Berbagai Jenis Upakara dan Bentuk Tetandingan Banten


41. Tetandingan Banten Padudusan Alit
 • Lebodha ( ambengan 33 katih mategul antuk benang tridhatu )
 • Banten pungu – pungu
 • Banten Panca Korsika
 • Banten Peras Mageng
 • Banten Catur Labha
 • Bungkak Panca Warna, Payuk Père 5 siki.

Widhi Widhananya ring Padudusan:

Mewadah ngiyu masurat padma lelima, beras 3 kulak, benang satukel, wastra putih saparadeg, ketan, injin, sudhang taluh, kacang, komak, gula 1, pisang dwang baha, jinah 1700, prabot padudusan sami masurat.

Payuk père 5, maileh benang manut paideran, kalungah nyuh bulan, nyuh udang, nyuh gading, nyuh mulung, miwah nyuh suddhamala, sami pada mecarak manutin urip nyane saha mailehan benang manut warna muwang lungguh. payuk nyane sami matatakan antuk ceper padha madaging beras manut warna nyane, Kangin Beras Putih, Kelod Merah, Kauh Ketan, Kaja Injin. tengah Campur.

Sibuh pepek, kuskusan suddhamala saha rwi – rwian / sarwa dwi, ayam putih / ayam suddhamala, bebek putih hidup, lis padudusan. padma 5 siki.

Banten Pungu – Pungu Padudusan:

Medasar antuk tatempeh susunin tapih anyar, maaled muncuk don telujungan, miwah kampil, medaging nasi apaningkeban, macongger linting 4, horti 2, gedongan, medaging solasan, pindha, tepung tawar, pahyasan, sancak, masampyan sangsangan.

Tetandingan Panca Korsika:

Medasar antuk ngiyu, susunin aled gede, aled antuk kulit peras mabusung 9 katih dadi tunggal miwah kampil, medaging tumpeng lima warna : putih 1, barak 1, kuning 1, selem 1, brumbun 1, macongger muncuk ambengan, raka – raka sakawenang, rerasmen, mwah cawu mumbul 2, misi nasi pulung putih 5, nasi pulung kuning 7, ulam ayam brumbun pinanggang, horti 2, klakat suddhamala luh muani, mesampyan pangambiyan / sampiyan tangga.

Banten Pras Mageng Padudusan:

Medasar antuk ngiyu, susunin aled gede, susunin kulit peras 5 dados asiki, tumpeng putih kuning, raka – raka sejangkep nyane, rerasmen, horti, sedhah woh, sampiyan tangga / sampiyan pras.

Tetandingan Catur Labha:

Cuwek 4, misi nasi catur   warna,   matatakan   ngiyu masurat padma 4, saha    raringgitan  rwaning   kamoning   ( daun kamoning ),    rwaning bila ( daun bila ), tajin ambengan, tajin glagah, mwang dwi – dwi, muncuk ancak, muncuk bingin, sulasih, padha 3 muncuk mategul antuk benang tridatu.

 

42. Ngingsirang Palinggih Dewa

Kalaniya ngingsirang Palinggih Dewa Ring Kahyangan, Carunya :

Tatebasan Maider Bhuwana.

 • Kangin, Tatebasan Iswara
 • Kelod, Tatebasan Brahma
 • Kawuh, Tatebasan Mahadewa
 • Kaja, Tatebasan Wisnu
 • Ring Tengah, Tatebasan Siwa

Suci asoroh, tipat bantal akelan, segehan 5 soroh, pras ajengan sesantun, iwaknya ayam manca warna mapanggang, sesari 33 keteng, sami kahatur ring Sang Bhuta Nyakra Bhuwana, wus mecaru sampiyane merarung ring tukade.

 

43. Tetandingan Banten Sebilang Bucu

Yan ngewangun Karya ring Pura mwang ring paumahan, bucuning genah / pekarangan tanceb akna sanggah cucuk

Ring Bucu Kaja Kangin:

Munggah banten pejati asoroh, ketipat gong 1,maulam taluh bekasem.

Ring sor  nyane; Segehan biru utawi putih selem atanding.

Ring Bucu Kelod Kangin:

Munggah banten pejati asoroh, katipat lepet maulam balung-balung.

Ring sor nyane; Segehan dadu utawi barak putih atanding.

Ring Bucu Kelo Kawuh:

Munggah banten pejati asoroh, katipat gangsa maulam sarwa dwi-dwian, padang gajah.

Ring sor nyane; Segehan jingga utawi barak kuning atanding.

Ring Bucu Kaja Kawuh:

Munggah banten pejati asoroh, katipat kukur maulam taluh matah.

Ring sor nyane segehan kuning selem atanding.

 

44. Tetandingan Panyegjeg

Gebeh rinajah: Swalalita, Modre, Wehastra, Tri purusa, Predana aksaraniya Utpeti, Sthiti, Ongkara Madumuka, Ongkara Sumungsang, Ongkara Lecodbawa, Ongkara Mertha, Ongkara Mule, Ongkara Panca bhuwana, Suksemaning Aksara Maha bhuta, Pasuk wetu A, NA, CA, RA, KA. Gebehe metegeh Asta Amusti aguli lenjong, ring tengahing gebehe : Daksina suci ngulap ngambe genep asoroh, Artha 850 keteng, muang sarwa pala bungkah pala gantung jangkep, entik nyane sarwa woh-wohan genep, jagung, padi, sela, medasar kasa putih merajah, saha perician, selaka mepanjang amusti, malumbang petang jari, sami pada – pada pateh, temaga, emas, mirah delima limang siki, sami merajah, besi merajah, canang sari lan pengerawos, kelungah kelapa gading 3 siki merajah, wastra catur, beras catur, anget-anget lan kebasa genep, sampun jangkep ring tengah gebehe, raris ke kaput antuk kasa putih rinajah, lan kasa kuning rinajah, kaiter antuk orthi bunga 66 siki, bagia pula kerthi 9 siki, cili matan ai 5 siki, penpenin pedagingan sampun mekaput 4 siki, medaging rerajahan Sang Hyang Tunggal 1, Sang Hyang Gana Pati 1, mesabuk jinah bolong Utama 225 keteng, Madhya 88 keteng, Nistha 66 keteng.

Patut kedasarin antuk yasa, sane kebawos mewinten di bunga. yaning sampun tutug 3 rahina, bagia ne patut ka pendem ring ajeng sanggar kamulan, wenang juga ring arepan Padma sari, yadian Padma sana, indik bang bang bagiya puniki, ngawitin mangbang ring pecaruaning karyane saha me ancak saji.

Sawusan sampun mapendem, ri tepengan kajeng keliwon, purnama, tilem, ngaturang tipat dampulan, soda putih kuning, iwak antiga itik, tur segehan cacahan, kepelan, manca warna 5 tanding, be ne bawang jahe, api takep, tabuhan.

Manut ring lontar Sang Hyang Gondara Pati Raja, pala lugrahan Sang Hyang Adi Guru Nguni, yan tan medasar antuk panyegjeg karya mawidhi wedhana, karyan ta tan sida puput, sang adruwe karya wekasan katibenin lara wighna, matemahan ri wekas atmane kesasar.
( Manut Lontar Gondara Pati Raja, Tatwa Dasa Purana )

 

45. Tetandingan Daksina

Medasar antuk wakul masrembeng, saha medaging tetapak 1, beras ajumput, kelapa 1, taluh bebek matah 1, palawa peselan 1, gegantusan 1, bija ratus 1, jambe matah 1, tingkih pangi 1, sedah tampinan 1, sowang – sowang eteh-eteh daksina ika winadahin kojong.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga