Watak dan Nasib dalam Lontar Udayati


171a. ta sira kari ring pekarangan iki, mangké mantuk ta sira manca desa, pada ngelingin lungguh suang-suang. Kita sang buta sapu jagat, mantuk sira ring betara Iswara, kairing déning ibuta putih, sareng bala waduan nirra makalimangatus limang puluh lima. Kita sang buta mangsa buana, mantuk sira ring betara brahma, kairing déning ibuta abang, sareng bala waduan nirra makasangangatus sanga puluh sanga. Kita sang buta tiga sakti, mantuk ta sira ring betara mahadéwa , kairing déning ibuta jenar, sareng bala waduan nirra makapitungatus pitung pitu….

171b. Kita sang buta sungsang buana, mantuk ta sira ring betara wisnu, kairing déning ibuta irang, sareng bala waduan nirra makapetangatus puluh papat. Kita sang buta amanca warna, mantuk ta sira ring betara siwa, kairing déning ibuta kala kabéh, sareng bala wadua nirra makawalungatus wulung dase wulu. Wastu pua kita mundur kabéh, ong dirga yusasarerem, ong kara, ang karo moksartem, ong mala mretiyu punah ciwerem, ong sarwa wigena winesaném, ong bang yang ung name swaha, ong aso weredi, yasa weredi, weridi pradnyan, suke sriyém, darma sentane weredinca, santuté sapta weredayah, ong sri ya wé namu nama siwa ya ….

172a. Puja pengrangkus caru agung, mantra: Ong rah kaki betara kala, nini betari kali, muang duata-duati kabéh, mangké undangan kepara buta-buti kabéh, sang kala ngadang sang kala muka, sang keranjingan, undangan sehananing kala-kali kabéh, sewarnan niya kabéh iki tadah sajin nirra kabéh, ungguwan niya amanca desa, iwak niya, sato manca warna, ketekaning angsa, itik bulu sikap, sampi, asung bang bungkem, wedus (kambing), waraha plen (babi), sega sokan, katekaning gelar sanga, saha runtutan niya kabéh, badeg sakacap, mangké pilihana sakabelan niya kabéh, …

172b. saha ring sanakira kabéh, muang raka rainniya sedaya, enak ta siraamangan anginum anadah caru iki, lunga ta kita déna doh kenabehan, elingekana nggoning nirra suang-suang, aja sira ngawé kali sengara muang kagringan, Ong kedem pati swaha. Panglukatan buta dumeha matemahan sarwa déwa , mantra: Ong lukat sira ibuta kala dengen, sumurup ring ibuta kalika, lukat sira ibuta kalika, sumurup ring betari durga, lukat sira betari durga sumurup ring betari uma, lukat sira betari uma, sumurup ring betari guru, lukat sira betari guru, sumurup ring sangiyang tunggal, lukat sira sangiyang tunggal sumurup ring sangiyang tan peharan, sira juga sangkan sira, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya, ang ung mang….

173a. Swekarma Yadnya Upekara pamakuhan, utawi ngaug sunduk, pemlaspas canang daksina kembang 1, genep saha segahan, medaging jinah 1725 keteng, andel-andel, 1, benang atukel, malih rantasan sapradeg lanang istri, paet, pangotok (semeti), sami medaging sat-sat, yéh anyar, yéh isu-isu, yéh kumkuman. Malih pangurip-urip asorohgenep, banten penyapsap kadi ne munggah ring ajeng. Munggah ke sanggah surya, yan alit pengambilé, dados ngangga sanggar cukcuk, munggah canang daksina ketipat, pras, asep, ring sor niya caru siyap ngukudin manut dine….

173b. Nanging yan madiya pengambile, ngangga sanggar sang surya, saha munggah irika banten suci jangkep asoroh, ring sor niya ana caru gelar sanga. Banten Pemlaspas, Yan niya pemlaspas alit, luwir niya, jerimpen pemlaspas adulang mabé saté saplekan (luh muani), pangulapan genep asoroh, mabé siap putih 1, tatebasan asoroh, mebé siap suda mala (brumbun kuning 1, daksina kembang 1,majinah 1725. Malih yan pengambilé madiya, banten kadi arep malih wewehin banten suci asoroh. Banten arepan amuja, …

174a. daksina kembang-kembang ketipat gong rook colok, taluh abungkul maguling pras asoroh, majinah 1725, segahan 2 tanding. Banten Mendem Pedagingan Pras lis penyeneng lan segahan, nyongcong antuk kris. Dudonan pengilen niya: Pangrihin pisan, mabiyokawon, peras tite, penyapuhan, kala mijian, pebresihan wewangunan, antuk toyo anyar, isuh-isuh, sisig ambuh, yéh kum-kuman, kakosok, miyik-miyikan mapetat, masuah, …

174b. Wau ngaug sunduk, ngetok lait, siratin tirta undagi. Raris meras bangbang, mendem pedagingan. Raris ngilenang ring surya, caru, raris melaspas, ngilenang upekara, ngemargiang tirta penunasan sami. Ngelinggihang, sang mekarya, metebasan, muspa, nunas tirta, mebasma, taler dados who-wuhin manut desa kala patra (sima). Mantra penyapsap pateh kadi luhur muah pengaryé tirtane, Puja ke surya pateh kadi arep sama juga. Mantra pengaug sunduk: Ong taya-taya tatwa ya namah, ong iya toya tatwa ya namah, idep aku angaug sunduk, idep sangiyang semara matemu lawan ratih, teka ngep 3x ang ah 3x, Ong idep metemu maserira yasa, ang ah 3x. …

175a. Mantra ngetok lait: Ong urip manusa urip, yase urip, gawé urip, a lot urip, lait urip, pada urip 3X, ang ah 3X. Mantra pangurip wewangunan: Pukulun sangiyang surya candra, manusanirra ngaturang tadah tadah saji, tadah pawitra, lenga wangi, burat wangi, akedik dén ipun aturaken, agung dén pelaku, amlaku kapari purnaning awak sariranku. Pukulun sangiyang besewarna, sira ta maka uriping taru kabéh, sira ta jumeneng ring yasa, ayuwa ta kaginggang-kagingsir, dén teg-teg gemandel, yowana nikang manusan nirra, ong sangiyang jagat nata, ya nama swaha, pada sira tan pamiruda ring sariran nengulun, ang ah 3X …

175b. Mantran getih: Ong ang giyém pura canem. Mantran adéng: Mang mang supepet 3X. Mantran pamor: Ong betara kéwasa maka sakajati, Ong mang ang. Mantraning tang asep/kukus: Pukulun sangiyang madupa-dupaning ulun, sangiyang kukus mumbul, kinoroco kesep, yang wideyédara-wideyédari, kayangan nirra betara guru, titiang ngaturang canang daksina ketipat, rawuhang aturan titiyange ring ida sangiyang widhi, terus atep geni maklenir, terus kedwargan, ikuh titiange ipengutik langit, titiang ika mabirhe, titiang nunas lugra amuput se raja karya amlaspas wewangunan, ya api, ya yéh, ya angina, pada sira tan mamiruda ring awak sariran ningulun, ang ah 3X. …

176a. Puja sakaluwiring keplaspas, mantra: Pakulun Begawan biyasa sura sakti, ingulun angaturaken sarining pemelaspas, mekadi pamangun urip, kayu pring ginawé wewangunan, kajenengan dénira sangiyang tri purusa, kesaksenan dénira sangiyang triyadasasaksi, mekadi sangakarya urip waras yowana, ang ah 3X, Ong pat ya nama swaha, pakulun betara surya, perama siwa ingsun angaturaken, se raja karyaning ulun, pada sira tan mamiruda ring awak sariran ingulun, Ong kaki kebayan penyarikan, nini penyeneng, sampun kajenengan dénira, betara surya, perama siwa, pada sira tan pamiruda ring awak sariran ingulun, ang ah 3X. …

176b. Pemelaspas tugu/sané tan ngangga kayu, mantra: Ong ngawang-ngawang, nguwung-nguwung, mesat sejawa, tumiba sira ring pretiwi, kapwa kita anadi watu kumelasa, kapwa kita pinrang déning cikre karo, winadung tampak paluning pande wesi, rinanca-rinincir- rincir, kajenengan dénier Begawan penyarikan, winastu pwe kita dadi babaturan, padma, muang tugu, tambak, ingurip déning betara Wisnu, ingasranan déning sangiyang guru wisésa, luputing laré rogo sang kagawéyaken awan, pomo, 3X. …

177a. Pemlaspas darma pangulih kayu, mantra: Ong indah ta kita betara sangkara, kita kinona metangi, mahadéwa betara guru, minadi pwa kita kayu-kayu, tumuwuh pwe kita ring betari pritiwi, mapuwed mabungkah masemi ta kita, mawit mepangpang ta kita,mabuah mapetama wenang ta kita, citra gotra inutus undagi dénier betara guru, kinonto sira mulih maring betara siwa, mamete saktinta maring betara Iswara, kita winadung dénirra, ginawé umah, balé, meru lumbung, pecatu limas, umah, sanggar, prayangan, pangrawos, patining wong ka gilang-gilang atuwuha kita rug rubuh, presida wisésa, wisésa betara siwa mamete sakti pakulun, Ong pat ya nama swaha. …

177b. Pukulun manirra aminta mangrubuh kayu-kayunirra betara siwa, yaning malesat ketampalan nirra mangidul menadi tembaga manginang, malesat ketampalan nirra mangulon menadi emas kurusiya, malesatketampalan nirra manglor menadi wesi berani, malesat ketampalan nirra ring tengah, pundakira ngaranirra, manirra reka pukulun, megawé umah paebonan-paguyuban, palungguhan nirra betara mahasakti. Pukulun sang retuning prabu nangke, patih jati, aryé timbul, tumenggu wungu, ranga sentul, tekaning pucang tirisan, anon ceraka, pring wuluh gesing, winadung ginawé lakar, susupan …

178a. aksara, tuasa ningulun, manglukat malanta, anglar rama rejo, makakaren dahah susu, dahah duk, dahah lalang, satus kutus, saluwiring kejampi, sarwaning tumuwuh, pada urip, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya. Mantra pemlaspas darma pengulihan kayu, mantra: Pakulun duke ngrenge wuwus, adulur tan pasoco, angucap tan pecangkem, ngungas tan peirung, angidep tan tan pejabung, umiber tan tan peeler, lumaku tan pesuku, ingamel tan petangan, …

178b. ketibe ring pretiwi, metu dadi kayu, sapa aran nirra betara gana kayun nirra betara siwa, ulun betara swekarma, minta angrubah kayun nirra betara siwa, yata penaka kalih, rinanca-rininci,ingAsta kenalupak, melesat ketampalan nirra mangetan dadi selake, melesat ketampalan nirra mangulon dadi emas, melesat ketampalan nirra manglor dadi wesi, melesat ketampalan nirra ring geneyan dadi melela gangsa, melesat ketampalan nirra ring neriti, dadi baem, melesat ketampalan ring wahyébiyé dadi lancing suase sari, melesat ketampalan ring ersaniya dadi timah, tungtung nirra ring madia dadi suase, …

179a. tunggakira dadi wong wus mangkana dadi daun kabéh, awar ring tegal bugbugan, ametekane semide, kuse minyak, turun ne kena sangiyang genitri, arukakena laré déning angina suaran niya ang wusé geseng, turuneka sangiyang maha mreta sanjiwani, tibakena ring awun, anyutakena ring tukad narmade, teka ring segara madu, tumuuh sarin niya, angadegaken dadi yasa, saluir kang winangun dadi. Ong awigena mastu tatastu wastu, Ong dirgayu rastu wastu, Ong suba mastu tatastu wastu, yé nama sidam. Nama swaha, ang ah. …

179b. Pemlaspas pangurip kayu, darma pangulih kayu, mantra: Ong yame iya, yamantiga yaman toya, yama kedep-kedepan, Ong urip sangiang urip, jumeneng ring sariranné kang winangun, ang ah, Ong ang ong mang, metu sira dadi kayu, suda rinikang dadi yasa, dénira betara tuwan wiswakarma, ung winangun, ang ah, ing enteg sira dadi wewangunan, metu mecarang ring purwa, slaka penadiyanta, maroh sira lungsir putih mekambang, mawoh sira dadi winten. Metu mecarang ring geneyan malela gangsa penadiyanta, mawoh sira dadu, makambang mawoh sira mirah, …

180a. metu carang nirra ring daksina, tembaga penadiyanta, maroh sira lungsir jingga, makambang mawoh sira manik pawal, metu carang nirra ring pascima mas penadiyanta, maroh sira lungsir kuning, makambang mawoh sira kusiya raga, metu carangira ring wahyabiya, kacok ijo penadiyanta, maroh sira lungsir ijo, makambang mawoh sira kumalo ijo, metu carangira ring utara, wesi penadiyan niya, maroh sira lungsir irang penadiyanta, makambang mawoh sira kresna dana, metu carangira ring ersaniya, timah penadiyante maroh sira lungsir biru, makambang mawoh sira mote are, tungtungira puresani, maroh …

180b. sira lungsir sanga warna, makambang mawoh asuasa widura, tunggakira dadi wongkaro, menadi kito manusa abalé, mangké rerebonane saluwiring wewangunan ginawé, candi muang limas, muang catu, muang kayangan, muang meru, pesajen, muang balé umah, muang lumbung, muang kori, muang kulkul, muang ketungan, muang lesung, muang sumur, muang sandang pancoran, saluwiring krameyan, mangké manusan nirra binresihin sira, dén pada bresih, yan mekarya yamentirgayé mantayé, yama kédane, paidepan, pada urip, pada bresih, dén pada murah ayu, tan …
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga