Watak dan Nasib dalam Lontar Udayati


151a. upedrawo, sumala te ring sangiyang diksita, ring sangiyang malilang, ngulun angruwate mala, malatra nikang linukat, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya, an gung mang ong, siwa nirmala tang grayém, siwa tatwa para ya namah, siwa ya pranata nitiyem, candi saya ya namastuté. Mantraning tepung tawar segawu, mantra: Ong trane taru late gulme akrambiyan, kalingsulekana lara rogoning manusa, kebaretan déning linus, muksah ilang ong sidi rastu swaha. Nyiratang toyo nyuh, mantra: Ong guru taya guru suksema, mamerisihin … 151b. jadma manusa, nirmala nirpapa, nirjati guru sekala niskala, dadi lila warana. Panyucuk itik, mantra: Ong sang aruna, cucukena mala petakané sang dinudusan nihan ginawé ring segara danu. Panyucuk ayam, mantra: Ong sang garuda, cucukakena lara rogone sang dinudusan, nihan ginawé maring wayaning ukir. Panyucuk bawi, mantra: Ong sang waraha, cucukena danda padrawané sang dinudusan, nihan ginawé maring sapta petala, …

152a. Ong sa ba ta a i na ma si wa ya, ong sang pewana ngampehang sakwéhing lara roganing nirra, sang dinudus, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya. Puja Buta Yadnyé, mantra: Keterangan mungguing upekara buta yadnya, sehantukan katah pisan, nenten jage henggahan titiyang iriki, durusang wacen ring dartan caru. Pangilen caru, pangrihin nyapsap kesurya, ngemargiyang lis deg-degé, kasurya riin, raris ring upekara sami wuwus punika ring wewangunané sami, menglantru ring pekarangané iderakna ping telu, sapuputé raris ilénang lis caruné saha …

152b. penyeneng ipuné, toyan kelungah kemecarat siratang sami, nglantur tirta makasami margiyang ketisang keupekarane muah kecaruné, wus punika sang meyadnya sekaluargan ipun mangda sami mesapsap,matirta panglukatan, saha pabersihan, wus punika raris mebakti,nunas pakuluh saha sami mabije kuning, wus puput sapunika, buncal caruné ketukad kepangkung. Mantran segahan sekapel, mantra: Ong buta bakti biyoh bakta ya nama swaha, ah ang 3x. Mantran segahan nasi warna, mantra: …

153a. Ih anggapati, mrajapati, banaspati, banaspati raja, iki tadah sajin nirra, aja sira angada aken drewala-drewali, lah sira raksa rumaksa ring sanak nirra, pomo 3x. Mantran sega agung, mantra: Ong ong sangiyang purusangkara anugraha ring sang kala wisésa, sang durga kala, nugraha ring sang dengen agung, saingon-ingon betara pasupati, manusa nirra awek saji ring kala-kali buta-buti, ong biyo bokto. Mantran caru ayam ngukudin pengrangkusan, mantra: Ong ung mang sang kala raja, sang kala agung, sang kala tiga sakti, sang kala anungku rat, sang kala gudug basur, sang kundang kasih, puniki sajinirra samudaya, ayam …

153b. uwus anuting kreta, ingolah bayuh winangun urip mekarangan, ri wuwusira mukti caru iki, mantuk sira pada ngelingin lungguh suang-suang, sagrahan ajak sumimpang, puniki rarapan mantuk kagenah nirra, ong buta bukti biyo bakto, ah ang 3x. Mantran caru bébék ngukudin, mantra: Ong sang buta ulu singa, sang buta ulu asu, sang buta ulu barong, sang buta ulu kebo, prancangan betara dalem setra, prancangan betara puseh desa, puniki buktin nirra, itik ingolah 33 bayuh, winangun urip, mekarangan, sami huwus …

154a. anuting kreta, ri wus sira mukti saji,maluaran sira pada ngelingin lungguh suang-suang, puniki patukuan sira, arencang duang rencang, asing kirang luput, agung sinempure, mekadi sang nyaksiyang pada nemu rahayu, santi-santi-santi pukulun. Caru durmengala, srana ayam klawu bulu bojog dumorot atao mare leg ikuh (saung kaduungan) wenang ingolah winangun urip, olahaniya: calon 6, jejatah 6, srapah 6, asem 6, pecel 6, goring 6, sami pada nem takir, mewadah ngiyu anyar merajah resigana, saha banten sorohan asoroh genep, sekul punjung maiwak sato linembaran, malih …

154b. sega tumpeng ketan, sega tumpeng injin, maiwak trasi bang lan bawang jae, jejaitanniya sarwa gadang, meplawa ambengan muang don sembung, malih pabiyokawonan 1, prayascita 1, saha banten pangulapan asoroh, daksina jangkep, daksina gede 1. Mantran caru durmangala, mantra: Pakulun sira sang kala purwa, sang kala sakti, sang kala mraja, sang kala buh lalang, sang kala mrepete, sang kala suksema, aja sira amigrani manusan nirra aja sira pati pepanjingin, aja sira pati protong-protongin, iki tadah sajin nirra, …

155a. saung kaduungan winangun urip, lawan sega maiwak trasi bang, muang bawang jae, muang sekul sapunjung pepanggangan ayam linembaran, dén pada enak ta sira amangan anginum caru iki, anulih ta kita ring pasar agung, weh anak rabin nirra dirga yusawete urip, asing kirang, asing luput ipun, dén agung rena sinempura, sira sang adruwé caru iki, iki pirak satak limang likur, lawan bras akulak lawé satukel, nyuh abungkul, biyu gédang saba, gula kelapa, pinaka bekal kita mantuk, jumujug kita ring pasar agung, atuku ring sakabelan nirra kabéh, ajakaken rowang ika kabéh, dén pada enak ta sira amantuka, aja ta sira …

155b. mewali-wali muah, lunga ta sira déne doh, dén suda yowana, raksa-rumaksa ta sira, aja sira kari ring pekarangan iki, rindéng anaku noro wanéh, sadulur-dulur kita lawan tatit, gentar pater alindungan, gelap tan pesangkan udan, sang kari mangde kadirgayusan, wastu luputing lara rogo, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya, dén suda sidi rastu swaha. Ong asa weredi yasa werdi, werdi prajnyan suka niya, darma sentana, werdince, santuta sapta weredayah. Banten caru ngrapuh karang: …

156a. Banten sorohan, banten pemali, mesawen biyu lilit lan tebu salah, tatebasan sapuh rawut, mabé sato kilau mapanggang, tatebasan jage satru 1, mebé sato dumerot mepanggang mapukang-pukang magoréng, malih segahan nasi wong-wongan mebé bawang jaé, saha segahan nasi kojong, iki pujan caru pengrapuhan ring sor. Mantran caru pengrapuhan, mantra: (Ibu Pertiwi). Pukulun sangiyang ibu pretiwi, paduka pukulun angruwak pretiwi, paduka sangiyang ibu pretiwi, miwah sangiyang pemali agung, gingsirakena Kaman pretiwi, ayuwa midanda sang mekarya wewangunan, ring kayangan pretiwi, …

156b. bebaturan pelinggih yang déwa , meru padma sana gedong candi panyéngker, kamulan, tugu, pangrurah agung alit, paumahan, pawon, jineng, balé bandung, balé sakutus, kori, saluwiring medasar pretiwi, iki ganjaran katur ring yang ibu pretiwi, canang daksina maruntutan tatebasan sapuh rawu muwang tatebasan jage satru, katur ring yang ibu pretiwi,, muang segahan nasi wong-wongan, malih segahan akojong, katur ring yang pemali agung, buktine déne tepet, paduka pukulun urip waras dirga yusa, pomo-pomo-pomo. Mantran caru asu belang bungkem, mantra: Pukulun sang tabéya …

157a. nama siwaya, ingsun anuwur watek betara nawa sanga kabéh, dumateng maring mrecepada, angetosané precaru ninghulun, ingsun akoan adah sajin nira, ri waduan nirra betara watek nawe sanga, sira sang buta dengen ring kulit, metu sira dalan ring gulu, sira sang buta abang ring daging, metu ta sira dalan ring jeriji, sira sang buta sriyut ring otot, metu te sira dalan ring saka, sira sang buta sarasoh ring getih, metu ta sira dalan ring rambut, sira sang buta papat sanak, metu ta sira dalan ring gua garbane ipun, kapanggih ta tadah sajin nirra sanga wadah, maiwak asu bang bungkem, ingolah rinancana winangun urip, dén pada énak …

157b. sira amuktiya sari. Sira sang drembo moho, sira kala katung, sira sang kala katung, sira sang kala buta seliwah, sira sang buta kalika, iki tadah sajin nirra ring sakabelan nirra, balung gaganding, lelaban bawang jaé, sira sang yama raja, sira sangiyang darma raja, iti tadah sajin nirra, amangan anginum ta sira muang babekalan nirra, atulung sira ring rahayu. Betara watek nawa sanga, pada maséba ring betari siwa, matunggalan dadi sawiji, jumeneng sira ring madiyaning pretiwi, amastu tirta pemarisudaning leteh ring bumi kabéh, sebel…

158a. sangkala putek latek, nyanyad te leteh, salah panjing, salah tiba, salah laki, kaparisuda kabéh dénier betara siwa, muang mala petakaning jadma manusa, kasupat kabéh dénira betara siwa, purna waluya jati, Ong sidi rastu ya nama swaha. Caru duwasa ala, suci asoroh munggah ring surya, saha ring sor niya ana caru gelar sanga, mantra: Pukulun sang buta kala weh uku, sira sang buta kala eka wara, sang buta kala dui menge pepet, sang buta kala tri wara, sang buta kala catur wara, sang buta kala panca wara, sang buta kala sad wara, sang buta kala sapta wara, sang buta …

158b. kala wisésa, sang buta kala nungku rat, sang buta kala wisaya, déwa kala yang, sang buta kala panumrana, iki tadah sajin nirra samudaya, sami anede kasukan niya kabéh, balik wanga purna becik, manusa nirra, minta sih anugraha rahayu, rauhing pretisaentanan ipun, Ong sidi rastu ya nama swaha. Mantran Caru Pengaradan caru manca sato/ manca sanak, mantra: Ong ang ung mang ong pretiwi apah teja bayu akasa, nang sang mang metu caya petak saking wetan, mijil sira kaki buta janggitan, sareng i buta kemangmang, muang i buta bregenjong. …

159a. Mang bang ang metu caya bang saking kidul mijil sira kaki buta langkir, sareng buta i tangan-tangan, muang i cili gendruk. Sing tang ong, metu caya jenar saking kulon, mijil sira kaki buta lembu kaniya, sareng i buto lawéyan muang i cili mreka. Wang ang ung, metu caya nile saking lor, mijil sira kaki buta taruna, sareng i buta kaketeg, muang i setan. Ing yang ong, metu caya amanca warna saking madiya, mijil sira kaki buta tiga sakti, sareng buta-buti, kala-kali, bregala-bregali, alungguh sira adudo-dudon, iki tadah pesuguh saji nirra, caru amanca rupa, …

159b. maiwak sato manca warna, katekaning itik bulu sikap, maka miwah asu bang bungkem, rinancana, winangun urip, ajak maka bala waduan nirra mangan anginum. I buta babotoh, i buta kapiyad, i buta ancangan, i buta cunguh buyung, i buta busah, i buta selepeg, i buta undung, i buta seliwah, i buta salah rupa, geger umung sira kabéh, pada amukti sarining caru kabéh, pomo-pomo-pomo. Mantran caru resi gana: Ong aekat mantram, saprewake siyamem, Ong kara satitah. Ong karo purwa satopi alebiyasa lan rakrakah, sika-sikare daksina nyéyah, neriti anggawe satitah, tawatneng kara pascima, …

160a. ong karo satitah, angkera aradnyéyah, mangkara suniya rasaniya rewanca tata, mantram niya setuwiduwem, gane resi nama raksané, duija ageni nayana bayu, guna jihwendriya nyujah, pramoda rupe déwa resine, candra gana resi canyuh, Ong resi gana biyoh namah. Pengaradan caru agung, mantra: Ong purwa buta déwa wandu, ong daksina buta raksasa wandu. Ong pascima buta sri manusa wandu, Ong utara buta yaksa wandu. Ong madiya buta brahma wandu. Ong ing yang kara dina sri sang buta brahma wandu biyoh nama swaha. Ong ang wang karedine sri sang buta yaksa wandu biyoh nama swaha, Ong bang mang kara dina sri sang buta raksasa wandu biyoh …

160b. nama swaha, ong sang nang kara dina sri sang buta déwa wandu biyoh nama swaha, Ong ong ong buana suksema ya namah, ong ing ing Asta suksema ya namah, ong ong ong suksema ya namah, ong um puwe maha déwa m, sarwa prani itang karem, mewanca sarwa papebiyah wanade ya namah swaha, ong ang ing sang bang wucatat, ong gemung gana pataya namah, ong trong rejastra ya namah suadat, ong asura bala ya namah, ong cikra bala ya namah, ong sang bang tang ang ing, panca maha buta biyoh namah swaha. Ngastawa ring ibu pretiwi, mantra: Ong pretiwi sariram dewi, catur dewi maha sidi, catur asrama betari, siwa pati maha sidi, ring purwanem bahsundari, …
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga