Gagelaran Japa Mantra Balian Bali


DHARMA PANGALAH

Iting Dharma Pangalah, Sa, Banyu Sisirep,mantra:

Ong Bayu Kita Salah Rupa,
Janma Kita Salah Rupa,
Ulun Janma Mungguh Dewata,
Dewa Dewata,
Ong Kama Lengleng Janma Bungeng, 3,
Ong Brahma Mneng Kala Mneng,
Paranta Mneng Katutupa Dening Kala Mneng, Mneng.

KAWISESAN

Kawisesan, Sa, Pucuk Putih, Skarang Salimpet, matra:

Idepaku Ki Macan Putih,
Anak Anak Tengahing Sagara,
Yan Wani Sira Anglebonin I Macan Putih,
Anak Anak Tengahi Sagara,
Wani Sira Anglawan Ingsun,

Yan Tan Wani Sira Anglebonin Ki Macan Putih,
Anak Anak Tengahing Sagara,
Tan Wani Sira Nglawan Ingsun,
Tka Wedi Ya Sira, Tka Wdi, 3.

PITEDUH

Piteduh, Ma

I Skardiyun, Metu Sira Panji, Anak-Anakan Batun Matan Bane Suba Tawang Kai, Imas Manik Mulincer Adanya, Ikulisah Mtu Di Batan Langkang Kaine, Imaliisah Dmeng Suba Dini, Imacan Makri Meneng Ditu, Tlas.

Mwah Pasewakan, Sa, Nguyup, Ma:

Masari Mas Bungkus, Masari Surya.

Pasewakan, Sa, Lekasakna, Ma,

Mas Mkar Mas Uleng Aran Sira, Aku Puji.

Nihan Tingkahing Ambedil, Angeka Cita

Umneng Kadi Gagana Tan Pamoga, Patmon Sanghyang Surya Candra, Patitis Tngahing Windu, Yan Wus Matmu Ikang Windu, Ring Tungtunging Grana, Umidep Sanghyang Maya, Yan Katon Sunya, Ika Ta Sanghyang Ning Piluru, Umidepta Sanghyang Ongkaratma, Soring Bdil, Ika Ta Ati Bolong, Mimising Bdil, Ikang Bayu, Sabda Mwang Idep, Bayu Ang Ring Witning Ati, Ung, Ring Nada, Mang, Patmuning Surya Candra, Ong, Angregep

Yan Tan Katon Ikang Lamat, Sakareng Tembak, Yan Kayun Parapat, Ikang Piluru, Tunggal Ikang Dyana, Yan Mayunta Mjahikang Lamat, Tuduh Sanghyang Parama Adnyana Sunya, Mati Sambila Urip, Iti Regep, Tatkalaning Ambedil, Aywa Wera, Bwatan Sidhi Palanira.

Iti Bherawa Ghakala, Wisesa Dahat, Yan Ring Wang Agring, Turunakna Ikang Mantra, Ma:

Ong Jleg Ngeng Aku Sanghyang Durgha Kala, Asiyung Asalita Brangbrangan, Asambayut Aku Bhasangning Wang, Agegelang Aku Limpaning Wong, Abapang Aku Paparuning Wong, Anting-Anting Aku Pupusuhning Wong, Asekar Aku Atining Wong, Abasma Aku Gtihning Wong, Aku Anjuti Rupa, Angagem Aku Bhadama, Angadeg Aku Tngahing Setra Agung Wisesa, Aku Sakti Mahabhara, Sinembah Si Aku Dening Sanghyang Bhanaspati Raja, Pinareksi Aku Dening Bhuta Pisaca, Kalika Anja-Anja Detya Danawa Raksasa, Enjek Pupu, Reregek, Laweyan Kumangmang, Tangan-Tangan Wil, Sahakwehing Ala Ala Kabeh, Sirep Tang Bhuana, Rem Rem Ikang Sapta Patala, Pteng Dedet Riya Triyut, Linglung Sakwehing Masuku Wong Kabeh, Tka Lengleng Bungeng Sing Apa Ring Paksa Ring Aku, Socane Tan Pandeng Lenga, Kang Nare Tan Pangrengeha, Irunge Tan Pangungasa, Cangkeme Tan Pangucapa, Tangane Tan Lumembeya, Sukune Tan Tumindaka, Atine Tan Pangangena, Ong Bisu, Bungeng, 3

Iki Pamyakala, Wtu Mantra

Ong Atma Tatwa Parisudha, Dwitiya Sudha, Tritiya Sudha,Catur Sudha, Ya Nama Swaha, Ong Brahma Sirep, Kala Sirep, Durga Sirep, Reparep Sirep, 3.

Satru Musuhku Wong Kabeh, Ong Sarwa Satru Winasanam, Ong Brastha Ning Musuh, 3.
Reh Nuding, Makcap,3, Mabangkes, 3,
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga