Turunnya Bhatara Tiga dalam Tutur Barong Swari


Naskah Tutur Barong Swari

OM, Awighnmastu Namo Siddham.

Nyan katuturaning kuna, duk patemonira Bhatara Guru lawan Bhatari Uma. Yan pira ta kunang lawasira ya ta matemu, maputra Bhatara Kumara. Sukha twasira Bhtara Guru, nanghing Bhatari Uma brahmantya twasira, reh putrane rahina wengi angikuti guru, tan kena inemban dening Hyang Ibu, kewala ring masusu juga, ri huwus anginum susu, juga angikuti ring guru.
Reh mangkana polahnya sadina-dina, dadi duhkha Bhatari Uma, raris kapungsang-pangsing Bhatara Kumara, sinambi sira anyuswi siranganak. Swireh duhkhane kalangkung kanti magambahan ida Bhatari Uma, anghing Bhatara Kumara kedeh manyusu.

Ri kanjekan samangkana dateng sira Bhatara Guru, lumihat ikang stri kaya ulahing kala, tan anut ring dewa, dadi duhkha Bhatara Guru, mojar lwir bregala :
“Uduh mingkéné ambekta lwir karaksasan buddhinta atyanta durga. Apan karaksasan dudu polahing déwa, lah uminggata sira mangke”, mangkana ling Bhatara Guru. Dadya minggat Bhatari Umadewi, sah saking swarga, prapta maring madhyapada, umungsi desa sunya, ri madhyaning wana. Hana wandhira mageng, maipak pangnya, rwanya mangreneb. Irika ta sira anangis, luhnya manrawang, susunya mijil we, ameles ring lemah, ika maletik dadi pisang saba, maka mretaning rare.

Yan pirang dina ta sira manastapa, mangke angen-angen sira mangadakaken kadatwan, tan bina sama ring swarga.

Mangkana ta sira Bhatari Uma mangaran Bhatari Rohini. Mayoga ta sira saking yoganira, mijil ki danuja, wil, dete, jin, setan, hala-hala, raregek tunggek, anja-anja, sungsang hulu, kumangmang, njek pupu, tangan-tangan, togsil, hulu alit, basang gatul, papengkah katekaning kuplak-kaplik, linyik, lawan sumprang-sampring, ika padha angemit kadatwan Bhatari Rohini.
nimitanyan tenget ring alas ika, tan hana wani praptengkana, apan Bhatari Rohini rupanira kadi durga, plosonya sawlat salit, siyungnya mangambah-ambah roma. Asekel manahira, apan tan neher anemu Bhatara Guru. Yan pirang dina lawasnya katekanan wastu jhah tasmat. Iki wuwusing brahmantya. Nengakena.

Mwah ta sira mangke, tucapa Bhatara Guru, ya ta mangguri anaknira Bhatara Kumara, sari-sari aminta susu, kandugi rinuruh rawuhing swarga, anghing tan hana kapanggih. Sayan krodha pwa sira Bhatara Guru. Sira Bhatara Kumara inenahaken ring palangkiran, ring luhuring pangayunan. Dadya menget Bhatara Guru lawan Bhatari Uma, i nguni olih anapa, mangke tumuruna sira ring madhyapada. Bhatara Guru amalih rupa ya ta matemahan Kala Rudramurti.

Wawu ta dateng ring madhyapada, katemu Bhatari Rohini, sedeng tinangkilan ring pangajyanira nguni. Dadya mojar sira karo, Bhatara Guru lawan Bhatari Rohini, padha kala pwa sira, padha sinusupi dening kadurgan. Padha wenang pwa sira ngipuk sadina mangaras hana mangangsur.
Mwah kalanya mawijah ka purwa kang wong katekanan dening muntah ring purwa, ring daksina runtik kang bhuwana. Mwang ring kulwan sira mangipuk, sapascima wong katekanan gering mancuh. Yan ring lor Bhatara Guru mageguyon ring Bhatari Rohini, sa utara kang wong kena gering lumintu, gering ngalemayung. Apan mangkana, manastapa sawatek janapada, sabran dina hana wong pejah. Gering esuk sore pejah, gering sore esuk pejah.

Wus mangkana mangke umulata sira Bhatara Tiga, kapiwelasan tumon ring wong pejah, lawan ikang wong agering. Awas ira pada dresta wilaya. Mangke amangun ta sira, hana ngaran : BARONG SWARI , nimitanyan samangkana Bhatara Tiga, anggaweya Bhatara Guru purna lawan Bhatari Rohini. Ida Bhatara Brahma, mangdadi Topeng Bang, Bhatara Wisnu mangdadi Telek, ida Bhatara Iswara mangdadi Barong, sangkanyan hana mangaran Barong Swari. Ya tika padha masolah, ring madhyaning Catuspatha, sabilang pempatan mwang patigayan, sira masolah, sira anggaweya kalanduhaning negara. Dadya kares-res watek bebhutane kabeh, kang angemit Bhatari nguni, pada angili pwa sira, ka pantaraning suket.

Ika marmitanya hana desa tenget, apan inumahan dening babhutan, sawetning tumon ring Bhatara Brahma mangdadi Topeng Bang, Bhatara Wisnu mangdadi Telek, Bhatara Iswara mangdadi Barong Swari. Solahe padha pangus mangilag-mangileg. Wus mangkana mangke weruh sira Bhatara Guru Rudramurti. Antyan garjitanira masolah lawan Bhatara Brahma, dadya lindu kang ksiti, ocak ikang segara. Manastapa wonging Madhyapada, ri tekaning gering anggeruh, bhaista kadulun den Bhatara Brahma, tiningkahing wong yan karasa durung waneh ta sira Bhatara Guru atemu lawan Bhatari Uma, padha kalanen, pada Kala rupa.

Mangke kahyunira Bhatara Brahma maletana, surudana pwa warnaning Bhatara-Bhatari, dadine wurung marupa Kala-Kali, raju sira angamet walulang, ya ta rineka rininggit-ringgit.

Sighra ta pascat Bhatara Brahma, anggawe ya ringgit, raju mangadakaken manusa luwih, wetu sakeng Bhatara Brahma, ingaranan Ki Dalang Kakung, ika kinon mangigel. Mangke Ki Dalang Kakung mangawayang, hana ring Bale Panggung, kasolahang olih apuy manguntik, kinajnan dening Bhatara Brahma ring agni, Hyang Wisnu lelampahan, ucape wewehan Bhatara Iswara, hinayonan dening Hyang Samirana. Antyan kaprakasa galak manis, tingkahing wayang.

Iti tegesing Dalang Kakung, lwirnya : dalang, ngaran ngawijilang, da, ngaran dadi, ngaran urip, di ngaran lewih, dalang ngaran dasar, ngaran wadah, wadah ngaran umah, ngaran kadatwan, nimittanyan hana Dalang Kadaton. Tegesing lang, ngaran langkung, ngaran liwat, ngaran lewih. wenang ta sira anglangkungi sabda hala-hayu, wenang ta sira anglewihi sabda hala-hayu, mwang maka daginging kakung, ka, ngat kaliwat, kung ngaran smara, smara ngaran wulangun. Mwang tegesing wayang, lwirnya, lwirnya : wayang ngaran lawat, ngaran lemah.
Wayahang, suksmayang, sukma ngaran pingit, nanghing wenang pada pagurwang, salwiring gegunan wenang paguruang.

Wus ika, dadi sukha twasira bhatara-Bhatari anonton tingkahing ngawayang, hilang karaksasanira maka rwa, luwir sinapuhan, ening tan pateletuh, tan hana hala Bhatara Guru lawan Bhatari Uma. dadalanya mangkana kalewihan Ki Dalang Kakung, didine wenang angutpeti Taksu, Bhatara Siwa ta sira wenang sinunganing Sang Amangku Dalang. Da ngaran dadi, di ngaran lewih. wenang ngarcana weda, wenang apeprucut, wenang anglukata wang salah wetu, ring wuku lawan dina.

Wenang asangku tembaga, asamayut benang tukelan, asesinggel jinah satakan, panugrahan Bhatara Guru lawan Bhatara Brahma mwang watek dewatane kabeh.
Ling ira Bhatara Guru : “Ih, nanak Hyang Brahma, antyan sukha ta Hyang mami, wicaksana ta sira nanak Hyang Brahma, akarya purnaning sarira, hilang lara hilang letuh, masarana Ki Dalang kakung, mangke kami malaku lukatan, olih sira nanak Hyang Brahma, didine age sira maka rwa pamuliha maring Siwalaya”.

Matur sira Bhatara Brahma : “An amwit ranak Bhatara anglukata Guru, wenang kaki Bhatara Tunggal”. Tumuli sira Hyang Tunggal pada sira manunggal. Irika ta asih ta sira Hyang Guru amalaku lukatan. Mahyun ta sira Hyang Tunggal yan manglukata. Mangke Sanghyang Tunggal, mangaran sira ta sira Sanghyang Guru Tunggal.

Mwah sabdanira Sang Hyang Guru Tunggal : Uduh ta sira Hyang Siwa Guru, mangke konakena mangunakan samadhi, idering pwa kang bhuwana anuhuta sukuning Sumerugiri, sawalan ring sapta dina. Anuhun ta Bhatara Guru, angideri kang bhuwana, hana ring sukuning gunung.

Malesat Bhatara Guru ring purwa, sira Sang Hyang Guru Tunggal sampun ring purwa. Hyunira mintoni mwah Bhatara Guru anemwa waringin, agung aluhur maring tengahing marga, tan wenang linimpasan, ika lagya sinembah de Hyang Guru Siwa, hilang. Mwang ta Bhatara Guru maring kidul, hana ta kapangguh matoya, ngaran manjangan, majiwa-jiwa lawan Bhatara Guru, juga sinembah de Hyang Guru, hilang kang matoya. Mwang kalaniran maring kulon, anemu pwa sira roma asawit angebeki, raju sinembah de Bhatara Guru, hilang kang roma asawit. Ring uttara hana ta watu mageng kapangguh de Hyang Guru, taler sinembah, cet hilang kang sila.

Wus mangkana mangke tutug sapangideran, sawulan ring sapta dina, kancit dateng ta Hyang Guru Tunggal.

Mawuwus ta Bhatara Guru, ling ira : “Uduh kang paran kapangguhang de mami, antyan kagegawok ranak Bhatara, anemu ranak Bhatara, hana wandhira, hana matoya mwang kesa tunggal, hana watu mageng, ika kabeh sinembah dening ranak Bhatara”.

Mojar ta Sang Hyang Tunggal : Lah umeneng ta sira, yan ring dlaha, ya iku wenang sinembah dening manusane kabeh, idepannya anyembah Siwa Guru. Yanya amangun Pura, angadegang Widhi, wenang ngadegang Sanggar Agung, wenang ngadegang Rambut Sadhana, angadegang Manjangan Salwang, wenang Purane nyanding waringin, mwang kadatwan sang araja, anyanding waringin.

Yan hana manusa pada anandur waringin, yan nora awidhi widhana, kadi kramaning rare metu, nora wenang, cendet tuwuh phalanya. Duh, AH UM, nanak Hyang Siwa Guru, wus alukat pwa sira, mangke wenang umantuka maring Siwalaya, lawan ta sira Bhatari Uma. Wus mangkana telas umiring sirang dewata, Bhatari Uma umantuk pada umungsi swarga. Sira Bhatara Hyang Tunggal anusuping tan hana mwang Bhatara Brahma, anusup ring madhyaning tahen. Nengakena ikang katha.

Mwang Ki Dalang Kakung kari ring lemah, sangka yan anaknya ngaran; Ki dalang Kadaton. Duke makereb ring Bale agung, binaywan de nira Hyang Anila. Doning mangkana, hana inaranan Dalang Samirana, anake olih Ki Dalang Buricek, anak Ki Dalang Kadaton malih Ki Dalang Banyol, Dalang Kakung Tunggal. Da, ngaran lewih, ngaran kalangkung, ngaran kamimitan. Kung, ngaran sara, ngaran ngulangunin, ulangun, ngaran sakarsa. Sang atapa mangal
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga