Watak dan Nasib dalam Lontar Udayati


131a. wong salah pati, salah tutur, salah timpal, kalukat kalabur déning toyo simamba, siniratan tirta ening senuci, angilang kena seletuhing sarwa tumuwuh, muang seletuhing gaga muang pesawahan, pada kalukat déning Betara Iswara, siniratan déning toyo simamba, sida sinar jati ening, malaning sarwa tumuwuh, tan ana upati, tan ana upadrawaning cor, upadrawaning sang adi guru, muang upadrawaning mandise, pada kalukat kalabur, dénirra Betara Iswara. Ong sang nama swaha. Ong tirta kamandalu, winadahan kundi manik, mesi tirta ening sinuci, cicibu ira batil tembaga, padiyusan nirra Betara Brahma, manglukat wong sangamala, …

131b. manglukat wong buduh édan, buyan sangar, muang barah rumpuh, kurap gudig, buh sisikan, kalukat kalabur dénira Betara Brahma, siniratan déning toya sinambé, suda mala papaning sarwa tumuwuh, kalabur dénira Betara Brahma, siniratan déning toya sinambé. Ong bang nama swaha. Ong tirta kamandalu winadahan kundi manik, mési tirta ening sinuci, cicibu nira batil emas, tinanceran tunjung jenar, padiyusan nira Betara Mahadéwa, manglukat wong sumala papa, yan ana wong …

132a. mati salah pati, mati anyud, mati alebuwer, mati kerancab, mati megantung, mati labuh, mati mangipi, mati sininget sarwa mandi, sarwa masiyung, pada kalukat kalabur, dénirra Betara Mahadéwa, siniratan déning tunjung kuning, angilangaken saletuhing buana kabéh, muang saletuhing kedaton, muang gaga sawah, pada kalukat kalabur dénira Betara Mahadéwa, Ong patiya nama swaha. Ong tirta kamandalu, winadahan kundi manik, mesi tirta ening sinuci, cicibu ira batil wesi, tinanceran tunjung biru panglukatan manusa ring madya pada, yan ana wong mati salah pati, kalukat kalabur, dénira …

132b. Betara Wisnu, siniratan déning toyo sinambé, kasiratan déning tujung biru, manglukat malaning wong salah pati, salah lungguh, salah ucap, salah renge, kalukat kalabur dénira Betara Wisnu, suda mala papaning buana kabéh, Ong ya nama swaha. Ong tirta kamandalu winadahan kundi manik, akurung manik winten, mesi tirta ening sinuci, padiyusan nira Batara Siwa, tinanceran tunjung manca warna, pinaka pabresihan wong sumala papa ring madia pada, apan sampun sira kasuda déning Betara Siwa, ilang saletuhing buana agung, muang buana alit, wastu sirne jati malaning sarwa tumuwuh, uler-uler nyélati muang semut tetani …

133a. muang walang sangit,bawus tikus,candang lanas, mati muncuk, langkag, lelandekan, kabebeng, mati busung, pada kalukat dénirra Betara Siwa, wastu muksah ilang, tan ana katon, mogo jati nirmala nekang sarwa tumuwuh, ring buana kabéh, kapari purna dén nira Betara Siwa, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya. Panglukatan Puja Deha Kelabang Akit Ong sang tabe ya pukulun, lingira Betara Iswara, Betara Mahaswara, Betara Brahma, Betara Ludra, Betara Mahadéwa, Betara Sangkare, Betara Wisnu, Betara Sambu, Betara Siwa, pada tumurun ring kayangan nirra, angetosakan pari pujan…

133b. nirra pakretining bumi landuh ningudan, nadi kang sarwa tinandur, ramé yaning pakira-kira, anyeneng prabu mantra, angedohaken sasab mrana, Ong sriyé wé namu nama siwa ya . Ong sang tabéya pukulun, ling ira betara nawa sanga kabéh, manusan nirra anugraha anglukat sarwa tinandur, kang meletik ring pretiwi, pala bungkah, pala gantung, serkauban déning akasa, kesangga déning pretiwi, saka suluh déning candra aditiya, wintang tranggana, pada kalukat kalabur, saletehing bumi kabéh, sasab mrana, kala putek, nyanyad wal, salah panjing, salah tibe, salah pati, pada …

134a. kalukat dénirra Betara Iswara, kapari purna dénira Betara Brahma, karapuhang dénira Betara Wisnu, wastunen purna jati pari purna, Ong suda laré, suda klésa, suda petake, Ong suda paripurna swaha, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya. Ong candang mati, busung mati, lanas pepantusan mati, gadgad lelandakan mati, basang kabebeng mati, walang sangit, walang ngawus tikus asih pada, aja sira amangan pari nirra Betara Istri, mulih sira ring campa keling jambu dwipa, aja sira wali-wali muah, apan kita penadiyaning wong mati salah pati. Yan sira arep lukata, matita kita, mangké lanang wadon, mulih atman kita ring …

134b. Betara Ludra, yan kita wadon dadi pwe kita wong istri ayu luih, yan kita lanang dadi pwe kita wong anom apekik, tumitisen kita maring ulun, yan kita tumitise, atutur kita ayuwe lali, pomo-pomo-pomo inget-ingeten mawe luput, rupa tan pateleteh kita, Ong sri yé we namu nama siwa ya . Ong kita bregala-bregali, yan kita arep lukata, aja kita maring ngkéné, aja kita mangan parin ulun, yan kita tan arep lukate, tinemah kita déning watek nawa sanga, mogo kito embet jengker, mati tan mati kita, tan panangan kita sarwa tumuwuh ring wong ira ring …

135a. buana bun, muang rikang sarwa tinuku, urip tan maurip pesu, murah kang sarwa tinadah, wiradiyéaken prekretin nirra, watek déwata nawa sanga kabéh, asusu ring manusa nirra kabéh, tis ikang pretiwi, doh ikang sasab mrana ring bwana bun déwa muang betara ngamretanin, maserikang sarwa binukti, amreta ikang pangan kinum, ikang sarwa wisiya ngamretanin, Ong wedi-wedi baksa sarwa pala, Ong sidi rastu ya nama swaha. Pukulun Betara Iswara, Betara Brahma, Betara Mahadéwa, Betara Wisnu, Betara Siwa, yan sira metu saking tingal, mulih sira maring tingal, yan …

135b. sira metu saking suku mulih sira maring suku, wastu teka mulih 3X. Ih kita I Klabang akit, saking kuloning samudra, nut kita bantang selegui, mangan kita pari akeben, pangan kita awai telah, katumbak kita olih manusa ring Bali, katumbak déning melele puresani, tan mati kita I Klabang akit,, muah katumbak olih isenegaru, katumbak déning buluh tunggul, mati kita I Klabang akit. Rah I Klabang akita dadi candang adaat, padan I Klabang akita masayuban ring belalune ngapit marga, dadi ya candang pupul, irung I Klabang akita dadi yé candang beluang, kuping …

136a. I Klabang akita, dadi candang bekung, usus I Klabang akita dadi ya candang kubal, uler I Klabang akita dadi ya candang manguli, nakan I Klabang akita dadi ya candang mreng, wajan I Klabang akita dadi yé candang tikus, menék katuktuk dusé, belatuk siap, sukuni yé kuning macucuk mas, ika ta mangan sakwéhing candang. Mangkin mundur pwa kita kelod kauh, ring isinimah negarunger gagan, kadi tebel ibu pretiwi, tebelira betara istri, ring gaga sawahira, ana ta sato wiring grungsang, ika manyucuk, ulese sakwéhing candang satus akutus, wastu teka jengker 3X …

136b. I Klabang akit kamulanmu saking campa keling, kita mara ring Bali, mangan kita pari akeben, pangan kita awai telah, wastu kita pejah déning i truna tua, katumbak kita déning buluh tunggul, wastu kena kita katumbak déning buluh tunggul ring belaluné ngapit marga, mati kita ingkana, dadi kita uler-uler mangan sarwa tumuwuh ring pretiwi. Mangké apan aku weruh ring kedadiyante, ih wastu kita dadi wurung, tika mati kita I Klabang Akit, katumbak déning isinegaru, jah tasmat, mati kita I Klabang akit, kapastu dénira sangiyang Wisnu murti, kasaksenan déning ira sangiyang Saraswati, Ong sidi rastu tatastu swaha….

137a. Panglukatan Geni Astra. Ong sangiyang ageni astra murub angabar-abar, tan kena ingambah, Ong ana wenang angekas pun déning ulun, kasiliran déning angina, ana sangiyang geni murub sakang wetan, murub angabar-abar tan kena ingambah, nggoning ulun angleburaken dasa mala, anglukat saletehing buana serira, wastu lebur teka lukat 3x. Ana mijil sangiyang ageni murub saking kidul, murub angabar-abar tan kena ingambah, nggoningulun anglukataken dasa mala, lara rogo wigena, ujar ala ipen ala, wastu teka lukat teka lebur 3x. …

137b. Ane mijil sangiyang ageni astra murub angabar-abar saking kulon, tan kena ingambah, nggoning ulun anglukataken dasa mala, sakwéhing letuhing buanaagung buanaalit, laré rogo wigena, panglaraning liyak kabéh, désti teluh trangjana, pamusuhing buta kabéh, geseng lebur lukat 3x.Ana mijil sangiyang ageni Astar murub angabar-abar saking lor, tan kena ingambah, nggoning ulun, anglukataken dasa mala, wastu teka lukat 3x. Ana mijil sangiyang geni Astar murub angabar-abar sakatengah, tan kena ingambah, nggoning ulun, anglukataken dasa mala, sakwéhing letuhing …

138a. buana agung – buana alit, lara rogo, siyu satusing papa kabéh, pada kageseng kalabur kabéh, kalukat déning sangiyang ageni Astar, Ong dirgayu rastu swaha. Panglukatan Geni Nglayang Om geni nglayang murub angabar-abar sakawetan, tinanceran tunjung putih, panglukatan dasa malining ulun, wastu lukat 3. Ong geni nglayang murub, angabar-abar sakakulon tinanceran tunjung jenar, anglukat siyu satusing papa wigena, wastu lukat 3….

138b. Ong geni ngelayang murub angabar-abar sakalor, tinanceran tunjung kresna, manglukat sakwéhing papa petakaning ulun, wastu lukat 3. Ong geni nglayang murub angabar-abar saka tengah, tinanceran tunjung manca warna, manglukat sehananing pakriya hala upaya, saletuhing ulun, wastu kalukat déning sangiyang sepatika manik, Ong sriya wé namu nama siwaya. Ong sira betara yang kaki, sira betara yang ning buyut sira betara yang kedatuan, sira betara yang upedrawa sira betara yang ning rupa, sira betara yang purusa, sira betara yang nirmala, sangiyang bayu samiya pageh, …

139a. urip waras dirga yusaparipurna syuh 3x. Pamendak ngastawa bhatara, ma: Ong pranamya bhaskara déwam, sarwa klésa winasanam, pranamya ditya siwa rsi, bhukti mukti warapradham. Bhasma: Om idham bhasma pariguhyam, sarwa papa winasanam, sarwa roga prasamanam, sarwa kalusa winasanam. Ngamel Bhasma: Ong bamadéwa guhya ya namah. Mangremekang bhasma: Ong bhur bhuwah swah. Panglukatan Surya Siyu:…

139b. Ong ang ung mang ong, ong ang ong ang ong ang, ong ong ong ong ong ong, ong mang ong mang ong mang, ong rejastra sala redipatté ya nama swaha, ong ang jnalé teng jro nama swaha, ong betara teng jro brahma kwéring swaha. Ong ang ong ang, ong ong ong ong ong ong, mang ong mang ong, ang ang ang ang ang ah. Tiksena tan tust dirga yusa sarwa mantram, praba saktiyem, angga surya téjem, ang kara meretiyu reditiyamé, angga surya mawak pranam, surya bara mreta …

yuktem, surya angga buana jiwatem, heh surya, ah surya, angga pretanca, brahma kara temajem, tri loko brahma jnaletem, biyakta sarwa rogo buta mala, ong sarwa papa duite murté ong sarwa baya cakra natam, kreti pahedén nyu sui suwayem, tatas sekaryun, toyo nadi, jah tasmat nugraha surya siyu, ong brahma surya, ong nama swaha, ong ong ong ang, ong mang ong mang dahat swaha, ong ang aditiya surya mengalem, ong ana bara prama cintiyem, ong sriya we namu nama siwa ya. Panglukatan Asta Pungku Dangascaryé(Mangga rikala ngalemiji/Kalamijiyan) Ong Asta pungku …

140a. dangascarya, sangiyang siwa mahatirta, betara siwa mangluarana sakwéhing laraning laré, wetu uku walangati, sungsang kacarik, katadah kala, katitin baya, kareka baya, kabaya-baya, katibanan katadah kala, keluaran dénira betara siwa makanguni wetu walang ati, metu kédanan-kedinin, papaning jong, ngunting-ngunting, srem padan niya, tunggaking warang penadinte, buncing kembar katrisula, kresna bala déwa, sanaking pendawa, wuruju metu kedinin, kamajaya kama ratih, keluargan dénira Betara Siwa…

140b.Yan ketoyo baya kebayo, kanggadewi, kebangawan, kesambaring gelap kepretiwi, kecatur loka pala, kaguru paduka, keangga pati, ketadah kala, kaupaya pati, keluarana dénira betara siwa, maka nguni wetu walang ati, sinta, landep, ukir, klantir, tolu, gumbreg, wariga, warigadean, julungwangi, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, médangsiya, pujut, pang, krulut, mrakih, tambir, médangkungan, matal, uyé, menial, prabangkat bala, ugu, wayang, kelau, dukut, watugunung, keluaran dénira betara siwa. …
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga