wuwus manai. Nahante waneh, rengen denta, anggare, keliyon ngarania anggare kasih, pekenania pengasianing rage sarire, Sadekale samane yogia wang amugpug angelakat sealaning sarire, wigenaning awak, dene ayoge wang apn ike yoganire, betare Ludre, mereline alaning jagat teraye, pakertinia aturakene wangi-wangi, puspe wangi, asep astanggi muang tirte gocare.

Bude keliyon, pasucian sang Hyang Ayu, kalingania Astiti Hyang mami nirmale, pakertinia canag yase wangi-wangi, kembang payas, ring luuring aturu, muang ring sanggar, laksanania angesti kayowananingteri mendale pakenan ia tunggal ayuning sarire kaperetame, kaping ruania ayuning sang sanak sarwaning numadi, katigania, ayuning peraja mandale.
Bude wage, ngaraning Bude cemeng, kalingania adnyane sukseme pegating indria, betari manik galih sire mayoge, nurunaken Sang Hyang Ongkare mertha ring sanggar, muang ring luwuring aturu, astawe kene ring seri nini kunang duluring diane semadi ring latri kale.

Saniscara keliyon ngaraning tumpek, ye wekasing tuduh, ikang sarwe janme, ayua lali sire ngastutui Sang Hyang Perama wisesa, apan sire tanane doh tane parek lawan sire, tan parok tan pasah, apan sire amet panet, kale sane katemurun kerte nugerahe, nire Sang Hyang ring Madia pade loke, pengacinia kayeng pere lagi, rise denging, ratri tan wenang anambut gawe, balik menapuhe sire acite nirmale, umengete ring sesananire Sang Hyang Darma, muang ke wiadnyane sastre kabeh, telas samangkane, ayua sire tan mangguhaken rahayu, separaning lakunte, ape nian mangkane wang tan pakerti tan peyase, tan pekerame ngarania, same lawan sato, binania amangan sege, yan sang wiku tan manut dudu sire wiku, ranakire Sang Hyang Darme, kalingan ike. Nahante muah kaweruhakene, sadekale candre gerahe. Wuwuse dening lke, ulan pinangan kale-rawu, kalingania ike tatu weyw, perewesaning rat buane, kaperetame dadiye u gering peretiti mase, pangestuning gasale ganep patugelang ikang cakre wale maputer ring teri loke, kaping ruania matemu ikang ulan lawan Surye, mangkane nimitania wenang pinuje dening Sang sedake kabeh, dening puje pari kerama sake buatan, muang nguncaraken ikan mantre, candre astawa, yarmisahaken, malaning patemun Sang Hyang Ulan lawan kale rau, upeti, setiti kene Sang Hyang Ulan, bubur biaung bulu, sangkanane kelape dante, teketan gajih same widadahan suyuk, aturakene ring paibon muang canang lenge wangi burat wangi, rantasan sarwe putih. Ikang janme wenang suci laksane, pasangakene yoge samadinte, sahe wecanan sarwe tatua sukseme, muang parwe carite aneng natar sahe canang daksine. Astawe kene ring Sang Hyang Surye Candre palania perad.

Nyan peraginawe ring aji, rahayu pari purna tekeng perti sentananire, apan sire weruh ring pengarcane patemuning yayah-rene muang setiti ring rage sarire, ritelas mangkane salek lawasnia dine tan wenang agawe ayu. Kunang kalaning surye gerahe, Surye merte tinadah kale rawu, ye perewese juge, make setananing perewesa. Juge, sasmitanore Hyang perame Wisesa setaun lawasnia dinemit denire yang Siwe Raditiya, tan kuase mekarya ayu yan durung liwar panyepian nikang sasih kesange, same pekerti nia ring candra gerahe. Peretamaning perewesania, kalih ane ring garge semapte ike, muang perekempe, tuwi tekaning lindu ketug, guntur sakuwe hing perewesw, tekeng puje kerti, telas cinaritaken mungguwing widi sastra roge senggaraning bumi. Nihante kaweruhakene, de sang pandite, lawit pereteka ning sawe, ayua salah pasang salah surup, salah sastre salah surup ungguani re sang atme, kunang yan sire, Angentasaken sang pitare, tatuwe iki tatasakene rumuhun, den peretiakse jati, ayua kari kumur ring ulat, samar ring ati, ayue salah sukseme tatasakene juge, apan dahating seng ke sire sang pandite angentas atma ning mati, nimitania anemu dalan apadang molihing suarge, ndiete nihan linging Aji Sang Hyang Darme, Yania melakuning sawe peretike, keramania awatang sawe, pakertinia awadah, manuting palihing ke wang ania, sahe be banten teben, damar kurung, patulangan, genep saperekarania suargania ring daksina, ngaran Budelaye, kawahnia geni murub, pengadang-ngadang Dore-kale, cikre bale watek Cingkare, widiye darinia sang Gagar mayang, wikunia begawan Rameperasu, dewania Sang Hyang Berahme, wewalinia gambang, tirthe kamandalu pemuputniaanyut basminen ring setre.

Kunang yania nyawe wedane, pelakunia kerame tunggal lawan sawe pereteka, rahayu upekare tunggal, nging mapengawak cendane, majegau, kayu abe, niste madi utamaning wangse anutakene, suargania pancine, kawah banyu wedang, pengadang-ngadang sang Suratme Cikere balewatek pisaca, widia dari Sang Sulasih, Wekunia. Begawan Kenua, dewania betara Mah dewa, wewalania gong tirthenia mertha kundelini pamuputnia ring setre.

Kunang yania maperenawe, pamelakunia kayeng pere lagi, suargania utare, kawahnia endut beledagah, pengadang-gadangnia, Adi kale, cikra bale kale kingkare, widia dari tunjung biru, wikunia Begawan Jenaka, dewania betara Wisnu wewalenia saron, tirtha nia mahe pawitra, pamuputnia ring setre.
Yan Suaste, pelakunia, keramania apawak bangbang, pangubania puput ring setre, ane pewadah, tan pedamar kurung, tan penpecare, muang patulangan, upekarania perecaru ring setre, suargania wetan, kawahnia dume ketu, pengadang-ngadangnia, sang Jogor-manik, cikre bale Wilmingkare, widia darinia sang superabe, wikunia begawan Beregu, Sang Hyang Isuara dewatania, wewalenia tras, pamuputnia ring setra.

Kunang yania apitre yadnye, pakertinia ring umah, tan pewadah tan patulangan, tan pedamar kurung, tan pebanten teben upekarania disuaste juge, kewali saji genep. Muang nasi angkep, tekaning perecaru, suargania ring madia, kawahnia weci dese, pengadang-ngadang sang bute angge sakti, cikre balania gending-gending luang, tirthania mertha sanjiwani telas.

Kunang yan ane atmaning pati tan pin hayu, dening pance atme peretiste, yeki maneher sire sang pitara umunguhaker ance gati sangsare, kalebuing kawah sor, ngaran bude buk, yan ane sengker lawasnia, apan ike panelasing kawah ring sor muah agung genah nia ring tape beraa ilianing kawah ke anerus maring pance weci, ilianing pance weci anerus aring bude buk, irike menadi dasar entiping kawah, telas.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga