Surya Sewana & Japa Sulinggih


 

Pengastawan Pemangku (Pinandita)
dalam melaksanakan Surya Sewana

Didalam melaksanakan pemujaan kepada Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, melalui puja Surya Sewana ini para Pemangku (Pinandita) hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Weda Parikrama. Adapun pengastawan Pemangku (Pinandita) dalam melaksanakan Surya Sewana sebagai berikut :

a. Pembersihan diri ( Sikap tangan dewa pratistha)

1) Duduk bersila.
Mantram : Om Om Padmasana ya namah Svaha
Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud kepada-Mu sebagai duli Paduka Raja berstana diatas Padmasana yang putih suci.

2) Mencuci tangan.
Mantra : Om Hrah Phat astra ya Namah.
Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Hrah Phat astra (Tuhan) dalam kesempurnaan.

3) Berkumur :
Mantra : Om Hrah Um Phat astra ya namah.
Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Hrah
Um Phat astra (Tuhan) dalam kesempurnaan.

4) Pranayama.
Mantra : Om Ang Namah, Om Ung Namah, Om Mang Namah ANG Om Atma Tattvatma sudha mam svaha. Om Ksama Sampurnya namah svaha.
Artinya : Om Sujud kepada-Mu Ang, Om Sujud kepada-Mu Ung, Om
sujud kepada-Mu Mang, Om (Engkau) adalah Atmanya Atma
sucikanlah hamba Om (Engkau) adalah Maha pengampun dan
Maha Sempurna, sujud (Pada-Mu) swaha.

5) Mantra Sarira.
Mantra : Om Prasadha sthiti sarira Siva suci nirmala ya namah.
Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Siwa (Tuhan)
yang suci dan tak tercela.

6) Ngastiti mantra.
Mantra : Om Sa, Ba, Ta, A, I Om Na, Ma, Si, Wa, Ya. Om Ang Ung Mang Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Tuhan (penguasa kesembilan penjuru mata angin Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, Ya) sebagai sakti Brahma Wisnu dan Siwa.

7) Penyucian angga.
Mantra : Om Civa, Sada Civa, Parama Ciwa, ring bayu, sabda idep
Suddha nirmala ya namah.
Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Siwa, Sada-
Siwa, Parama Siwa, yang berstana dalam bayu, sabda dan idep
Sucikan dari kekotoran semua.

8) Petitis dan pengening.
Mantra : Om Siddhi rastu ya namah, Om sah sapariyogaya namah svaha.
Artinya : Om Sanghyang Widhi Wasa, mohon berikan kekuatan pada diri hamba.

b. Persiapan-pesiapan nunas tirtha pembersihan dan penglukatan

1) Nunas penugrahan ring Bhatara Siwa ( pakai kembang putih dengan sikap tangan dewapratistha )
Mantra :
Om Ang Ung Mam Siwa Sadasiwa Paramasiwa ring bayu sabda idep
suddhanta nirwighnam ya namah. Om Siddhi swaha ya namah.
Idep Dewa Siwa malingga ring baunta tengen, Dewa Sadasiwa malingga
ring baunta kiwa, Dewa Paramasiwa malingga ring siwadwaranta, pada
nyuksma ring raga sariranta kabeh, tunggal sira apupul kabeh, amungguh
ring tungtunging papusuh. (sekar sumpangang ring lelata mwah ubun ubun, miwah ungkur destar)
Artinya :
Om Sanghyang Widhi Wasa, sujud hamba kepada Siwa, Sadasiwa, Parama Siwa, yang berstana dalam bayu, sabda dan idep. Om Sanghyang Widhi Wasa mohon kekuatan kepada hamba, berupa Dewa Siwa berstana pada lengan kanan, Dewa Sadasiwa berstana pada lengan kiri, Dewa Paramasiwa berstana pada siwadwara, semuanya bersemayam dalam diri hamba, menjadi satu dan berstana didalam hati.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga