Watak dan Nasib dalam Lontar Udayati


201a. suke lugra nurunang tirta pabresihan, tirta panglukatan, panyuda mala, pangilanganing lara rogo, mala petako, sebel kandeling manusa, tekaning sanak ipun, asungane raja g tuwuh, raja g urip waras bresih ening, pomo 3X. Pujan ngutang bajang colong, mantra: Ih kaki siwa gotro, nini siwa gotro, mangké sira ta mengatag ibuta bregenjong, i cili gendruk, ibodo, i cili mreka, ingsun angutang bajang colong, ngaran iraré bajang, tampi déne becik, aja paweha matulak, mangringin iraré bajang, apan iraré bajang, anakira betara guru, balik kasangane rasiya rahayu, kajenengan tuwuh, kajenengan urip, waras dirga yusamahaning, pomo, 3x. …

201b. Puja ngangkid ring luah (tukad) mantra: Pakulun betari durga, betari gangga, muang sangiyang antobogo, sang bedawang amuka geni, mangké tang ulun nda nugraha kasidiyan nirra, ngulun aminte nglukat, muang manglebur laré rogo, mala petakan ipun si ………, ikang ingangkidan, sakang daha nebah banyu putek, menawi atman ipun kacandet, cet ring sapta petala, muang ring yang bedawang amuka geni, manusa, anede sinempura, mangluwarana mala petakan ipun, balik dinuluran sida rahayu, tuwuh ipun sinunggu urip waras dirga yusapari purna. …

202a. Ong asa werdi awéte urip waras anutukaken tuwuh, yan kacandet kakubkubatma jiwitan ipun, tan kepangawan kacandet kakubkub, atma jwitan ipun, antukekane ring rage walungan ipun, apang kukuh pageh ira sang dumadi, tegtege mandel, atma jwitan ipun, ikang bayu sabda idep, Ong sidi rastu swaha. Puja pengangkidan ring samudra, mantra: Ong pakulun betara samudra, sangiyang gangga dewi, sang sedahan samudra,manusa angaturaken tadah saji, tumpeng agung guling itik, penek lawan caru pengangkidan, mangké manusan nirra, …

202b. nda nugraha urip waras, menawi manusan nirra kalabok ring segara danu, kapendem ring sapta petala, ring bedawang nala, ingsun anglukat anglebur angangkid, wehana waluya jati pari purna, kukuh sangiyang atme ring awak sariran ipun, Ong suda malaning papa kelesa winasa ya jeng swaha. Puja panglukatan sapto wara, mantra: – Redité, mantra: Ong tirta mreta kamandalu, winadahan kundi manik, sangiyang suci nirmala aranirra, sira ta maka uriping pretiwi apah téja bayu akasa, sira ta maka uriping watek déwata nawa sanga kabéh, ang ah 3x. …

203a. – Somo, mantra: Ong gangga nirmala jati, pinaka kembang paspasan pinakangulun, ong ludlaré, wirya eninging sarira, sri labda wara ya nama swaha. – Anggara, mantra: Ong gangga, sindu, Saraswati, wipasa, korsika nadi, yamuna, mahati, srestem, srayunca, maha nadi. – Buda, mantra:On gang ditiyé heredayam, sarwa papa winesaném, sarwa kelesa winasaném, sarwo rogo winosaném, On gang ung aditiya ya namah. – Werespati, mantra: Ong bang yang yang ong paripurna ya nama swaha. – Sukra, mantra: Ong gangga saking tan ana, malebek muncar sira saking pretiwi, malebur sarwa malapetakaning manusa, sarwa lara rogo wigena, …

203b. sarwa kelesaném, wastu mukse ilang dénier betari gangga, sumurup ring pretiwi, Ong sidi rastu ya nama swaha, Ong ung mang. – Saniscara, mantra: Ong ageni murub angabar-abar, kadi geni sumeru, tagel bétél kesapta petala, anglukat sakwéhing sungsung baru, édan tangis, gagringan desa gumuyu, ujar utang ketangan, gagodan lan bancana pada kalabur déning sangiyang siwa geni, an gung mang ya nama swaha. Pujaning banten penyambutan, mantra: Ih kaki siwa gotro, nini siwa gotro, sira te angatag kabéh, pada déwané sang raré kala, makaluwir niya, …

204a. iyang tiga wisésa, sangiyang kamituwuh, sangiyang panunggun urip, makadi sangiyang, amretiyu jiwa,maka déwa né sang raré kala, katekaning pakekalan ipun, muah atman ipun kabéh, maka raja g urip sang raré, kono rauh kabéh, anyusup ring ragané si jabang bayi, pulung kabéh ring ragan ipun, manusan nirra, pukulun angaturaken sarining banten pengradanan ipun, apan sampun tutug tigang sasih. Pakulun manusan nirra ngaturin paduka betara, manyumput sari, mangisep sari, amukti sari, sarining banten suci sukla, saha reresik dénagenep, lelauh muang pengider, guna katur ring pakekalan ipun, punjung pangkonan nasi warna, enak sira pada amukti, yan sampun sira pada puput amukti sarining banten, …

204b. manusan nirra amilaku tuwuh, amilaku urip, mamilaku tirta pabresihan pangening-ening, panglukatan panyudemalan, pangilanganing reged, tekaning dumadin ipun, pada déwan ipun, pakalan ipun, muang numpang pasasaton ipun, muang sang dumadi uli lanang-uli wadon, rauhing pangempun ipun, mangde sida bresih déning tirtan betara, pomo ratu pomo, pada pomo – pada pomo – pada pomo. Pujaning pangotonan, mantra: Ong sa ba ta a i na ma si wa ya, tan kenang tulah kecarik, pukulun kaki siwa gotro – nini siwa gotro, kaki Begawan penyarikan, kaki Begawan saksi, saksiné punang pukulun angaturaken sarining banten pangotonan ipun si ….,

205a. asing kirang luput ipun dén agung rena pengampura, manusan nirra pukulun, ri wus paduka betara an yaksanin saha amukti sarining banten, pangradanan ipun, manusan nirra agung amilaku tirta pabresihan, panglukatan panyademalan, pangilanganing lara roga, sebel kandeling sariran ipun, suka ta paduka betara nurunang tirta amreta, tirta pawitra, tirta undaka sari, metu saking sarining bayu sabda idep, paduka betara, sinirating tirtan paduka betara, punah sahananing papa petake kabéh, bungkah sirna malilang apadang, matemahan ening jati waras, dirga yusasaking saktining wédan betara, pomo – pomo – pomo. …

205b. Puja panglukatan surya siyu, mantra: Ong ang ung mang ong, ong ang ong ang ong ang, ong ong ong ong ong ong, ong mang ong mang ong mang, ong rajastra saleredipe teya nama swaha, ong ang jnala teng jro nama swaha, Ong betara teng jro brahma kwe ring suwaha. Ong ang ong ang, ong ong ong ong ong ong, mang ong mang ong, ang ang ang ang ang ah, tiksena tan tuste sarwa mantram, praba saktiyém angga surya téjem, ang kara mretiyu reditiyem, angga surya mawak pranem, surya bara mreta yuktem, surya angga buanajiwatem, éh surya, ah surya, angga pretanca, …

206a. brahma kara temajem, triloko brahma jwaletem, biyakte sarwa rogo buta mala, ong sarwa papa dui té murté, ong sarwa baya cakra natam, kreti pahadénnyu swi swayem, tatas sekaryun toyo nadi, jah tesemat nugraha surya siyu, Ong brahma surya Ong nama swaha, Ong ang ong ang, Ong mang ong mang, daha swaha, on gang ditiya surya mengalem, Ong ana bara prama cintiyem, Ong sri ya wé namu nama siwa ya . Pujaning panyengker mesangih, mantra: Ong aku angangga pelaliyan agung, aileh duang ileh, telung ileh, embuh amusti ngemet ring akasa, …

206b. umahku katon kadi gedong besi, lawongka watu mecakep, yan ana wong mengeliyak anesti aneluh anrangjana, sakawehi wang akriya ala ring aku, teka nembah nungkul 3x, teka asih mangiderin umahkuné, pomo – pomo – pomo. Pujaning Penyangihan, mantra: Mon-mon, mantra: Ong sri be tri ya namah, Ong be tri yogi ya namah. Mahat gigi, mantra: Ong sangiyang tunggal angetas papa kelésan kita ring bapa ibu, Ong sidi rastu ya nama swaha. …

207a. Ngikir gigi, mantra: Ong krekane jiwa presida ya nama swaha, Ong purna jiwa presida ya nama swaha, Ong pari purna jiwa ya nama swaha, Ong brahma ya nama swaha. Pangurip untu, mantra: Ong taya urip, banyu urip, manusa urip, pada urip – pada urip – pada urip. Puja paguntingan, mantra: – Rambut ring arep, mantra: Ong sang sadiya ya namah, ilangakna papa kelésanirra sang ginunting. …

207b – Caping tengen, mantra: Ong bang bamadéwa ya namah, ilangekane laré roganirra sang ginunting. – Ring kalong, mantra: Ong tang tatpurusa ya namah, ilanga satru musuh nirra sang ginunting. – Caping kiwa, mantra: Ong ang agoro ya namah, ilangakna danda upedrawan nirra sang ginunting. – Ring murde, mantra: Ong ing isana ya namah, sida pari purna sang ginunting. Pujan banten penyangihan, mantra: Pakulun kaki siwa gotro, nini siwa gotro, sira te angatag kabéh pada sanaké manusan nirra, déwan nirra, atman nirra kabéh, ….

208a. kono nyusup ring raga kurungan nirra sang inupekara, mangké manusan nirra amlaku linukat, ri sira sang guru suadiyayé, ring sang guru siwa, muang kajenengan de nirra sangiyang tri purusa, kesaksi dé nirra sangiyang triyadasasaksi, biyoh bumi langit, candra arke ageni yama anile latri dawi dase diyé darma, pretiwi apah téja bayu akasa, sama daya sira an yaksanin manusan nirra ngaturang banten penyangihan, tepung tawar segawu maelis degdeg megawé degdeging atma jwitan nirra, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya….

208b. Pujaning tatebasan, mantra: Ong iyang-iyanging akasa, paduka pakulun iyang déwa gana, reséng langit sangiyang siwa, sadesiwa, pramasiwa, turun anglanglang sakang biyoh mantara, saksenane sang inupekara pukulun yang mang ung ong ang ya nama swaha. Pengastawan banten padamel, mantra: Ong sang tabe ya emas pinaka wewadonan ingulun, ititil mirah ulun nikang wawadonan, kadi komala ulung wijil nikang wawadonan, kadi ikang bungan teleng rangkep asari wungu sida wayah, uyah ingulun ermawa, …

209a. ambun nikang wewadonan,kadi sekar gambir setegal, .harum manis rasan nikang wewadonan, apan angisep sarin nikang wewadonan kabéh, satus rong puluh semaranku, tan hana wani mandi ring awak sariran ingulun, arda nara swari kalaning rahine wengi Ong ajnya ya namah. Pujan caru pesakapan, mantra: Ih kita sang buta ulu lembu, kaki sang buta ulu arta, kaki sang buta kilang-kileng, iki tadah sajin nirra, ati saunduh, sega sagulung, sajeng asujang, gantal mawehat sakateng, sekar cempaka apasang, arta sawelas, …

209b. aja sira nyéng kalan manusan nirra laki rabi, atawa balik sira ngraksa, dulurana rahina wengi, menawa hana wong drenggi alang-alang te atin nirra angadang-adang, apan ipun weruh ring sakabelan nirra kabéh, kéngetekna, aja lali, pomo – pomo – pomo. Puja pabiyokawonan, mantra: Pakulun sang kala-kali, puniki pabiyokalan katur ring sang kala-kali, pukulun ndaweg angluwarana saluwiraning kala kabéh, saking awak sariran ipun sang inupekara, keluarana déning sang kala-kali, …

210a. pukulun asunge sira ring manusan nirra, urip waras dirge yusa, tan kawigenan déning sarwa kala buta dengen kabéh, Ong amreta buta ya namah, Ong ang kala buta biyoh namah swaha. Pujaning pawiwahan, mantra: Ong ang ung mang ong ingsun anuur prewatek déwata nawa sanga kabéh, mekadi sangiyang triyadasasaksi, surya candra lintang, ageni bayu miwah sangiyang embun, sami sira nyaksinin muang sangiyang iswara sangkara, brahma wisnu mahadéwa ludra sambu siwa guru, samadaya nyaksinin, …

210b.manusan nirra si …, anemuaken jatu karman ipun, weti nuduh dénirra sangiyang kama jaya – kama ratih, makatutuging jadman nirra manggihaken rasaning dumadi jadma manusan nirra betara, aneda tirta amreta pangilanganing sebel kandel, malaning kama jaya – kama ratih, wastu betara asung lugraha, énaking alaki rabi anutugaken karman ipun, ngawérediaken putu kula santana, dén amanggih suka sadia rahayu, tan kéhalangan, tan kebencana, déning sarwa kala buta dengen, lawan pakriya upayaning wong ala, apan sampun pada betara ngadeg anyaksinin, Ong suwasti astu ya nama swaha,Ong sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang, ang ung mang. …
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga