Watak dan Nasib dalam Lontar Udayati


181a. kagingganan déning pageh, Ong sidi rastu rahayu weredi, angadeg sira, kajenengan sira déning ekawara, duiwara, triwara, caturwara, panca wara, sadwara, saptewara, Astawara, sangawara, dasewara, ruwedasa, wastu tan ketaman déning alpa yusa, danda upata, Ong weredi guna sidi swaha, Ong repetastra ya namem, Ong pasupati petastra sudaning nama swaha nama swaha. Iki pemlaspas wewangunan, mantra: Pakulun ingsun angulihaken kayu, ingsun angrerebonaken kayu, ginawé yata karerebonana déning manusanirra, paduka betara, …

181b. maka nguni panca resi, sang korsika, sang garga, sang metri, sang krusiya, sang pretanjala, kajenengan déning sadwara, tungleh, ariyang, wurukung, peniron, was mulu, kejenengan déning sapte wara, Redité, somo, anggara, buda, werespati, sukra, saniscara, kajenengan déning Asta wara: sri, indre, guru, yame Ludra, brahma, kala, ume, saka sangga déning pritiwi, sakuwub déning akasa, sakatawengan déning déwata, wetan kidul kulon, lor, saka suluhan déning reditiya ulan lintang tranggana, sakatistisan déning bun, saka uripan déning: bayu, sabde, idep, pakulun sira sang saptewara, Redité pinaka pinaka socande, …

182a. como pinaka kulit nde, anggara pinaka don nde, buda pinaka bungan nde, werespati galih nde, sukra pinaka who nde, saniscara pinaka akah nde, batun nde pinaka pancer nde, tampul nde pinaka punyan nde, pinaka padan nde, sungsungan nde pinaka don nde, bungan nde, muah buah nde, pinaka isin nde, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya. Makuh wewangunan papayonan: Banteniya: sarwa matah, pipis, 225, lawé satukel, bras akulak, ketan, injin, saka sowing-sowang, grang grih antiga, 1, raka who-wohan, gdang satangkep, lenga wangi burat wangi, sdah, who, sasarik, tepung tawar, dupa damar kembang wangi, asep….

182b. Mantra: Ong ang ung On gang sira pinaka wijaksara nikang kayu, déwata nikang kayu, kulit betara sangkara, getih batara Ludra, pangubal batara misora, les batara sambu, ati batara siwa, urip ikang kayu; wod betara brahma, tengah batara wisnu, tungtung batara Iswara, sira ta tinitah dénier, (bagawan) batara wiswekarme aranirra, duk kinolong, sanghyang rawang ngaran nirra, duk ingadegaken, sanghyang les manganing aranirra, ya ta, angulihaken saranduning awak kabéh; runganen te pamastun nirra kaki …

183a. bagawan panyarikan, ra, pinaka semi, ca, pinaka kulit, a, pinaka godong, bu, pinaka kembang, wre, pinaka galih, su, pinaka who, sa, pinaka bungkah, tampul pinaka wit; sisingel pinaka pangpang, linohen raab, pinaka godong, pinaka kembang, pinaka isi, pinaka isi, matemahan dadi saisinang jong, kasaksenan déning sanghyang triyodasa saksi, kajenengan déning batara tri purusa, kaastranan déning sanghyang panca rasi, Ong sama sampurna ya namah sarinya. (ang ung mang), Ong ma ta ya, wijining mata, tit a ya, wungkuling mata, ariya, undering mata; Ong nama si wa ya, ang ung mang ….

183b. Pemarisuda, mantra: Ong gumi ginawé suda, suda akasa, suda déwasa, suda mala, suda rasaning suda mala, suda se raja karyaning ingulun, pade sira tan pamarisuda ring ngawak sareran ingulun, ang ah 3X. Sesampune puput ngemantraang mantra pemlaspas, laut ngemargiang upekara sami lan tirta sami sané katunas, atao tirta surya, penunasan, geriya, ne kapujain antuk sang muput, wus punika ayabang banten sami kewangunane, mangkin ngelinggihang sané patut melinggih irika tur aturin, daksina ketipat punjung rayunan lanjaran koreh. Korek, wédang, sesanganan, …

184a. racem-raceman dados malih tambahin, tur nunas tirta irika, sampun puput ngaturang tur ma segah, sang maduwé karya, mebiyokawon, meprestita, mepenyépuhan, kalamijian, wau mebakti, nunas tirta sami, lan ngayab banten sami, yan ngelanus melayagin.
DÉWA YADNYA
Mungguing bebanten sané enggahang tityang iriki, manggah upekara sané biyasa mange ring pura-pura, maka miwah ring mrajan, mekadi banten pengrainan, maka miwah pangodalan. …

184b. Kanjekan antuk purnama tilem Ring pelinggihé sami ngaturang canang pangresikan, saha asep dupa arum, malih ring penataran purenema segah antuk segahan putih kuning yan nuju purnama, nuju tilem segahan nasi kepel. Banten pangodalan alit, banten penyapsap alit kadi munggah ring ajeng Buta Yadnya, caru ngukudin, surya ngangga sanggah cukcuk, munggah canang daksina. Banten kebeji, daksina peras, lis, penyéneng saha runtutan genep, segahan, banten pemendak betara, pelinggihan betara mekadi tegteg tahenan, ring jaban pura mepapag segahan agung. …

185a. Ring pelinggihé sami munggah, daksina ketipat, canang gantal, burat wangi lenga wangi, jerimpen pengambiyan, punjung rayunan saha asep dupe arum, pelinggihé ageng munggah punjung batutu lan lan sesayut agung, ring ajeng pelinggihé ring asaganne, munggah banten pangulapan asoroh genep, suci asoroh, tatebasan sané madan aswahan. Yan niya odalan ageng (jelih) ring pelinggihé sané manggah ageng malih unggahin suci pada masoroh, katah pisan malih wewehin upekara nganutin desa kala patra/usana déwa. Pangilen pangodalan Pangrihin pisanngaturang penyapsap ring pelinggih sami, maka miwah ring upekara lan upecara sami, sapuputé raris ngaturang petangi-tangi, sang jaga ngiring kebeji, siratin pengening-ngening, raris kebeji (dados ngubeng, upekara pateh)…

185b. Rauh saking beji ring jaba pura ngaturang pemendak lan mepapag antuk segahan agung, nuli ring pangubengan ring balé agung maider purwa daksina ping tiga, dijerowan taler ping tiga maider, raris ida betara linggihang pasamuan, nanging yan alit pangodalanné dados linggihang ring plinggihé, huwus punika raris nguntap bata, mecaru utawi medatengan, metabuh, pendet, ngelinggihang betara, ngaturang aket linggih, ngaturang Pujawali, mider kidung, mebakti, ngebiyasang, ma segah ngantuk kala. Puja Petangi-tangi, mantra: Pakulun paduka betara jagat nata, puniki manusanirra, angaturaken, …

186a. sarining bukti-bukti, teg-teg tahenan, maka miwah tapakan mabras akulak, lawé satukel, majinah satak selawé, megalihan mekatihan, samangkana aturan manusanirra, asing kirang luput, manusanirra, anede agung rene senempure, Ong seriya we namu nama siwaya. Iki Puja ring beji, ngaran pangresikan,mantra: Pakulun paduka betara kabéh, ngulun angaturaken pereresihan, sasirih muang wedak, lenga muang asem, sunggar suri muang caremi, Ong siwa sadasiwa pramasiwa ya namah swaha. .…

186b. Puja pasucian betara, mantra: Ong gangga dewi maha puniya, ganggalan niya mediniyam, gangga kelase sayutiyém, gangga dewi nama-nama, Ong sri gangga maha dewi, anukseme amreta jiwanem, Ong kara aksara wijatem, maha mreto manoharem, utpati kapurusanca, utpati wali prelina, utpati sa ba ta a i na ca, utpati sariram déwa m, Ong anugraha amreta, sarwa lara winesaném ya namah. Ngaturang tirta ring prelingga, mantra: Ong gangga ya namah swaha, Ong sindu watince ya namah, …

187a. Ong ang Saraswati ya namah, Ong ang korsika ya namah, Ong ang sraya ya namah. Laut ketisang ping pitu. Ngaturang pengiyas betara, mantra: Ong tigastu sarwa ta déwa, tigastu sarwa déwa-déwanca, tigastu sarwa déwa astutiyém. Ong puspantu sarwa ta déwa, puspantu sarwa déwa -déwa nca, puspantu sarwa déwa astutiyém. Ong tirtantu sarwate déwa, tirtantu sarwa déwa-déwanca, tirtantu sarwa déwa astutiyém, Ong tirta yé nitiyém suda lara suda kelésa, suda pari purna ya nama swaha. ….

187b.Raris mepamit ring beji. Me segahan agung ring jaban pure/merajan; mantra: Ong buta dengen kala mretiyu, anggapati, mraja pati, banaspati, banaspati raja , sang buta telu metu saking arep, saking uri, yan sira lunga angala-ngala désa, yan sira mulih ring dangkayangan nirra, aja sira salah gawé, iki tadah sajin nirra banyu maha mreta, Ong sang bang tang ang ing, nang mang sing wang yang, ang ung mang. ….

188a. Ngaturang racem muang rayunan, mantra: Ong te molah panca pacarem, guru paduka ya nama swaha. Ong bogantu sarwata déwa, bogantu sarwa déwa-déwanca, bogantu sarwa déwa astutiyém, Ong purnantu sarwa déwa, purnantu sarwa déwa-déwanca, purnantu sarwa déwa astutiyém, Ong pretama suda, duitiya suda, tretiya suda wariastu. Mantraning tang asep, pengundang déwa, mantra: Pukulun mangkin manusan ida, aneda lugraha ngaturin paduka betara tumurun, maka pangundang betara yang déwa gana, …

188b. malebek amoring kukus menyan majegau cendana, pangundang betara, tumurun kamrecepada, tumuli tedun betara ringkayangan kairing déning déwaning ngadéwa, muang sanak putu, muang watek déwa gandarwa, widiyédara-widiyédari, angetang ring pasamuan, rauh saking desa purwa, malinggih ring panatarane selake, mapupul ring pasamuan, muang widiyédara-widiyédari. Rauh sakingdesa daksina, malinggih ring penatarane tembaga, mapupul ring pasamuan muang widiyédara-widiyédari. Rau ida saking desa utara, malinggih ring penatarané wesi mapupul ring pasamuan, muang widiyédara-widiyédari. ….

189a. Rauh ida déwa guru ring kayangan sakti, malinggih ring panatarané kancana ratna amanca warna, pada kairing olih déwata nawasanga, muang widiyédara-widiyédari. Pada katuran déning manusan ida, pada mukti banten mrik sumirit, sarwa suci ring kayangan sakti, Ong betara pasupati, pakulun manusan nirra ngaturin paduka betara angundang betara pukulun, pada tedun ring kayangan sakti agung, manuut kukusing menyan mejegawu, candana manengen, sami mapupul ring pasamuan kabéh, aneta burat wangi, mrik sumirit, sidi rastu nama siwa ya , Ong mang ang ung. …

189b. Ngaturang datengan, caru, mantra: Pakulun paduka betara, yan menawi wenten bala iringan iratu agung-alit saking suniyantare, angrurah agung-alit, akanca rong kanca, arencang duang rencang, abekalan duang bekalan, puniki datengan/caru, katur ring sira, ajak presanak ta kabéh, aja ta nirra manglaranin manusanirra, ngastiti déwa ring kayangan, Ong sang bang tang ang ing, nang mang sing wang yang , ang ung mang. Ngaturin ide batara melinggih ring pelinggih, ngider purwa daksina 3X. Ngaturang aket linggih, mantra: …

190a. Pakulun widiyédara-widiyédari déwa gana, puniki manusanirra ngaturaken aket linggih, manawi wenten kirang agung luput, pangampura pukulun. Ngaksama ring betara, mantra: Ong kesama suwamem mahadéwa, sarwa prani hitang karem, mem monca sarwa papebiyah, palayasuwa sadasiwa, papehem papa karmaham, papa atma papa sambawah, trahimem sarwa papebiyah, kena cid mama raksantu. Kasantawiya kayika dosah, kesantawiya wacika mama, kesantewiya manasa dosah, tat presiding kesama swamam, …

190b. inaksarem inapadem, ina mantram te tewanca, ina baktiyém, ina werediyem, sadesiwa namastuté, Ong mantra, inem kriya inem, bakti inem mahaswara, yatpujitem mahadéwa, paripurnem tad astume. Ong gangga dewi, ong apsu déwa pawitrani, gangga dewi namastute, sarwa kelesa winesaném, toyéne parisudiyanté, sarwa kelesa winesana, sarwa rogo wimurcane, sarwa kelesa winesana, sarwa bogo mawa penuyat, Ong pancakcarem mahatirtam, pawitrem papa nasanam, papa kotem saha srana m, segatem bawa segara. …
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga